eh online rječnik

Španjolsko Rječnik -hrvatski hrvatskog Rječnik jezika

Veliki. Engleski i francuski englesko-hrvatski školski rječnik rječnik. Latinsko – hrvatski. Leksikon rječnik stranih pisaca. Page 3. Leksikon. Leksikon hrvatskih.

Rječnik bizovačkog zavičajnog govora Rječnik bizovačkog ...

OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac radili su na projektu „Jezik zavičaja.“ ... Vrijedno je spomenuti da su u Bizovcu rođeni: Antun Ullrich galerist, Bratoljub Klaić.

Online news reading behavior: From habitual ... - Wiley Online Library

2. How do the respondents read news online? BACKGROUND. Online News Reading Behavior. A number of studies have investigated how ...

Sberbank Online Online Banking – Gyakran Ismételt Kérdések ételt ...

Sberbank Online. Tartalomjegyzék. 1. Milyen feltételek szükségesek a szolgá. 2. Milyen bejelentkezési jelszót célszer. 3. Mi az adathalászat (phishing), mire kel.

Tutoring online tutors: Using digital badges to ... - Wiley Online Library

Dr Stefan Hrastinski is professor at KTH Royal Institute of Technology, Sweden. His research focuses on online learning and collaboration in educational and ...

Understanding online gamers' intentions to play games online and ...

Acceptance Model), and TPB (Theory of Planned Behaviour), provides a suitable explanation for online gamers' intentions to play online games. Intentions to.

Special issue on online misogyny - Taylor & Francis Online

Massanari's (2017) analysis of Gamergate and the Fappening on Reddit cru- cially pointed to the role of algorithms in determining platform politics. Angela Nagle's ...

Sberbank Online Bankin erbank Online Banking Felhasználói ...

A Sberbank Online Banking napi haszn. 3.1. Számlakivonatok megtekintése. 3.2. A Felhasználható egyenleg, a Kivo a Megbízás-történet ................................ 3.3.

Online Paym Online Payments - St. Matthews National School

Another reason we have decided to sw. Aladdin School Management software. Aladdin Online Payment system will streamlin effortlessly incorporating money ...

Online Shopper Behavior: Influences of Online Shopping Decision

have negative influence on consumer decision to shop online. This study first ... Rox, H., (2007), “Top reasons people shop online may surprise you,” http://www.

Online Reactions to the Muhammad Cartoons - Wiley Online Library

on Islam online; it is one of the first studies analyzing both YouTube clips and reactions to the. Danish Muhammad cartoons controversy. Further, it empirically ...

Online Statistics Education B - Online Stat Book

What null hypothesis is tested by ANOVA. 2. Describe the uses of ANOVA. Analysis of Variance (ANOVA) is a statistical method used to test differences between ...

ONLINE USLUGE GISKO UPUTA ZA ONLINE OBNOVU ...

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek svojim korisnicima nudi mogućnost osobne ... gotovinske transakcije (zakasnina, opomene, kartice za fotokopiranje i sl.) ...

Facilitating online interaction using community ... - Research Online

21 Jun 2008 ... ... that the learning community was indeed 'organic'. (White, 2004) and successful in more ways than planned. Figure 4: Online chat: alternative.

Rječnik

allocation bias otklon zbog načina razvrstavanja ispitanika u skupine alternative hypothesis alternativna hipoteza analogy podudarnost analysis of variance,.

PB Rječnik

Rječnik. a, ab prij. s Ab = iz, od abicio, 3, ieci, iectum = baciti, odbaciti abscondo, 3, abscondi, ab- ... na = latinski jezik) litanīa, ae, f. = litanijska molitva litanĭcus ...

Rječnik grecizama

adenin (âd±n) purinska baza C5H5N5, ve`e se za timin adenom (âd±n) benigni ... ovojnica; pukne prije ro|enja osim u rijetkim slu~ajevima kada se dijete rodi u.

SELAČKI RJEČNIK

Rječnik govora Selaca na otoku Braču sadržava leksičko blago jednoga mjesnoga govora koji pripadajužnočakavskomu dijalektu čakavskoga narječja, tj. dijalektu s ... jasno pokazuju da je riječ o tipično čakavskom govoru. Među takvim ...

SUMARTINSKI RJEČNIK

čimula, f. (u A. Rj. č'imula) samo klica od kupusa čimulica, f., dem. od čim ula; govori se i prokolice; i spor. prokule u Dubrovniku čit6vnica, f. (:čitaonica).

Grčki rječnik

poúj > podágra – zamka, kostobolja âgrój – njiva (lat. ager, skr. ajra). • nómoj> âgronómoj – poljski, seoski, âgrónomoj – razdijeljena zemlja. • Ónoj >.

RJEČNIK EUROPEIZAMA

RJEČNIK EUROPEIZAMA. Krsto Spalatin: Petero jezični rječnik europeizama, Nakladni zavod MH, Zag reb, 1990. Drago Šimundža. Hrvatska je leksikografija ...

Geodetski rječnik

Jasminka Kušan, grafički dizajner ... godina ovog stoljeća kada su s karata Južne i Sjeverne Amerike, Afrike i Azije nestajale pos- ljednje bijele mrlje. U to je ... eader, kao besplatni program za čitanje i ... mjerilom okomitim na pravac gledanja.

Čekavski rječnik

godine Rječnik omišaljskoga govora Iva- na Mahulje. ... rječnik na 394 stranice, kratice i bilješka o autoru koju je ... Sinonimi su navedeni i kao posebne natu-.

rječnik simbola

J. Chevalier. A.Gheerbrant rječnik simbola mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Nakladni zavod Matice hrvatske ...

RJEČNIK: HRV – ENG / ENG - HRV - Vertiko

RJEČNIK: HRV – ENG / ENG - HRV www.vertiko.hr priredio: Stjepko Vrsalović, dipl.ing.građ. Aktivni sustav (primarni sustav). Active system (Primary system).

set-online https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online ...

6. březen 2017 ... KAPUVÁRI PÁL. YOKO KICK-BOX TEAM ÉS. SZABADIDŐ ... ÚJKÍGYÓSI KICK-BOX. SPORT CLUB ... KBK BUDOKAI ROVINJ. CROATIA. 059.

Džepni rječnik za građevinare

epni rječnik za građevinare prvenstveno je zamišljen kao pomoćni nastavni ... na ustaljene nazive: građevinski fakultet, građevinski stručnjak koji nisu u skladu s ...

Kupite rječnik! - skriptarnica

do početka XIX. st. Hrvatski čestotni rječnik. Moguš, Bratanić, Tadić. Prvi veliki rječnik hrvatskoga jezika u kojemu su riječi poredane prema čestoti pojavljivanja.

RJECNIK HRVATSKIH I SLAVENSKlli

rom na to da je prvi termin uglavnom u uporabi u slavenskim jezicima (rusko rne, ukrajinskome ... Kristian Lewis, Rjecnik hrvatskih i slavenskih lainih prijatelja.

đurđevečki rječnik - Srce

zvučni suglasnici na kraju riječi bilježeni bez posebne oznake za takvu re alizaciju. Potpuno se ... i sušilo. Fanec -nca m. lanac. Den'g s$ lanec. Fami adv. I Ta: ni i s 'ad. Lami s'i ga m'ogel, ... pr'a:lka pra:lk'§:, Gpl. pra:lk'i: f. drvena daščica kojom se udara rublje pri pra nju, prakljača. ... f. veliko zidno ogledalo. Koj 'a: j§ b ila ...

HRVATSKl POREDBENI RJECNIK

Osim sto bi bio poredbeni i razlikovni rjecnik, posredno bi to bio dakle i ... toloskih istrazivanja, nastali u njemu onoga casa kada se jedan od njih, stokavski,.

rječnik - Grad Prelog

1 tra 2016 ... Međimurski metro dečki vu prevuskim ... 30. travnja na Dan Međimurske županije, a kupone će, ako predsjednica ... RJEČNIK. Romantičar: ...

RJEČNIK KAO VRELO VESELJA

No zato su inđipoti (vražićak, vragolan, nemirko, nestaško, zloćko, mangup, nevaljalac, obješenjak, derle, derište, balavac, balavander) uredno u rječniku, što mi ...

Rječnik dubrovačkog govora.pdf

Говор Дубровника је штокавски ијекавски са карактеристичном мелодиозношћу, условљеном акцентом, дужином слога и бојом изговорених гласова.

Rječnik pojmova i definicije

POLJOPRIVREDA - jest gospodarska djelatnost koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2, ...

SE-KS-Rjecnik-tisak.vp - VUKA

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK OSNOVNOG NAZIVLJA ... Korišteni su materijali koji su u korelaciji s ostalim predmetima struke imajući pri tom na umu i.

HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK«

»HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK«. Objavljivanje bilo kojeg rukopisa starohrvatskih tekstova nesumnjiv je dobitak za hrvatsku filologiju. Sto je rukopis iz ...

Rječnik arhivske terminologije

papirus, papir, pergamena, film, magnetska vrpca). Vidi i Podloga. (Medium, Support). Odabiranje - postupak kojim se iz registraturnog gradiva na temelju ...

NACRT ZA DUBROVACKI RJECNIK

NACRT ZA DUBROVACKI RJECNIK. PolazeCi od anjenice da nema cjelovitog rjeenika dubrovaCkih rijeCi, autorica je pokusala osmisliti vlastiti rjeenik. U ovom ...

Opći pravni rječnik

Opći pravni rječnik. (Narodne Novine d.d., listopad 2006.) Sažetak. Od listopada 2006. godine Pravna biblioteka Narodnih novina d.d. bogatija je za još.

Velik i koristan rječnik

Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik autorice Ani- te Peti-Stantić s pravom možemo nazvati velikim, a razloga za to ima mnogo. Do.

HRVATSKI FRAZEOLOSKI RJECNIK

zastarjeli i uzviSeno intonirani frazemi, nerazumljivi i strani suvremenom go vorniku. Rjecnik se sastoji od Predgovora, poglavlja Kako se sluziti rjecnikom, ...

RJEČNIK ŠUMARSKIH POJMOVA

RJEČNIK ŠUMARSKIH. POJMOVA. Pripremili: ... ŠUMSKE VLAKE – sekundarna mreža šumskih puteva kao privremeni građevinski objekat. Služi za privlačenje ...

Kupite rječnik! - MojKvart

Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva. (Eng-hrv i hrv-eng). Ljerka Bartolić. Rječnik vrlo iscrpno obrađuje područja turbostrojeva, motore s ...

RJEČNIK HRVATSKO ENGLESKIH FRAZEMA

1, str. 165-234. 177. RJEČNIK HRVATSKO ENGLESKIH FRAZEMA. Dalibor Vrgoč – Željka Fink-Arsovski. HRVATSKO-ENGLESKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK.

Rjecnik pravnih termina za novinare_Cir

РЕЧНИК ПРАВНИХ ТЕРМИНА - ЗА НОВИНАРЕ. АБОЛИЦИЈА - општи ... не може изјавити редовни правни лек (Види: Понављање поступка, Ванредно.

Hrvatsko-engleski rječnik - MojKvart

Rječnik hrvatskoga jezika, prvi u nepuna dva stoljeća ... Password – Englesko-hrvatski rječnik. Gordana Mikulić i Anuška Nakić ... Talijansko-hrvatski rječnik.

njemačko-hrvatski rječnik - VUKA

koji su zainteresirani za tu tematiku. Rječnik sadr i više od 3500 temeljnih pojmova iz područja gastronomije, opće, anorganske i organske kemije, biokemije ...

Rječnik za kontrolere - Poslovna učinkovitost

Hrvatski - Engleski - Njemački. Poslovna ... hrvatskog izdanja Rječnika za kontrolere je pridonijeti daljnjem razvoju kontro- ... crmT d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

RJEČNIK OSNOVNIH GEOSTATISTIČKIH POJMOVA

Kovarijanca („Covariance“) – Statistička mjera korelacije između dvije varijable. U geostatistici, kovarijanca se promatra kao inverzija variograma, a računa se ...

pomorski rjecnik Pritchard.pdf Preuzmi

aerosol /ˈ ərəˌs l/ (noun) koloidna suspenzija čvrstih ili tečnih čestica u plinu aerosol ... alternating current (AC) (noun) (electr) COMPARE direct current (DC) izmjenična struja ... chartered in vessel cost (noun) (mar law) cijena broda u čarteru ... seasickness (safety) morska molest anti-seasickness medication tablete protiv ...

Terminološki opisni rječnik ovisnosti

To su Hudo- linovi riječnici Rječnik psihijatrijskog nazivlja i. Rječnik ovisnosti (Školska knjiga Zagreb, 1985. i 1987.), Petzov Psihologijski rječnik (Prosvjeta,.

POGLED U MARULIĆEV LATINSKI RJEČNIK

što ga danas predajem Uredništvu, tj. izrada Marulićeva latinskog rječnika. O Marulićevu ... predložim da se u isti plan uvrsti i Marulićev latinski rječnik. Moram ...

SROKOVNI RJECNIK HRVATSKOGA JEZIKA

tuknice se sastoje od pojavnica koje se medusobno rimuju i od pridruZenih referencija. 3.1. To znaCi da Ce se u prvom dijelu rjeenika nalaziti rijeCi koje se ...

MALI STAROSLAVENSKO-HRVATSKI RjECNIK

slavistike kojima je Staroslavenski jezik jedan od temeljnih kolegija. Rjecnik je objavljen dvije godine kasnije pod naslovom Mali staroslavensko-hrvatski rjecnik.

rječnik bruškoga govora - Srce

zivi te vrste ribe; s. v. brod donose se nazivi za vrste brodova, posebno ... kndz, -a m sl. knez? 2 . vrst bijele ribe? v. ... ro, umrli pokomolttj -iZn svrše poraditi štogod? barem nešto uraditi ... poimas -g ž palma? palmina grana,.grančica. Nedija 'ol ...

Vuk Stefanovic Karadzic - Srpski rjecnik

28 феб 2018 ... библиотекара Јернеја Копитара. • Копитар је превео српске речи на латински и немачки по. Вуковим објашњењима и помогао у другим.

Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik

(Abkürzungen). Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik . . . . . . . . . . 1. (Deutsch-kroatisches oder serbisches Wörterbuch). Najvažnija poglavlja iz njemačke gramatike.

Klasični rječnik stambene Dubrovnika

arhitekture koja u superponiranje redova uključuju i njihov rast - koja, kako ... superponiranje redova - toskanskog, dorskog i jonskog. - nema razloga da otvori ...

Mali rječnik bankarenja - Erste

Jednostavni kamatni račun u svojoj osnovi podrazumijeva primjenu relativne kamatne ... kamate, troškovi postupka prisilne naplate (ovrhe), a primjer negativnih.