ironija primjeri

Ironija i groteska 5.2.pdf

Драган Стојановић, Иронија и значење, Београд 1984. Владимир Јанкелевич, Иронија, Београд 1989. Г. Р. Тамарин, Теорија гротеске, Београд 1962.

Jergovićev bijeg i ironija kao rješenja sukoba identiteta

Nebojša Lujanović. Sveučilište u Splitu, Hrvatska. This paper analyses the author whose literal work is reaction to issues of identity which are difficult to answer.

IRONIJA, SATIRA I bIbLIJSKI SIMbOLI u staRČeVIćeVOj KNJIzI ...

Dean SLAVI∆. Ironija, satira ... mu tobože preneseno značenje tumače politički protivnici pravaša. ... Linda Hutcheon smatra da ironija ima metu ili žrtvu. (2) te da ...

Nezanesljivi pripovedovalec, fokalizacija in ironija v romanih Stud ...

Nezanesljivi pripovedovalec, fokalizacija in ironija v romanih Stud. chem. Helene Willfüer Vicki Baum in Eine Zierde für den Verein Marieluise Fleißer.

Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih

čivo kao književnom fenomenu, nego, kao što to primjerice čini Boris Senker u II. dijelu svoje hre stomatije novije hrvatske drame (usp. Senker, 2001), da se ta ...

Riješeni primjeri 1 - FER-a

Prema Erlang-B formuli imamo: B(c,a) = B(53,40) = 0.0082 < 0.01 ⇒ potrebno ... dobivene rezultate za slučajeve (b)-(d); usporedite kašnjenja (vrijeme odziva) i ...

Primjeri Igara.pdf

na~in rada i korist programa za sudionike, a tijekom glavne aktivnosti kroz sudjelovanje u~enika ... nastavnika fizike, jednog novog razrednika, jednog novog ~lana grupe u~enika koji su upisivali ocjene ... Ona je odmah sazvala sat razredne ... osjetljivi za do`ivljaje koje im nudi radionica (igre pod brojevima 15-20, i 26-29).

2. Primjeri primjene IC termografije

Restauracija umjetnina. • Restauracija slika (otkrivanje skrivenih slojeva boje). 6. Bez IC grijanja. IC zagrijano. IC grijanje iza slike ...

AKTUALNI PRIMJERI UGOVORA

Punomoć je ovlaštenje za zastupanje što ga opunomoćitelj pravnim poslom daje ... Kod jednostranog pravnog posla punomoć daje opunomoćeniku ovlast da u ime i za račun ... Izjave o osnivanju Društva i člancima 44-54 hrvatskog. Zakona o ...

Primjeri jelovnika za zajutrak_ZZJZDNZ

Zrnati sir. 80 g. 50 g. 50 g. 25 g. 1 list. 30 g. 60 g. Iscijediti sok u sokovniku. ZAJUTRAK. 360 kcal. Proso na mlijeku s kupinama i medom. Mlijeko. Proso. Kupine.

Stezni spoj-primjeri

preklop δ = 25 μm (stezni spoj H7/s7: za dN = 100 mm,. 2δ = − 46…− 96 μm). Nakon utiskivanja štapa u prsten, na dodirnim površinama je faktor trenja μ = 0,15 ...

PRIMJERI BOSANSKOHERCEGOVAČKE PISMENOSTI I ...

fra Anđeo Zvizdović, koji je veoma znamenit protivu zlu oblaku i grädu. Natpis na ... zabilježio, tudje vidješe ovu priliku Gospinu toliko lijepu, uzoritu i narešenu, što ne mogu učiniti ruke ni ... A nijesu za poruku stvari,. No nam valja ... Kuga projde, a ja odo u Fojnicu, ali posla po me Arslan beg Kovčić, a kad dojdo, reče: Imam.

Basic programiranje - primjeri

Programski jezik Basic – rad s brojevima. Radionica programiranja. 2. □ Rad s brojevima. CLS. DIM x AS INTEGER. DIM y AS INTEGER. DIM kol AS INTEGER.

Primjeri jelovnika za dorucak_ZZJZDNZ

Kruh integralni. Svježi posni sir. Sezam. Vlasac ... kruh. DORUČAK. 420 kcal. Zobene pahuljice s mlijekom, medom, jabukom, suhim šljivama i cimetom. Med.

GENETIČKO INFORMIRANJE - PRIMJERI

poremećaji, ponavljajući spontani poba- čaji, mrtvorođeno dijete, rana dojenačka smrt. ... Poslijediplomski tečaj stjecanja zna- nja I. kategorije. Praktični aspekti ...

Primjeri iz prakse - GeoThermalMapping

Ugrađene dvije dizalice topline. •Grijanje i hlađenje prostorija hotela rješeno preko dizalice topline. Voda – Voda reverzibilne s vodene strane kapaciteta 70kW ...

Primjeri bodovanja - Upisi.hr

Za računanje bodova iz ovoga dijela vrednovanja potrebno je zbrojiti prosjeke ... Na isti način se računaju i prosjeci za šesti (4,46), sedmi ... Za program obrazovanja Opća gimnazija vrednuju se zaključne ocjene iz Biologije (po izboru srednje.

Biokemija prehrane i primjeri…

Ugljikohidrati ili šećeri. • Proteini ili bjelančevine. • Lipidi ili masti. • Minerali i ... Složeni ugljikohidrati. • Žitarice. • Brašno. • Riža. • Mahunarke. • Gomoljasto ...

ROD I ZNANOST: PRIMJERI PRIRODNIH ZNANOSTI

Ključne riječi: spol, rod, feminizam, biologija, prirodne znanosti, sociobiologija, evolucijska psihologija, Kuhn, znanost. Summary: The basic aims of this paper ...

Primjeri odobrenih projekata u 2014.

P4: Održivost na otoku – prošlost, sadašnjost, budućnost. Primjeri dobre prakse ... Kratki opis projekta: Provođenje eko akcija čišćenja podmorja i obuka.

Primjeri spojeva i žlijebova za zavarivanje

Položaji zavarivanja za sučeone i kutne spojeve limova i cijevi. Oznaka u zagradi se odnosi na sučeone spojeve sa žlijebom ( G - Groove Weld ... zavar u žlijebu ) ...

Potencije - Formule i primjeri zadataka

Potencije - Formule i primjeri zadataka. 28. sijecnja 2011. an · am = an m a9 · a6 = a9 6 = a15 a2x 5 · a5x−3 = a2x 5 5x−3 = a7x 2. 1. a5 · a12 = 2. x3a 2 ...

VENTILACIJA VJEŽBE – PRIMJERI ZADATAKA

24 tra 2007 ... jerenje depresije – tablica sa podacim a snim ljenog poprečnog profila polarnom metodom. Broj točke. Kut α. []. Izmjerena d u žina d [cm] dkorig.

IZRADA SLIKOVNICA-PRAKTIČNI PRIMJERI

Karakteristike koje treba da ima knjiga za djecu, a posebno slikovnica kao prva ... tržištu (često se nazivaju "problemske slikovnice", a govore o svakodnevnom.

Kružnice i krugovi (primjeri zadataka)

a) 4 kružnice (polumjer kružnica je 50). GraphicsWindow.Show() ... Polumjer kruga r upisati na početku programa. Veličinu prozora prilagoditi veličini krugova.

PRIMJERI RJEŠENIH ZADATAKA IZ STATISTIKE

Izračunati raspon varijacije, interkvartil kao apsolutnu I koeficijent kvartilne devijacije ( Vq ) kao relativnu mjeru disperzije oko Me, prosječno kvadratno.

Primjeri aktivnosti u pedagoškim radionicama

Primjeri aktivnosti u ... Djeca sjednu u krug okrenuta licem prema sredini. ... Djeca se podijele u male grupe od po šest do osam članova i stoje u nizu, jedan iza.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE NA PODRUČJU SPORTA

... u sastavu: Srećko Ferenčak, Zdenko. Jajčević, Andrija Mijačika, Željko Mataja, Bojan Matković, Petar Turković,. Miljenko Weiss, Mihovil Nakić, Mihovil Švigir.

Primjeri prirodoznanstvenih eTwinning projekata u OŠ Brodarica

Collège les Eyquems. Merignac. Havukosken koulu. Vantaa. Osnovna škola Brodarica. Šibenik. Gimnazjum im. Jana Pawła II. Krempachy ...

Primjeri obrazovnih puteva - Udruga Breza

(OŠ A. Šenoa Osijek, edukatorica Biljana Pavić, prof.) ... (DV Vedri dani Osijek, edukatorice Lidija Ivić i Brigita Šimić). 3. Aktivnosti: ... http://os-vijenac-os.skole.hr/

Primjeri za ispravno citiranje i pisanje biljeхaka

Navod iste stranice (u kontinuitetu - sljedeća biljeуka): ibid. ³ibidem´, ³na navedenom mjestu´. #├. Jasna Garaуi№, ³Postoji li prekora□enje granica tuхbenog ...

Rad, snaga i energija – primjeri jednostavnih zadataka s m m N

Rad, snaga i energija – primjeri jednostavnih zadataka. 1. Promotrite dvije situacije u kojima duž istog puta s djeluju sile jednakih iznosa F. U kojoj će se situaciji ...

Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda

Sikirevci, dok su na slici 9. prikazane strujne slike za maksimalnu izdašnost obaju crpilišta za visoke (lijevo) i niske vode (desno). Sava se za visokih voda ...

Mehanika – pojmovi, nacela i odabrani primjeri - FER-a

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i studentima FER-a koji su tijekom proteklih akademskih godina svojim primjedbama i ...

I. Primjeri popunjavanja Obrasca RNO za neprofitne organizacije ...

30. lipnja 2009.g. dostaviti Ministarstvu financija Obrazac: RNO kojim se upisuju u Registar neprofitnih organizacija. Kako bi neprofitnim organizacijama olakšali ...

MUZEJSKA KNJIŽICA I ZAVIČAJNA ZAJEDNICA – PRIMJERI IZ ...

U sklopu Zavičajnog muzeja Našice, od 1999. godine djeluje Muzejska knjižnica. Uz ... Našice, izdan je 2010. godine u nakladi PIN trgovine Našice d.o.o. ...

EKOTURIZAM Autorizirana predavanja i primjeri vježbi ...

Zaštita okoliša i održivi razvoj turizma. 3.1. Načela održivog ... “Odgovorno putovanje u prirodna područja uz brigu za očuvanjem ... voćaka. Lukova muha. Mrkva.

Primjeri za individualne ponude stručnog usavršavanja

provoditelj: BTZ. Primjeri za individualne ponude stručnog usavršavanja. "Želim svakako poboljšati svoj njemački" zacrtala si je krojačica Thanh Huong. Nguyen ...

PRIMJERI PRIMJENE RAČUNALNE DINAMIKE FLUIDA

fluida Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u području ... mehanika fluida, Računalna Aerodinamika i kolegija Transportni procesi, ...

Kompleksni brojevi - Primjeri i zadaci za vjezbu

Kompleksni brojevi - Primjeri i zadaci za vjezbu ... Zbrajanje i oduzimanje kompleksnih brojeva ... z1 - z2 = 5 - 6i - (2 3i)=5 - 6i - 2 - 3i = 5 - 2 - i(6 3) = 3 - 9i.

PRIMJERI ISPITNIH PITANJA ZA POTREBE RELICENCIRANJA ...

Cijelokupni laboratorijski proces dijeli se: 21. Konzervansi za mokraću: 22. IgE: 23. Fizikalni pregled mokraće obuhvaća: 24. Priprema pacijenta za određivanje ...

Poduzetništvo i samozapošljavanje - primjeri dobre prakse

primjeri dobre prakse ... Ključne riječi: samozapošljavanje, poduzetništvo, proizvodnja, žene na tržištu rada ... Prilikom dostavljanja poslovnog plana priložila je i.

Primjeri za rad s Boson setom za micro:bit - Izradi!

svjetleća dioda. Spajanje modula. U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite tipkalo te svjetleću ...

PRIMJERI PROCJENE NAKNADE ZA IZVLAŠTENE NEKRETNINE

26 lis 2017 ... PRIMJERI PROCJENE. NAKNADE ZA IZVLAŠTENE. NEKRETNINE. STRUČNI SEMINAR O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. MGIPU ...

Mehanika – pojmovi, nacela i odabrani primjeri - Fer

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i studentima FER-a koji su tijekom proteklih akademskih godina svojim primjedbama i ...

Definicija i neki primjeri matrica - Element

DEFINICIJA I NEKI PRIMJERI MATRICA. Sl. 1.1. Krace matricu zapisujemo: A = (aij). Ako je broj redaka matrice jednak broju stupaca, tj. m = n, onda je zovemo ...

primjeri uspješno završenih projekata ... - Strukturni fondovi

Lim Samobor d.o.o.. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA. 16.369.099,60 kn. EU SUFINANCIRANI IZNOS. 9.772.697,03 kn. Diversifikacija i optimizacija ...

1. Programski jezik Java - Ubodni primjeri - FER-a - unizg

src/hr/fer/oop/simple/HelloWorld.java. ▫ Parametrom –d bin određuje se odredište prevedenih datoteka. ▫ Uspješnim prevođenjem stvara se HelloWorld.class u ...

Primjeri uspješno provedenih projekata - Ured za udruge

Primjeri uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga ... U prvoj godini provedbe projekta postignuto je ... permakultura, izrada solarnih kolektora,.

Primjeri konceptualne integracije čovjeka i ... - Repozitorij UNIZD

18 velj 2019 ... sud Branka Ivande i Goli ručak Davida Cronenberga) te u filmskim ... izrazima romana Šašava luna i Goli ručak, u izražajnim sredstvima filmova ...

PRIMJERI PITANJA IZ STRUČNE TEORIJE 1. Kako glasi II ...

1. Kako glasi II. Kirchhoffov zakon? 2. Kako glasi Faradeyev zakon? 3. Kako glasi Coulombov zakon? 4. Izračunajte otpor žice od aluminija otpornosti ρ=0,028· ...

primjeri zanimljivih projekata financiranih iz eu fondova u državama ...

PRIMJERI ZANIMLJIVIH PROJEKATA. FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA U. DRŽAVAMA ČLANICAMA. Mr.s . ... USPJEŠAN PROJEKT JE: 1. Završe a vrije e. 2.

Primjeri PISA zadataka iz prirodoslovne pismenosti: testovi na ...

0. 0. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Zagreb, svibanj 2018. H. H. O. H2O. 2. E m c. = Primjeri PISA zadataka iz prirodoslovne pismenosti:.

Primjeri uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga ...

Hrvatski autoklub, Hrvatske pošte, B1 plakati, Sirana Gligora, AKD, Grafika grafoprint... Hrvatska na međunarodnom natjecanju u robotici. U sklopu financijske ...

PRIMJERI ZADATAKA_45_TREĆA KORR.indd - OECD iLibrary

se na temelju prosječnog postignuća učenika iz svih zemalja u tom zadatku. ... Ona misli da je žena osoba puna ljubavi [nevažno: obrazlaže što govori djevojka.

reprezentativni primjeri ukupnih troškova standardni stambeni ... - PBZ

1 sij 2020 ... STAMBENI KREDITI U HRK UZ ZALOG NA STAMBENOJ NEKRETNINI. PROMJENJIVA KAMATNA STOPA ZA. CIJELO RAZDOBLJE ...

Knjižarska klasifikacija: primjeri i kriteriji klasifikacije hrvatskih ...

primjeru kataloga Novoselske knjižare u Zagrebu istraživala je povijest knjige i čitanja ... Popis i katalog knjiga Knjižare Zabavne biblioteke u Zagrebu. Zabavna ...

Nagrada za pristupačnost grada 2017.: Primjeri ... - Europa EU

najpristupačniju plažu u Nizozemskoj, uz besplatna invalidska kolica na plaži i pomagala za hodanje, pristupačne zahode i stazu prilagođenu prolasku.

uspješni primjeri saradnje u lokalnim zajednicama - i-platform

U ovoj općini kažu da su mnogi Kladušani u dijaspori jako uspješni ljudi, kako u poslovnoj tako i u sferi kulture, sporta i politike. Općina Velika Kladuša svjesna ...

primjeri ispitnih pitanja za potrebe relicenciranja medicinska ...

MEDICINSKA BIOKEMIJA. PRVOSTUPNICI MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. 1. Plazma: 2. Koji se inhibitor glikolize najčešće koristi? 3.