gastrointestinalni trakt

Gastrointestinální trakt

16.4.2010. 1. Gastrointestinální trakt. Význam: 1. Příjem potravy: živiny, voda, minerály, vitamíny (léky). 2. Zpracování potravy: mechanické chemické (přítomnost ...

urinaren trakt - Авицена Лабораторија

Нормална флора – дистална третина од уретра. Коагулаза негативни стафилококи. Вириданс и нехемолитични стрептококи. Lactobacillus.

GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR ŽELUCA

GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR ŽELUCA. Popović M.1, Stalević Lj.2, Novaković T.1, Krstić S.3, Putica J.4, Jovićević Lj.5,. Stojković V.6.

GASTROINTESTINALNI TUMOR ŽELUCA – (NE)SPECIFIČNOST ...

Sažetak: Uvod: Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST) definisan je kao mezenhimalni tumor gastro- intestinalnog trakta (GIT), koji nastaje mutacijom KIT ili ...

helicobacter pylori a gastrointestinální projevy u dětí - Pediatrie pro ...

faktory rozvoje H. pylori infekce nejsou u dětí známy do všech podrobností. Přenos mikroba z osoby na osobu probíhá pravděpodobně fekálně-orální, orál-.

Antibiotici i probavni trakt The Antibiotics and the Gastro-intestinal ...

(Hiramicin, PLIVA), minociklina. Flukonazol (Diflucan,. PLIVA) tako er nije ovisan o utjecaju aciditeta ÊeluÀanog. sadrÊaja ili o uzimanju hrane. Hrana pove ava ...

Antibiotici i probavni trakt The Antibiotics and the ... - Semantic Scholar

(Hiramicin, PLIVA), minociklina. Flukonazol (Diflucan,. PLIVA) tako er nije ovisan o utjecaju aciditeta ÊeluÀanog. sadrÊaja ili o uzimanju hrane. Hrana pove ava ...