hkms online predavanja

Predavanja za HKIŠDT - 2019. Naziv predavanja - radionice ...

Predavanja za HKIŠDT - 2019. Naziv predavanja - radionice: BINITIRANJE - BONITET - KAPACITET. Strukovno područje: LOVSTVO. Oblik izvođenja: ...

PBZ - HKMS

Kod promjenjive kamatne stope PBZ može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ... (izdavatelj kartice PBZ Card d.o.o., kao članica Grupe PBZ) ... partnera diljem svijeta), My Way usluga (online pregled fakturiranih i ...

HZTM - HKMS

Ime i prezime i potpis. Autor plana trajnog usavršavanja. Barbara Bačić, dipl. med. techn. Ime i prezime i potpis doc.prim.dr.sc.Irena Jukić, dr.med. M. P..

OB Zabok - HKMS

29 sij 2020 ... PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA ...

DZ Zupanja - HKMS

Cilj predavanja je prikazati važnost palijativne skrbi u zajednici te upoznati zdravstvene djelatnike sa istom. Tea Jurković, mag.med.techn. Danica Matijević,.

PB Ugljan - HKMS

12 ožu 2020 ... [email protected] DATUM. NAZIV TEME. OPIS. PREDAVAČ. (VODITELJ). MJESTO. ODRŽAVANJA. 14.01.2020. 21.01.2020. Svrab.

KBC Rijeka - HKMS

69,2% prisilno hospitaliziranih muškaraca i 24% prisilno hospitaliziranih žena primijenjen je neki od oblika mjera ograničavanja i/ili odvajanja. Fadil Habibović,.

SB Lipik - HKMS

NAZIV USTANOVE: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik. ADRESA: Ulica Marije Terezije 13. Lipik. TELEFON: 034 440-700. FAX: 034 440-702.

DZ Gospic - HKMS

Pseudomonas aeruginosa, Proteus, postoji ograničeno djelovanje. Katarina Grgurić, bacc.med.techn. Konferencijska dvorana OB Gospić. 17:00h. 11.02.2020.

IDZ Labin - HKMS

IDZ ispostava dr Lino. Peršić Labin. 13.3.2020. Zdravstvena voditeljica u vrtiću- djelokrug rada. Djelovanje rada zdravstvene voditeljice uz zdravstveni odgoj ...

DZ-Valpovo - HKMS

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA VALPOVO. ADRESA: Kralja Petra Krešimira ...

DZ Osijek - HKMS

... PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA OSIJEK. ADRESA: Park Kralja Petra Krešimira IV/6.

KBC Osijek - HKMS

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE. Ime i prezime i potpis. Nevenka Begić, mag.med.techn. Ime i prezime i potpis doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. M. P..

pogodnosti - HKMS

tete. PSC Zagreb u suradnji sa Certitudo d.o.o. pripremio je popuste na nove i rabljene automobile : Opel Partner Program je program u kojem Opel putem svoje.

DZ Duga Resa - HKMS

NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA DUGA RESA. ADRESA: ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 4 , 47250 DUGA RESA. TELEFON: 047/841-780. FAX: 047/841- ...

Stomatoloska poliklinika - HKMS

GODINU. NAZIV USTANOVE: STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB. ADRESA: ZAGREB,PERKOVČEVA 3. TELEFON: 01/4803-208. FAX: 01/4828-484.

Kategorizacija bolesnika - HKMS

njegom. Prepoznavši nužnost kategorizacije bolesnika, ovisno o potrebama zdravstvene njege, HKMS stavlja u zadatak radnoj grupi izradu KATEGORIZACIJE ...

SB Sveti Rafael - HKMS

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael.

Thalassotherapia Crikvenica - HKMS

23 sij 2020 ... Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ, Thalassotherapia Crikvenica. ADRESA: Gajevo šetalište 21, Crikvenica. TELEFON: ...

Direktiva 2013-55-EU - HKMS

kvalifikacija, europska strukovna iskaznica imala bi dodanu vrijednost. ... desetljeća: zdravstvena zaštita u zajednici, primjena složenijih terapija i tehnologija ... prava iz Direktive 2005/36/EZ ili je podnio zahtjev za priznavanje svojih stručnih.

Poliklinika Bagatin - HKMS

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: Poliklinika Bagatin. ADRESA: Ulica grada Vukovara 269 a/10.

Poliklinika Medikol - HKMS

Brankica Rimac, magistra sestrinstva,. FRCN. *Poliklinika Medikol. Podružnica Mandlova. 7 ožujak. Zadaće medicinske sestre/tehničara u poznavanju EKG-a na.

Snjezana Cukljek - HKMS

kao predavač za kolegije Osnove zdravstvene njege, Proces zdravstvene njege, Zdravstvena njega onkoloških bolesnika a posljednjih nekoliko godina i ...

Plavi FOKUS - HKMS

ministarstvu sam imao liječnike, farmaceute, pravnike, ekonomiste, ali ... Nenamjenski krediti do 30.000,00 € uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5,99% EUR.

Zakon o sestrinstvu - HKMS

O SESTRINSTVU. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju sadržaj i način djelovanja, standard obrazovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti ...

KALENDAR DOGAĐANJA - HKMS

tijekom proteklog vremena 2017. godine, u Hrvatskoj ... će se iz mjeseca u mjesec. U prva dva mjeseca od ... naporan i pun izazova kao rad u dnevnoj smjeni.

DZOO Bidruzica - HKMS

4 ožu 2020 ... NAZIV USTANOVE: DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA. ADRESA: IVANIĆ DESINIĆKI 30, 49216 DESINIĆ. TELEFON: 049 383 763.

DZ Zagreb-zapad - HKMS

ili živčanih struktura, subjektivna je, u direktnoj vezi sa iskustvom, uzrocima,. Nina Cebalo, dr.med.dent. Božena Vrabec, dipl. md.techn. Dvorana za sastanke,.

SB Duga Resa - HKMS

neprihvatljivog ponašanja i povećati suradljivost bolesnika. Andreja Vratarić, bacc.med.techn. Specijalna bolnica za produženo liječenje. Duga Resa. Veljača.

Sestrinske dijagnoze - HKMS

14 ožu 2011 ... izrađene su sestrinske dijagnoze i planovi zdravstvene njege u cilju pomoći izrade individual- iziranih planova zdravstvene njege. Opći planovi ...

OB Varazdin – Klenovnik - HKMS

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: OB VARAŽDIN- Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik.

Poliklinika IDC Zabok - HKMS

Ana Lončar, ms. Silvija Krpelnik, bacc.med.techn. Poliklinika IDC,. Zabok. 12.11.2020. 14:00h. Intradijalitičke kompilikacije. Hemodijalizni tretman je invazivni.

Bolonjski proces - HKMS

Bolonjski proces. Glavni cilj Bolonjskog procesa je stvaranje Europskog prostora visokog obrazovanja. (EHEA) zasnovanog za međunarodnoj suradnji i ...

Program Kongresa - HKMS

Jozo Čizmić, Pravni fakultet Split. Dr.sc. Krešimir Luetić, dr. med., predsjednik HLK. Vikica Krolo, dr.med., zamjenica predsjednika HLK. Dragan Soldo, dr.med., ...

Agneza Aleksijevic - HKMS

Agnezom Aleksijević, mag.med.techn. „Samozatajnost sestrinstva čarobni je krug iz kojega treba izići uz pomoć odnosa s javnošću“ razgovarala: Marija Kadović.

DZ Varazdinske zupanije - HKMS

NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE. ADRESA: KOLODVORSKA 20, VARAŽDIN. TELEFON: 042/398-510. FAX: 042/398-506.

DZ Beli Manastir - HKMS

30 sij 2020 ... NAZIV USTANOVE: Dom zdravlja Beli Manastir. ADRESA: Školska 5, 31300 Beli Manastir. TELEFON: 031-791-108. FAX: 031-791-111.

Zatvorska bolnica - HKMS

... PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU. ADRESA: Svetošimunska 107.

DZ Donji Miholjac - HKMS

NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC. ADRESA: TRG A. STARČEVIĆA 24, DONJI MIHOLJAC. TELEFON. 031-620-160. FAX: 031-620-170.

pravni fakultet - HKMS

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta: „Organizacija ...

Poliklinika Srcana - HKMS

NAZIV USTANOVE: POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU“SRČANA“. ADRESA: DRAŠKOVIĆEVA 13, 10000 ...

DZ Krapinsko-zagorske zupanije - HKMS

folikularnim. Javlja se uz poremećaje menstruacijskog ciklusa, pojačanu dlakavost, adipozitet, akne, poremećena tolerancija glukoze te inzulinku rezistenciju.

Hospicij Marija. M Kozulić - HKMS

E-MAIL: [email protected] DATUM. NAZIV TEME. OPIS. PREDAVAČ. MJESTO. ODRŽAVANJA. 4.3.2020. 16:00h. BOL-PALIJATIVNI. PRISTUP.

kongres digestivne kirurgije - HKMS

Opatija - Rijeka, Hrvatska / Croatia. DIGESTIVE surgery. 2019. 13. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA. ZA DIGESTIVNU KIRURGIJU s međunarodnim ...

zdravstveno veleučilište, zagreb - HKMS

Oni nisu specifiĉni receptori za bol jer primaju i druge kvalitete osjeta. Kod slabije ... Kao i drugi tipovi centralne boli fantomska se bol moţe javljati na ograniĉenu.

Ustanova Zlatne ruke - HKMS

NAZIV USTANOVE: Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke – Vesna Plavšić. ADRESA: Fojbon 5, Pula. TELEFON: 052/505-884.

Zahtjev za učlanjenje u HKMS – pristupnica

hrvatska komora medicinskih sestara • croatian nursing council. HKMS-0001. Maksimirska 111/2 • HR – 10 000 Zagreb • Hrvatska / Croatia. Tel. 385 (0) 1 24 ...

Medicinska skola Sibenik - HKMS

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: MEDICINSKA ŠKOLA. ADRESA: ANTE ŠUPUKA 29; ŠIBENIK.

pravo europske unije - HKMS

Što je europsko pravo – pravo zajednice? Glavni cilj Europske unije je progresivna integracija gospodarskih i političkih sustava zemalja članica te uspostava ...

NZJZ dr. Andrija Stampar - HKMS

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

E učenje: pitanja i odgovori - HKMS

Korisnička podrška edu.hkms.hr šalje Hrvatskoj komori medicinskih sestara na ... zadovoljiti provjeru znanja s najmanje 30 pitanja od kojih mora uspješno riješiti ...

Etički kodeks medicinskih sestara - HKMS

Ovim Etičkim kodeksom medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se: osnovna načela profesionalnog ponašanja medicinske sestre, odnos ...

ZAHTJEV ZA AKTIVIRANJE ČLANSTVA U HRVATSKOJ ... - HKMS

hrvatska komora medicinskih sestara • croatian nursing council HKMS-0003B. Maksimirska 111/2 • HR – 10 000 Zagreb • Hrvatska / Croatia. Tel. 385 (0) 1 24 ...

Hrvatska komora medicinskih sestara - HKMS

Ovisno o broju bodova, pacijenti se svrstavaju u kategorije: nizak rizik. (0-24 boda), umjeren rizik (25-44 boda), ... osobom, te provjera razumijevanja potrebno je.

Zahtjev za izdavanje članske iskaznice - HKMS

hrvatska komora medicinskih sestara • croatian nursing council HKMS-0004. Maksimirska 111/2 • HR – 10 000 Zagreb • Hrvatska / Croatia. Tel. 385 (0) 1 24 ...

Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi - HKMS

24 velj 2011 ... 1.20 Standardizirani postupak premještanja pacijenta iz kreveta u sjedeća kolica ... vrećicu s hranom, temperature 37°C, objesiti na stalak, 60 cm iznad glave ... de na prst ruke, nožni prst, ušnu resicu, most nosa ili čelo. Mjesto ...

NZJZ Splitsko-dalmatinske zupanije - HKMS

VUKOVARSKA 46, SPLIT. TELEFON: 021/315-957. FAX: 021/315-957. E-MAIL [email protected] DATUM. NAZIV TEME. OPIS. PREDAVAČ. (VODITELJ).

UVOD U KIRURGIJU SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM ... - HKMS

endokrini šok ( adrenalna kriza, tiroidna oluja ). Patofiziologija. Krvožilni sustav je zatvoreni sustav koji je, da bi normalno funkcionirao, u potpunosti ispunjen.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladez - HKMS

24 sij 2020 ... ... USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež. ADRESA: I. Kukuljevića 11.

Kompetencije medicinske sestre u specijalističkoj ... - HKMS

Dokument o kompetencijama medicinske sestre u palijativnoj skrbi dopunjava, odnosno nadovezuje se na Kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene ...