javni bilježnik zlokić

i „javni bilježnik“ - Hrvatska javnobilježnička komora

29 ožu 2014 ... pravosuđa (sud i javni bilježnik), i po shvaćanju teorije, stoje u europskim pravnim poredcima u komplementarnom odnosu i u ... Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule i predsjednik Povjerenstva ... 44320 KUTINA (044). Malačić ...

javni bilježnik - Hrvatska javnobilježnička komora

javnim registrima (gruntovnica i registri trgovačkih društava), kao i pravnoj sigurnosti koju predstavljaju ... 33520 SLATINA (033). Krpačić Mato, Trg Sv. Josipa 9, ...

OTPRAVAK OU- 2113-1 Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa ... - ZSE

MAKARSKA. Stjepana Radića 7/1. Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7, sastavio sam ovaj zapisnik Skupštine HOTELI ...

JAVNI BILJEŽNIK JOŽICA MATKO-RUŽDJAK sa sjedištem u ...

JAVNI BILJEŽNIK JOŽICA MATKO-RUŽDJAK sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Višeslava 2, ... BELVEDERE d.d. – u stečaju, Dubrovnik, Frana Supila 28 oglašava.

Dvadeset godina časopisa Javni bilježnik - Hrvatska ...

nam je Radoslav Vuković, javni bilježnik iz Omiša. Na kraju je ... nostima, mogao biti i postupak koji provodi javni bilježnik kako povjerenik suda kako se ne bi.

Javni bilježnik i elektroničko osnivanje društava s ograničenom ...

ve te u kojima ne postoji stroga formalna provjera identiteta ... ime ukradenih društava. ... odgovornošću ( d.o.o. i j.d.o.o.) na području RH iznosio je 190929.

Ja, Velibor St'arčevića 4, javni biljeŽnik da je u moj ured u Rijeci ...

da je u moj ured u Rijeci, Ante danas pristupila stranka: Mr. sc. Vo]ko obersnel, rođen 25. (dvadesetpetog) oŽujka ]-951 . (tisuĆudevet'stopedesetsedme) oIB: ...

javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku

provedbi ostavinske rasprave urediti zakonom kojim će se urediti ostavinski postupak. ... mjere za osiguranje ostavine, koje je moguće odrediti i prije pokretanja ...

Ja, Velibor St'arčevića 4, javni biljeŽnik da je u moj ... - Rijeka 2020

Velibor Panjković. 51000 RIJEKA . Ante Starčevića 4. Tel.: 05 1i3 17-370, 2 I t-105; Fax: 05 l/3 t7-076. Posl-. broj : OV-II51/201-1. Otpravak. Ri j eka, I 6 . 70 .

1 Rankica Benc Sadržaj 1. Uvod 2. Javni bilježnik kao povjerenik ...

Autorica je javni bilježnik iz Varaždina. 1 Zakon o javnom bilježništvu, Nar. nov. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09. 2 Zakon o trgovačkim društvima, Nar. nov.

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik LZ Pul-e, sukladno ... - Pula Sport

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik LZ Pul-e, sukladno dlanku. 454 . st. 1. u svezi sa dl-ankom 441. stavak 1. td. 8 . Zakona o trgovadkim druEtvj-ma (N.N. 7Ll/93, ...

Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel - Pulapromet

.IANI BILJEZNIK. DENIS KRAJCAR. Pula-Po1a, Flanatidka 10. Pos I . br . : OU-2 64 / 76-I. OTPRAVAK. Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel;u dl- ...

II Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pu1e, sukladno ... - Pula Sport

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pu1e, sukladno dlanku. 454. st. 1. u svezi sa dlankom 44L. stavak 1. td. 8. Zakona o trgovadkim dru5tvima(N.N. L1,t/93, 34/99 ...

1 21 30.05 Leo Zlokić 1 2 41 30.06 Marin Šeparović 1 3 14 30.13 Vi

Nikola. Žuvela. 3. 13. 49. 35.35. Nikola. Šeparović. 1. 14. 4. 35.58. Igor. Žuvela. 3. 15. 17. 37.08. Damir. Gugić. 3. 16. 48. 38.04. Rita. Biliš. 3. 17. 11. 38.35. Tonko.

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni oglas

24 kol 2016 ... ... obrtni~ko-filigranska radnja. "EMINA", vl. Hamzagi} Haris. Sarajevo Stari Grad. 19. Doma}a radinost obu}ar "SPAHA" vl. Spahi}. Azra. Zenica.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni oglas

22 sij 2019 ... knji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu kao vlasnik navedenih nekre- ... Nakon izvr{enog prijenosa udjela AGROFRUCTUS dru{tvo sa ...

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni oglas

13 svi 2019 ... Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja ... radijatora i kotlova za centralno grijanje, 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih ... godine, direktor Devi} Elma u "CITYDEAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovor-.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni ...

5 velj 2018 ... zala`e se i organizira akcije za siroma{ne i marginalizirane skupine, te ... pod ormari}em za uzrastanje tijesta 2 komada; Mali rabljeni plehovi 40 kom; ... CLIO, registarskih oznaka broj A78-J-683, na ime JYSK d.o.o. Sarajevo.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni ...

23 lis 2019 ... ^lan "EMZETA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, Hamzi}. Senad, prenio je na drugog ~lana dru{tva, Jakubovi} Esada, dio svog ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni ...

11 sij 2019 ... 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka ... radno iskustvo), ... U sudski registar za subjekta upisa "PIROTEHNIKA ORION" Dru{tvo.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni konkurs

18 pro 2019 ... Kika{ An|a ud. Vidaka, 13. Kika{ (Vidak) Vinko, 14. Kika{ (Vidak) Slavko, 15. So~e ro|. Kika{ Fila `ena Bartola, 16. Arar-Ankovi} Petar, 17.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni konkurs

mati~ni registarski broj 65-01-0042-11 (stari broj 1-25381), JIB: 4201125900003, zastupano od strane direktora [losel Damira, kao osniva~ dm drogerie markt ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni natje ...

26 lis 2016 ... dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije. BiH", br. 29/03, 23/04 ... Deichmann obu}a d.o.o. Sarajevo. Skra}eni naziv dru{tva ...

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni natje ...

10 lip 2019 ... adresu, kra}i `ivotopis i broj kontakt telefona. Uz prijavu na ... poslovne usluge Sarajevo - EOS MATRIX Ltd. for business services Sarajevo,.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni natje^aj javni ...

7 velj 2018 ... Sarajeva, suosniva~i Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitapur ... Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, u ulici Gornji Osijek broj 18, Ilid`a, ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni natje^aj javni ...

31 svi 2017 ... nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja ... DESETKA d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Kneza Vi{eslava br. ... Kardinala Stepinca b.b., (Mepas MALL). Djelatnosti ...

Javni prostori Javni prostori - BUILD magazin

Audi, Ikea, Nestle, Gucci, Decathlon, Daimler-Chrysler, Bakker, Pepsi-Cola, L'Oreal, Lion Food, ... jekat, takozvani Volume Certification Program ... vi ekstremni (vešernice, kupatila, kuhinje, ... fakultetu imate i crtanje i slikanje, i mnogo.

Javni dug

... me u drćava- ma. U Hrvatskoj je javni dug krajem 2006. iznosio 41,2% BDP-a. ... Izvor: Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Tablica 2. Dug opĘe drćave ...

javni natječaj - INA, dd

3. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da ... (Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose ...

JAVNI POZIV

za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj ... U skladu sa pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za ...

4. JAVNI POZIV

REMENICA, RADILICE MOTORA VW-LT. 12. 34300000 - Delovi i pribor za vozila i njihove motore. ZATEZAC, ZUPCASTOG KAISA MOTORA VW-LT35. 13.

JAVNI OGLAS

Ženske pantalone. Polovno. 50,00. 12. Muške patike ... Dečija jakna. Polovno. 50,00. 19. Ženske čizme ... Ženske helanke H&M. Polovno. 50,00. 63. Adapter.

javni natječaj

18 velj 2019 ... OŠ ,,Fra Marijan Šunjić“, Stojkovići . . . . . . 1. U školski odbor Osnovne škole Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica biraju se: a) Predstavnik ...

JAVNI VATROMETI

JAVNI VATROMETI. UVOD. Javni vatromet je uporaba pirotehničkih sred- stava pri čemu se stvara zvučni i/ili svjetlosni učinak, a može služiti, među ostalim, i za ...

javni poziv - APN

4 kol 2018 ... APN prikuplja ponude za kupnju gotovih stanova i to na području sljedećih gradova i općina: RED. ... DUBROVNIK. √ ... VELIKA GORICA. √.

Javni natječaj - odzak.ba

12 srp 2019 ... DJEČJI VRTIĆ „PAOLA CERUETO“ JU ODŽAK. TITOVA BB , 76 290 ODŽAK i vrti. Predsjednica upraynog vijeća : Ivana Kljajić, dipl.iur.

javni poziv - MSPI

18 svi 2018 ... (izradi poslovni plan odobren od strane mentora) i temeljem istog odluči osnovati vlastitu tvrtku,. HAMAG-BICRO mu pruža financijsku pomoć u ...

Javni nastup - IEEE

Dijagram toka. • Stav – Razlog – Primjer - Stav. • Lijevo-desno metoda. Potpuna kontrola: početak-sredina-kraj. 19. Priprema sadržaja. JAVNI NASTUP.

prijava na javni konkurs

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS. I PODACI O RADNOM MJESTU I ... razumjevanje tekstova vezanih za posao, i pisanje jednostavnih tekstova. D-minimalno ...

PROMET, JAVNI GRADSKI 279

Javni gradski promet na tlu Jugoslavije. Prvi tramvaj s konjskom vučom uveden je u Osijeku 1884, prvi električni tramvaj u Beogradu 1894, prvi trolejbus na liniji ...

pdf 369.9 KB Javni poziv UO 2020

B. turističke agencije i nositelji ostalih oblika turističke ponude destinacije. ... zajednica Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Javni-natječaj-1 - Grad Vis

28 sij 2020 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“. 91/96, 68/98, ... 153/09, 143/12,. 152/14, 81/15 - proč.tekst i 94/17 – ispr.

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. 1. PODACI O RADNOM MJESTU I ... Ime pretpostavljenog: Broj Vaših podre enih: Razlozi zbog kojih ste napustili posao:.

javni govor - darhiv

4 svi 2015 ... javnoga govora i njezinu analizu te je naslov rada: Javni govor ... tekst koji ističe kako teme jezičnoga izražavanja valja integrirati u dio svakog ...

Javni rashodi.pdf Preuzmi

19 апр 2019 ... Javni rashodi. Sadržaj predavanja. 19 April 2019. 2. Priroda i karakter javnih rashoda. Načela javnih rashoda. Pokriće javnih rashoda.

javni pozm - Radio Bobovac

26 sij 2018 ... Na osnovu dlana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima ipovratnicima u Federaciji Bosne i. Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ...

Javni natječaj stručno osposobljavanje

životopis,. - presliku osobne iskaznice,. - presliku dokaza o hrvatskom ... se u skladu programa HZZ-a „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog ...

Javni poziv - Ministarstvo znanosti

15 srp 2019 ... za prijavu inovativnih „Metodičkih preporuka za ostvarivanje ... nositelji autorskog prava za „Metodičke preporuke za ostvarivanje ...

javne potrebe i javni prihodi

Pozitivne i negativne eksternalije, spoljne ekonomije i dizekonomije. • Da bi ovi efekti nastali potrebno je da: lica koje efekti pogađaju nisu imala pravne ili ekono ...

javni natječaj - Porezna uprava

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu. I. PODRUČNI URED ZAGREB. Služba za ovrhu.

Javni natječaj - Plavi ured

Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA. Predmet ...

Javni natječaj za školske odbore

U školski odbor Osnovne muzičke škole „Travnik", Travnik bira se: ... Školski odbor je tijelo upravljanja u osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola) čija nadležnost je ...

Javni-poziv-za-dosta.. - AZTN

5 lip 2017 ... Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 21. stavcima ... Autotrans d.o.o. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, ... Croatia Lines d.o.o. za prijevoz putnika i turistička agencija, sa sjedištem u Rijeci, Trg.

Javni poziv - Ministarstvo poljoprivrede

2 kol 2018 ... potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine ... od izdavanja Odluke o odobrenju isplate od strane APPRRR.

javni natječaj - MURS EKOM

27 sij 2020 ... JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Trgovačkog društva MURS-EKOM d.o.o.. Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta ...

Javni rashodi - Pravni fakultet

Naime, javni rashodi su de facto sinonim za javne potrebe koje se zadovoljavaju angažovanjem sredstava javnih rashoda. Ova identifikacija javnih rashoda s ...

Javni natječaj.pdf - Studentski dom Virovitica

4 lis 2017 ... doma Virovitica (http://studom.vsmti.hr). Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od kandidata za subvencionirano ...

Javni natječaj.pdf - Ministarstvo pravosuđa

28 velj 2019 ... Općinski sud u Osijeku. 11. Općinski sud u Pazinu. 12. Općinski sud u Požegi. 13. Općinski sud u Sesvetama. 14. Općinski sud u Sisku. 15.

HID - Drobilica - CARNet Javni poslužitelj

Vratili smo se u 1742. godinu u želji da saznamo tko je bila Barica. Cindek. Ova pekarica i piljarica, obavljala je svoj posao na samom Markovom trgu. Barica je ...

javni poziv za prodaju nekretnina - HGK

Nekretnina u k.o. Slakovec (Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel. Čakovec). OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 222/A/1/1/1/1/2/6/1, pašnjak ...