eki zahtjevi ht

Zahtjevi – Godišnji odmor - FER-a

Obrazac za podnošenje zahtjeva za godišnjim odmorom . ... primjer zahtjev za godišnjim odmorom ili je moguće podnijeti istovremeno zahtjev za više.

ODOBRENI ZAHTJEVI TUO 2019 web

urar -održavanje i popravci kupnja opreme i i izrada promidžbenog materijala ... RADNJA" GLINA, Hrvatska ul.6, 44400 Glina- Ivan. Živković, tel:098/1918-177,.

Zahtjevi – Godišnji odmor - Fer

Ovisno o vrsti zahtjeva moguće je podnijeti samo zahtjev za jednu osobu – na primjer zahtjev za godišnjim odmorom ili je moguće podnijeti istovremeno zahtjev ...

Zahtjevi odgovori - Općina Pušća

12 lip 2019 ... PODNOSITELJ: Milka i Stjepan Ilišinović, Ilica 510, 10090 Zagreb. (Urudžbirano 03. 11. 2014., klasa: 350-02/14-01/12, urbroj: 238/24-03-14-01).

5) Bitni zahtjevi za građevinu - Grad Vis

Izradio: d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb. Knjiga: 1-A. Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. broj 2, Vis. ZOP: 3713. Razina obrade: GLAVNI ...

zakonski i strukovni zahtjevi - 5E Rijeka

njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i ...

MALl RJECNIK - VELIKI ZAHTJEVI

Pisanje dvojezicnog rusko-hrvatskoga rjecnika postavlja pred autora po ... ka, a rusko-hrvatski rjecnik ima posebne zahtjeve zbog kontrastivnog aspek.

Zahtjevi-Autorski i ugovori o djelu 903 KB - FER-a - unizg

autorskih ugovora ili ugovora o djelu te generira dokument prema službenom ... djelu);. Slika 1: Primjer formulara za unos podataka ugovora o znanstvenom.

Zahtjevi javnopravnih tijela - Općina Konavle

20 stu 2017 ... Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 ... od vaZnosti za obranu u svrhu izrade Ciljanih lzmjena i dopuna Prostornog plana.

TEMELJNI ZAHTJEVI ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA (I. DIO)

pravilno projektiranje građevine glede njezine podjele u manje ... pustiti građevinu, odnosno da se omogući ... Đ. PAVELIĆ: Temeljni zahtjevi zaštite od požara .

Poglavlje 11. VISOKO ŠKOLSTVO U HRVATSKOJ I ZAHTJEVI ...

VISOKO ŠKOLSTVO U HRVATSKOJ. I ZAHTJEVI EUROPSKE UNIJE. Darko Polšek. Pravni fakultet. Zagreb. SAŽETAK. Cilj ovog rada je upozoriti na uvjete koje ...

TEHNIČKI ZAHTJEVI NA MJERNA MJESTA KUPACA

Zagreb, 24. ožujka 2011. mr.sc. Kruno Trupinić, dipl.ing. ... HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod. TEHNIČKI ... Odvodnik prenapona za zaštitu brojila i komunikacijskog uređaja. 3. 9 ... Okno na vratima za očitanje brojila. (100x100 mm). 16.

zahtjevi-odgovori - Općina Marija Gorica

4 ruj 2019 ... PODNOSITELJ: Nikola Topol, V. Nazora 24, Strmec, 10434 Strmec ... Razlozi izmjene: gradnja skladišnog prostora koji smanjenjem kosine ...

TEMELJNI ZAHTJEVI ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA (II. DIO)

Đ. PAVELIĆ: Temeljni zahtjevi zaštite od požara ... okolne požarne ... Kod većih objekata građevinu treba podijeliti ... ta i slično) od drugih dijelova građevine,.

Zahtjevi-Autorski i ugovori o djelu 903 KB - Fer - unizg

Autorski rad je rezultat rada na projektu – upisati naziv projekta u sklopu kojeg je djelo rađeno. Na primjer „Renovacija prostorije A101“;. Broj ugovora ...

KNJIGA 3: Zahtjevi Naručitelja Modernizacija tramvajske ... - GPP-a

konjski tramvaj u Hrvatskoj. Elektrifikacija i gradnja nove tramvajske pruge izvršena je 1926 g. koja je do tada bila jednokolosiječna i prolazila kroz sredinu ...

Zahtjevi za izmjenu i dopunu GUP-a („poduzetničke inicijative“)

prije provođenja procedure gradskog projekta omogućava se gradnja prodajno poslovnog kompleksa 'Konzum' Stinice na površini cca 32.000 m2, kig=0,5, BRP.

ostali zahtjevi vezani uz izravno bankarstvo - HPB

Zahtjev za dostavu novog tokena (označite razlog zbog kojeg želite novi token) kvar oštećenje gubitak krađa ostalo. Adresa za dostavu novog tokena.

Novi zahtjevi za transformatore u Europskoj Uniji ... - končar d&st

11 lip 2014 ... pojam „strujni transformator“ iz Uredbe zamijenjen je sa „energetski ... Distributivni transformatori (srednji energetski transformatori ≤ 3150 kVA).

DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije i zahtjevi ... - Međimurske Vode

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. KNJIGA 3 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I ZAHTJEVI NARUČITELJA. Strana 1. MEĐIMURSKE VODE D.O.O..

6. zahtjevi tržišta za eterična ulja? - Vanjskotrgovinska komora BiH

Young Living Roll on bočice sa eteričnim uljima jednostavan su način nanošenja eteričnih ulja na tijelo za lokalnu primjenu. "Roler" ili "roll-on" su bočice na koje ...

tehnički zahtjevi na mjerna mjesta proizvođača - ho cired

24 ožu 2011 ... SO6-T3 TEHNIČKI ZAHTJEVI NA MJERNA MJESTA PROIZVOĐAČA. Damir Karavidović, dipl.ing.el. HEP-ODS d.o.o.. TEHNIČKI ZAHTJEVI.

3. Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja - Grad Novi Marof

Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja ... Zahtjevi iz članka 79. Zakona. 3.2. ... podaci o elektroopskrbnim vodovima i pripadajućim trafostanicama od HEP-ODS.

Zahtjevi GOOD Inicijative za uvođenje građanskog odgoja i ...

motiviranih za GOO drugim obvezama u školi, ali i nerazvijenost društvene svijesti o potrebi pripreme mladih za ulogu građanina. Za dvije petine problem treba ...

diplomski rad analiza baletnog kostima i ergonomski zahtjevi

28 ruj 2018 ... drţe u pripremnoj poziciji, koriste se jednostavni dijagonalni epaulementsi, piruete se rade iz malog developea u drugu ... 44. Slika 12. Macaron ...

SMANJENJE EMISIJA CO – KYOTO PROTOKOL I ZAHTJEVI KOJI ...

23 ožu 2011 ... Norveška. Grčka. Njemačka. Nizozemska. Belgija. Danska. Island. Estonija. Češka. Rusija. Finska. Irska. Novi Zeland. Kanada. SAD. Australija.

Zahtjevi za izmj...Cres.pdf - Hrvatska gospodarska komora

RBA d.d. ZAGREB. PBZ d.d. ZAGREB. KENTBANK d.d. Zagreb. Banka Kovanica d.d. Varaždin. Zagrebačka banka d.d. Zagreb. BKS BANK d.d. Rijeka.

Zahtjevi vezani uz elektrotehničke uređaje i sustave pri periodičkim ...

električne opreme i generator ili alternator s kapacitetom za napajanje ... gubitka električne energije, automatski start i spajanje na glavnu rasklopnu ploču.

Tehnički zahtjevi za korištenje usluga elektroničkog bankarstva

Pristup Internetu. 4. ... Mobilni uređaj s pristupom internetu (u slučaju odabira mToken-a – mHPB) ... mobilni token - mToken i mobilno bankarstvo - mBanking.

zahtjevi za implementaciju sustava upravljanja kvalitetom prema ...

28 ruj 2015 ... normi za generički sustav upravljanja kvalitetom. Pri tome se pojam ... ISO 9001:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom – zahtjevi. • Utvrđuje ...

385 Denis Lauc * REGRESNI ZAHTJEVI NJEMA^KIH NOSITELJA ...

nja, domaći osiguratelji odgovornosti vlasnika motornih vozila, ugovor o osiguranju, sadržaj prava. * Odvjetnik u odvjetničkom društvu „Grgić & Partneri“, ...

zahtjevi sigurnosti u podru^ju strojeva, dizala i tla^ne opreme

strojevi. • dizala. • tla~na oprema. • plinski ure|aji. • osobna za{titna oprema. • medicinski ure|aji. • igra~ke ... Pravilnik o sigurnosti dizala. (N.N., br. 135/05.).

Učitelj i zahtjevi nastavnih kompetencija prema HNOS-u

U članku se propituje koje su neophodne kompetencije učitelja za suvremenu nastavu. Svjesni smo da Hrvatska uvodi promjene u odgojno-obrazovni sustav.

Poštovani partneri, zahtjevi za stabilnošću Vaših vina su sve oštriji ...

26 феб 2013 ... BISTRENJE VINA BENTONITIMA. Porastom temperatura vinari su postali aktivniji u podrumima posebno na polju stabilizacije, bistrenja vina, ...

Poštovani partneri, Zahtjevi za što većom kvalitetom ... - Ireks aroma

9 srp 2013 ... Vitamin C i sumporni dioksid. U modernoj tehnologiji proizvodnje vina i njihovog školovanja sve je veći zahtjev za stvaranjem vina sa nižim ...

Zahtjevi zdravstvenog stanja koji se odnose na greške ... - Vatrogasci

osjtilnog tipa) koji prenosi impulse iz retine,optička hijazma-mjesto gdje se optička vlakna djelomice križaju i završavaju u kontralateralnu hemisferu, optička ...

Tehnička regulativa gradnje PROZORI I STAKLA Zahtjevi i toplinsko ...

15 stu 2014 ... unutarnje prostore građevine od vanjskog prostora, preko stakla propuštaju ... Pokazuje količinu topline koja se prenosi kroz staklo iz toplijeg u ...

Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni - Grad Rijeka

130. 10 HRVATIN SANDRO. SRDOČI 68, RIJEKA. 422. 11 ISKRA MILA ... 31 PRIMORAC MIRELA. SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 1, RIJEKA. 63. 32 RONČEVIĆ ...

Veliki zahtjevi Fero-Terma za sustav tehničke ... - Alarm automatika

Veliki zahtjevi Fero-Terma za sustav tehničke zaštite. Tvrtka Fero-Term d.o.o. je od svog osnutka 1991. ... klimatizaciju te keramičke pločice i danas zapošljava ...

sveuĉilište u splitu pomorski fakultet u splitu denis matijević zahtjevi ...

brodovi se dijele prema veličini broda, broju putnika koje prevoze, području ... posebni sistem kontrole, a to su: ljuljne kobilica, anti-rolling tankova (pasivni),.