eksponencijalna funkcija graf

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

5 srp 2018 ... dekadski logaritam. ○ logaritamska funkcija i njezin graf; svojstva. ○ veza eksponencijalne i logaritamske funkcije (inverzne funkcije ...

Priprema za 3. pismeni ispit: EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA ...

Priprema za 3. pismeni ispit: EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA, EKSPONENCIJALNA. JEDNADŽBA I LOGARITMI. 1. Nacrtaj graf funkcije: a) ( ) = (. 2. 3. ).

eksponencijalna funkcija i njezine primjene u realnom životu

13 ožu 2013 ... BIOLOGIJI (rast neke populacije, npr. bakterija, virusa; de- mografska ... Eksponencijalni rast i pad imaju nekoliko ekvivalentnih prikaza:.

Antje funkcija - Funkcija najveće cijelo - Antonija Horvatek

Luka Čeliković: Funkcija "najveće cijelo" http://public.carnet.hr/mat-natj. Najtoplije zahvaljujem prof. Luki Čelikoviću na dozvoli da skeniram knjižicu "Antje ...

5.Funkcionalne jednacine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

Funkcionalne jednačine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

Složena funkcija, inverzna funkcija

Data je funkcija f x x2 a x 3, gde je a, x R, za koju važi f 1 4. a Izračunati f 6 , ... Odrediti inverzne funkcije sledećih funkcija: a f x  ...

preuzmi - it-graf

PROIZVODNJA I USLUGE. Offset (plošni) tisak .................................... 6. Heidelberg Speedmaster SM 74 5 L .. 6. Heidelberg GTO 52 ................................ 7.

Graf i stabla 932 KB - FER-a

Napišite funkciju koja de dodati novi element u sortirano stablo. Funkcija ... Korištenjem funkcije iz a) dijela zadatka stvoriti stablo sa slike Slika 1, te pozivom ...

KATALOG - it-graf

PROIZVODNJA I USLUGE. Offset (plošni) tisak .................................... 6. Heidelberg Speedmaster SM 74 5 L .. 6. Heidelberg GTO 52 ................................ 7.

catalogue - it-graf

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR ... KOPITARNA ZAGREB D.O.O. ... VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA. VIPNET ...

graf ičke tehnike

3 srp 2011 ... Ptice, visoki tisak. Skupina Cvrčci, djeca u 6. godini života. Dječji vrtić i jaslice Duga, Umag. 62-63 likovnost OK.indd 27. 3/7/11 1:40 PM.

3. GRAF KVADRATNE FUNKCIJE

Graf funkcije f(x) = ax2. S kakim racunalniškim programom narišimo grafe funkcij f(x) = ax2 za nekaj razlicnih vrednosti vodilnega koeficienta a. Na spodnji sliki ...

Tok i graf funkcije - FGAG

Asimptota funkcije je svaki pravac sa svojstvom da udaljenost izme u tocke na grafu funkcije i tog pravca tezi k nuli. Jelena Sedlar (FGAG). Tok i graf funkcije.

GRAf>ARACUNARSKIH SISTEMA

Arhitekturu racunala cine razina 5 i nize razine, dok razine 2, 3 i 4 predstavljaju arhitekturu programske podrske. Definicija pojma "arhitektura racunala", koja je ...

Graf kvadratne funkcije

odudarao od sinusoide koju je trebao preds- tavljati. Odmah mi je bilo jasno da je graf raden u programu Bojanje (Paint) pomocu alata za crtanje Bezierovih ...

GRAF RACIONALNE FUNKCIJE

GRAF RACIONALNE FUNKCIJE. Zaradi težav z risanjem grafa asimptote običajno rišemo v šoli le grafe racionalnih funkcij, ki imajo stopnjo števca kvečjemu za ...

Wechselpräpositionen - Graf Gutfreund

www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. Wechselpräpositionen in Dativ? (wo?) in Akkusativ? (wohin?) 1. in die Tasse gießen. 2. ______ Haus bleiben. 3.

Wechselpräpositionen - Graf-Gutfreund

www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. Wechselpräpositionen in Dativ? (wo?) in Akkusativ? (wohin?) 1. in die Tasse gießen. 2. ______ Haus bleiben. 3.

bilden sie den imperativ! - Graf-Gutfreund

www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. BILDEN SIE DEN IMPERATIV! du kommst. Kommst! du nimmst. Nimmst! ihr kommt. Kommt! ihr nehmt. Nehmt!

verben und präpositionen - Graf-Gutfreund

www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. VERBEN UND PRÄPOSITIONEN. DATIV. AN DAT. Spaß haben. VOR DAT sich ekeln teilnehmen sich fürchten.

6.1. Graf linearne jednadˇzbe - Element

y, tada dani podatak mozemo zapisati u obliku linearne jednadzbe s dvjema ... Iz ove nejednadzbe vidimo da ce rješenje ciniti one tocke kojima je ordi-.

5.1. Graf linearne jednadzbe - Element

Linearne nejednadzbe. Prisjetimo se linearnih nejednadzbi s jednom nepoznanicom. Skup rješenja nejednadzbe 2x < 6 je interval 〈 −∞, 3〉 . Rubna tocka x = 3.

Personalpronomen - Reflexivpronomen - Graf-Gutfreund

Zeichnungen aus: Grammatik in Bildern. www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. Personalpronomen - Reflexivpronomen. PERSONAL-. REFLEXIV-.

GRAF LINEARNE FUNKCIJE – POSTER

GRAF LINEARNE FUNKCIJE – POSTER. Željka Vrcelj, prof. savjetnik. Željeznička tehnička škola Moravice, Moravice, Hrvatska [email protected] Sažetak.

Bilden Sie das Perfekt - Graf-Gutfreund

www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. 1. Perfektübungen. Bilden Sie das Perfekt. Linda ______ vor einem Monat den Führerschein ...

5.2. Graf i svojstva eksponencijalne funkcije - Element

Eksponencijalna funkcija daje odgovore na ova, ali i mnoga druga pitanja. Ponovimo: Potencije i njihova svojstva. U prvom smo razredu upoznali potencije ciji ...

PRÄSENS (4) haben und sein - Graf-Gutfreund

PRÄSENS (4) haben und sein haben. 1. Wir ______ ein neues Auto. 2. Ich ______ jetzt keine Zeit. 3. Fatma ______ zwei Kinder. 4. Ihr ______ jeden Vormittag ...

adjektiv: steigerung (komparation) - Graf-Gutfreund

www.graf-gutfreund.at © copyright by I G G. ADJEKTIV: STEIGERUNG (KOMPARATION). POSITIV. KOMPARATIV. SUPERLATIV lustig lustiger am lustigsten.

präpositionen mit dativ und akkusativ - Graf-Gutfreund

AKKUSATIV bis durch für ohne gegen um in an auf neben hinter über unter vor zwischen. PRÄPOSITIONEN MIT DATIV UND AKKUSATIV. WO? → DATIV.

AndreAs GrAf - Menadžment Centar Beograd

controllera sa sedištem u nemačkoj i ima preko 8.000 ... informacije možemo sagledati koristeći Johari prozor, koji se sastoji iz četiri ... U našoj „kuhinji“ zapra-.

11. Preduzeće je obveznik PDV-a, broj potvrde : INPRINT graf doo ...

Goran Mandić. 1. Pun naziv firme : 2. Adresa : 3. Poreski identifikacioni broj. (PIB) : 4. Registracioni/. Matični broj : 5. Šifra delatnosti : 6. Broj telefona : 7.

12. Graf ovisnosti pomaka x o vremenu t prikazuje pravocrtno ...

3 ožu 2015 ... I. Pomak osobe tijekom 5 h iznosi: a. Okm; b. 2km; c. 4km; xlkm. 4 l- -1. -f- -jfl-f-l- -j. 3 l- f l- - 1- /i- -j -i d. 5km. O 1 2 3 4 5 tih. II. Ukupan put ...

usporedba graf i relacijskih baza podataka - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... Opisati način rada graf baze podataka i usporediti ga s relacijskim ... U njemu je opisan konceptualni i logički model (relacijska shema), SQL ...

reference / pristop, bayer, lek kozmetika, mayer ... - Mega Graf

... KRIŽNAR, IMPLANTOLOŠKI CENTER D.O.O., MM KULINARIKA,. BESPOKE TAILOR DUSHKO LONDON, ROTARY CLUB BRNIK, G3 SPIRITS, MM DENTAL.

Tangenta i normala na graf funkcije 1. Napiši jednadzbu tangente ...

Napiši jednadzbu tangente na krivulju y = cos(2x − Π. 3. ) 2 u tocki s apscisom x0 = Π. 2 . 2. Nadji tocku krivulje y = x3 − 3x 2 u kojoj je tangenta paralelna s.

Zapiši enačbo tangente in normale na graf funkcije f, ki je ... - UM FKKT

29 jan 2018 ... ... matematični priročnik in pripravljeni listi s formulami. • Čas reševanja je 75 minut. 1. [15] Zapiši enačbo tangente in normale na graf funkcije f, ...

Primjena graf algoritama za pronalaºenje optimalne rute na mapama

problem najkra¢eg puta, raspisati Dijsktrin algoritam i na osnovu njega izvesti tehnike ubr- zavanja kao ²to su dvosmjerno pretraºivanje, A* i ALT. Klju£ne rije£i.

2. Troskovnik graf-tisk usluge kontrola_2018.xlsx - Sveučilište ...

13 tra 2018 ... Tisak: sitotisak zlatom 1/1 2x zlatotisak folijom na prvoj i zadnjoj strani, gravura Ø ... Opseg 24 lista omot kartonski. Rok isporuke: 8 dana od ...

Funkcija

График функције y = /(χ) је скуп свих тачака (χ y) координатне равни код којих апсциса χ припада ... степи својство графика парне функције: а) y = χ2 -2|χ|;.

Funkcija∗x ↦→ |x|

Velicina pogreške izrazava se pomocu apsolutne vrijednosti ili modula realnog broja. Definicija 1.. Apsolutna vrijednost (ili modul) realnog broja x, u oznaci.

Funkcija f(x) = bxc - Element

zovemo najvece cijelo od x, ili najveci cje- lobrojni dio 2 broja x. Kako definiramo funkciju f(x) = bxc? Svaki realni broj x mozemo zapisati u obliku x = a t, gdje je ...

Grafici funkcija

ANALIZA TOKA RACIONALNE FUNKCIJE I CRTANJE GRAFIKA. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije : 1). 2. 3. )1(2. . = x x y. , 2). 2. 3. )2(. 2. -. = x x y. , 3). 4. 2. 2.

limesi funkcija - FER-a

Međutim, brojevi 1 i 1. − nisu limesi funkcije x xf sin. )( = u. ∞. = x. , nego dva različita gomilišta. Prema ovome, da bismo učinili razliku između limesa i gomilišta, ...

KVADRATNA FUNKCIJA

Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije cbx ax y. . . = 2 je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije. 2 xy. = . Napravićemo tablicu za ...

LOGICKA FUNKCIJA IF

dobice popust [biram prvu opciju], a ako je NE ... sunce, ako ima popust, ako je porez ... Postavljanje uslova za izracunavanje popusta za partnera =IF(C2=”da” ...

Racionalna funkcija

Zapišimo definicijsko območje in ničle racionalne funkcije . Ker je racionalna ... Če je ničla lihe stopnje, graf racionalne funkcije seka abcisno os, sicer pa ne.

1 Racunanje funkcija

Hornerov algoritam je efikasan nacin racunanja vrijednosti polinoma p(z) = anzn an−1zn−1 ··· a1z a0. (1.1). Uzmimo radi odredenosti da je stupanj od ...

limesi funkcija - Fer

Neka je “a ” konačan realan broj ili ∞. ± . Ako postoji realan broj L, kojem se funkcija. )( xfy. = “približava” kad je varijabla x blizu “a ”, tada taj broj zovemo limes ...

Aproksimacija funkcija

14 мар 2011 ... na´ci jednostavnu funkciju φ iz nekog “malog” podskupa Φ ⊂ X, tako da φ bude bliska funkciji f u nekom smislu. APROKSIMACIJA FUNKCIJA ...

Logisticˇka funkcija

uvjeta uzrokuju dramaticne promjene u rezultatima. To slikovito opisuje cuveni leptirov efekt, koji kaze da zamah krilima leptira u Pekingu izaziva oluju u Parizu.

Linearna funkcija

Naslov: Linearna funkcija. Gradivo za 1.letnik SSI. Avtor: Mišo Krog. Strokovni recenzent: Janja Barber Rojc, prof. mat. Lektor: Severin Drekonja, dipl. mat.

interpolacija funkcija - PMF

Interpolacija je metoda izračuna vrijednosti funkcije u novim točkama koje se ... linearna interpolacija – temelji se na korištenju jednadžbe pravca kroz dvije ...

11.Linearna funkcija

Linearna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo v obliki f (x) = kx n, kjer sta koeficienta k in n poljubni realni števili. 11.1. Graf linearne funkcije. Graf linearne ...

2.Funkcija korisnosti

lutriji (u odnosu na o£ekivanu korisnost) u svakom od slede¢ih parova koriste¢i datu funkciju korisnosti, a zatim uraditi isto koriste¢i u(x) = x. a) < 250, 1. 4. ;0, 3.

derivacija funkcija - Fer

ZADACI ZA VJEŽBU. U sljedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. 283. . sin2. )( 4 x ex xxf. −. . = 284. .ln3 ch. 5)( 2 x x x xf. . −. = 285. . 1 arccos.

IspitivaƬe funkcija

Граничне вредности функциjе на краjевима домена и асимптоте функциjе. 5. ... Zadaci. Испитати ток и скицирати график следе их функциjа: 1. f(x) =.

derivacija funkcija - FER-a

Derivacija po definiciji, tablica deriviranja. ➢ Derivacija zbroja, razlike, produkta i kvocijenta funkcija. ➢ Derivacija složenih funkcija. ➢ Derivacije višeg reda.

Test 5 - Linearna funkcija

Test 5 - Linearna funkcija. 1. Izracunaj: Podane so tocke A(3, 5),B(-1, 2),C(0, -4). a) Zapiši enacbo premice skozi tocki A in C. (3) b) Izracunaj plošcino trikotnika ...

Izvrednjavanje funkcija - pmfst

Odredite Taylorov polinom reda 4 za funkciju f zadanu izrazom f (x) = ex2 u tocki x0 = 0. UPUTA. Koristiti razvoj u red funkcije g zadane izrazom g (t) = et. 4.