biogeneza

biogeneza centrioli - Kosmos

powielenia liczby centrioli. Proces ten nazy- wany jest biogenezą lub duplikacją. Jednak w komórkach dzielących się centriole muszą zostać powielone tylko raz ...

Biogeneza cząsteczek mikroRNA oraz ich znaczenie w ...

8 Mar 2013 ... Biogeneza cząsteczek mirtrona; po lewej: szlak powstawania miRNA z samodzielnej jednostki transkrypcyjnej; po prawej: szlak powstawania ...