ibid citiranje

Upute za citiranje

Restauracija novina u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7,. 3/4(1961), str. 242. Primjer bilješke ispod teksta za zbornik: 1Petr, Kornelija; Vrana, Radovan ...

Citiranje literature

u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama, npr.: ... enzim2, ... enzim (2) ili ... enzim [2],. • pisanje naslova velikim ...

Citiranje literature - PMF

Citiranje literature. Primjer ... tekstu MORA biti navedeno i u spisku literature. ▻ Kroz cijeli tekst se treba pridržavati istog sistema navođenja literature.

Citiranje in navajanje virov.pdf

BON, Milena, LAH SKERGET, Polona. Navodila za izdelavo pisnih nalog : int. gradivo. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2004. 3. 4.1.6 Citiranje ustega vira .

Upute za citiranje i referenciranje - Vup

Harvardski stil citiranja i referenciranja . ... Parafraziranje je vrlo često prisutan način korištenja tuđih ... primjer za tzv. direktno referenciranje ovakvog slučaja:.

„Citiranje u digitalnom okruženju”

2 velj 2018 ... Citiranje je obavezno bez obzira na to hoće li sadržaji biti objavljeni ili ... u tekstu (citiranje u užem smislu), povezivanje citata s bibliografskom ...

Preporuke za citiranje literature - DVV International

20 ruj 2017 ... Preporuke za navođenje literature – primjeri: (Harvardski stil citiranja). Sve reference teksta, bilješke ili popis korištene literature treba da budu ...

PRAVILA ZA CITIRANJE IN NAVAJANJE LITERATURE V ...

16 apr 2013 ... dokumentacija – Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij. Če potrebujete natančnejša navodila, si lahko standard ...

Citiranje literature u naučnom radu

Ovakav način citiranja tačno odražava rad samog autora (kao i rad drugih autora na tu ... To su Vankuverski i Harvardski sistem citiranja literature. Meutim, treba.

Citiranje literature u naučnom radu - Nub.rS

To su Vankuverski i Harvardski sistem citiranja literature. Meutim, treba napomenuti da mnogi časopisi imaju i svoj lični stil koji uvodi i specifične varijacije u ove.

Citiranje u digitalnom okruženju - e-Škole

2 velj 2018 ... prezentacija…). ... prezentacija koji su namijenjeni samo korištenju u okviru nastave. ... Preuzeto s https://www.lektire.hr/bijeli-klaun/.

VANKUVERSKI STIL: SUVREMENO CITIRANJE AUTORA U ...

zicije još uvijek ima, ida Vankuverski stil ne vlada u potpunosti na pod ... Kod citiranja autora članka, navesti sve autore ako ih je šest ili manje; a ako ihje sedam ...

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ - Univerza na ...

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ. Viri. Za citiranje v samem besedilu (angl. »in-text citation«) in navajanje literature (v poglavju Viri) se uporablja ...

UPUTSTVO za citiranje i parafraziranje u seminarskim i master ...

Engleski jezik je danas, bez sumnje, najrasprostranjeniji jezik koji se uči i govori kao strani jezik, iako je nekada to mesto zauzimao latinski. Ispravno: • Engleski ...

PREVZEMANJE ali CITIRANJE - Gimnazija Celje - Center

CITIRANJE pomeni dobesedno navedeno oziroma prepisano besedilo tujega avtorja. Citiramo takrat, ko povzemamo misli, izjave, mnenja ali ugotovitve drugih.

Primjeri za ispravno citiranje i pisanje biljeхaka

Navod iste stranice (u kontinuitetu - sljedeća biljeуka): ibid. ³ibidem´, ³na navedenom mjestu´. #├. Jasna Garaуi№, ³Postoji li prekora□enje granica tuхbenog ...

Citiranje in navajanje uporabljenih virov APA - Fakulteta za ...

in literatura« v zaključnem delu) in obratno – vsa dela, ki so navedena v seznamu virov, morajo biti vsaj enkrat citirana tudi v besedilu. Citiranje med besedilom.

Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov Uvod

23 feb 2018 ... V znanstvenih in strokovnih krogih obstaja več načinov citiranja oz. navajanja literature. APA. (American Psychological Association) je v ...

citiranje i navođenje literature u naučnim i stručnim radovima

drugi put se izvor navodi na kraju rada u Literaturi ( "Bibliografija",. "Korišćenaliteratura“ ''Izvori''..) Izvori koji nisu korišćeni u samom radu ne navode se u ...

Upute za citiranje literature - Odsjek za arheologiju - unizg

sadržaj mora sadržavati naslove svih poglavlja u seminarskom radu i stranice na kojima ... kratice, onda popisu literature prethodi popis kratica. - Popis kratica ...

Citiranje literature u naučnom radu - Medicina Sporta

To su Vankuverski i Harvardski sistem citiranja literature. Međutim, treba napomenuti da mnogi časopisi imaju i svoj lični stil koji uvodi i specifične varijacije u ...

neizostavan dio je Citiranje i popis literature (referenci) - Prirodno ...

Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature, a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje ... Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: ... Dostupno na: http://web.efzg.hr/dok/KID/Pravila_citiranja.pdf. [02.

Citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija - EFOS

Citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija. •. Web stranica. Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov [online]. Mjesto izdavanja: ...

upute za citiranje u izdanjima hrvatskog instituta za povijest

Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje - ljudi, prostor, ideje (Zagreb: Školska knjiga,. 1998), 125-140. • Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, 321. • Raukar ...

Primjeri za popis literature: Citiranje knjiga: *djelo jednog, dva ili tri ...

Primjeri za popis literature: Citiranje knjiga: *djelo jednog, dva ili tri autora. Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju.

Pravila za citiranje in navajanje literature v pisnih nalogah - FKPV

Pravila za citiranje in navajanje literature v pisnih nalogah. 1 Tabele in slike. Tabele morajo biti uvrščene na ustreznem mestu besedila. Napisane morajo biti na ...

navodila za navajanje virov in citiranje pri plakatu ali seminarski nalogi

Citate vključujemo v besedilo, kadar želimo svojo lastno misel podpreti z mnenjem drugih avtorjev, Čim bolj smiselno ga vključimo v besedilo in ga dobesedno.

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil citiranja)

8 velj 2019 ... Harvardski stil citiranja preporuča se na većini akademskih ustanova ... Na primjer, ... APA stil citiranja koji je vrlo sličan Harvardskom stilu. 1.

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil ... - PMF - unizg

8 velj 2019 ... autora i godine objave radova navode se kronološkim redom i ... Literatura se navodi abecednim redom, prema prezimenu prvog autora, i.

citiranje, parafraziranje i pisanje bibl.jedinica - Hrvatski studiji - unizg

Neizravno navođenje (parafraziranje): standardizirani postupak u akademskom ... Primjer 7: parafraziranje (prepričavanje) tuđeg teksta s uputom na izvor u.

Upute za citiranje Način citiranja ravna se prema standardu Chicago ...

Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2012.https://www.ipu.hr/content/knjige/IPU_Moderna- umjetnost-u-Hrvatskoj_ISBN-978-953-6106-93-6.pdf (pristupljeno ...

Jezik i stil dokumentovanje naucnih izvora citiranje naucnih radova

Naučni funkcionalni stil. □ Naučni stil. ▫ Funkcija: informisanje naučne javnosti (a ne ekspresija ličnih uverenja). ▫ Jezik mora biti gramatički ispravan, ...

UPUTE ZA CITIRANJE Bilješke (fusnote) Bilješke - Odjel za ...

Primjer citiranja u bilješci ispod teksta: Aitchinson, Jean; Gilchrist, Alan. Thesaurus construction. 2nd ed. London : Aslib, 1987. Citirano prema: Rowley, Jennifer.

Citiranje - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

Knjižnica UL PeF. 1. Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Popravljena in dopolnjena verzija (datum osvežitve 23. 2. 2018). Uvod.