jordis odjela

Odjela za politehniku - PMF Split

Nyquistov dijagram, Bodeovi dijagrami. Stabilnost, toĉnost. Preporučena literatura. 1. N. Perić: Automatsko upravljanje, Skripta Zavoda za APR, FER Zagreb,.

Uši - Repozitorij Odjela za biologiju

1 ruj 2016 ... Anoplura (sisajuće uši) i Malophaga (grizuće uši, tekuti). ... Od uši na ljudima poznate su tjelesna uš (Pediculus humanus corporis), uš glave.

Rad Odjela za dijagnosticiranje parazitoza

Mala dječja glista najčešći je helmint parazit u zemljama s razvijenim higijenskim uvjetima. Ipak, ovdje opisani porast broja uzoraka i laboratorijski potvrđenih ...

Jednosupnice - Repozitorij Odjela za biologiju

30 lis 2017 ... Porodica: Krstašice (Brassicaceae). • zeljaste biljke s cjelovitim listovima. • plod komuška. LIVADNA REŽUHA. Porodica: Breze (Betulaceae).

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Lumbricidae - Repozitorij Odjela za biologiju

Gujavice su jedna od najvažnijih životinjskih skupina tla zbog utjecaja na strukturu, kemijski sastav i raspodjelu nutrijenata u tlu. Unatoč njihovoj velikoj važnosti ...

Od Dioklecijanovih termi do kliničkog odjela

dr. K. Birnani. Rezultati su pokazali da se voda može koristiti za liječenje mnogih bolesti (reumatskih i ... Tadašnja ravnateljica dr. M. Punda-Bašić postaje pomoćnica ravnatelja KBC-a Split, a novoosnovani odjel ima tri funkcijske jedinice:.

Voditelj odjela recepcije - Vern

HRVOJE RATKIĆ. Senior PR manager – PR365 Studio. Predavač na nekoliko visokoškolskih ustanova iz područja digitalnog marketinga. KRISTIAN ŠUSTAR.

Z A V R Š N I R A D - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća . ... djecu, a djeca samim tim što odrastaju u takvoj obitelji, dosta dobro poznaju poslove i način ... za razliku od Japana veće komade namještaja , a švedski su kreveti bili 20 cm ...

Reynoutria ja - Repozitorij Odjela za biologiju

Japanski dvornik, Reynoutria japonica Houtt., višegodišnja je zeljasta biljka koja ... jednoslojan, a od kristalnih struktura zabilježene su druze i prizmatični kristali ...

strategija odjela za filozofiju - UniZD

1964. godine osniva se Odsjek za filozofiju koji od 1975. sve do osnivanja. Sveučilišta u Zadru 2002. godine djeluje kao najveća ustanova u sastavu Sveučilišta ...

Ubikvitinacija - Repozitorij Odjela za biologiju

Ključnu ulogu u tom posttranslacijskom mehanizmu imaju proteini ... ROS-a može oštetiti mnoge stanične komponente, kao što su proteini, DNA i lipidi, ali isto.

kukci - Repozitorij Odjela za biologiju

Komarci su važni vektori patogena i mnogi patogeni prolaze razvojni ciklus unutar komarca dok se neki patogeni ... Komarac malaričar Anopheles maculipenis.

Poslovanje hotelskoga odjela smještaja

Hotel je ustanova koja nudi smještaj, najčešće za kratkotrajan boravak. Hoteli ... nalik na hladnjaču, koje se nakon dnevnog putovanja prikladnim premješta- ... ugovorene kapacitete pa stavlja paket-aranžman u prodaju, a o stanju prodaje redovito ... rasvjetu, zavjese i televiziju prema vlastitom viđenju savršenog ambijenta.

ZELENA - Repozitorij Odjela za kemiju

„Zelena“ kemija bazira se na 12 načela u kojima je katalizator naveden kao jedan od najvažnijih alata za provedbu „zelenih“ procesa. Ovaj rad se usredotočuje.

presvlačenje člankonožaca (arthropoda) - Repozitorij Odjela za ...

Hemocijanin, pigment za prenošenje kisika isto potiče aktivnost fenoloksidaza (Kuballa i Elizur,. 2008). Događaji koji slijedi nakon presvlačenja jesu formiranje ...

Untitled - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

Dijamagnetizam. Dijamagnetizam je svojstvo svih materijala i ima vrlo slab oblik magnetizma koji se može uočiti samo uz prisustvo vanjskog magnetskog polja.

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Ličinke trzalaca - Repozitorij Odjela za biologiju

5 srp 2018 ... Taksonomske skupine beskralježnjaka su prebrojane i razdvojene, dok su ličinke trzalaca (Chironomidae, Diptera) determinirane do najniže.

PREPORUKE S ODJELA ZA DJECU I MLADE ZA VELJAČU ...

„Bijela mačka“. Ne želeći se lako odreći prijestolja u korist jednog od trojice sinova, stari kralj prinčeve stavlja na velike kušnje. Najuspješniji među njima zadobit ...

4. dna fenotipizacija - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične ...

5 pro 2018 ... FGA) u plavom (6-FAM) i zelenom ( HEX) spektru. Drugi sustav ... osjetljivost na kontaminaciju te složenost i visoka cijena analize u odnosu na analizu STR lokusa iz jezgrine DNA. ... stručna knjiga ˝Lelo˝; 2013. 2. Butler JM.

Mutacije mitohondrijske DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

funkcija mitohondrija, struktura i nasljeđivanje mtDNA, kao i njihove mutacije i ... i aktivnost alela je dostatna za obavljanje aktivnosti.3 Primjer su hemofilija i.

PREPORUKE S ODJELA ZA DJECU I MLADE ZA RUJAN ...

Juričić Spasović, Danica. „Vodim te u Tokio“. Glavni lik je četrnaestogodišnji Goran zvani Zmija – tinejdžer koji je upao u loše društvo i krenuo putem kriminala s ...

PREPORUKE S ODJELA ZA DJECU I MLADE ZA KOLOVOZ ...

Ovi su stihovi namijenjeni razmišljanju ... ostvariti do kraja školske godine, mora pronaći najbolju ... zašto već nema najbolju prijateljicu leži u čestim seljenjima.

Popravak DNA izrezivanjem nukleotida - Repozitorij Odjela za ...

uzrokovati različite genetske poremećaje kao što su bolest kože Xeroderma pigmentosum,. Cockayneov sindrom, itd ... 14. 2.3.1. Xeroderma pigmentosum (XP) .

PREPORUKE S ODJELA ZA DJECU I MLADE ZA OŽUJAK ...

Kugli, Rosie. „Dvije crte plavo“. Priča o osamnaestogodišnjoj Viti Mayer koja se ludo zaljubljuje u dečka koji joj ni po čemu ne odgovara. Na tulumu koji je Vita ...

Istraživanje zadovoljstva korisnika zemljišnoknjižnih odjela ...

21 pro 2016 ... Povjerenje građana u ove institucije je najmanje u Gradu Zagrebu i ... Znate li čemu služi zemljišno‐knjižni odjel/gruntovnica, odnosno koje su sve funkcije ... sudova su Općinski sud u Novom Zagrebu koji je nastao kroz ...

MINISTARSTVO FINANCIJA ODJELA ZA NADZOR ... - HUZP

3 pro 2012 ... Ozaljska 93/II , 10000 ZAGREB ... Naš prijedlog je bio da dok FINA ne počne provjeravati istinitost rješenja o ovrsi da se negdje (FINA, banka) ...

Metoda vođenja dijateke Arheološkog odjela GMV

Svaki dijapozitiv dobiva svoju oznaku koja se uvijek nalazi na istom mjestu ... okvir, a sastoji se od broja koji oznadava godinu u kojoj je odrecleni dijapozitiv sni-.

AMILAZE - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Amilaze su enzimi koji kataliziraju hidrolizu škroba na jednostavnije ugljikohidrate. U ječmu ... smanjiti količinu reagensa, te otkloniti postojeća ograničenja.[12].

izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji odjela za ...

30 tra 2019 ... ODJELA ZA KULTUROLOGIJU SVEUČILIŠTA J. J.. STROSSMAYERA U OSIJEKU ... ADRESA: Trg Svetog Trojstva 3, 31 000 Osijek.

diplomski rad_mlevacic16 - Repozitorij Odjela za biologiju

Dijele se u četiri funkcionalne grupe: 1. Razlagači (saprofitne gljive), konvertiraju mrtvu organsku tvar u fungalnu biomasu, ugljični dioksid i organske kiseline.

Dodatak-1.-Očitovanje-Konzervatorskog-odjela-u-Dubrovniku

Konzervatorski odjel u Dubrovniku. KLASA: 612-08/19-23/2223. URBROJ: 532-04-02-1772-19-2. Dubrovnik, 14. svibnja 2019. DUBROVAČKO NERETVANSKA ...

Apigenin standard - Repozitorij Odjela za biologiju

poĉinju uzgajati kao kultura stanica i pojam «kultura tkiva» danas se koristi i za kulturu organa i kulturu stanica (Cooper i sur., 2004). Careel je 1912. godine ...

Migracije životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

Na primjer, ptice selice iskorištavaju obilje hrane tijekom nekoliko tjedana u rano ... da li su mladunče izlegli i podigli roditelji vrste stanarica, skitalica ili selica, ...

Skupština udruge Alumni Odjela za biologiju Sve

26 ožu 2018 ... Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014), Skupština ... Odluke Skupštine Udruge o prestanku postojanja donose se dvotrećinskom ...

studentski časopis Odjela za kulturologiju Sveučilišta J.J. ...

Studentski e-časopis Odjela za kulturologiju. God. II., br. ... urnošću reći, ali ono što se meni čini jest da ... dvoranama kao što su CineStar i Cineplexx, no još.

Elektrokemijska impedancijska spektroskopija - Repozitorij Odjela ...

Nyquistov dijagram za jednostavni serijski spoj otporne i kapacitivne komponente. Dijagram je niz ... imaginarna komponenta impedancije (Nyquistov dijagram).

Telomere i tumori - Repozitorij Odjela za biologiju

KRATICE. hTERT – humana telomerazna reverzna transkriptaza. hTR – humana telomerazna RNA komponenta. NSCLC – rak pluća velikih stanica ...

entalpija - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

18 ruj 2019 ... razrjeđivanja i otapanja i entalpija kemijske veze. Promjena entalpije može se odrediti eksperimentalno ili izračunavanjem iz standardnih.

Fazni prijelazi - Repozitorij Odjela za kemiju

faza, točka tališta i vrelišta, trojna točka, kritična točka ... Za većinu tvari, osim vode, molarni volumen tekuće faze je veći od molarnog volumena krute faze. Zato.

Memorandum Odjela - Šibensko-kninska županija

Dom zdravlja Šibenik sklopit će ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju posebnog dežurstva u djelatnosti obiteljske (opće) ...

Koloidni sustavi - Repozitorij Odjela za kemiju

koloidi se odlikuju velikom graničnom površinom između dispergirane faze i disperznoga sredstva, što bitno utječe na karakteristična svojstva koloida.

Aldehidi i ketoni - Repozitorij Odjela za kemiju

45. 5.3.2. Pokus 2. Oksidacija etanola . ... Primarni je postupak proizvodnje formaldehida oksidacija metanola (jednadžba. 2.2.), koji se dalje najviše koristi za ...

Cijanobakterije kao ubikvisti - Repozitorij Odjela za biologiju

cijanobakterije je karakteristična simbioza s biljkama i životinjama. Broj stranica: 24. Broj slika: 8 ... razdoblja. Slika 1: Primjeri raznolikosti talusa cijanobakterija.

e-dnevnik - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

21 tra 2016 ... Slika 4. e-Dnevnik za učenike i roditelje (Izvor: https://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava (pristupljeno. 15.12.2015.)) 29 e-Dnevnik za učenike, ...

zahvala - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Diplomski studij kemije. Lidija Tupek Tičinović. KOMPLEKSI KOBALTA (II) S. 4-HIDROKSI-KINOLIN-2-. KARBOKSILNOM KISELINOM. DIPLOMSKI RAD.

Bioluminescencija kod životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

organizmima kao što su: radiolarije, rebraši, žarnjaci, lignje, veslonošci, deseteronošci, ribe ... S. syrtensis emitira plavo-zeleno svjetlo pomoću četrdeset.

Odjela za informatiku - PMF Split - Sveučilište u Splitu

Operacijski sustav s grafičkim korisničkim sučeljem MS - Windows. Programski sustavi za uredsko poslovanje. Osnove računalnih mreţnih sustava. Preporučena.

Semikonzervativna replikacija DNA - Repozitorij Odjela za biologiju

Kratak sažetak završnog rada: Semikonzervativna replikacija proces je umnažanja DNA molekule koji uključuje razdvajanje roditeljskog lanca, replikaciju istog ...

Fenoli i kinoni - Repozitorij Odjela za kemiju

Aromatski spojevi su velika skupina organskih spojeva koje karakterizira njihova izrazita ... Na fizikalna svojstva fenola najveći utjecaj ima hidroksilna skupina ...

Registar pretraga Odjela za medicinsku biokemiju (PDF)

uzorku vrijednosti C3c mogu rasti do 25% više no u svježem uzorku zbog ... uricmu, urati – AU). S, hP. U, dU. , , , ,. 24 , E ... referentne vrijednosti!. Određuje se ...

Fitopatogene gljive - Repozitorij Odjela za biologiju

Fitopatogene gljive ubrajamo u žive uzročnike bolesti. ... potrebama za domadarom, fitopatogene gljive možemo podijeliti i prema mjestu ... ostali dijelovi biljke.

Nuklearne reakcije - Repozitorij Odjela za kemiju

NUKLEARNA FUZIJA. Fuzija je nuklearna rekacija u kojoj se dvije jezgre lakog atoma, pod djelovanjem velike brzine, sudare i nastaje nova, teža jezgra atoma ...

Epigenetička regulacija ekspresije gena - Repozitorij Odjela za ...

su metilacija, acetilacija i fosforilacija. Epigenetički procesi kao što su metilacija DNA, modifikacija histona i razni drugi procesi posredovani molekulama RNA, ...

Mehanizmi kemijskih reakcija Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

Flavinska prostetička skupina monoamin-oksidaze oksidira N,N- dimetilpropargilamin koji potom inaktivira enzim vezanjem na N-5 flavinske prostetičke skupine.

Martina Vukomanović PRIRODNI POLIMERI - Repozitorij Odjela za ...

Monomeri su male podjedinice, čijim kemijskim sastavljanjem nastaju makromolekule koje se zovu polimeri. Te vrlo velike molekule imaju značajnu ulogu u ...

IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU od lipnja 2014. do ...

Ana Previšić: Ivo Vojnović – Prelude. • Ana Vlah: Sven Adam Ewin – Suživot riječi. • Christian Coltrane: Tin Ujević – Svakidašnja jadikovka. Govore su izveli:.

ljudski sluh - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

14 srp 2017 ... Prigušeno i prisilno titranje . ... Harmoničko (sinusoidalno) titranje je najjednostavniji oblik titranja izvora, a stvara harmoničke valove.

Elektromagnetski titraji - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

Posljednji dio rada ostavljen je za konkretan primjer elektromagnetskih titrajnih krugova, odnosno rezonantnih titrajnih sustava kao što je LC titrajni krug.