kalemljenje trešnje na divlju trešnju

Ukrotite ,,Divlju ljepotu'' sa Turisticnom agencijom Rams

terenskim vozolom do Ravne Rijeke. Kraj programa! Ovaj program preporučujemo od 1. maja do 15. oktobra. Bjelasica. Jednodnevni izlet. Informacije o turi:.

Španski grm – uzgojni oblik za trešnju i višnju - Savjetodavna služba ...

Ovaj uzgojni oblik se koristi za intenzivni uzgoj, naročito kod trešnje, gdje se sve operacije mogu obavljati sa zemlje. Ovo je modifikovana kotlasta kruna koja je ...

3t makaze za kalemljenje - uputstvo - migros

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU. Kalemljenje u procepu (omega / žljebasti rez). 1) Staviti granu ili stabiljku biljke koju treba kalemiti u držač makaza za sečenje.

kalemljenje metilmetakrilata na poli(vinilhlorid); sinteza i ...

[22], metakrilne kiseline [23, 24], metilmetakrilata [25], glicidilmetakrilata [26, 27] itd. Cilj ovog rada je da se izvrši kalemljenje metilmetakrilata na poli(vinilhloridu).

Lubenice, dinje i podloge za kalemljenje 2016 - RZ AGRO

Lubenice, dinje i podloge za kalemljenje | 2016. Rijk Zwaan | Seeds&Sharing. 2. Protekle sezone su donele dosta iznenađenja, kada je proizvodnja lubenica i ...

KOMPATIBILNOST SORTI TREŠNJE (Prunus avium L.) SA ...

Kalemljenje pupoljkom je dalo lošije rezultate od kalemljenja grančicom. Od ispitivanih sorti najbolji prijem, kalemljenjem pupoljkom, imala je sorta Nju star.

Evaluacija introduciranih sorata trešnje na području Zagrebačke ...

U Europi i svijetu zadnjih 20-ak godina uzgoj trešnje doživljava ... Ključne riječi: sorta, trešnja, vrijeme cvatnje, vrijeme dozrijevanja. ABSTRACT. In recent years ...

DIVLJE TREŠNJE - Repozitorij Šumarskog fakulteta Sveučilišta u ...

22 ruj 2017 ... (2 0) divlje trešnje (Prunus avium L.) različitog načina predsjetvene pripreme sjemena ... patuljaste-degeneričke biljke (Pavelić, 2006). ... Cijene glavnih šumskih proizvoda za prodaju na drugim prodajnim mjestima utvrĎuju.

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA ... - doiSerbia

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT. Dragan P. Milatović*, Dejan B. Đurović, Boban S. Đorđević,. Todor B. Vulić i Gordan N.

Bolesti i štetočine višnje i trešnje - Delta Agrar

Žilogriz (Capnodis tenebrionis). Ova štetočina može prozrokovati sušenje stabla ... Žilogriz prezimljava u stadijumu imaga. U proleće se aktivira i hrani se lišćem.

GENOTIPSKA RAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L ...

UDK 630* 165 (Prunus avium L.) (001). Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555. GENOTIPSKA RAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.).

vARIJABILNOST POPULACIJA dIvLJE TREŠNJE (Prunus avium L ...

Šumarski list, 7–8 (2016): 347–355. Sažetak. U radu je istraživana morfološka varijabilnost listova devet prirodnih populacija divlje trešnje (Prunus avium L.).

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI ...

Proizvodnja trešnje u Srbiji je pretežno ekstenzivnog tipa i skoro u potpunosti se zasniva na korišćenju generativnih podloga – divlje trešnje (Prunus avium L.) i.

Uticaj bajcovanja drveta trešnje (Prunus avium L.) na adheziju ...

Iz tog razloga neophodno je lakiranje drveta transpa- rentnim premazom nakon bajcovanja. Na ovaj način osim zaštite površine od negativnih faktora okoline,.

POMOLOŠKE OSOBINE PLODA NEKIH SORTI TREŠNjE Mirko ...

radu korišteno je 5 visoko kvalitetnih sorti trešnje: Burlat, Napoleon, Svit Hart, Kordija i Regina. Proučavanja su vršena na 5 stabala svake sorte. Proučavane su: ...

Povećanje rodnosti sorte trešnje ''Tugarka'' odabirom najuspješnijih ...

Sažetak. Sorta trešnje ''Tugarka'' značajna je i najzastupljenija sorta na području Poljica, u zaleđu Omiša.Unatoč visoko kvalitetnim plodovima ističe se problem ...

Bakteriozno sušenje trešnje (Prunus avium L.) doktorska disertacija

inokulaciji zelenih plodova trešnje, višnje, ringlova i kruške, paradajza, paprike i ... List. 3.5. 2012. 25. KBNS300 S1. Selenča. Burlat. Grana. 5.4.2013. 26.

Pomološke osobine i boja plodova trešnje sorte Lapins cijepljene na ...

Ključne riječi: trešnja, sorta Lapins, osobine ploda, vegetativne podloge. ABSTRACT. The study was conducted on selfcompatible sweet cherry variety Lapins ...