izjava o raskidu ugovora o najmu stana primjer

Primjer 6 Ugovor o najmu stana - Qwadu

UGOVOR O NAJMU STANA (ili kuće). Članak 1. Predmet ovog Ugovora je najam stana u Zagrebu. Članak 2. Ugovorne strane utvrđuju da se predmetni stan ...

Ogledni primjerak ugovora o najmu stana

Ogledni primjerak ugovora o najmu stana. * Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora napravljen isključivo kao ogledni primjerak te ne predstavlja gotov ...

Zahtjev za usklađenje Ugovora o najmu stana sa ... - Grad Osijek

Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva(MUP, PU Osječko-baranjska). 4. Rodni list za podnositelja zahtjeva i sve ...

ODLUKU o zaključenju Ugovora o najmu stana ( sa ... - Grad Pula

14 svi 2010 ... Temelj za donošenje ove Odluke je članak 30. Zakona o najmu stanova ( „Narodne novine“, broj: 91/96 i 22/06). Grad Pula je vlasnik stana u ...

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana - Grad Osijek

(adresa, broj stana, površina) ... baranjskoj županiji, Matični ured Osijek, Županijska 4). 7. ... Odvoz kućnog otpada (Unikom d.o.o, Osijek, Ružina 11 A). 5.

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno ... - Grad Osijek

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. ... gradskih stanova u najam ... Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna. 2.

izjava o jednostranom raskidu ugovora - Trgo Agencija

IZJAVA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA. Ovim putem tvrtki Trgo-Agencija d.o.o. izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe na daljinu ...

Prilog 1 - Jedinstvena izjava krajnjeg korisnika o raskidu ugovora s ...

21 lip 2012 ... Pretplatnik dodatno potvruje da je obaviješten o potrebi da prigodom raskida ugovora o korištenju usluge pristupa Internetu mora zatražiti i ...

Ugovor o najmu stana

(u daljnjem tekstu: Najmoprimac) sklapaju sljedeći. UGOVOR O NAJMU STANA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je najam stana u ...

Ugovor o najmu stana - Iusinfo

Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora isključivo dan kao primjer te ne predstavlja gotov ugovor, zbog ... Predmet ugovora je najam stana koji se nalazi u …

UGOVOR O NAJMU STANA – STANJE I PERSPEKTIVE NEKIH ...

10 ruj 2015 ... Ključne riječi: ugovor o najmu stana, najmoprimac, najmodavac, najamnina ... Kao primjer ugovora o najmu stana bit će prikazan ugovor u kojemu je u ulozi ... Key words: residential rental contract, tenant, landlord, rent, public.

Prijedlog Ugovora o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti ...

UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI, zaključen ... i 6 ovog ugovora zaključiti Aneks Ugovora nakon što se utvrdi vrsta, obim i iznos.

obavijest o raskidu ugovora o prijenosu - HEP-a

Šifra kupca. Broj obračunskog mjernog mjesta. Broj brojila. Očitano stanje brojila. Datum. VT. NT. OBAVIJEST O RASKIDU UGOVORA O PRIJENOSU. Ugovor o ...

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ja. izjavljujem da sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu broj ______. Potpis kupca: ...

OBRAZAC O JEDOSTRANOM RASKIDU UGOVORA • Ime, prezime ...

Ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo. Kupca na jednostrani raskig ugovora prestaje istekom 12.mjeseci ...

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA ... - BCTV

Dobrodošli u BCTV! Zahvaljujemo na upotrebi naših proizvoda i usluga („Usluga“). Usluge pruža Cel.Mar.Media d.o.o. („BCTV“), s adresom Partizanski put 132, ...

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora/narudžbe - Bluetag

dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Obrazac za: Srojobravarski Obrt Kolar, Matije Gupca 6, Strahoninec, 40000 Čakovec. Ime. Prezime.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Primatelj: INTERSPORT ...

INTERSPORT H d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sesvete, upisan je ... IBAN: HR97 2340 0091 1107 7167 3 kod Privredne banke Zagreb d.d.. Direktor ...

Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o kupoprodaji ... - Grad Pula

27 velj 2014 ... postavili zahtjev za otkup tadašnjeg dijela k.č. ... Sporazumni raskid ugovora sastavit će se u skladu s odredbama ove Odluke u pisanom obliku ...

Ugovor o zakupu stana - primjer - Legalist.ba

1 velj 2015 ... Član 3 . Ugovorne strane su suglasne da mjesečna zakupnina za stan iznosi 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka). Zakupac će ...

Ugovor o prodaji stana - primjer - Legalist.ba

vlasnik i posjednik nekretnine (stana) iz člana 1. ovog ugovora. Član 6. Kupac, potpisivanje ovog ugovora, potvrñuje da kupuje stan u viñenom stanju, te.

opći uvjeti ugovora o najmu vozila - ORYX Rent a car

Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici ORYX-a primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe ...

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU VOZILA 1. 1 ... - ORYX Rent a car

Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici ORYX-a primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe ...

Zahtjev za zaključivanje ugovora o zakupu stana NS-OB-086

30 ožu 2018 ... Uz zahtjev prilažem: 1. Rješenje o davanju saglasnosti za zakup stana Komisije za poslove iz stambene oblasti Općinskog Vijeća Novo ...

Zahtjev za sklapanje ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji ...

54/04, 36/06,), podnosim-o navedenom prodavcu Zahtjev za kupnju stana. 1. ... Zapisnik o primopredaji stana, odnosno dokaz po uputstvu iz Odluke Visokog.

Izjava, primjer popunjavanja izjave - Komunalno Pitomača

15 sij 2019 ... KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. PITOMAČA. 33405 PITOMAČA, VINOGRADSKA 41. MB: 0533904 OIB: ... pošta / interna dostava na adresu.

Izjava studenta ovjerena kod javnog bilježnika – Ogledni primjer

(ime i prezime podnositelja izjave). (adresa). IZJAVA. Kojom ja,. ,. ,. (Ime i prezime). (OIB). (Adresa) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ...

Ugovor o najmu vozilaUgovor o najmu vozila

Ugovor o najmu vozila se u daljnjem tekstu označava kao UGOVOR. KORISNKOM se smatra osoba koja prima u najam vozilo od strane Društva SANDIEGO ...

Primjer Ugovora o volontiranju

volontiranja zaključuju. UGOVOR O VOLONTIRANJU. Članak 1. Volonter/ka se ovim ugovorom obvezuje dobrovoljno ulagati osobno vrijeme, trud, znanje i.

primjer mogućeg ugovora o volontiranju - Amadea

Ugovor o volontiranju br . Namjena je ovog Ugovora pokazati koliko ozbiljno shvaćamo vas kao volontere i vaša zalaganja za uspješan rad naše udruge.

Primjer standardnog ugovora - Euro-Unit

„Euro-Unit club“ podržan je od strane najpoznatijih svjetskih proizvođača glazbala , glazbene opreme te profesionalne audio opreme: Yamaha, Bosendorfer, ...

5/3.3. Ogledni primjer ugovora o zakupu poslovnog prostora

3 sij 2008 ... UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA. Članak . Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupcu u zakup, a zakupnik prima u zakup ...

PRIMJER UGOVORA O ZAKUPU GRAD LABIN ( OIB 19041331726 ...

PRIMJER UGOVORA O ZAKUPU. GRAD LABIN ( OIB 19041331726), (u daljnjem tekstu: zakupodavac) zastupan po gradonačelniku Tuliu Demetliki, s jedne ...

primjer popunjavanja ugovora - studentski centar varaždin - unizg

ODREDBE UGOVORA. 1. Na temelju odredaba Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018; u daljnjem tekstu: Zakon) sklapa se ...

Primjer ugovora - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

25 srp 2019 ... U slučaju da izvješće sa provedenog programskog i financijskog ... zakladi dostaviti tromjesečna izvješća o provedbi institucionalne podrške ...

Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 doo (dalje u tekstu: Izjava) 1 ...

o Registracija na MojTele2 portal – Tele2 u svrhu izvršavanja ugovora koristi ... portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno registrira za njegovo ...

MAFIJA KAO PRIMJER PARALELNE VLASTI: PRIMJER ITALIJE

10 sij 2011 ... svi mafijaši biti oslobođeni optužbi, no dogodilo se upravo suprotno. Također broj- ni pentiti, među kojima Leonardo Messina, Gaspare Mutolo i ...

Opće informacije o najmu - Sixt

online ili pismeno, naslovljeno na Sixt Croatia Headquarter, Croatia, Fax: 385 1 66 ... Asistencija uključuje pomoć u slučaju kvara ili štete na vozilu uzrokovane ...

UgOVOR O NAJMU JAHTE I BRODICE

1 lis 2008 ... Ta plovila uključuju jahte i brodice koje služe za šport i razonodu. ... nadzora, a posvjedočuje izdavanjem odgovarajućih isprava, zapisa i knjiga.36 ... osoba osposobljena kao voditelj brodice kategorije B.67 Jahta od 30 BT do ...

Pravilnik o najmu nekretnina iz Programa POS-a - APN

presliku ugovora o najmu stana između zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara i ... Ugovor o najmu sklopljen na određeno vrijeme, smatra se prešutno ... APN-a, nakon sklapanja ili nakon otkaza ugovora o najmu odnosno nakon ...

Ugovor o najmu - Jedra Turopolja

Ugovor o najmu - Lease Agreement. JEDRA TUROPOLJA d.o.o. ... U slučaju prometne nesreće, havarije ili krađe vozila, Korisnik je obvezan pozvati policiju i ...

ugovor o najmu putničkog vozila - Rent a Car

UGOVOR O NAJMU PUTNIČKOG VOZILA. Član 1. Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između NEW HORIZONS doo. (u daljnjem tekstu: NH doo.) ...

IZJAVA IZJAVA RODITELJA

Pored aktivnosti koje se provode u sklopu redovnih programa, djeca iz vrtića uključuju se. i u razne druge aktivnosti o kojima se prikupljaju podaci. Zakonom o ...

Pravilnik o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane ... - APN

presliku ugovora o najmu stana između zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ... (2) Ugovor o najmu sklopljen na određeno vrijeme, smatra se prešutno ... (5) Ako najmoprimac odbije primiti pisani otkaz ugovora o najmu, otkazni rok ...

PODACI O KORISNIKU USLUGE DETALJI O NAJMU VOZILA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA, POSREDOVANJE I PRUŽANJE USLUGA ... UGOVOR O NAJMU VOZILA BROJ__________/20____ ...

UGOVOR O NAJMU VOZILA BR. Članak 1 • Ovim ... - Pažin doo

UGOVOR O NAJMU VOZILA BR. Članak 1. • Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između. PAŽIN d.o.o. PJ Rent-a-car Ćatar (u daljnjem tekstu:.

organizacija zgrade i stana

različita kultura stanovanja stanara. • lošije mogučnosti vanjskog prostora. • nema fleksibilnosti tlocrta. • nema slobode oblikovanja okoliša i vanjskog izgleda ...

Zapisi iz stana br. 50 - SCEN

27 мај 2016 ... Ćopićeva Bašta sljezove boje. Ovim sam se knjigama vraćao decenijama, a Švejka sam znao napamet. Tada, „kad sam bio mlad i čio”2, nisam ...

Zahtjev za kupnju stana - APN

Zaštićeni najmoprimac sa zaštićenom najamninom. Naputak: označite ... Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

registar ugovora i dodataka ugovora koje je grad prelog sklopio s ...

22 stu 2018 ... Rotocommerc d.o.o.. 27.09.2013. 25.000,00 kn. -. -. ROTOCOMERC d.o.o.. PRELOG. OIB 75858680107 URBIA. d.o.o. ČAKOVEC OIB.

obrazac o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ...

22 kol 2018 ... Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Direktni ... Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. ... FIS d.o.o., Vitez.

Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

I Clanak 5. slavak 1. ZOR duznost poslivania propisa u svezi s radnim odmorom_. , Clanak 109. ZOR - mogudfost redoviiog otkaza ugovora o radu skiopljenog ...

Predmet ugovora Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili ...

7 tra 2019 ... ZAGREB d.o.o. Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek. 17.10.2015. 366.632,81 (Količina predmeta nabave određena je ugovorom.

Sadržaj Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o ...

Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije . ... 30) o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na Poljsku i. Ujedinjenu ... dvanaest zlatnih zvijezda na plavoj podlozi, himna koja se temelji na „Odi radosti“ iz devete.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2017. godinu

31 ožu 2018 ... potpisivanja ugovora GEODEZIJA - Šibenik. 30 dana od potpisivanja. DA. Ugovor o donaciji. 25.01.2017. 3.000,00. MNK "Mirlović Zagora".

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2018. godinu

16 sij 2018 ... Radio ritam d.o.o.. 31.12.2018. DA ... MNK Barutana Šibenik. 13.2.2018 ... Šibenik. 31.12.2018. DA. 41. Ugovor o donaciji. 9.3.2018. 2.000,00.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2016. godinu

15 tra 2016 ... BALDEKIN. COMPANY d.o.o. -. Šibenik. 01.12.2016. DA. Ugovor o dodjeli subvencije. 18.04.2016. 4.500,00 jednokratno. KRISTINA obrt za.

red. br. naziv ugovora datum sklapanja ugovora / početak trajanja ...

5 velj 2017 ... pružanja usluga odnosa s javnošću. 18.7.2013. 48.000,00. 60.000,00 kn. 4 godine. 2X1 komunikacije. d.o.o.. 18.7.2017. 4. Ugovor o poslovnoj.

Uputa za izradu aneksa ugovora i izmjena ugovora na temelju ...

ugovora o privremenom korištenju, koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na ... 4) Na temelju članka 98.st.12. izrađivat će anekse ugovora o zakupu ribnjaka radi ... izradit će jedan aneks za sve izmjene koje se traže, uz suglasnost.

Primjer testa 1.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 1 – osnove ...

Primjer testa za modul 1 - Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), ... 2. Koja se od navedenih tehnologija koristi za skladištenje, preuzimanje,.