dermatolog laginjina

VITAL kozmetički i pedikerski salon Rijeka, Laginjina 17, OIB ...

popusti vrijede i za sve članove Matice umirovljenika Hrvatske. Članak 2. Ovim ugovorom VITAL ... od dana upisa plaćene članarine. Članak 6. VITAL promjenu ...