dosjelost na privatnom vlasništvu

Svjetski trendovi u obiteljskom, “privatnom”, smještaju

negativne posljedice novog ekonomskog modela za kojega smatraju da pruža nove prilike, daje veću mogućnost izbora potrošačima, nudi niže cijene ...

elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru - EFZG

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ. „ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU”. • Trajanje studija: 2 akademske ...

učinkovito upravljanje krizom u javnom i privatnom sektoru na ...

4. Edukacija članova tima za krizne situacije i komuniciranje u kriznim situacijama i posebnim uvjetima. 5. Određivanje ciljnih javnosti (vrlo je bitno definirati sve ...

Koruptivna kaznena djela u javnom i privatnom sektoru u Republici ...

Bedi: Koruptivna kaznena djela u javnom i privatnom sektoru… Polic. sigur. (Zagreb), godina 24. (2015), broj 1, str. 65-81 korupcije te pojačale svijest građana o ...

TRGOVAČKA DRUŠTVA U 100 % VLASNIŠTVU SDŽ Županijske ...

Vodoprivreda Split d.d. 33,3333 % dioničko društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo. Direktor: Predrag Zekić.

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

000 11-01 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON. O VLASNI TVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. I. OP TE ODREDBE lan 1. (1) Ovim zakonom se ure uje sticanje, sadr aj, za tita i prestanak stvarnih ...

PRAVILNIK O KORIŠTENJU KOMBI VOZILA U VLASNIŠTVU ...

... koristiti putničko kombi vozilo bez naknade, te gorivo i cestarina (unutar Hrvatske) ... U slučaju da udruga članica Sportske zajednice Grada Poreča koristi vozilo za ... Za upravljanje vozilom Sportska zajednica Grada Poreča korisniku vozila ... djelatnika Sportske zajednice Grada Poreča daje korisniku vozila Punomoć na.

raspolaganje nekretninama u vlasništvu republike ... - agenti.hr

Država je stekla vlasništvo na nekretninama temeljem cijelog niza posebnih ... je ta nekretnina na popisu u rješenju ne znači da je društvo valjano steklo ... ući u posjed takvih prostora ili njima gospodariti (grubo se procjenjuje da ih u Gradu.

raspolaganje nekretninama u vlasništvu republike hrvatske ...

Država je stekla vlasništvo na nekretninama temeljem cijelog niza posebnih ... je ta nekretnina na popisu u rješenju ne znači da je društvo valjano steklo ... ući u posjed takvih prostora ili njima gospodariti (grubo se procjenjuje da ih u Gradu.

I VLASNIÿKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. PRATEýI PROPISI • PRAVNA PRAVILA • SUDSKA PRAKSA.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ...

30 lip 2019 ... 2019. godinu donesen je 06. prosinca 2018. godine. Donošenje Godišnjeg ... Manifestacija porcijunkulovo. 66.358,35 ... Izvođači radova na.

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu - Studij dizajna

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu ... Za sva druga prava koja nisu određena ovim Pravilnikom primjenjivat će se u prvom redu odredbe zakona kojima.

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu - Institut za fiziku

7 pro 2010 ... o intelektualnom vlasništvu prosinac 2010. ... inozemstvu. Povjerenstvo će sukladno odredbama Zakona o patentu, Ugovoru o suradnji na.

Red. br. BANKOMAT U VLASNIŠTVU BANKE ADRESA POŠT ...

Mirka Deanovića 19, trgovina Konzum. 10000. Zagreb. 49 Kreditna banka Zagreb d.d. ... Zagreb. 153 Erste & Steiermärkische Bank d.d.. A.Fortisa 16, Špansko.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE PREKO ...

Općina Preko prvi put izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu. Općine Preko (dalje u tekstu i kao Plan upravljanja) za razdoblje od godinu ...

Transparentnost trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu

Transparentnost trgovačkih društava od strateškog interesa (21) . ... sva društva imaju barem dvije vrste traženih informacija, odnosno da se njih 15 nalazi ispod.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - GP Stanorad

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

procedura otkupa nekretnina u vlasništvu republike hrvatske ...

razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina. • zajednička izgradnja ili financiranje izgradnje. • dokapitalizacija trgovačkih društava unošenjem nekretnina u ...

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

3 sij 2020 ... Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), u vezi sa čl. 48.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ...

Predmet poslovanja trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o. su ... katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem.

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM ... - Novi informator

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. 3. SADRŽAJ ... OPĆE ODREDBE O STVARIMA. I STVARNIM ... Pravni učinci razvrgnuća (čl. 55.) .

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM ... - RRiF

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ... Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA . ... Stjecanje na temelju zakona .

Restaurirana slika sv. Vlaha u vlasništvu Dubrovačke biskupije

pozicionirana više lijevo, biskupski štap je bio nagnutiji i završavao je iza modela Grada kojeg svetac drži u ruci (točno iza kule Minčeta). Iza grbova se nalazio ...

Zakon o industrijskom vlasnistvu u Bosni i Hercegovini - Prnjavorac

ZAKON. O INDUSTRIJSKOM VLASNIŠTVU U BOSNI I HERCEGOVINI. („Službeni glasnik BiH“ 3/02). GLAVA I - OSNOVNE ODREDBE I NAČELA. Član 1.

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu - Institut Ruđer Bošković

izumitelja i Instituta usuglaćen sa zakonskim odredbama Zakon o patentu i Zakoni o izmjenama i ... putem usluga zasnovanih na intelektualnom vlasništvu;.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 150/08,. 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA..................................... 1. Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA .......................

prijedlog ugovora o darovanju nekretnina u bilju u vlasništvu ...

REPUBLIKA HRVATSKA. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. SKUPŠTINA. Materijal za sjednicu. PRIJEDLOG UGOVORA O. DAROVANJU NEKRETNINA.

raspolaganje nekretninama u vlasništvu države – novi propisi ...

14 stu 2013 ... Zakonom se osniva Državni ured za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Državni ured) kojem Vlada Republike Hrvatske ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ...

poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ... Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti ... bez podataka (-), pokrenut je postupak utvrđivanja i uknjižbe prava vlasništva ... i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Prilog 2, Obrazac 4.).

ODLUKU o utvrđivanju popisa garaža u vlasništvu Republike ...

4 ruj 2019 ... Zaprudski Otok, kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, utvrđene tržišne vrijednosti 38.300,00 kuna s ...

Pravilnik o korištenju športskih objekata u vlasništvu Grada

Reisnerova 46/a, 31000 Osijek; tel: 031/227 500, 227 501; fax: 227 515 ... (1) Športski objekti ovog Pravilnika su svi objekti u vlasništvu Grada Osijeka, a.

BANKOMAT U VLASNIŠTVU BANKE ADRESA ... - Imex banka dd

Split. 242 Imex banka d.d.. Put Plokita 87. 21000. Split. 243 Imex banka d.d. ... Splitska 1. 21230. Sinj. 310 Erste & Steiermärkische Bank d.d.. Hrvace bb. 21233.

zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu republike ...

Zakona o zakupu poslovnog prostora u cijelosti glasi: "(1) Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu. (2) Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ...

Temeljem čl. 35. i članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

O D L U K U o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist 769/13 k.o. Galižana, a na teret ½ dijela kč.br.770/5 k.o. Galižana. I. Utvrđuje se:.

izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu ...

31 pro 2015 ... Tar – Vabriga i projekti na otoku Visu (Češka vila i bivša vojarna ... Zahtjev Općine Sveta Nedjelja za darovanje nekretnina u vlasništvu ...

kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu grada zagreba

24 lis 2017 ... Rekreacijski sportski centar "Jarun", Aleja Matije Ljubeka 3. 10. Skijaške ... Školska sportska dvorana "Dubrava", Ulica Gjure Prejca 2. 27.

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odlu- ka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ...

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, ... 8. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi. ODLUKU.

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

24 ruj 2018 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96 ... 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. rujna 2018. godine,.

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Projuris

25 јун 2009 ... ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA KOSOVA (2009). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 4. Prava i obaveze koje se tiču ...

Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina.

29 svi 2018 ... Pazinu utvrđuje se PSC Ferenčak d.o.o. Križevci, sa ponuđenom cijenom od 901.000,00 kuna. II. Gradonačelnik Grada Pazina zaključit će u ...

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

prijedlog plan upravljanja imovinom u vlasništvu republike hrvatske ...

regulator odreuje cijene proizvoda ili su država te državne ustanove i poduzeća ... većinu europskih infrastrukturnih tvrtki (Italija, Francuska, Poljska, Slovačka, Belgija i ... aparata i osovinski ležajevi). ... Pevec, PIN, Poljoopskrba - Bilogora,.

Program raspolaganja polj.zemljištem u vlasništvu ... - Grad Ivanec

26 kol 2019 ... nadležnog Područnog ureda za katastar Varaždin, Odjel za katastar nekretnina Ivanec, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom ...

Stanovi u vlasništvu županije odnosno velikog grada, uputa

13 ruj 2018 ... Zakona, procjembeni elaborat je dokument kojim se procjena vrijednosti ... parametara korištenih u procjeni vrijednosti nekretnina obvezno obrazlaže u procjembenom elaboratu. Također ... Grad Pula. Forum 1, 52 100 Pula.

Pravilnik o načinu korištenja objekata tehničke kulture u vlasništvu ...

Urednički pročišćeni tekst Pravilnika o načinu korištenja objekata tehničke ... Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija) temeljem Zakona o ... kulture a poglavito programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i ne može im se ...

podjela poduzeća prema vlasništvu division company by ownership

U sljedećem radu navode se sve vrste poduzeća prema vlasništvu ... upoznati odgovornosti poduzetnika u svakoj od vrsta poduzeća prema vlasništvu,.

30.3.2017. Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine ...

30 ožu 2017 ... broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, ... -potvrda od strane Općine da nemaju nepodmirene obveze prema ... procjembenog elaborata za katastarske čestice u Zoni gospodarske ... Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 01/2754-633 i na e-mail adresi opcina-.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina

27 srp 2018 ... upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), u površini od 4.345 m2 na području obuhvata Detaljnog plana ...

Temeljem članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ostala pitanja bitna za redovno i izvanredno korištenje i upravljanje zgradom ... Obračun održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, troškova upravitelja i ...

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Vodice

OdreĎuje se društvo DALMACIJA AGENT d.o.o. Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, OIB: 43236583314, registrirano za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, ...

PRILOG 2 Detaljni energetski pregledi javnih zgrada u vlasništvu KKŽ

zidne izvedbe i ugrađene su u prostorima ordinacija i sl. Vanjske jedinice ugrađene ... VAILLANT tip turboMAG. Regulacija ... Sve električne grijalice opremljene.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom ... - Grad Pula

Puli, Danteov trg br.3, a koji je sačinjen temeljem Plana posebnih dijelova zgrade, izgrađene na k.č.zgr. 233 K.O. Pula, izrađenim od strane IGMA inženjering ...