izokinetika

Izokinetika – brza i efikasnija rehabilitacija - Srce

13 lis 2012 ... Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. M. Tita 188/1, 51 410 Opatija e-mail: ... započinje 1982. godine (Cybex II). Izokinetička dijagnostika i ...

fizikalna terapija • izokinetika • preventivni sistematski pregledi

Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija, Hrvatska. Radnim danom od 7h do 15h. ... NASA-inom uređaju “Cybex CSMI” predstavlja detaljno, sigurno, individualizirano ...