biološka raznolikost hrvatske

22. BIOLOSKA RAZNOLIKOST.pdf

Ekološka niša bi se mogla opisati kao apstraktni n-dimenzionalni prostor u kojem svaka os predstavlja jedan faktor okoliša, pri čemu svaka vrsta pokriva.

biološka raznolikost - Eko škole

Ekosustavi i njihove vrste vrše važne biološke zadaće, na primjer, zelene biljke uklanjaju ugljični dioksid te ispuštaju kisik u ... od erozije mora i vjetra. ... vrste mogu destabilizirati ekosustav mijenjajući staništa utjecajem na hranidbeni lanac.

Biološka raznolikost trakavica - PMF

Diphyllobotrium latum – riblja trakavica. Taenia saginata – goveđa trakavica. Taenia solium – svinjska trakavica. Echinococcus granulosus – pasja trakavica.

PRIRODA I BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

raznolikost do 2020. zaustavljanje gubitka bioraznolikosti Europe rješavanjem glavnih prijetnji i obnovom prirode. EU djeluje i međunarodno u cilju sprječavanja ...

Biološka raznolikost Zagreba

Biološka raznolikost Zagreba uključivanje zajednice u procjenu biološke raznolikosti. Izvorni naziv Projekta. Countdown towards 2010 in Zagreb: Community.

Biološka raznolikost metilja - PMF

Monogenea – jednorodni metilji. 4. Cestoda - trakavice. ➢primarna biulateralna simetrija ⇨ BILATERIA. ➢PROTOSTOMIA. ➢ACOELOMATA. 3. Trematoda - ...

Biološka raznolikost i zaštita gljiva

22 tra 2012 ... SUHI, NEINTENZIVNO. GOSPODARENI TRAVNJACI. Page 42. Microglossum ... Page 53. Boletus fechtneri – Fechtnerov vrganj. VU. Page 54 ...

Biološka raznolikost i održivi razvoj

22 tra 2010 ... Biološka raznolikost (bioraznolikost) jedan je od ključnih čimbenika koji podupiru održivi razvoj. Biološka raznolikost ishodište je značajnih ...

biološka raznolikost - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2015 ... Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i ţivotinja zbog njihovog brzog prilagoĊavanja novim ţivotnim uvjetima. Zadaća ...

priroda i biološka raznolikost - Europa EU

raznolikost do 2020. zaustavljanje gubitka bioraznolikosti Europe rješavanjem glavnih prijetnji i obnovom prirode. EU djeluje i međunarodno u cilju sprječavanja ...

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

raznoliki ekološki utjecaji i različite vrste bilja i životinja, te tipična staništa srednje. Europe, krasa Dinarida ... kontinentalne flišne oaze u primorskom krasu s rijetkim primorskim tekućicama ... ubrajamo među najugroženije biljke hrvatske flore.

M. Šolić: Ekologija mora BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Definicija

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST. Definicija: Biološka raznolikost je strukturalna i funkcionalna varijabilnost životnih oblika koja se manifestira na genetičkoj i.

Šume i biološka raznolikost Regionalnog parka ... - Udruga gradova

ECDHINOCYSTIS LOBATA - (divlji krastavac, bodljasti krastavac). - JUNKUS TENUIS - (nježni sit). - PHYTOLACCA AMERICANA L - (vinobojka, kermes, amer.

Šume i biološka raznolikost Regionalnog parka Mura ... - Dravska liga

incana), poljski brijest (Ulmus carpinifolia), U. laevis, poljski jasen (Fraxinus angustifolia), obični grab (Carpinus betulus) i dr. • Sve vrste često na prostoru ...

Raznolikost faune Hrvatske – prošlost, sadašnjost, budućnost ...

Kritički će se pokušati sagledati „stvarana“ raznolikost faune Hrvatske i njena „vrijednost“ u širem prostornom ... Što čini biološka zajednica i da li čini dovoljno?

raznolikost zmija hrvatske diversity of snake in ... - Repozitorij PMF-a

3.1.3. PLANINSKA RIĐOVKA (Vipera ursinii macrops). Narodni naziv : Planinski žutokrug. Karta 4. Rasprostranjenost planinske riđovke (Vipera ursinii macrops).

nasleđe i raznolikost - Coe

vremena da analizira i razume ovaj pojam i na lokal- nim jezicima na Kosovu pravo značenje je izgubljeno ... kulturne asimilacije. U tom smislu identifikacija.

DOMESTIKACIJA PSA I DANAŠNJA RAZNOLIKOST

3 srp 2018 ... mačaka, na području Afrike; i Tomarctus, , životinje sličnije ... Poznato je da su paleolitski lovci koristili pse za tjeranje divljači u zamku gdje su ...

RAZNOLIKOST POIMANJA SNOVA/

da su depresivni ljudi skloni sanjati depresivne snove, dok manični ljudi sanjaju manične ... priznavali djela preljuba koja su izveli u svojim snovima (ibid.).

BIOLOŠKA REPRODUKCIJA

sadnja –reprodukcija organima koji nisu pravo sjeme – rizomi, lukovice, gomolji, korijen, stoloni, stabljike (šećerna trska), sadnice, povaljenice, cijepovi,.

VIII. Raznolikost vrsta i odgovornost

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST. I STANJE PRIRODE U HRVATSKOJ. Nikola Tvrtković. Prema definiciji biološke raznolikosti (engl. biological diversity) u. Konvenciji ...

NEISKORIŠTENA RAZNOLIKOST KRUMPIRA, KRUMPIR ...

Ključne riječi: antioksidansi, krumpir obojenog mesa, nutricionizam ... koje su sličan prilog jelima. Namirnica kcal/100g. Krumpir. 78-100. Riža. 147. Tijesto. 94.

Parazitizam kao biološka asocijacija

komenzalizam parasitisam inkvilinizam. LEŠINARI. (saprofiti) i. PREDATORI ... Komenzalizam. • Pripadnici sitnijih vrsta privremeno se učvrste na površini ili.

Raznolikost i ekološke značajke ravnokrilaca ... - Repozitorij PMF-a

pokrova u travnjačkim ekosustavima, ravnokrilci se mogu potencijalno upotrijebiti za bioindikaciju nastalih ekoloških poremećaja povezanih sa čovjekovom ...

Antropogeni utjecaj na raznolikost bentičkih beskralježnjaka ...

i lijevom drenažnom kanalu uz Dubravsko jezero. Legenda: 1-DKNK, 2-DKPK, 3-PO, 4-HG, 5-DPD, 6-DŠD, 7-DPB,. 8-DNB. Skraćenice su prikazane u Tablici 1.

raznolikost i struktura zajednice puževa - Repozitorij PMF-a

Čikotina lađa i Radmanove mlinice u donjem toku, gdje su uzorci prikupljeni na tri različita mikrostaništa (podloge). Puževi su determinirani do razine vrste i ...

Raznolikost međimurskog dijalekta kao izazov za dijalektnu ...

U građi1 za rječnik međimurskog dijalekta ima leksema iz gotovo svih međimur ... U građi za međimurski rječnik postoji velik broj tvorbenih sinonima, tj. leksičkih.

raznolikost inovacija u maloprodajnim poslovnim modelima u ...

7 sij 2016 ... kasnije slijediti slični maloprodavači kao što su NewYorker, Bershka, Ann Christine,. H&M i drugi. Navedena uočljiva inovacija bila je moguća ...

Biološka reprodukcija - Ishrana bilja

Hidrosjetva:: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja.

BIOLOšKA OBRADA OTPADNIH VODA

TIMECO. Biološka obrada otpadnih voda. Nitrifikacija je dvostupanjski aeroban postupak obrade u kojem se odvija oksidacija amonijaka u nitrat preko nitrita.

11 HGD Biosimilari Bioloska Terapija - hucuk

molekulama i služe kao nadomjesna terapija ili se daju sa svrhom pojačavanja specifičnog fiziološkog odgovora organizma, (2) monoklonska protutijela koja se ...

Raznolikost sodobnega kapitalizma: primer ... - Univerza v Ljubljani

Nasprotno pa je komandno gospodarstvo tisto, v katerem država sprejema vse pomembne odločitve o proizvodnji in porazdelitvi. Usklajevanje dolgoročnih in ...

utjecaj gospodarenja šumama na biološku raznolikost republike ...

šiškarica, borov četnjak, bukova skočipipa, hrastov četnjak, jelin moljac igličar, jelova uš i hrastov prstenar zbog kojih se šume tretiraju fungicidima i. Praktični ...

raznolikost zajednica trčaka (insecta: coleoptera ... - Repozitorij PMF-a

Trčci kao indikatori. Prema autorima Gullan i Cratson (2005.) porodica trčaka lat. Carabidae spada u koljeno životinja Arthropoda, razred Insecta, podrazred ...

Morfološka raznolikost tradicijskih kultivara graha (Phaseolus ...

najviše se koristi grah zrnaš, nešto manje grah mahunar, a mlado zrno graha sezonski. Kao stočna hrana i u ljekovite svrhe upotrebljavaju se stabljika, lišće, ...

Raznolikost i bogatstvo blaga Knjižnice Zagrebačke nadbiskupije

Metropolitana. Povijest i knjižno blago. Knjižnice Zagrebačke nadbiskupije autori. Vladimir Magić, Milan Pelc i Mirna. Abaffy predstavljaju, riječju i slikom, ...

GENOTIPSKA RAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L ...

UDK 630* 165 (Prunus avium L.) (001). Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555. GENOTIPSKA RAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.).

RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA ...

Gorski brijest (Ulmus glabra Huds.), vrlo vrijedna i više- struko cijenjena plemenita listača, naša je autohtona vrsta iz porodice Ulmaceae Mirb. nom. cons.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima. odr B ...

Pjevanje pjesme „Pjevala je ptica kos“. Aktivnosti koji obuhvaćaju prilagodbe za učenike s teškoćama. Mogućnost izrade uparivanja manjeg broja fotografija u.

Irena Labak Raznolikost u ekspresiji polisijaliziranih proteina u ...

Prave koštunjače različitim ekološkim nišama prilagodile su se građom tijela i ... Prave koštunjače, kao i ostale ribe, trajnom načinu života u vodi prilagodile su ...

Biologija i raznolikost slatkovodnih školjkaša (Mollusca, Bivalvia)

Sažetak: Školjkaši (razred: Bivalvia) su bilateralno simetrične životinje iz koljena Mekušci (Mollusca) čije je tijelo zatvoreno dvodjelnom vapnenačkom ljušturom.

IN VITRO PROPAGACIJA I BIOLOŠKA AKTIVNOST ETARSKOG ...

MassHunter Workstation program (Agilent Technologies). Retenciono vreme detektovano na DAD detektoru, UV i maseni spektri su koriśćeni za identifikaciju i ...

BIOLOŠKA REPRODUKCIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI SJETVA I ...

•selenskim spojevima. •tetrazolium solima 0,5-2% otopine, 8 sati, - žive sjemenke → crvene; ... GRAH. 98. 97. 90. 75. 15. 20-30. 4. 7. SUNCOKRET. 98. 97. 95. 80. 13. 20-30. 3. 7. ŠEĆ. REPA ... Brže klijanje, nicanje, > prinos 10-. 15%. Učinak ...

Biološka terapija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

Biološki lijekovi su proteini poput hormona, enzima, monoklonskih ... β, γ, δ i ε). KLJUČNE RIJEČI: biološka terapija, biološki lijekovi, biosimilari, nuspojave ...

IN VITRO PROPAGACIJA I BIOLOŠKA AKTIVNOST ... - Index of

U daljem radu ispitivan je citotoksični potencijal etarskog ulja i metanolnih ... da neka istraživanja ukazuju na štetnost po zdravlje široko korišćenih sintetičkih ... Panonija, Pančevo, Srbija) uz mućkanje na horizontalnoj mešalici (85 rpm) a.

KOMBUHA OD LEKOVITOG BILJA – BIOLOŠKA AKTIVNOST I ...

Kombuha (Kombucha tea, Manchurian tea, Russian tea, Kargasok tea, Japanese ... Kombuha je u široj javnosti poznata i pod imenom čajna gljiva uprkos ...

Biološka razgradnja fekalnog materijala - Sensamed

Prolifossa po m3 volumena septičke jame. Kod velikog volumena otpadne vode doziranje Prolifossa treba povećati. Preporučuje se održavanje s malim,.

Učenje i poučavanje danas Dramatična raznolikost - Naklada Slap

Učenje i poučavanje danas. Dramatična raznolikost: Učenici danas. Visoka očekivanja: Nijedno dijete ne smije zaostati. Jesu li nastavnici važni?

Klinička raznolikost bolesti uzrokovane nasljednim mutacijama gena ...

malapsorpcije dolazi do manjka tiamina, javlja se Wernickeova encefalopatija s. Korsakoffljevom psihozom. Osim zbog deficitarne prehrane, manjak tiamina ...

Prostorno vremenski utjecaj vodnog režima na strukturu i raznolikost ...

razmacima kukac mora izroniti na površinu da obnovi zalihu zraka za disanje. ... Dvije vrste gazivoda, Gerris lacustris i Gerris odontogaster eudominantne su na ...

biološka i bihejvioralna razmatranja ljudskog seksualnog ponašanja

reproduktivnog sistema i seksualnog odgovora muškaraca i žena.12,13,14,3. Biološki ... izumiranje jer je njihovo parenje bilo ravno izuzetnom podvigu".49 Među- ... sâm biološki obrazac ostao relativno nepromenjen, odnosno da se ljudi na.

BIOLOŠKA IN KEMIJSKA ANALIZA VODE V LAHOVŠKEM POTOKU

Slika 14: Vodni osliček, polž mlakar, ličinka kačjega pastirja ploščeca in druge živali, ki so bile zajete v spodnjem toku Lahovškega potoka .

ekstrakcija, karakterizacija, biološka aktivnost i potencijalna primena ...

22 јан 2014 ... Купина, малина, рибизла, дрен, глог, трњина, шипурак, плод, листови, фенолна једињења, антиоксидативна, антимикробна активност ...

Triple negative karcinom dojke biološka terapija

Biological. • Intrinsic heterogeneity within TNBC. • Lack of targeted therapies. Clinical. • Higher risk and lower treshold for therapy. • The question is not yes/no ...

Fitohemijski skrining i biološka aktivnost ekstrakata i ... - CRIS UNS

biohemiju lekovitog bilja i tečnu hromatografiju na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine ... ukrasna biljka, pogoduje joj intenzivno sunčana sredina i sušni uslovi, kao i strma kamena ... MSn identification and quantification of flavonol glycosides in 28 wild and cultivated ... KEY WORD DOCUMENTATION.

Biološka terapija u liječenju upalnih reumatskih bolesti - Dr Med ...

Biološki lijekovi su indicirani po neuspjehu lijeĉenja bolest modificirajućim lijekovima. Veoma uspješno kontroliraju simptome reumatskih bolesti, te takoĊer ...

HEMIJSKI SASTAV I BIOLOŠKA AKTIVNOST ETARSKIH ULJA ...

17 јан 2018 ... detaljnu analizu hemijskog sastava četiri komercijalna etarska ulja vrste ... Sergio T, Gaetano DM (1967) Tetrahedron Lett 2: 143–148.

Biološka reprodukcija Sjeme Dijelovi pravog sjemena

Biološka reprodukcija sjetva - sadnja. Sjeme. • Sjeme predstavlja sav materijal namijenjen reprodukciji. • Njegova vrijednost nije samo u reprodukciji već i u.

Proleće/leto 2015. 13-14. broj Klinička i biološka heterogenost ...

mogućnosti primene matičnih ćelija u lečenju ove i ... Nadalje, napredak u lečenju najtežih pacijenata doprineo je ... na mijastenija gravis je još početkom osam-.

Biološka i kemijska analiza vode u rijeci Krapinici - Gimnazija AGM ...

virnjak. 4 maločetinaši. 1 muljar. 5 puž. 2 ličinka kornjaša. 9 ličinka dvokrilaca. 5 ličinka vodencvijeta. 10 ličinke tulara. 9. Veća brojčana vrijednost BBI ukazuje ...