filogenetski

FILOGENETSKI ODNOSI I ... - Repozitorij PMF-a

FILOGENETSKI ODNOSI I RASPROSTRANJENOST KLENOVA RODA Squalius. (Cyprinidae, Actinopterygii) U RIJEKAMA JADRANSKOGA SLIJEVA. Ana Mišur.

verjetnost apomorfije kot filogenetski optimalnostni kriterij - Digitalna ...

Majer A.: Verjetnost apomorfije kot filogenetski optimalnostni kriterij. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, 2009.

Filogenetski odnosi i taksonomski status vrsta podtribusa Monoctonina

7 окт 2019 ... U ovoj studiji su analizirani filogenetski odnosi izmeĎu rodova i vrsta podtribusa Monoctonina, kao i status taksona u okviru podtribusa, ...

Parazitske ose, biljne vaši i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski ...

Parazitske ose, biljne vaši i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi rukovodilac: prof dr Ţeljko Tomanović. 143006B. Ministarstvo za nauku i tehnološki ...