hub 3 obrazac ispis

Ispis - Das WeltAuto

Automatski klima-uređaj. - Navigacijski sustav. VIRTUAL KOKPIT!!, sjedala s memorijom,. Vrsta mjenjača. Pogon ... Automatik, DSG, Tiptronic. Kn 549.000 ...

Ispis potvrda o školovanju

e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 4 e-Matica upute – ispis potvrde o školovanju. Sadržaj e-Matica upute – ispis potvrde o školovanju ...

Ispis platnih lista

RITAM FORMS – PLAĆE I KADROVSKA EVIDENCIJA – OBRAČUN – ISPIS PLATNIH LISTA. Stranica 1 od 3. Ispis platnih lista. Mjesto u izborniku: Ovaj izvještaj ...

Ispis rezultata - Das WeltAuto

Rabljena vozila kojima vjerujete. ... 150 KS/110 kW, 146.495 km, 01/2014, 4.8 l/100km, 127 g. /km. Auto Hrvatska Automobili d.o.o. pod. Zadar. F.Lisice 85 ...

Ispis knjiga PDV-a - Minimax

Ispis knjige PDV-a. 1 Odaberemo modul Knjigovodstvo > Obračun PDV-a. 2 Odaberemo željenu knjigu PDV-a: knjigu ulaznih računa klikom na Knjiga URA ili ...

Ispis naloga za plaćanje - Minimax

Naloge možemo ispisati na HUB 3A obrazac (univerzalni platni nalog). ... Ispis HUB 3A naloga ... 3 Ispis datuma plaćanja: možemo odabrati hoće li se na.

strana potpora_2001-06_verzija za ispis

12.000,00 kn. Gordan Nuhanović: Liga za opstanak, prijevod na engleski. 12.000,00 kn. Dubravka Oraić Tolić: American scream i Palindromska apokalipsa,.

Zamolba za ispis s Fakulteta - FKIT

Z A M O L B A. (za ispis s Fakulteta). Ja, ... Student na ispis dolazi OSOBNO ili netko drugi uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika. Sa sobom mora imati ...

Ispis cijele stranice faksa - HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ... HZZO je obavijestio poslodavce da ne ... promjene prezimena upućujemo osigurane osobe da se jave.

ispis platne liste - Boltano informatika

lista, spiska za banku,...): pozicionirati se na stranicu na kojoj je platna lista za željenog zaposlenika (poziciniranje možete najjednostavnije ostvariti preko linije ...

KALIBRACIJA MONITORA ZA ISPIS U FOTO KNJIZI ... - Fotoknjiga.hr

Knjiga lijepih uspomena www.fotoknjiga.hr. KALIBRACIJA MONITORA. ZA ISPIS U FOTO KNJIZI. NA HP Indigo 5600. DIGITALNOM STROJU ...

1 zbirni ispis pocetne - Народна библиотека Србије

Ševkunov, Tihon Aleksandrovič; Bunjak, Petar; Radovanović, Milan; Radojčić, Ružica; Jakovljević Radunović, Ana;. Kirilova, Olga (2012) Nesveti a sveti i druge ...

Digitalni ispis novi likovni medij priručnik

Može se upotrijebiti akrilik gel medij kao ljepilo za kolaž papir i druge materijale. ... Ako papir ima ukrasni rub, prstima istrljamo rub da osiguramo prijenos.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Zamolba za ispis s izbornog predmeta - Osnovna škola Cvjetno ...

ime i prezime podnositelja zahtjeva ... Cvjetna cesta 17. Zagreb. PREDMET: ZAHTJEV ZA ISPIS S IZBORNOG PREDMETA. Molim naslov da mom djetetu ...

ZAHTJEV za ispis djeteta iz dječjeg vrtića - DV 'Dugo Selo'

DJEČJI VRTIĆ „DUGO SELO“. Perivoj I. B. Mažuranić 2. 10370 DUGO SELO. OIB : 30011915650. Tel.,fax: 01/2756-115 e-mail: [email protected]

Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta - unizg

đ ć javnog sektora u pružanju javnih usluga. Potvrda (e-zapis) o statusu studenta jedan je od dokumenata koje gra ani, u ovom slu aju studenti, mogu dobiti ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Ispis cjenika artikala - jedna cijena (BRANKO.PATZ) - Vrutak

e-mail: [email protected] OIB : 95092888930 MB3585905 PDV br. HR95092888930. CJENIK ARTIKALA. Šifra. Naziv. Mjera Cijena (MP). 102014. SOK CAPPY ...

Ispis podataka o IBAN-u transakcijskog računa klijenta - Ponuda Dana

Zagrebačka banka d.d.. Trg bana J. Jelačića 10 ... Sjedište banke / Bank address: SWIFT/BIC: ... Broj računa / Account Number (IBAN):. Vrsta računa / Type of ...

Ispis naloga plaćanja za polog utrška na papirnu vrpcu POS pisača

upisati IBAN primatelja (5),. • upisati model i poziv na broj platitelja (6), koristiti jednu od predloženih shema,. • upisati Opis plaćanja (7), na primjer Polog utrška,.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

obrazac

Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može podnijeti žalbu dekanu Fakulteta, putem urudžbenog zapisnika, najkasnije u roku od 24 sata ...

obrazac cz-9

Подаци о запосленим кадровима (струке и занимања од значаја за заштиту и спасавање). Назив струке - занимања. Број извршилаца. Назив струке - ...

Obrazac PP-MI-PO

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU I UPLATI POREZA NA POTROŠNJU. ZA RAZDOBLJE OD. DO. Obrazac PP-MI-PO. Red. broj. POREZ NA POTROŠNJU.

OBRAZAC RSV-3.pdf

9 lis 2011 ... Page 1. 1. 2. udruga zaklada fundacija. Da. Ne. Priložen grafički prikaz ... OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA.

Obrazac PO-J/M

Коришћење јесте укупан број јаја за лежење, стављених у инкубатор током претходне године. 1. ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ...

OBRAZAC IM

Investitor. Projektant. ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA. Način plaćanja (jednokratno/obročno/odgoda 5. (ozkonjenje). OBRAZAC IM ...

ITP obrazac

(opservacija i intervju) i instrumente (testovi ličnosti, sposobnosti, profesionalnih opredjeljenja). Sarađuju i savjetuju roditelje. U cilju obezbjeđivanja dodatnih ...

Obrazac CV - HEP-a

Obrazac CV. Prezime i ime. MBG. OIB. Adresa prebivališta. Telefon. Mobitel. E-mail adresa. Ime oca. Ime majke. Državljanstvo. Poduzeće. Datum rođenja.

Obrazac PR

18 ožu 2019 ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. Obrazac PR. Vaša kontakt osoba u HZZ- u ... PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - PR. 1. PODACI O ...

Obrazac ONTO-P.pdf

Obrazac ONTO-P. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PRIJEVOZNIKA OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: .Idresa sjedišta: Ime i prezime odgovorne ...

Obrazac ONTO.pdf

DODATAK XII. Obrazac ONTO. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: Datum otvaranja: Datum zatvaranja: Adresa sjedišta:.

Obrazac M-4

Образац М-4. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, ... 10. Месеци. Дани. Радна места – послови, основ за рачунање стажа осигурања с.

obrazac r1

(6) Upisuju se sati prema kalendaru radnog vremena poslodavca za mjesec iz ... god. života djeteta. Od 7. god. života djeteta i njega supružnika. A0. A1. B0. C0.

Obrazac 2-IN

Obrazac 2-IN – Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja ... perceptivne sposobnosti: brza reakcija na složene vizualne informacije. Adaptacija ...

Obrazac 1 - TMF-a

Obrazac 1. EVIDENCIJA PRISUSTVA mesec i godina: U obrazac se unosi prisustvo ili odsustvo zaposlenog. Datum. Ime i prezime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Obrazac HUB 3

Fizička Pravna. Troškovna opcija: Valuta pokrića: BEN. SHA. OUR. Primatelj. (osoba):. Datum izvršenja: Obr. HUB 3 -. UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE ...

Obrazac KPO

KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU. PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA. PRIHOD OD DELATNOSTI. Redni broj. Datum i opis knjiženja od prodaje ...

OBRAZAC 2 bh.cdr

2. Po{iljalac/Izvoznik. 8. Primalac. 14. Deklarant/Zastupnik. I.B.. I.B.. I.B.. 3. Obrasci. 4. Tovarne liste. 5. Naimen. 6. Ukupan br. paketa 7. Referentni broj. 9. Osoba ...

TL2 obrazac (pdf)

T2L. Pošiljatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Primatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Broj pošiljke: Sadržaj pošiljke: Masa pošiljke (u kg):.

Obrazac P-PDV

Obrazac P-PDV 1. MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED: ISPOSTAVA: PRIJAVA. U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA ...

Obrazac PPI-3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

OBRAZAC 8a

OBRAZAC 8a. FORM 8a. 1????/12. Identitet utv en: The identity was determined: Ime i prezime podnositelja prijave: Name and surname of the applicant:.

Obrazac PPI-4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac 1 16 SC - MON KS

Uz prijavni obrazac prilažem sljedeću dokumentaciju: 1. univerzitetsku diplomu;. 2. uvjerenje o državljanstvu;. 3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;.

OBRAZAC 1b

Tijelo koje je izdalo putovnicu ili osobnu iskaznicu: The authority that has issued passport or identity card: Mjesto i datum izdavanja: Place and date of issuance:.

Obrazac B

SVEUČILIŠTE ZADAR. 976 MIKULČIĆ GRGIĆ DENISS. 48000 KOPRIVNICA. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI,ZAGREB. 977 MIKULEC KAROLINA.

obrazac 3

mrtvačke pjege. - hladnoća leša. - truležne promjene. - mjesto na kojem je urmrla osoba pronađena (soba, kuhinja, ulica, šuma, more ili drugdje, navesti gdje) ...

OBRAZAC 1 bh.cdr

Zemlja otpreme/izvoza. 15. Zem. otpr.izv./{if. 17. Zem.odred./{if. a) b) a) b). 16. Zemlja porijekla. 17. Zemlja odredi{ta. 19. Kon. 20. Uslovi isporuke. 22. Valuta i ...

Obrazac M-UN

a) zaposleni b) samostalne delatnosti v) poqoprivrednik g) korisnik penzije. *Oporeziv prihod koji sluжi kao osnovica na koju se plaћa doprinos. U dana. (M.P.).

TZ obrazac

Obrazac TZ. PODRUČNIURED. _. ISPOSTAVA. _ nadležna prema sjedištu pravne ili prebivalištu fizičke osobe naziv pravne osobe / ime i prezime fizičke osobe, ...

Obrazac D

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI. 86 LUTRING KATARINA. 10000 ZAGREB. IV. GIMNAZIJA ZAGREB. 87 MAGLICA IVANA.

Obrazac PI

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da poslovne prostorije, uređaji i oprema, pomoću kojih se obavlja trgovačka ...

Obrazac PPI-2

Образац ППИ-2. Јединица локалне ... 1 - Пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину на обрасцу ППИ-2 дужан је да поднесе порески обвезник:.

Obrazac 1

kućanstva su nezaposleni ili neaktivni). Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su ...

Obrazac POU

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da sam ugradio opremu i uređaje, pomoću kojih se precizno mjeri i registrira ...