formule derivacije

Derivacije

Derivacije radni nerecenzirani materijal za predavanja. Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : ⟨a, b⟩ → R derivabilna u točki x0 ∈ ⟨a, b⟩, ako postoji limes lim.

Derivacije 1

tj. koeficijent smjera tangente t na graf funkcije / u toˇcki D x0,/ x0!! jedanak je derivaciji funkcije / u toˇcki x0. Jednadžba tangente sada glasi t .... y / x0! , /) x0! x x0 ...

Implicitne derivacije - TVZ

Primjedbie: Ako je funkcije ..y={(x) zadano implicitno how. F(3,4)=0 = F(x, y) =0 ->> se iniu ma ya za ya = f(x) => xy = 1 va > Vx = xy -4 => x= x?y? - 2xy 1. to.

Derivacije i integrali

derivacija umnoška konstante i funkcije: (c · f)/ = c · f/ ... derivacija kvocjenta: (f g )/ ... Tablica osnovnih integrala (kod svakog integrala s desne strane jednakosti ...

11 Diferencijal i derivacije

od f u (c, f(c))) i funkcije f tezi još brze u 0 nego razlika x − c. Štoviše, zbog jedinstvenosti derivacije u tocki, ff′(c) je jedina afina funkcija koja ima to svojstvo.

Koeficijenti polinoma i derivacije - Fsb

15 sij 2018 ... Općenito, polinom stupnja najviše n koji se s funkcijom f podudara u točki x0 u nultoj i prvih n derivacija zovemo n-ti Taylorov polinom funkcije ...

4. zadaci za vježbu iz Matematike1 Derivacije - Fsb

4. zadaci za vježbu iz Matematike1. Derivacije. 1. Za gibanje y = x2 − 5x 6 naci: a) prosjecnu brzinu na intervalu [1, 1.1] b) trenutnu brzinu u trenutku x = 1. 2.

derivacije elementarnih funkcija, c – konstanta ' 0 y c y = ⇒ = ' 1 y x y ...

ako funkcija y = f(x) ima derivaciju yx', derivacija inverzne funkcije x = f -1(y) je. 1. 1. ' ili. ' dx x y dy dy ... konstantni faktor izlučujemo pred znak integrala: ( ). ( ).

derivacije - riješeni zadaci - mev čakovec

Deriviranje složene funkcije. 12. 3. Tangenta i normala. 20. 4. Rast i pad funkcije. Ekstremi. 22. 5. Konveksnost i konkavnost funkcije. 25. 6. Asimptote funkcije.

Svojstva derivacija. Derivacije elementarnih funkcija

Svojstva derivacija. Derivacije elementarnih funkcija. I. Naslov i obja²njenje naslova. U lekciji se razmatraju svojstva derivacija funkcija s obzirom na zbrajanje,.

Prosječna i trenutna brzina. Derivacije. - FKIT

FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. Ukupni pomak je zbroj svih pomaka. Ukupni prijeđeni put je jednak zbroju pojedinačnih prijeđenih putova ("koraka"). Općenito vrijedi.

Pojam derivacije, geometrijsko i fizikalno značenje

Pojam derivacije, geometrijsko i zikalno zna£enje. I. Naslov i obja²njenje naslova … lek™iji se uvodi poj—m prir—st— funk™ijeD ˜rzine prir—st—D deriv—™ije ...

Skalarne funkcije više varijabli i parcijalne derivacije

Parcijalne derivacije. Parcijalna derivacija prvog reda funkcije f po nekoj njenoj varijabli. C je isto što i obicna prva derivacija izraza kojim je f opisana ako.

Derivacije višeg reda Monotonost i derivacija Lokalni ekstremi i ...

Ako je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna na 〈a, b〉, onda svakom x ∈ 〈a, b〉 možemo jednoznačno pridružiti derivaciju funkcije f u točki x, odnosno broj f (x), ...

Derivacija implicitno zadane funkcije Derivacije višeg reda

Derivacija implicitno zadane funkcije. 1. Izracunajte derivaciju funkcije y(x) implicitno zadane a) jednadzbom yey = ex 1, u tocki x = 0, y = 1, b) jednadzbom y2 ...

Tablica derivacija Pravila deriviranja Derivacije višeg reda

Tablica derivacija c = 0. (c ∈ R konstanta) x = 1. (xn) = nxn−1. (n ∈ Z) ... Matematicka analiza 2. Tablica integrala. ∫ dx = x C. ∫ xa dx = xa 1 a 1. C.

FORMULE

FORMULE. ALGEBARSKI IZRAZI. (a 소 b)2 = a2 소 2ab b2. (a 소 b)3 = a3 소 3a2b 3ab2 소 b3 a2 - b2 = (a - b)(a b) a3 소 b3 = (a 소 b)(a2 干 ab b2).

Formule ZI

MATEMATIKA formule – viša razina. Derivacija umnoška: (f.g)' = f'-8 f.g'. Derivacija kvocijenta: Ig-. Derivacija kompozicije: (f o g)'(x) = f'(g(x)) · g'(x). 1 logax = 100 ...

FORMULE ZA PRIZME

ENAKOKRAKI TRIKOTNIK o = 2.a c pl = (2.a c).v. PRAVILNA ŠTIRISTRANA PRIZMA. O = a2. P = 2.a2 4.a.v. V = a2 . v o = 4.a pl = 4.a.v. ROMB o = a 2.b ...

FORMULE ZA PIRAMIDE

FORMULE ZA PIRAMIDE. PRAVILNA 3-STRANA PIRAMIDA ali. ČETVEREC o = 3.a. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V PRAVILNI 3-STRANI PIRAMIDI ...

FORMULE - MATEMATIKA I i II - FSB

FORMULE - MATEMATIKA I i II. Redovi ex = 1 x x2 ... Ako su k1 i k2 korijeni karakteristicne jednadžbe, onda je oblik opceg rješenja: yH = C1 ek1 x C2 ek2 ...

Matematika formule

MATEMATIKA osnovna razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT B. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n. a a a . ⋅ =.

Formule za KIDM - 3. dio

Funkcija izvodnica tog niza je red potencija. A(x) = ∞. ∑ ... Dvije funkcije izvodnice A(x) i B(x) za nizove (an)n≥0 i (bn)n≥0 su jednake ako ai = bi, ∀i ∈ N0. 2.

FORMULE: Analiza 1

FORMULE: Analiza 1. Tablica izvoda. Tablica integrala kdx = kx C xn 1. = 1. C, (n = -1) d' = 0, c = const. (ra)' = axa-1, (a 0). (sin x)' = cos x. (cos x)' = – sin x.

Formule za 2. kolokvij

DVOSTRUKI INTEGRAL. Polarne koordinate: ∫∫. S ... racunanje površine likova a) pravokutne koordinate. P = ... Sferne koordinate: ∫∫∫. Ω f(x, y, z)dxdydz =.

STATISTIKA - FORMULE

INDEKSI. Bazni indeksi: Bi = yi ... Neponderisani kvantitativni grupni indeks: IQ = ∑ Q1. ∑ Q0. · 100. Kvantitativni indeks sa baznom ponderacijom: 0IQ = ∑ Q1 · ...

MAT-B-formule - NCVVO

MAT T B. 1. 12. MATEMATIKA osnovna razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT B. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n.

formule DMFA

···. P = UI = RI2 = U2. R. ; Ae = Pt = Ue. ¯. P = UefIef; Uef = 1. √. 2. U0; Ief = 1. √. 2. I0 c⃝ 2014 DMFA Slovenije, Komisija za popularizacijo fizike v srednji šoli ...

35. Vijetove formule ( ) ( )

Vijetove formule. Rešenja kvadratne jednačine izražavaju se pomoću njenih koeficijenata, te se i veze izmeu samih rešenja mogu izraziti preko tih koeficijenata.

Vijetove formule

решена x1, x2 и коефицијената a, b, c квадратне једначине. То су тзв. Vijetove formule (Fran cois Vi ete, француски математичар). 2. Glavni deo qasa. 2.1.

15. Rekurentne formule 1

1. Naci opšti clan niza zadatog rekurentnom formulom: (a) Fn 2 = Fn 1 Fn, F1 = 1, F2 = 1 (Fibonacijev niz);. (b) an 3 − 3an 1 − 2an = 0, a0 = 2, a1 = 0, a2 = 7.

Matematika formule – A razina

MATEMATIKA viša razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT A. Page 2. MAT T A. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • Kvadratna jednadžba: • Vièteove ...

Formule iz opce fizike - FER-a

10 ruj 2014 ... ϕ[t] a [t] = −(ω[t])2 r [t] α[t] ω[t] v [t] α[t] ≡ d dt ω[t]. Dinamika. Kolicina gibanja i kineticka energija: p ≡ m v. Ekin. ≡ mv2. 2. Jednadzba gibanja:.

Osnovne formule iz Matematike II

Osnovne formule iz Matematike II. Dio tablica integrala. 1. ∫ uadu = ua 1 ... [η(t)]2|µ (t)|dt. Iz ove dvije formule, za funkcije y = f(x) i x = g(y), slijedi Vx = π. ∫ b a.

Vietove formule - Matematiranje

VIETOVE FORMULE. RASTAVLJANJE KVADRATNOG TRINOMA NA. LINEARNE ČINIOCE. Brojevi 1 x i 2 x su rešenja kvadratne jednačine. 0. 2 = c bx ax.

Formule trigonometriche - Matematicamente

base e; (numero irrazionale il cui valore approssimato è : 2,71828) i logaritmi sono chiamati naturali o neperiani. Vediamo più da vicino questi ultimi. Logaritmo ...

Prijemni – Vijetove formule

Vijetove formule (www.meskrusevac.edu.rs/milos/index.php). 1. Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na. Beogradskom univerzitetu. Vijetove ...

Matematika formule – B razina

MATEMATIKA osnovna razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT B. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n. a a a . ⋅ =.

Formule - MiŠ — Matematika i Škola

su primjerice formule kojima se izračunavaju veli- čine geometrijskih objekata (opseg, visina, povr- šina, oplošje, obujam i dr.). Evo niza dobro pozna- tih formula ...

Aplikace Eulerovy formule

(Eulerova formule). Nechť G je souvislý rovinný graf s n vrcholy, e hranami a f stěnami. Pak n − e f = 2. S touhle formulkou se mnozí z vás jistě už setkali, ovšem ...

EXCEL - FORMULE I FUNKCIJE

Sada pod «Number1» ili upišite «A1:A5» (to je oznaka da želimo izračunati aritmetičku sredinu podataka upisanih u polja od A1 do A5) ili mišem, držeći ...

Formule iz opce fizike - Fer

10 ruj 2014 ... ϕ[t] a [t] = −(ω[t])2 r [t] α[t] ω[t] v [t] α[t] ≡ d dt ω[t]. Dinamika. Kolicina gibanja i kineticka energija: p ≡ m v. Ekin. ≡ mv2. 2. Jednadzba gibanja:.

Trigonometrija - osnovne formule

Definicija trigonometrijskih funkcija – u pravokutnom trokutu: sinα = nasuprotna kateta hipotenuza. = a c β α c a b. C. B. A cosα = prilezeca kateta hipotenuza. = b.

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule

Jednadzba pravca (u ravnini) i ravnine (u prostoru): opci oblik. Ax By C = 0. Ax By Cz D = 0 vektor normale n = (A, B) n = (A,B,C) udaljenost tocke od.

Dva dokaza Heronove formule

Kljucne rijeci: novi dokaz Heronove formule, površina trokuta. Two proofs of Herons's formula. Abstract. This paper contains interesting and elegant proof of the.

Formule - Antonija Horvatek

opseg i površinu kruga,. ✓ Pitagorin poučak (formule za a, b, c),. ✓ opseg bilo kojeg lika (formula se iščitava sa skice). Bolji učenici bi većinu formula trebali znati ...

Formule trigonometrice 1. sinα = ac ; cosα = bc ; tg α = ab ; ctg α = ba

7. sec(π. 2 ± α) = ∓cosecα; cosec(π. 2 ± α) = secα. 8. sin2 α cos2 α = 1. 9. 1 tg2 α = sec2 α. 10. 1 ctg2 α = cosec2 α. 11. sin(α ± β) = sinα cosβ ± sinβ cosα.

Prvi razred : Formule :Geometrija

Osnovne formule: Za svaki trougao. Za Pravougli trougao ... U četvorougao se može upisati kružnica ako i samo ako je . a c b d. = . Oko četvorougla se može ...

Potencije - Formule i primjeri zadataka

Potencije - Formule i primjeri zadataka. 28. sijecnja 2011. an · am = an m a9 · a6 = a9 6 = a15 a2x 5 · a5x−3 = a2x 5 5x−3 = a7x 2. 1. a5 · a12 = 2. x3a 2 ...

6. Poopcenja Newton–Leibnizove formule - Fsb

Stokesov teorem. 1-dimenzionalni slucaj. Prisjetimo se, ako imamo konzervativno polje, onda se F moze napisati kao gradijent nekog skalarnog polja U, ...

Formule - geometrijski likovi - Antonija Horvatek

Formule - geometrijski likovi - osnovna škola. 1. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu ... Paralelogram (općenito) nema opisanu ni upisanu kružnicu.

SLIKA GEOMETRIJSKE FIGURE FORMULE ... - WordPress.com

SLIKA GEOMETRIJSKE FIGURE. FORMULE. Paralelogram. Obim. Površina. Romb. Obim. Površina. Stranica. Poluprečnik upisanog kruga. Trapez. Obim.

Informacja dla absolwentów, w jakiej formule będą ... - OKE

od roku szkolnego 2018/2019 przystępują do egzaminu maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu ze wszystkich przedmiotów, w tym.

Primjenjuje formule za kub binoma, zbroj i razliku kub

Kub binoma, razlika i zbroj kubova. Predmet (ili međupredmetna tema). Matematika. Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta, sata.

TABLICE I FORMULE - DETALJI U DRVENIM KONSTRUKCIJAMA

... drvo-drvo. 1. Projektne vrijednosti nosivosti Rd za β = 1 – mjerodavna je najmanja vrijednost. 2. ... Vijci za drvo spajala su slična i čavlima i vijcima. U skladu s ...

Dokaz Eulerove formule u Zome sustavu

radionice je pomocu Zome materijala, na jednostavan nacin, dokazati da za poliedre vrijedi Eulerova formula te obnoviti znanja o poliedrima. 3 Tijek izvodenja ...

Tehnička fizika – formule (drugi kolokvijum)

Štefan–Bolcmanova konstanta: = 5,67 ∙ 10 Wm. −2K−4. Plankova konstanta: ℎ = 6,626 ∙ 10. Js. Ridbergova konstanta: = 1,09737 ∙ 10 m. Vinova konstanta: = 2,9 ...

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule. Udaljenost izmedu ... Kruznica. Jednadzba kruznice sa središtem S(p, q) i polumjerom r: (x - p)2 (y - q)2 = r2.

Urok i nevesta, Poetika epske formule

света и сам други свет) јавља се, на пример, у бајкама типа "Ђавоља маштанијаибожјасила" ... A невјеста на отходу, брзо he нам noh'. (Вук I, 59:1,2).

Formule - geometrijska tijela - Antonija Horvatek

Općenito (bilo koja) prizma. V = a · b · c. O = 2ab 2ac 2bc. P. DP. = d1 · c kvadar. V = B · v. O = 2B P. P1 = a · v. P = 3av pravilna trostrana prizma. V = B · v.