justinijanov kodeks

ETI€RI KODEKS

Ovim etickim kodeksom utvrduju se eti5ki standardi i pravila pona§anja drzavnih sluzbenika i namje§tenika u ministarstvu, drugom organu uprave, sluzbi ...

Etički kodeks - TVZ

Etički kodeks Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) ... uzrokovati, na primjer: obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, intimne veze, ...

Kodeks HŠRS

Da bi i dalje ostao održiv, rekreacijski ribolov mora na najmanju moguću ... istovremeno radeći sve ono što je najbolje za to područje. To bi trebao ... vrijeme prijaviti povrede ribolovnih propisa i štete nanijete ekosustavu (na primjer pomor ribe,.

Kodeks ravnanja - A1

trajnostni poslovni uspeh in ugled skupine A1 Telekom Austria. Le od nas je odvisno! Alejandro Plater. Siegfried Mayrhofer. CEO & COO v skupini A1 Telekom ...

Je li KODEKS POTREBA ili hir?

čavajući šire značenje riječi kodeks, a osobito zakonske akte vezane uz ... hir? Željana Vivodinac, odgajateljica. Predsjednica Udruge odgajatelja KamPanel.

kodeks etike - SZR

Međunarodni kodeks etike medicinskih sestara prvi put je usvojilo. Međunarodno ... znači za pojedinca. -Razmišljati kako se može upotrebiti etički kodeks u.

Kodeks ponašanja

Dakle, poslovni uspjeh zahtijeva nešto više. Očekuje se da će se članovi uprave, rukovodioci i zaposleni koji rade za Deutsche Telekom Grupu (u daljem tekstu: ...

ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara ... da se upoznaju sa načelima KODEKSA i da se pridržavaju istih, a Komora je dužna da ...

kodeks ponašanja na internetu - A1

1 lis 2018 ... ničkih poruka na jedan korisnički račun te (V) bilo kakvo drugo uznemiravanje putem elektroničke pošte;. - neautoriziranog pokušaja pristupa ...

kodeks - Optima Telekom

3.1 Poslovni odnosi . ... 3.1.2 Poslovni odnosi s tržišnim konkurentima . ... Po uvođenju Kodeksa ponašanja, sva društva u Grupi Deutsche Telekom poštovat će ...

kodeks etike u poslovanju - HGK

ETIKE U POSLOVANJU. Na temelju članka 3., stavka 1., podstavka 13. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj ko- mori (Narodne novine br. 66/91, 73/91) i članka 21.

kodeks - J.U. Opća bolnica

POSLOVNO ODIJEVANJE. Namjena ovih smjernica o odijevanju uposlenika Opće bolnice nije da ograniči personalnu slobodu već, naprotiv, da naglasi ...

etički kodeks - PBZ Leasing

Podrška razvoju zemlje. Smatramo da Društvo snosi posebnu odgovornost za poticanje ekonomskog i društvenog razvoja zemlje u kojoj posluje i za:.

eticki kodeks ina grupe - INA, dd

je svim radnicima u svakom trenutku dostupan Etički kodeks INA Grupe koji je u tu svrhu i pripremljen u ... osobni pozitivni primjer u svakodnevnom poslovanju.

kodeks - Opća bolnica

POSLOVNO ODIJEVANJE. Namjena ovih smjernica o odijevanju uposlenika Opće bolnice nije da ograniči personalnu slobodu već, naprotiv, da naglasi ...

Kodeks-štampe-Kosova

izdavače novina, portala i novinskih agencija. • Novinari i ... Novine, online mediji i novinske agencije i njihova izdanja imaju obavezu da štite identitet izvora ...

Etički Kodeks - Aquafil

interpretacije i primjene Kodeksa. Načela i odredbe Kodeksa primjer su određivanja općih obveza rada, ispravnosti i lojalnosti koje moraju inspirirati sve ...

Etički kodeks - OTP banka

OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka) zajedno s podređenim društvima koja čine OTP banka grupu (dalje: OTP grupa), postala je ...

Etički kodeks - Moslavina doo

MOSLAVINA d.o.o. Zagrebačka 1, 44320 Kutina tel: 044/691-411 fax: 044/691-414 OIB: ... Društvenog ugovora Moslavine d.o.o., Kutina direktor Društva donosi.

Globalni Kodeks ponašanja - PepsiCo

26 Poslovni pokloni. Odgovornost prema našim deoničarima. 28 Uredne poslovne knjige. 28 Javna saopštenja. 29 Upravljanje evidencijom. 29 Provere i istrage.

Slavic Alphabets in Contact - Kodeks

Elena Sourkova (Азбꙋка и/или Abeceda: об истории графических систем в ... казаць пра асобную беларуска-‐‑польскую мадыфікацыю арабска-‐‑.

KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE

KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE. I .OSNOVNA NAČELA. - PREAMBULA - OSNOVNA NAČELA. 1.Ljekarsko društvo se obavezuje u ...

Etički kodeks državnih službenika

Predmet Etičkog kodeksa. Članak 1. Etičkim kodeksom državnih službenika (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvruju se pravila ponašanja državnih službenika i ...

1 KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE

Izmjene i dopune Kodeksa medicinske etike i deontologije („Narodne novine“ br. 139/15), stupile na snagu 6. siječnja 2016. godinee. KLASA: 01-11/2015/5.

ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Etički kodeks sastoji se od standarda ponašanja prilagođenih potrebama ... interesa mogu uzrokovati, na primjer, obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo,.

etički kodeks istraživanja s djecom - MEF

ETIČKI KODEKS ISTRAŽIVANJA S DJECOM. Izdavač: Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Zagreb ...

Kodeks društva - Daruvarske toplice

pozdrava ili prilikom razgovora sa adekvatnom vezom kao gospodin, gospođa ili gospođica. SUSRET SA GOSTOM. Uvijek smo ljubazni, uljudni i pažljivi.

Etički kodeks medicinskih sestara

rješavanja etičkih pitanja i odnosi prema drugim medicinskim sestrama. II. OSNOVNA NAČELA. Članak 2. 2.1. Medicinska sestra koja obavlja svoju djelatnost ...

Etički kodeks - Hrvatska Lutrija

tel: 385 (1) 6164 777, fax: 385 (1) 6112696, e-mail: [email protected] www.lutrija.hr ... pravila ponašanja zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o. (u daljnjem tekstu: ...

Kodeks-medicinske-etike-i-deontologije

kodeks medicinske etike i deontologije Ljekarske/Liječničke komore FBiH, na redovnoj godišnjoj Skupštini Lj/L K FBiH održanoj dana 18.04.2015. godine ...

Kodeks sukladnosti Würth grupa

Würth grupa je svjetski tržišni lider u trgovini montažnih i pričvrsnih materijala. Adolf. Würth joj je postavio temelje 1945. godine kada je osnovao Adolf Würth ...

Kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja - HUUP

International Project Management Association (IPMA®). P.O. Box 7905, 1008 AC Amsterdam, Nizozemska. Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP), ...

MEĐUNARODNI KODEKS O SIGURNOSTI BRODOVA I LUČKIH ...

27 velj 2018 ... mjera koje se odnose na sigurnost brodova i lučkih prostora i njihovog ... Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, 1974.

ETIČKI KODEKS INA GRUPE ZA POSLOVNE PARTNERE

Sukob interesa – Poslovni partneri INA Grupe obvezuju se da neće zapošljavati osobe koje su zaposlenici bilo kojeg društva INA Grupe te će ih sprije-.

kodeks medicinske deontologije slovenije - komisija RS za ...

Spremembe kodeksa sprejete na 27. redni seji skupłčine Zdravniłke zbornice Slovenije dne 24.4.1997. KODEKS. MEDICINSKE DEONTOLOGIJE SLOVENIJE.

Kodeks poslovnog ponašanja Vođstvo sa integritetom - CRH

Šta da radim? Dobio sam poziv od jednog našeg konkurenta koji mi je rekao da ne podnosimo ponudu za sklapanje ugovora sa jednim od naših većih klijenata, ...

Etički kodeks Način na koji radimo

će pratiti slovo i duh ovog Kodeksa. Trebate se uvijek prisjetiti da: • etička načela u ovom dokumentu nisu izborna: morate ih poštovati. • vi postavljate primjer: ...

pmi kodeks ponašanja - Philip Morris International

Zamena cigareta proizvodima bez dima je ogroman posao. Da bismo ... Oni mogu da reše vašu zabrinutost i odgovore na pitanja koja možete imati u vezi sa postupkom. ... Nekad to može biti ukraden laptop ili USB disk koji nije šifrovan ili razgovor o ... da je omiljeni trik kriminalaca koji žele da ukradu ono što je naše da se.

etički kodeks istraživanja s djecom - UFZG

ETIČKI KODEKS ISTRAŽIVANJA S DJECOM. Izdavač: Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Zagreb ...

Code of Conduct Kodeks ponašanja - TEDi

Uvod. Diljem svijeta obvezujući kodeks ponašanja poduzeća TEDi GmbH &. Co. KG (u daljnjem tekstu TEDi) sadrži bitne vrijednosti kao i opća načela poduzeća ...

Preuzmite Kodeks ponašanja - Hrvatski Telekom

Poslovni uspjeh zahtijeva nešto više. Očekuje se da će se članovi uprave, rukovodeće osobe i zaposlenici koji rade za Deutsche. Telekom Grupu (dalje u tekstu: ...

SKUPINA EUROSPIN ETIČNI KODEKS OBNAŠANJA

S tem kodeksom želi Eurospin jasno opredeliti in širiti načela in vrednote, ... posluje Eurospin, se kodeks izvaja v vseh družbah Skupine Eurospin v Sloveniji, ...

Etički kodeks Društva psihologa Srbije

предвиђеним чланом 5.17. и чланом 5.20. 5.13.Психолог мора психолошко тестирање обављати у складу са резултатима савремене психолошке науке, ...

ETIČKI KODEKS RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

poslovni partneri i opća javnost. Saznate li za bilo ... Nastojimo izbjeći rizik prezaduženosti korisnika kredita i pravično se odnosimo prema klijentima koji se ...

Slavic Alphabets and Identities - Kodeks - Uni Bamberg

15 окт 2013 ... [http://www.croatianhistory.net/glagoljica/runjak.html] ... mal: ein Tattoo in glagolitischer Schrift auf eben jenem Oberarm.4 Geht man mit offenen ...

Etički kodeks medicinski sestara i tehničara

ETIČKI KODEKS MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA. Poštovanje potreba i vrijednosti čovjeka. Sestra vjeruje u slobodu i održavanje života, poštujući lične ...

Etički kodeks medicinskih sestara - HKMS

Ovim Etičkim kodeksom medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se: osnovna načela profesionalnog ponašanja medicinske sestre, odnos ...

Etički kodeks za državne službenike u FBiH

daljnjem tekstu: Kodeks), uređuju se pravila i principi ponašanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem ...

Eticki kodeks.pdf - Gimnazija Matija Mesić

i članka 25. Statuta Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod, nakon provedene rasprave na sjednicama. Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika, ...

Kodeks stomatološke etike i deontologije Na temelju članka 167 ...

Komora), Skupština Komore je na svojem 2. zasjedanju dana 7. lipnja 1996. godine donijela. KODEKS. STOMATOLOŠKE ETIKE I DEONTOLOGIJE. I. OPĆE ...

Etički kodeks - Dom za starije i nemoćne osobe Split

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja radnika Doma prema ... učlaniti se u Hrvatsku komoru socijalnih radnika i biti upisane u registar. Komore.

Etički kodeks PBZ stambene štedionice dd - PBZ stambena štedionica

PBZ stambene štedionice d.d. ... PBZ stambena štedionica d.d. (dalje u tekstu: Štedionica), kao kreditna ... Podrška zajednici kroz doprinose i sponzoriranja.

kodeks etike u poslovanju - Hrvatska gospodarska komora

ETIKE U POSLOVANJU. Na temelju članka 3., stavka 1., podstavka 13. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj ko- mori (Narodne novine br. 66/91, 73/91) i članka 21.

ETIĈKI KODEKS RADNIKA CENTRA ZA ... - czss benkovac

socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, ... ETIČKI KODEKS RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC.

kodeks za smanjenje ciljanih izostanaka u srednjoj školi „ bol

OPRAVDANJE IZOSTANAKA ZA UČENIKE KOJI ČESTO CILJANO IZOSTAJU. 3.1. ... izostanak osobno, uz obavezno predočenje liječničke ispričnice. Rok za ... Učenika iz točke 3.1. razrednik će uputiti na razgovor kod ravnatelja Škole.

Kodeks fizioterapeutske etike - Hrvatska komora fizioterapeuta

Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN 120/08 i članka 20. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta od 28. siječnja 2009. te njegovih Izmjena i dopuna od 02.

etički kodeks - Inženjerska komora Crne Gore

Inženjerska komora Crne Gore. - na odluke inženjera, pri radu za naručioca, ne smiju uticati odnosi sa trećim licima, koji bi mogli uzrokovati konflikt interesa i ...

Etički kodeks državnih službenika - s m j e r n i c e rujan 2013 ...

Iako Etički kodeks državnih službenika donosi i neke pojedinosti kao što su imenovanje povjerenika za etiku te ispitni postupak koji provode povjerenici, praksa ...

Kodeks zdravniške etike - Zdravniška zbornica Slovenije

KODEKS ZDRAVNIŠKE ETIKE. Kodeks je bil sprejet 12. 12. 1992 na 3. redni seji skupščine Zdravniške zbornice Slovenije; dopolnjen 24. 4. 1997 na 27. redni.

kodeks poslovnog ponašanja - Coca-Cola HBC Srbija

Nikada nemamo arogantan pristup i stalo nam je i do interesa drugih. Komuniciranje ovog Kodeksa poslovnog ponašanja deo je naše odgovornosti kojom.