karta republike srpske

118-0-Rev-08-000 223 - Vrhovni sud Republike Srpske

ugovor o poklonu kojim je M. Ž. kao poklonodavac poklonila nekretnine ... kopija se nalazi u spisu je naslovljen kao darovni ugovor, a ugovorne strane kao.

USTAV REPUBLIKE SRPSKE

Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 – prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96,. 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, ...

Vrhovni sud Republike Srpske

kao punomoćnika, tako što su dana 22.08.2001. godine zaključili ugovor o zastupanju i toga dana tuženi je tužitelju dao punomoć za zastupanje u tom sporu; ...

врховни суд - Vrhovni sud Republike Srpske

Pobijanom presudom, odbijena je kao neosnovana tužba, protiv osporenog akta, bliže označenog u uvodu ove presude, kojim je uvažena žalba V. D..

Rusenje Republike Srpske konacno

16 феб 2014 ... ljudožderskog lonca: Imperija, prevrat i sudbina“ Nebojše Malića. Moj zaključak ... druge da analiziraju uspešne obmane kojima su, u ranijoj epizodi istog serijala ... Republike Srpske i njihovi problemi poslednja briga aktivista ove ... Na srpskom jeziku objavljeno je (a zatim prevedeno, između ostalih, i na.

Z A K O N O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE - INTEGRALNI ...

1 Ovaj Integralni tekst sadrži tekst Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/04), koji je stupio na snagu 1.1.2005.

SADR Ž AJ - Željeznice Republike Srpske

15 дец 2019 ... Rezervacija obavezna iz polazne stanice. ○. - (Ispred imena sl. ... 3) 20% od RVC za povratna putovanja u unutrašnjem i međuentitetskom ...

Untitled - Vrhovni sud Republike Srpske

V. iz G. L., kojeg zastupa G. B., advokat iz B. L., Ulica ... br. ..., radi predaje u posjed nekretnina, vrijednost spora 20.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv.

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

29 јун 2008 ... Farmaceutska komora Republike Srpske ul. Save Kovačevića br. 21 Banja Luka. ZA IZDAVAČA. Prim. mr ph Jagoda Radaković, predsjednik.

zakon o radu republike srpske

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od ... Sporazumni prestanak radnog odnosa ... Datum: 4. jul 2018. godine.

ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRPSKE - BiH ...

Zahtjev upućen Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. (zahtjev se dobija u šalter sali). 2. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija). 3.

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

bosna i hercegovina - Vrhovni sud Republike Srpske

posjedovnom listu broj 684 k.o. T. I., na njenom imenu u dijelu 1/1, stečeno pravo služnosti u najširem obimu (prolaza pješice, progona stoke i prolaza motornim ...

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj - pravosudje.ba

22 sij 2013 ... 07.12.1984. godine, dozvoljena civilna dioba spornog stana prema propisima o prinudnoj javnoj prodaji, a da se novac dobijen prodajom ...

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

laktaši - Privredna Komora Republike Srpske

... ali i hortikulturnih sadnica u rasadnicima "Iris" u Boškovićima i "Tamaris" u Mrčevcima. ... društva Dijk Trade d.o.o. su rezana građa, te elementi i ogrevno drvo.

TOR ZRS Organization and Accounting - Željeznice Republike Srpske

20 нов. 2018 ... tekovinom EU za željeznice, restrukturisale ŽRS radi unapređenja njene ... imovinom u državnim preduzećima, uključujući i (male) željeznice, ...

RIBOLOV - Turistička organizacija Republike Srpske

and activity, there is spinning, and for those who like to completely surrender to nature, fly fishing is the real deal. Republic of Srpska is a mountain country.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pregled po ... - Arz.gov.ba.

DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG ZA MULTIMEDIJALNI DIZA. VSS. 2. DIPLOMIRANI KRIMINALIST. VSS. 94. DIPLOMIRANI MAŠ.INŽ.-SMJER ENERGET.

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Teška krađa. Član 232. (1) Ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih ...

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

18 мај 2017 ... smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja,. 5) ugostiteljski objekti za ... utvrđenih normativa,.

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske - Prnjavorac

Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuje ...

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (4) Poslodavac je dužan da razmotri zahtjev radnika sa nepunim radnim ...

22.10.2015. godine Vrh - Vrhovni sud Republike Srpske

22 lis 2015 ... navedenih nekretnina, a u nemogućnosti fizičke diobe izvršiće se civilna dioba, a sve to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, ...

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

Krivicni zakonik Republike Srpske - Prnjavorac

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017 ... u promet sredstva za ličnu njegu, dječije igračke ili slične proizvode za masovno korištenje ili.

2. kongres endokrinologa i dijabetologa republike srpske sa ...

13 kol 2013 ... adrenokortikotropnog hormona (ACTH) i smanjena je supresibilnost kotizola nakon pri- ... Vuk Vrhovac University Clinic-Uh Merkur, Zagreb, Croatia. The need for combining ... Vađenje venske krvi obavljano je u jutarnjim ...

Mapa katastarskih opština Republike Srpske

15 мар 2012 ... Banja Vrućica. PlanjeOrašje. PlanjeDžemilić. ŽarkovinaKalošević. Stenjak. Teslić Grad. Raduša. Gornja Vrućica. Kamenica. BrezoveDane.

hronika republike srpske krajine - KrajinaForce

Na vanrednoj sjednici SO Knin, dr Milan Babić izjavio, da će SAO Krajina priznati Republiku Hrvatsku, ako ona prizna SAO Krajinu. Srpsko nacionalno vijeće za ...

Nacrt zakona o faktoringu Republike Srpske

ЗАКОН. О ФАКТОРИНГУ. ГЛАВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом уређују се појам, предмет и врсте факторинга, уговор о.

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća i druge organizacije. U dane praznika Republike ...

Advokatska tarifa Republike Srpske - Prnjavorac

Vrijednost spora. Pripadajući bodovi od 1,00 KM. do 5.000,00 KM. 80 bodova od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM. 160 bodova od 10.001,00 KM. do 20.000,00 ...

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

Zakon o maticnim knjigama Republike Srpske - Prnjavorac

Srpskoj vrši se u knjigu gdje je upisana činjenica rođenja. 2. Matična knjiga državljana. Član 21. (1) U matičnu knjigu državljana Republike Srpske upisuju se ...

република српска - agencija za osiguranje republike srpske

3 lip 2013 ... identifikovana je potreba postepene liberalizacije cijena osiguranja od ... Agencija Auto Rača Prijedor (predmet kontrole je obavljanje poslova zastupanja u ... kod utvrđivanja ekonomski najpovoljnije ponude za određne vrste.

12.02.2020. - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

12 velj 2020 ... pravno lice Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. u postupku povećanja osnovnog kapitala izdavanjem redovnih akcija društva „KRAŠ“ d.d. ...

REPUBLIKA SRPSKA Agencija za osiguranje Republike Srpske

31 pro 2005 ... Grawe osiguranje a.d.. Banja Luka životno ... ZAPOSLENIH U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE. STANjE ... dopunsko zdravstveno. 59.249. 0.06.

Izvještaj - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Fabrika šećera a.d. Bijeljina. 3 (obične akcije). 18.379.913 ... Cijena. Broj prometovanih akcija. Vrijednost. REPUBLIKA SRPSKA. T-bills 12M 21/01/14. 21.1.

Zakon o igrama na sreću Republike Srpske - Legalist.ba

Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, vrste igara na sreću, naknade za ...

scripta pediatrica - Udruženje pedijatara Republike Srpske

anikteričan, dok je sa minimalnom fibrozom umrlo njih 11,1% (1/9), među živima je- dan pacijent je ikteričan. Proliferacija žučnih vodova blagog stepena viđena ...

Zakon o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske - Prnjavorac

isprave ovjeri svojim potpisom prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige. (5) Lica koja sačinjavaju i vrše prijem knjigovodstvenih ...

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11). I. - UVODNE ODREDBE.

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - Prnjavorac

zemljišne knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili ... katastarske evidencije, zemljišnih knjiga i drugih isprava kojima se dokazuje pravo na.

POSEBAN IZVJEŠTAJ - Ombudsman za djecu Republike Srpske

Spavaonice imaju prirodno osvjetljenje, na prozorima su zavjese kao zaštita od sunca i ... Prilikom povratka iz kampa svi učesnici dobijaju lanč paket za put. ... Prostor za dnevni boravak djece nije namjenski definisan i odvojen, ali se terasa -.

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

nalazi u Republici Srpskoj i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje ... (5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno pronađena imovina, sud će ...

Мира Мандић - Geografsko društvo Republike Srpske

није био јасно дефинисан и нису успостављени критеријуми диференцирања урбаних и ... функционална типологија је условна, а на њу указују остаци грађевина препознатљиве намјене ... Oliver and Boyd. Doksijadis, K. (1982).

uredbu o klasifikaciji djelatnosti republike srpske - pravosudje.ba

23 sij 2014 ... Štampanje i uslužne djelatnosti povezane sa štampanjem ... 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom ... proizvodnju proizvoda od šećera: karamela, kašua, nugata, fondana, bijele čokolade, ... postupci sa pločom "sa računara na ploču" (isto tako fotopolimerske ploče),.

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske - Prnjavorac

94/2015 i 1/2017). GLAVA I. OSNOVNE ... dobiti i gubitka od prodaje ili transfera imovine i u svrhu amortizacije,. 6) usklađena osnovica ... (8) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuje poreski tretman amortizacije stalnih sredstava.

lista sudskih tumača republike srpske - pravosudje.ba

Gradiška. 051/813-193 engleski. Biljana Babić. Banja Luka. 065/900-019 slovenački. Biljana Bellina. Gradiška. 065/758-516 francuski. Biljana Bilanović. Srbac.

godi š njiizvje š taj - Ombudsman za djecu Republike Srpske

30 ožu 2019 ... dosljednije primjene osnovnih principa i zahtjeva UN Konvencije o ... plaćati izdržavanje do te mjere opteretio svoju platu da za plaćanje alimentacije ne ... 105 Pravilnik o postupku za osnivanje i prestanak rada predškolske ...

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Porez na dohodak fizičkih lica obračunava se i plaća na dohodak od: ... da je ugovorena cijena niža od tržišne ili u slučaju da ne postoji ugovor o zakupu,.

Socijalizacija djece Republike Srpske - Ombudsman za djecu ...

''Socijalizacija djece u Republici Srpskoj'', ovim izvještajem posebno se ukazuje na uslove boravka djece u kampu koje su predstavnici Institucije konstatovali ...

Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske - Prnjavorac

kojima se rješavalo u upravnom postupku. Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen zakon na štetu Republike ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

NAPAD VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE NA ORAŠKO PODRUČJE ...

u domobranske pukovnije te ustroja 4. gardijske motorizirane brigade HVO-a ... dovožene i raspoređivane nove srpske snage, a cijelom crtom bojišnice izvidnici.

Prospekt - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

PROSPEKT. Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom. «PRIVREDNIK INVEST». a.d. Banja Luka. Banja Luka, april 2007.godine ...

Zakon o privrednim drustvima Republike Srpske - Prnjavorac

minimalni novčani dio osnovnog kapitala umjesto notarske ovjere potpisa ... društvu ili koji za sebe uzme novac ili drugu imovinu društva bez ovlašćenja, dužan ...

Prostorni plan Republike Srpske - Invest Srpska

Карта паневропских коридора. Слика 9. Путна мрежа Републике Српске и БиХ. Слика 10. Просјечно дневно саобраћајно оптерећење на магистралним ...

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. Član 3. Stranke mogu slobodno ...