grenadir

Grenadír marš

Tak ti- ka- a mo hut- ný- hlas, eš te- vy brať. - mies to- a čas, hla veň. - vyčis- tí- naj lep- šie- kon ský- vlas. Brzd ný- vá lec,-. 5 a spät ný- tlak, po ist- ný- pa lec,-.