habanje

OTPORNOST NA HABANJE NAVARENIH POVRŠINA

nazivom „Otpornost na habanje navarenih površina“ u izdanju ITP „Unireks“ iz Podgorice, a štampana je u tiražu od 500 primeraka. u štampariji „Grafičar“ iz ...