bolnica dubrava centralno naručivanje

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata smještena je u prizemlju zgrade internističkog odjela, lijevo od glavnog ulaza. Na planu bolnice zgrada ima ...

Bolnička jedinica za centralno naručivanje - adresar ustanova

[email protected] KLINIČKI BOLNIČKI ... TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA. 048/62 28 64 [email protected] OPĆA BOLNICA ...

ln ,'(. - Klinička bolnica Dubrava

12 lis 2018 ... prima se u radni odnos na neodredeno vrijeme, poradi provodenja speciializaciie lmlil iz plastiine, rekonstrukcijske iestetske kirurgije kandidat ...

SAPONIA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

Zagreb, 05.06.2019. godine. SAPONIA d.o.o.,. Ul. Matije Gubca 2,. 31000 Osijek,. [email protected] PR.EDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu ...

Sanitacija d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

14 lip 2017 ... SANITACIJA d.o.o., Nalješkovićeva 45, 10000 Zagreb, OIB: 85987734468, kojeg zastupa direktor Mario. Kuzmec (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Novodent d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

NOVODENT d.o.o., Cesta dalmatinskih brigada 7, 51211 Matulj, OIB: 05021776835, kojeg zastupa direktorica Adriana Jelušić (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Adeo d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... Adeo d.o.o., Livadska 2A,31000 Osijek fax:031/530336. PREDMET: Poziv zadostavu Ponude za uslugu izrade projektne dokumentacije ...

Odluka - Klinička bolnica Dubrava

30 pro 2014 ... ODLUKU o izboru specijalizanata u KB Dubrava. 1. MARKO KUŠURIN, dr.med. prima se na specijalizaciju iz kardiotorakalne kirurgije. 2.

Odluke - Klinička bolnica Dubrava

12 lis 2018 ... plastiine, rekonstrukcijske iestetske kirurgije kandidat IVAN BUDIMIR, dr.med. Obrazloienje. Dana 05.rujna 2018. godine raspisan je natjedaj ...

ELEKTROKOVINA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

31 ožu 2016 ... ELEKTROKOVINA d.o.o., Stara cesta 32, Hrvatski Lekovac n/p direktora fax:6599869. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za isporuku, ...

SALUS-MED d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

3 ožu 2015 ... SALUS-MED d.o.o., Tratinska 53/1. 10000 Zagreb. ... Zagrebačka banka, u roku od 60 dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, ...

Untitled - Klinička bolnica Dubrava

21 tra 2017 ... Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10000 Zagreb, OIB: 30750621355, koju zastupa p.p. član Uprave. Mr.spec. Ivan Klobučar, mag.pharm.

Smjernice - Klinička bolnica Dubrava

17 sij 2013 ... Klinička transfuzijska medicina NE može izravno utjecati na neke faze transfuzijske medicine: ... CTM – KBD (uz suradnju sa HZZTM,Petrova 3.).

VIOLETA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

5 lip 2019 ... isporuke robe je praonica rublja Klinidke bolnice Dubmva. Plaianie u roku 60 dana od ... Otvaranje ponuda ni.ie javno. Odluka o odabiru sa ...

LOGIČKA MATRICA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

LOGIdKA MATRICA d.o.o., Ulica Dragutina. Domjani6a 1, 10000 Zagreb n/p direktora fax:4647029. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za uslugu izrade ...

Odluka - plastična - Klinička bolnica Dubrava

31 srp 2012 ... Edita Burčul, univ.spec.oec., KB Dubrava,. 5. Draženka Fiolić, KB Dubrava. 6. Josipa Šnepf Mihaljević, KB Dubrava. Predstavnici stručnih službi ...

Thyssenkrupp Dizala d.o.o - Klinička bolnica Dubrava

ravnatelj doc.dr.sc.Srećko Marušić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) thyssenkrupp Dizala d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, OIB 03861531654, ...

Tekstil grupa d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

5 velj 2016 ... Tekstil grupa d.o.o., M. Mesida 23a - Brckovljani, 10370 Dugo Selo, OIB: 17210884112, koju zastupa. direktorNeven Mik5a (dalje u tekstu: ...

Odluka - gastroenterologija - Klinička bolnica Dubrava

31 srp 2012 ... Edita Burčul, univ.spec.oec., KB Dubrava,. 5. Draženka Fiolić, KB Dubrava. 6. Josipa Šnepf Mihaljević, KB Dubrava. Predstavnici stručnih službi ...

Eksa Grupa d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

28 srp 2017 ... Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor, OIB: 05265530355, kojeg zastupa direktor Davor Frkin (u daljnjem tekstu: ...

ThyssenKrupp Dizala d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

6 srp 2016 ... ThyssenKrupp Dizala d.o.o., Fallerovo SetaliSte 22, 10000. Zageb n /p direktora fax:3655515,3655100. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude ...

Sestrinske dijagnoze - Klinička bolnica Dubrava

18 velj 2017 ... Ksenija Eljuga. Tamara Salaj ... startate s puno više znanja i iskustva, a ja bih bila slobodna nazvati ga i ... Poliklinika. Operacijski centar.

matiinu evidenciju - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalnirazvoj (EFRR) prema pozivu: "Povedanje ...

Dokument Rane str. 2-3 - Klinička bolnica Dubrava

18 velj 2014 ... Ivica Čepić, dr.med., spec. opće kirurgije, Zavod za digestivnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, KBC „Rijeka”, Rijeka dr.med. Suzana Tunuković ...

pozivi na razgovor - Klinička bolnica Dubrava

6 lip 2019 ... 13. HUDOLETNJAK KOS. TENA. 14. MALoViE NoVAK. VERONIKA. 15. MARKULIN. IVANA. 16r. oztMEc. PETRA. L7,. PETRUSIC. IVANA. 18.

zavod za neurokirurgiju - Klinička bolnica Dubrava

23 tra 2018 ... Neurokirurgija je izuzetno zahtjevna i složena medicinska ... 1988. godine, neurokirurgija je, osim odsjeka sa ... Rebro kod prof. dr. sc.

Predstavljamo: KLINIKA ZA PLASTIČNU ... - Klinička bolnica Dubrava

27 tra 2019 ... Ivica Matić, Ksenija Eljuga, Tamara Salaj. Grafički dizajn i oblikovanje: Antonija Čičak. Tisak: Grafo-Amadeus, Zagreb. Fotografije preuzete sa ...

INEL-medicinska tehnika d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

27 ruj 2018 ... Turinina 5 - Zagreb. T: 385 1 6175 150, 385 1 6175 160. F: 385 1 6520 966 e-mail: [email protected] web: www.inel-mt.hr. CATION: DNV GL.

DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

19 ruj 2019 ... Dräger Medical Croatia d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 40 10000 Zagreb, ... Cijena sa svim zavisnim troškovima i popustima, bez PDV-a: ...

Ispravak tehničke specifikacije - Klinička bolnica Dubrava

29 ruj 2017 ... Grafička kartica nVidia GTX 1060 6GB GDDR5, GPU 1506/1708 MHz, Dual Link. DVI, HDMI, DP ... YOUR LOGO : KBD NABAVA. YOUR FAX ...

1. Medicinska sestra-medicinskitehniiar.... - Klinička bolnica Dubrava

3 stu 2017 ... poloien strudni ispit, odobrenje za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na odredeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet.

Dijetoterapija ulkusne bolesti - Klinička bolnica Dubrava

agresivnim Àiniteljima (H. Pylori, puπenje, alkohol, neodgovaraju a prehrana) izravno i neizravno oπte uju sluznicu i oteÊavaju cijeljenje ulkusa. 5. NajÀeπ i ...

KLINICKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB.pdf - Državni ured za ...

Namjenski prihodi (pomoći, donacije, prodaja nefinancijske imovine i drugo) su utrošeni za predviđene namjene. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i ...

rrr PLACANJE rv RoK r MJEsro TSP.RUKE - Klinička bolnica Dubrava

19 lis 2015 ... Generale - Splitska banka d.d. Split, u roku od 60 dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika. rv RoK r MJEsro TSP.RUKE dtanak 4.

Dijetoterapija kod bolesti jetre - Klinička bolnica Dubrava

To su prije svega dijetetske mjere koje uključuju izbjegavanje konzumiranja ... čajna dijeta provodi se u početku akutne upale kada nemate teka i ne možete.

tl tt loooo Zasreb Obrazloienje - Klinička bolnica Dubrava

9 lis 2018 ... zag,reb,,lC.l) 2o18.godine. Tem&f€?{l SCg&ffi. Statuta KB Dubrava, Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata. ("Narodne novine" br.

Veselimo se Vašem dolasku! - Klinička bolnica Dubrava

8 stu 2013 ... Klinički bolnički centar Zagreb. Dr. Ana Vlašić, otorinolaringolog. Zavod za bolesti uha, grla i nosa. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb. Mr. sc.

Dijetoterapija upalnih bolesti crijeva - Klinička bolnica Dubrava

debelog crijeva ne mogu svrstati ni u ulcerozni kolitis niti u Crohnov kolitis. ... zahva eno Àitavo debelo crijevo, a upala se proπirila na Àitavu debljinu stijenke uz.

Registar ugovora za provedene postupke ... - Klinička bolnica Dubrava

19 sij 2018 ... Dimnjačarska obrtnička zadruga, Sarajevska kemikalija i drugih sredstava i kontrolom 60, 10000 Zagreb nečistoća snage preko 3000 Kw.

Sestrinstvo u KB Dubrava: između izazova i rutine - Klinička bolnica ...

26 ožu 2019 ... Ivica Matić: Važnost kliničke nastave u Kliničkoj bolnici „Dubrava” u provedbi ... Rožić, Romana Dubić: NIV – novosti u liječenju pulmoloških bolesnika ... Pravilna uporaba inhalacijske terapije - ključ kontrole astme i KOPB-a.

Natječaj - zakup poslovnog prostora - Klinička bolnica Dubrava

11 velj 2013 ... Namjena poslovnog prostora: proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda ... objavit će se na službenoj internet stranici KB Dubrava www.kbd.hr,.

Sestrinstvo u KB Dubrava jucer, danas, sutra - Klinička bolnica ...

23 tra 2018 ... Sukladno radnom nazivu simpozija “Sestrinstvo u KB Dubrava: jučer, danas, ... Zadar), tako da ih volimo nazvati „misionarima“ enterostomalne ...

Klinidka bolnica Dubrava, Avenija Gojka Su5ka 6, 10000 Zagreb, OIB

3 ruj 2014 ... KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o., Avenija Dubrava 37, 10000 Zagreb, OIB: 64021574271, koju zastupa direktor Mr.sc. Kazimir Duvnjak, dipl.oec.

Plan nabave Općine Dubrava za 2020. godinu - Općina Dubrava

siječanj 2020 prosinac 2020. 6. Usluge održavanja softwera 72260000-5. 156.000,00. NE ugovor siječanj 2020 prosinac 2020. Postupak jednostavne nabave.

Ur. broj:37-215116 KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o., Avenija Dubrava ...

10 lis 2016 ... KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o., Avenija Dubrava 37, Zagreb. rVp direktora fax:2991760. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za jednogodi5nju ...

GČ DONJA DUBRAVA GČ GORNJA DUBRAVA MO ... - Grad Zagreb

Jurandvorska ulica. U lica p alm a. Janjevci. B rg atska ulica. II. Laz. III. Laz. Golska ulica. M oko šičk a ulica. Ledinečki odvojak I. Ulica klenova. Goričanska ulica.

GČ DONJA DUBRAVA GČ GORNJA DUBRAVA MO Novi Retkovec

Šatorska ulica. Treće Poljanice. Ulica borova. Strumička ulica. Ledenička ulica. A le ja g rab o va. I. Č u lin e c. Banjolska ulica. V. Retkovec. IV. Retkovec. B ulin.

naručivanje putem interneta - Velpro

2. dio ‡ Kako izraditi narudžbu putem VELPRO internet naručivanja ... Sada se na stranicu http://online.velpro.hr možete prijaviti kao postojeći korisnik.

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje - kardio.hr

(kompjutorizirana tomografija – CT, magnetska rezonanca ... Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar ... postoji specifična priprema kako bi slikovni prikaz ... knuti da je RTG abdomena nativno stojeći u ...

Naručivanje / otkazivanje trase vlaka (NTR) - HŽ Infrastruktura

PZ – podnositelj zahtjeva. ŽP – željeznički prijevoznik. VR – vozni red. HŽI – HŽ Infrastruktura d.o.o.. NTR – Aplikacija za naručivanje/otkazivanje trasa vlaka.

android klijentska aplikacija za centralizirano naručivanje hrane u ...

CENTRALIZIRANO NARUČIVANJE HRANE U OSIJEKU ... Osijek, 2016 ... Ključne riječi: operacijski sustav Android, aplikacija, pametni telefon, dostava hrane ...

prijem i naručivanje - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

1 sij 2018 ... NAPOMENA: Uz zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice, a ukoliko se radi o uvidu u medicinsku dokumentaciju bračnog druga ...

eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - cezih

3 sij 2015 ... eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - Funkcijska specifikacija. 16/15517-FCPBA 101 24/8 Uhr Rev A 2013-11-25.

interaktivna internet stranica za naručivanje gotovih jela - Fakultet ...

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Osijek, 2016. ... pristupi web aplikaciji, korisnik ima mogućnost odabira između više različitih vrsta pizza. Nakon ... Ključne riječi: web aplikacija, dostava, gotova jela, naručivanje ...

dijeta za akutni proljev - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica "Dr ...

Jela pripremajte kuhanjem i pirjanjem bez dodatka masnoće, a izbjegavajte prženje, pohanje i pripremu jela sa zaprškom ... povrća i mesa (piletina, junetina) ...

Dijeta bez purina (giht) - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica "Dr ...

PREPORUKE ZA PREHRANU. DIJETA BEZ PURINA. (DIJETA KOD GIHTA I POVIŠENE KONCENTRACIJE MOKRAĆNE KISELINE U SERUMU). Giht nastaje ...

dijeta za osobe starije dobi - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica ...

marmelada ¸ med crni kruh kompot od jabuke bistra juha varivo od miješanog povrća s junetinom crni kruh voćni jogurt rižoto od puretine zelena salata graham.

pankreatična dijeta - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica "Dr ...

dnevni obrok je potrebno podijeliti na nekoliko manjih obroka (5-6 obroka dnevno). − jesti polako i hranu dobro ... kuhani oslić blitva na lešo kuhani krumpir kruh.

Zbornik radova OSA 2017 - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica ...

25 stu 2011 ... spavanju, s različitom kliničkom prezentacijom od primarnog hrkanja ... antisekretorni lijekovi kako bi se omogućila bolja prohodnost u ... prvu liniju obrane protiv štetnih tvari koje ulaze u organizam bilo zrakom, bilo hranom.

opća bolnica zabok i bolnica hrvatskih vetera - Državni ured za ...

3 svi 2018 ... Pod nazivom Opća bolnica Zabok posluje od 1994., ... rashodovanom imovinom odnosno da li će se imovina uništiti ili otuđiti (prodaja ili.