građevinski fakultet sarajevo

Geotehnika Građevinski fakultet Sarajevo - GF UNSA

NOSILAC PROGRAMA JE GRAĐEVINSKI FAKULTET SARAJEVO. • NAUČNO POLJE GRAĐEVINARSTVO. • DVOGODIŠNJI STUDIJSKI PROGRAM: PRVA 3 ...

Kriminologija. Sarajevo - Pravni fakultet Sarajevo

Kriminologija. Niš: Pelikan print. 3. Derenčinović, D. (2004). Uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju, sa osnovama kaznenog prava. Zagreb: Pravni fakultet.

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NAPRAVLJENOG OD PORTLAND CEMENTA (J. PITT, L. K. CROUCH, ... vode i agregata (šljunka i pijeska). Godišnje ... Porozni beton je skuplji za 10–40% od obiĉnog betona. ... Korišten je dominanto krupni agregat (omjer 4-8/8-16=60:30).

Poz300 - Građevinski fakultet

3.1 Analiza opterećenja. Poprečni presjek: ... Kontinuirano opterećenje: Lagana betonska podloga 7,5 cm ... Opterećenje na rešetku: 500. 500. 100. 167. G. 500.

Stubiste - Građevinski fakultet

Krakovi stubišta ponašaju se kao uzdužno nosive ploče, dok su podesti poprečno nosivi. Proračun za takav sustav, koji je u nastavku primijenjen, nalazi se u ...

Broj 17 - Građevinski fakultet - SUM

Katedrala Notre-Dame građevina je snažnog simboličnog ... Notre Dame pretrpila štetu posebno na drvenim ... Neobičan tlocrt, krovni i zidni vitraji, konstrukcije ...

nestabilnost - Građevinski fakultet

NESTABILNOST | BROJ 14 | PROSINAC 2016. | 1. NESTABILNOST ... prohodnom ukoliko visina snijega na kolniku nije veća od. 10 cm i odvijanje ... samo može biti bolji ili lošiji. 11. Koji su Vam planovi za budućnost? Radite li doktorat i do kojeg ... što su nagrade zaista dobre, možete upoznati Maribor, upoznati kolege s ...

nestabilnost - Građevinski fakultet - SUM

Zovko, Marin Pilić, Kristina Kraljević, Anamaria Golemac. Vanjski suradnici: Monika Mlakić, Danijel Bevanda, Mirela Šetka Prlić,. Ivan Baričević, Bogdan Šinik.

građevinarstva - Građevinski fakultet

Prager, A.: Trojezični građevinski rječnik, Zagreb: Masmedia, 2003. 2. Jakić,B. - Hurm, A.: Hrvatsko-njemački rječnik: s gramatičkim podacima i frazeologijom, ...

mag. ing. aedif. - Građevinski fakultet

9 lis 2019 ... Ivana Lanča. 2011. 68. Bojan Popeškić. 2011. 69. Jasna Kvaternik. 2011. 70. Marko Vukušić. 2011. 71. Sanda Hunjak. 2011. 72. Martina Šopić.

Greda POZ 511 - Građevinski fakultet

Ime i prezime. ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE. JMBAG. PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2. 19. 3. PRORAČUN GREDE POZ 511.

Untitled - Građevinski fakultet

Zagreb, 5. srpnja 2017. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta na 195. redovitoj sjednici održanoj 5. srpnja 2017., na temelju članka ...

Preuzmite PDF - Građevinski fakultet

ispitivanja svojstva betona, uz dodatak pepela kao zamjene za dio cementa i to u ... Za ispitivanje tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 12390-3 koristila se ...

NASPOT11-boja - Građevinski fakultet

“kontrafor” od pilota d > 60 cm. ( 90 – 120 cm ). T.Ivsic NP 11. 2009 / 2010. 8. Ugrađene potporne konstrukcije. Armiranobetonska dijafragma izvedena u tlu.

godišnjak 2019. - Građevinski fakultet - SUM

31 pro 2019 ... Mr.sc. Anton Vrdoljak, prof. mat. ... [email protected] ... Vrdoljak i Kristina Miletić, te voditelj službe za informatičku podršku Božo.

građevinski fakultet - Sveučilište u Splitu

stabilnosti betona. U očvrslom stanju potrebno je odrediti dinamički modul elastičnosti i tlačnu čvrstoću za starost betona od 7 i 28 dana. Na uzorcima očvrslog ...

Nasipi i brane - Građevinski fakultet

prijevoz tla, (d) dozer za razastiranje s plugom za pluženje, (e) skrejper za grubo ravnanje i razastiranje, (f) grejder za fino ravnanje, (g) valjak sa stopama za ...

lagane konstrukcije - Građevinski fakultet

Proračun elemenata od stakla kao dio glavne nosive konstrukcije (grede, stupovi, tlačni i vlačni elementi itd) još uvijek je tema laboratorijskih i teoretskih analiza.

godišnjak 2017. - Građevinski fakultet

slijedeći potrebe i struke i tržišta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ... Group i Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 8. studenog. 2017.

pomorske građevine - Građevinski fakultet

Pogl 2 Podmorski cjevovodi. 6.3.2013. ... Vrlo učestalu primjenu u izvedbi podmorskih cjevovoda imaju cijevi proizvedene iz plastičnih masa, Sl. 2.1.1.3::1:.

Plitki temelji - Građevinski fakultet

Temelji su dijelovi konstrukcije preko kojih se ona oslanja o tlo. Preko temelja se ... Slika 4-2 Temelj samac (lijevo) i temeljna traka (desno). Slika 4-3 Temeljni ...

Potporne konstrukcije 1 - Građevinski fakultet

zidovi, gravitacijske potporne konstrukcije. (trad. zidovi od kamena, nearmiranog betona, armiranog betona ... konstrukcija kao samostojeći obalni zid ili (b) kao.

Vježbe 4 - Građevinski fakultet Osijek

Ako zanemarimo trenje i otpor zraka, izračunajte maksimalnu visinu H na koju se popne iznad kraja piste. (43) (0,6 m). 6. Helikopter mase 810 kg, iz mirovanja, ...

Tablice - Građevinski fakultet Osijek

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek. Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije. 2. Opterećenje od djelovanja vjetra.

Stjepan Lakušić - Građevinski fakultet

Lakušić, S 2005 Analiza međudjelovanja kotača i tračnica – analiza provedena za ... Lakušić, S 2002, ekspertiza o utjecaju geometrije tračnica na zatvaranje ... oštećenja elemenata zatvaranja gornjeg ustroja kolosijeke u Ulici Dubrava s.

FERT strop - Građevinski fakultet

Proračun ploče krovišta – „FERT” strop – POZ 501. 2.1. Analiza opterećenja. 2.1.1. Stalno opterećenje – opterećenja su zadana u prilogu Opterecenja – slojevi.

Ranko Keindl - Građevinski fakultet

RADNI STAŽ: -GZP TEHNORAD, Zagreb, rukovoditelj gradilišta i tehnički direktor do 1969. godina. -Služba razvoja INA-OKI (Zagreb), viši stručni suradnik (do.

Stabilnost kosina 1 - Građevinski fakultet

20 velj 2009 ... Zagreb, ožujak 2012. Geotehničko inženjerstvo 4 - TI. 10. Primjeri klizanja kosina – odlagališta otpada. Bandung ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Doc. dr. sc ...

25 tra 2012 ... U svemiru prirodnih satelita ima jako puno, jer gotovo svako svemirsko tijelo kruži oko nekog drugog tijela. ... podvodne granice tektonskih ploča. Festival znanosti, 25.04.2012. ... GEOGRAFSKI POLOŽAJ HRVATSKE. Festival ...

Zbornik radova - Građevinski fakultet

28 pro 2012 ... Acer ginnala. Amur Maple. Kineski javor. Acer palmatum. Japanese Maple. Dlanolisni japanski javor. Carpinus betulus. European Hornbeam.

KROVOVI i pokrovi R - Građevinski fakultet

KROVOVI S ROGOVIMA. ▫ Tipični predstavnici ove grupe krovova: • Roženička (prazna) krovišta. ▫ Nagibi – od 30° (40°) do 60°. ▫ Tlocrti – rogovi (preko ...

Untitled - Građevinski fakultet Osijek

11 kol 2019 ... Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek (Hrvatska) ... Šamačka-sjever i Promenada centar, Osijek (s O. Grigićem) - 2. nagrada. 2015. - Studentski ...

hidrotehničke građevine - Građevinski fakultet

22 tra 2008 ... 2.1.2 Opterećenje horizontalne vitke fiksne cijevi silama otpora i ... KD služi za proračun težine bloka GA primarne uniformne umjetne betonske obloge. ... linarnoj valnoj teoriji za koju se većina autora slaže da se za izračun ...

Stabilnost kosina 2 - Građevinski fakultet

Slika 3-21 Primjer približnog pronalaženja kritične klizne plohe: kosina s nizom probnih kružnih kliznih ploha te istaknutom kliznom plohom koja među probnima ...

Dr.sc. Vlatka Rajčić - Građevinski fakultet

Vlatka Rajčić, dipl.inž.građ. - rođenje: 30. kolovoz 1967. Zadar, Hrvatska. - državljanstvo: hrvatska državljanka. - fakultet: diploma- Građevinski fakultet u Zagrebu ...

Konstrukcije od užadi - Građevinski fakultet

zbrojevi projekcija svih sila prednapona u štapovima priključenima u i-ti čvor na osi ... Priključak zateznog kabela na sidreni temelj; sa otvorenom priključnom ...

statut - Građevinski fakultet Osijek

Fakultet stupa u pravni promet s trećim osobama samostalno i bez ograničenja. ... skrbi, prati i analizira ostvarivanje plana rada, analizira rezultate rada i poduzima ... imenuje povjerenstvo i određuje vrijeme polaganja ispita po žalbi studenta.

fasade prirucnik - Građevinski fakultet

17 svi 2017 ... Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. (NN 29/13, 87/15) i zaštita od požara ...

Mihaela Zamolo, 21 - Građevinski fakultet

HKAIG- rad u raznim stručnim tijelima Konore i Razreda građevinara. 2002 - 2003 Rad na uređenju HRN ENV 1998 (eurokod za potres). 2001-. Stalni programi ...

Jesenski ispitni rok - Građevinski fakultet

RAČUNALNA GRAFIKA II. 16:00 (STUDIO). Četvrtak. 27. kolovoza. MATEMATIKA. 10:00 (AMFITEATAR). ARHITEKTONSKE. KONSTRUKCIJE I MATERIJALI. III.

Mehanika tekućina - Građevinski fakultet

Ova činjenica naziva se hidrostatski paradoks. Slika 2.7 Sile tlakova na dno posuda različitih oblika bočnih kontura pri jednakim razinama vodnog lica od dna.

ugovor - Građevinski fakultet Osijek

U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i ... Primjer jedne standardne forme ugovora o građenju ...

normiranje - Građevinski fakultet Osijek

strojevi koje ti normativi obuhvaćaju danas više uglavnom ne postoje na našim gradilištima. ... U građevinarstvu je za primjenu pogodan grafički način snimanja.

Vježbe 3 - Građevinski fakultet Osijek

Na tijelo mase 8 kg djeluju dvije sile, i , gdje je prva sila veća. ... Luster mase 44 kg visi na 3 užeta, čije su duljine 2,0 m i jednakih napetosti, te se nalazi 1,5 m.

Pravilnik o studijima - Građevinski fakultet

I. OPĆA ODREDBA. Članak 1. Ovim se Pravilnikom, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilniku o ...

Damperi - Građevinski fakultet Osijek

agregata na gradilištu, a zglobni damperi s većim brojem osovina mogu se koristiti i na javnim prometnicama. napisao: mr.sc. Držislav Vidaković,d.i.g., viši ...

životopis - Građevinski fakultet Osijek

Područje Radionica af/sc: Depresija, voditelji: Mia Roth-Čerina, Petar Mišković. OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE. Materinji jezik Hrvatski. Strani jezici.

Džemal Bijedić - Građevinski fakultet

fakulteta Sveučilišta u Rijeci i. Građevinskog fakulteta Univerziteta »Džemal Bijedić« u Mostaru, stranke se dogovaraju da će zastupati zajedničke interese na ...

bacc. ing. aedif. - Građevinski fakultet

9 lis 2019 ... Popis stručnih prvostupnika inženjera građevinarstva - bacc. ing. aedif. R. br. Ime i prezime. Godina završetka studija: 1. Ivan Babić. 2008. 2.

teorije lukova - Građevinski fakultet

To je zapravo i konačan cilj kod konstrukcije lukova – kvalitetan luk je onaj kod kojeg moment savijanja ne postoji, već se ravnoteža sila ostvaruje tlačnim ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU II. dr.sc ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU. FACULTY OF CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF MOSTAR. Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, ...

civil engineering - Građevinski fakultet

During a forty-two-year activity a total of 1332 Diploma Engineers graduated from the ... 5. H-267. Computational Hydraulics. (Hydraulic Engineering Module). 45 15 0. 5.0. 6. G-217 ... 2006. 5. Ž. Pauše: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993. ... Select the adequate laboratory and in-situ test to obtain.

Outsourcing - Građevinski fakultet Osijek

34 Buble, M. i dr., Strategijski management, Ekonomski fakultet, Split, 1997., str. 86. 35 Siropolis, N. C. ... Izvor: Kranjec, Z., Vizija, misija i ciljevi održavanja, Zbornik radova, Skup. „ODRŽAVANJE ... provjera spojnih vijaka i spojnica. • provjera ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU I. dr.sc ...

tel: 387 36 355000; fax: 387 36 355001; e-mail: [email protected]; web: www.gfmo.ba. Popis studen-ata/tica i dodijeljenih mentor-a/ica za akademsku 2013.

univ.bacc.ing.aedif. - Građevinski fakultet

9 lis 2019 ... David Kučić. 2009. 61. Ivana Lanča. 2009. 62. Sandra Dukarić. 2009. 63. Sanda Hunjak. 2009. 64. Barbara Idžotić. 2009. 65. Lorena Jurdana.

Građevinska fizika - Građevinski fakultet Osijek

GRAĐEVINSKA FIZIKA. Osijek, 2007. ... CILJ PREDMETA JE UPOZNAVANJE STUDENATA SA PROŠIRENIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA FIZIKE ZGRADA.

Građevinski fakultet Podgorica Menadžment u građevinarstvu ...

Građevinski fakultet Podgorica. Menadžment u građevinarstvu. Građevinska fizika i instalacije st. 2017/18. Zbir. Zbir. I. II. Zbir. Br. Ind ex. God. Upis. Ime. Prezime.

Road and Rail Infrastructure II - Građevinski fakultet

fuTuRe TRANSPoRT NeTwoRK of The CiTy of dubRovNiK ... sportation systems, i.e. car transportation, bus transportation and new metro transportation.

Nasute i potporne građevine 8 - Građevinski fakultet

Za gravitacijske potporne zidove i za potporne sklopove treba razmotriti još i: ... Terzaghijeva modelska ispitivanja pritiska nasutog pijeska na kruti zid u ovisnosti ...

Betonske i zidane konstrukcije 2 - Građevinski fakultet

Proračun za takav sustav, koji je u nastavku primijenjen, nalazi se u knjizi Betonske konstrukcije – riješeni primjeri; Radić i suradnici; Zagreb 2006. (str. 111-118.) ...