centralno naručivanje sisak

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata smještena je u prizemlju zgrade internističkog odjela, lijevo od glavnog ulaza. Na planu bolnice zgrada ima ...

Bolnička jedinica za centralno naručivanje - adresar ustanova

[email protected] KLINIČKI BOLNIČKI ... TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA. 048/62 28 64 [email protected] OPĆA BOLNICA ...

Dječji vrtić Sisak Stari Lonjska 19, 44000 Sisak e- mail : dvsisakstari ...

e- mail : [email protected] www.dvss.hr tel: 044/400-315; fax: 400-311. Sisak, 12.06.2019. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i ...

gradsko društvo crvenog križa sisak program ... - Crveni križ Sisak

Sisku, Gradska groblja Sisak i ostale institucije i službe čiji podaci su nam od važnosti u traženju. Svaki naš kontakt s tražiteljima je uvijek povjerljiv i prema ...

Poziv na uvid u spis - Izgradnja kupovnog centra Sisak III - Grad Sisak

14 sij 2019 ... SUPERNOVE SISAK EAST d.o.o. Zagreb, Av.V. Holjevca 62, zastupane po opunomoćeniku. COMPETENT d.o.o. Varaždin, u postupku ...

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu u Grad Sisak Sisak ...

31 lis 2019 ... Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska raspisao je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto ...

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu Sisak ... - Grad Sisak

31 lis 2019 ... Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 07. studenoga ... sudjeluje pri planiranju nabave i prati njezino izvršenje; evidentira kroz zakonski ... Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Plan posf ova nia za 2O2O. godin u Sisak ... - Komunalac Sisak

komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2020. godini je na 14. sjednici ... (kto.404), rezervnih dijelova za sva vozila (kto.405) te goriva ielektritne energije ... nabava malog komunalnog traktora, elektriinog vozila, specualnog vozila unimog te.

044/400-315 Sisak, 03.04.2019. Na temel - Dječji vrtić Sisak Stari

3 tra 2019 ... VŠS, upravni pravnik ili stručni prvostupnik upravne struke ili VSS, dipl.pravnik ili magistar prava ili stručni specijalist pravne struke. POSEBNI ...

naručivanje putem interneta - Velpro

2. dio ‡ Kako izraditi narudžbu putem VELPRO internet naručivanja ... Sada se na stranicu http://online.velpro.hr možete prijaviti kao postojeći korisnik.

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje - kardio.hr

(kompjutorizirana tomografija – CT, magnetska rezonanca ... Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar ... postoji specifična priprema kako bi slikovni prikaz ... knuti da je RTG abdomena nativno stojeći u ...

Naručivanje / otkazivanje trase vlaka (NTR) - HŽ Infrastruktura

PZ – podnositelj zahtjeva. ŽP – željeznički prijevoznik. VR – vozni red. HŽI – HŽ Infrastruktura d.o.o.. NTR – Aplikacija za naručivanje/otkazivanje trasa vlaka.

eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - cezih

3 sij 2015 ... eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - Funkcijska specifikacija. 16/15517-FCPBA 101 24/8 Uhr Rev A 2013-11-25.

android klijentska aplikacija za centralizirano naručivanje hrane u ...

CENTRALIZIRANO NARUČIVANJE HRANE U OSIJEKU ... Osijek, 2016 ... Ključne riječi: operacijski sustav Android, aplikacija, pametni telefon, dostava hrane ...

prijem i naručivanje - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

1 sij 2018 ... NAPOMENA: Uz zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice, a ukoliko se radi o uvidu u medicinsku dokumentaciju bračnog druga ...

interaktivna internet stranica za naručivanje gotovih jela - Fakultet ...

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Osijek, 2016. ... pristupi web aplikaciji, korisnik ima mogućnost odabira između više različitih vrsta pizza. Nakon ... Ključne riječi: web aplikacija, dostava, gotova jela, naručivanje ...

KAMINI za centralno grijanje - Termometal

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni dijelovi kamina su izrađeni iz kotlovskog lima, te odljevaka od kvalitetnog sivog ...

ELEKTRIČNI KOTLOVI ZA CENTRALNO GRIJANJE

(otvoreni kamin, peć na drva i sl..). - Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljnu opasnost po sigurnost korisnika. - Neispravni dijelovi se smiju zamijeniti samo.

Centrometal BIO-CET B 23-29 peći za centralno grijanje

Ugrađuje li se kotao na otvoren sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude ... sustav centralnog grijanja prikazan je na shemi 2. Shema 1. Spajanje kotla BIO-CET 23, ... Kotao se loži svim vrstama drva u obliku drvenih cjepanica.

KAMINI za centralno grijanje - Termometal doo

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni dijelovi ... Toplinski izolacijski sloj (kamena vuna) debljine minimalno 100 mm. 9.

centrometal-CK-P-CKB-P-kotlovi-za-centralno-grijanje-prospekt

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CK P nazivnog toplinskog učina od 14 do 110 kW te. EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 20 do 50 kW predviđeni su za ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KAMINI za centralno grijanje

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni ... čišćenje roštilja i pećnica ili posebnih sredstava kao što je SENKO sredstvo.

SENKO štednjaci za centralno grijanje - Termometal doo

Štednjaci na kruta goriva za centralno grijanje. ♢ 2580 L C-25. ♢ 2580 D ... biti dulja od 100 cm. Spoj dimnjaka i dimovodne cijevi mora se u potpunosti zabrtviti !

4. Centralno skladište tvrtke CIAK Auto doo

313/TGL/2016. Prikaz i analiza centralnog skladišta tvrtke CIAK Auto ... svega Tokić, Intercars, Auto Krešo. ... Otvaranje poslovnice Gornji Stupnik – centralnog.

Blaser-vista-upute-za-centralno - Sokoli.hr

www.sokoli.hr – Zaštita pumpe za centralno grijanje na drva. Stranica 1 ... Utičnica mrežnog napajanja na koju je priključen uređaj UPS mora biti smještena iza ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ŠTEDNJACI za centralno grijanje

Proizvođač ne odgovara za nikakve posljedice (povrede ljudi, životinja ili oštećenje ... VAŽNO. • PRIJE spajanja na dimnjak potrebno je uvijek napraviti proračun ... Dimi se iz štednjaka. ♢ štednjak ... SENKO kamini – Uputstvo za upotrebu. 1.

KATALOG OPREME ZA CENTRALNO GRIJANJE 2014

Hidraulička skretnica HW 60/125 i HW 80/400. HHiiddrraauulliiččkkaa sskkrreettnniiccaa ss iizzoollaacciijjoomm HHWW 6600//225500 ii HHWW 8800//440000.

Kotlovi za centralno grejanje - Fontana Term

Velika zapremina ložišta. ○ Mogućnost ugradnje vrata za kombinovani rad kotla čvsto gorivo/pelet. Kotao GNB-CK je konstruisan iz članaka od livenog gvožđa.

ŠTEDNJACI za centralno grijanje UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GORIVO. Nije preporučljivo koristiti vlažno i niskokalorično drvo. Drvo mora imati ... Prilikom priključenja štednjaka na dimnjak i sustav centralnog grijanja treba se pridržavati ... ORIJENTACIJSKA i POJEDNOSTAVLJENA shema spajanja na ...

27. primjena centralno kompozitnih planova pokusa pri optimiranju ...

nekim svojim eksperimentiranjima (pokusima) možemo svrstati Aristraha (otok Samos, 310.-230. god. p. n. e.), Erastoten (bibliotekar kralja Ptolomeja, 276.

progresivni sistemi za centralno podmazivanje progressive central ...

trollerom) za automatizaciju ciklusa podmazivanja. Pri tome uređaj za signalizaciju minimalnog nivoa maziva ima višestruku funkciju, zavisno od izabranog ...

kotao na pelet termal 34 za centralno grejanje - PVF Traders

upotrebu prije montaže i početka korištenja vašeg kotla na pelet. Uređaji za loženje (u nastavku. “kotlovi na pelet” ili “kotlovi”) koje proizvodi firma Termal (u ...

odredjuje koordinate tačaka, osno ili centralno ... - Matematiranje

Apscisa tačke A je x=3. Pazite, to je nama na grafiku rastojanje od y-ose! Ako je to pozitivan broj idemo toliko mesta ulevo i tu je y – osa. Ako je taj broj negativan ...

Centralno mesto za zapošljavanje na ... - Omladinska zadruga Central

Na taj način klijentima olakšavamo veliki administrativni posao koji preuzima zadruga kao i obavezu prijavljivanja i odjavljivanja u ... AWT(Colgate,Palmolive).

Plamen Tena Termo, kamin za centralno grijanje

3 ožu 2013 ... KAMIN ZA CENTRALNO GRIJANJE Tena Termo nazivne snage 15 kW je ... Za reguliranje snage potrebno je nešto iskustva, budući da različiti ...

Što je mjerilo toplinske energije (kalorimetar)? - "Centralno grijanje ...

osnovu instalisane snage. Problem ... mjerenje snage. - minimalni i ... ugradnja termostatskih setova za regulaciju temperature radijatora i prostora. ▫ ugradnja ...

Centralno mjesto tržista rada Kratki vodič za ... - Moj Posao

za potragu za kadrovima u 'masovnom' segmentu tržišta rada i agencija za privremeno MojPosao zapošljavanje. • MojPosao - vodeći hrvatski jobsite. Slika 1.

KURIŠČA KAMINOV za centralno ogrevanje - Senko štednjaci i kamini

OBLAGANJE KAMINA. 4.6.1. OBLOGA. Obloga kamina mora biti sestavljena iz negorečega materiala (npr. kamenske glinene plošče, keramične glinene plošče ...

RADOPRESS Distribucija tople i hladne vode, centralno i podno ...

podnog grijanja i centralnog grijanja fleksibilne cijevi, a ... znatno više cijene komponenti u poređenju sa potpuno plastičnim PP-R rješenjima ili potpuno ... 350 kg/m2, razmjera vode/betona 0.45, ... odabrati po potrebi, no prije luka uvijek je.

centralno grijanje urbane vile - Repozitorij Međimurskog veleučilišta ...

kondenzacijski bojler marke Bosch i radijatori odgovarajuće snage marke Lipovica. Projektirana je mreža radijatora za dvocijevno grijanje bakrenim cijevima.

Plamen Barun Insert Termo, kamin za centralno grijanje

10 srp 2012 ... KAMIN ZA CENTRALNO GRIJANJE Barun Insert Termo nazivne snage 15 kW je jedan tip iz palete plamenovih proizvoda, koji može na ...

Centrometal CentroPelet ZV20-32 peći na pelete za centralno grijanje

Podešavanje temperature odlazne vode u sistem centralnog grijanja obavlja ... Nikada se ne smiju koristiti dvije peći, kamin i peć, peć i kuhinjska peć na drva,.

Tehnički uslovi za isporuku toplinske energije - "Centralno grijanje ...

Kao materijal za vrelovode i toplovode u pravilu se koriste predizolirane cijevi. Zbog neureenog katastra podzemnih instalacija i fenomena tonjenja preporućuje ...

ŠTEDNJACI za centralno grijanje - Senko štednjaci i kamini

uzoru na stare kuhinjske zidane peći koje su se posebno isticale velikim pećnicama. ... štednjaka na priključak R3/4'' – unutarnji navoj ⇒ vidi slike 10-12.

Odluke - "Centralno grijanje" Tuzla

5 tra 2018 ... EUROHERC OSIGURANJE d.d. PODRUŽNICA TUZLA ... Krečanska 1, 75000 Tuzla, BiH; Kontakt telefon: 387 35 321 600; fax: 387 35 281 ...

Katalog VP za centralno grejanje - Grejanje Srbija

G Termopool doo ne snosi odgovornost za eventualne promene tehničkih ... Montažni materijal i nosači cevi . ... Oprema za podno grejanje i prateća oprema .

GUP Sisak

Odredbe za provodenje GUP-a grada Siska koncipirane su kao sastavni dio Odluke o ... Arhitektonski, odnosno urbanisticko - arhitektonski natjecaji na podrucju ...

Sisak

S antičkom, rimskom Sisciom gube se i tragovi kršćanstva. Ljudevit Posavski. Tijekom dugih stoljeća srednjeg vijeka, o Sisku ne postoji puno poznatih podataka.

Rezultati 2. dio - PK Sisak

30 stu 2019 ... Juraj Mihaljević. 2010 MLADOST. 14 4. 0. 124. 51.19. 0.00. 50.56. 10. Gabriel Urumović. 2010 MEDVEŠČAK. 14 9. 0. 122. 51.60. 0.00. 50.90.

bilten - SAK Sisak

11 lis 2018 ... OŠ Galdovo. 4. OŠ Ivana Kukuljevića. 5. OŠ Viktorovac. 6. OŠ Sela. 7. OŠ Komarevo. 8. OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće. 9. OŠ Braća Bobetko.

UŠP Sisak - Hrvatske šume doo

5 ruj 2019 ... ... d.o.o. Zagreb. UŠP: UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK ... Utolica. 15/2. Isključivo. 315117. Utolica. 167. Isključivo. 315117. Utolica. 304/4.

Sisak - Caritas Genova

Sisak. Nel campo profughi di Sisak, “Barake. Tehnika”, vivono serbi e rom; questi, che prima del conflitto abitavano in Croazia, fuggiti poi in Serbia, attendono ...

sisak, lipanj, 2003 - ZSE

Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva “Herbos”d.d. za prozvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda. (u daljnjem tekstu Izdavatelj: ili “Herbos”d.d.) čija su ...

udruge - Grad Sisak

Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 5. Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za davanje ...

ENERGANA U RAFINERIJI SISAK

ENERGANA U RAFINERIJI SISAK. Završni rad. Filip Relić. Osijek ... POVIJEST RAFINERIJE NAFTE SISAK . ... 3.1 POVIJESNI RAZVOJ TERMOELEKTRANA .

t__, - Auto promet Sisak

Autobusni kolodvor Sisak donosi. CJENIK kolodvorskih usluga autobusnog kolodvora Sisak ,rC$ kategorije. 1) PRISTAJANJE I OTPREMA AUTOBUSA. 1.1.

Sisak u antičkim izvorima

Sisak se nalazi na samom južnom rubu plodne nizine koju još od antike ... Agrippa) i Taura (T. Statilius Taurus - koji je preuzeo Ilirik nakon Oktavijanova odlaska).

lista prijava - PK Sisak

0. 42.23. 14. Jakov Mišetić. 2005 OSIJEK ŽITO. 0. 0. 42.55. 15. Filip Vilenica. 2005 NOVI ZAGREB. 0. 0. 42.90. 16. Bruno Ricijaš. 2005 OLIMP-TERME TUHELJ.

zapisnik - Grad Sisak

Ivan Mlinarić – zamjenik predsjednika Odbora. - Ivana Krčelić – članica Odbora. - Ivica Grgurić – član Odbora. - Vesna Štengl – članica Odbora. Ostali nazočni:.

Untitled - dr. Ivo Pedišić'' - SISAK

26 ruj 2019 ... (ponedjeljak) u 9,00 h u sali za sastanke na Odjelu za ginekologiju i porodništvo i to po sljedećem popisu: TANJA. MARIJA. BADOVINAC.