aspekti

biološki aspekti zdravstvenog obrazov oški aspekti ... - PMF - unizg

Drinkopoly - psihološki aspekti zlouporabe alkohola . ... biti normalan i uobičajen svakom čovjeku, cijena tako pripremljenih namirnica viša je, a često i.

ETIČKI ASPEKTI POBAČAJA

... života nakon začeća, a prije rođenja, odnosno namjerno izazivanje smrti ... Prvo će biti iznesena stajališta koja zastupaju protivnici pobačaja, tzv. ... podijeliti na više embrija, tako prirodnim putem znaju nastati jednojajčani blizanci. Dakle ...

226 UDK 613.281:637.5 NUTRITIVNI I ZDRAVSTVENI ASPEKTI OD ...

Meso koje sadrži veći procenat belančevina, a manje masti i vezivnog tkiva bolje se probavlja i iskorišćava, a ... krto meso koje je oslobođeno od masnog tkiva.

Fizikalni aspekti vode

1) Talište (0° C) i vrelište (100° C) vode su mnogo viši nego što bi se očekivalo (vidi Sliku 2.) – to omogućuje da je voda tekuća upravo na temperaturama na ...

ekonomski aspekti globalizacije - doiSerbia

ekonomska sarnirn tim) obavijena velom neizvesnosti i nepoznanice, ali i zato sto je globalizacija u ovom obliku i fazi zaista nesto epohalno i nepoznato, ...

demografski aspekti zaposlenosti u hrvatskoj

vinsko-invalidskog osiguranja potrebna su dugoročna i povećana izdvajanja iz dohotka svih zaposlenih.4). U Hrvatskoj se može očekivati daljnje starenje kako ...

117 BIOETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENJA ...

Postupak dobijanja genetički modifikovanih biljaka obuhvata osnovne procese kao što su: i) identifikacija i izolovanje gena od interesa, ii) kloniranje gena, iii) ...

SINTAKTIČKI (I SUPRASINTAKTIČKI) ASPEKTI PRAVOPISNE ...

se većina tih rečenica može pretvoriti u zaključne rečenice, čije se surečenične sastavnice odvajaju zarezima, prevagnulo je pravilo da se zarez piše, a u vezi s.

RAčUNOvODSTvENi ASpEkTi pRikAzivANJA ObRAčUNA ...

efos.hr. 2 Katarina Karamarković, Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31 000 Osijek. 3 Sanja ... tut za javne financije, Zagreb, 2006., str. 8. 10.800,00 kuna.

JezičnoPoViJesni i računalnoJezikosloVni asPekti oPisa i ...

ovisno o prihvaćanju terminoloških parova spojnica – crtica i crtica – crta). ... Hrvatski pravopis (1971.) . crtica; crta. Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpsko-.

TRŽIŠNI ASPEKTI PROIZVODNJE MLIJEKA NA OPG-U ...

u Republici Hrvatskoj dominiraju Dukat i Vindija, a iza njih slijede Belje, Ledo i Meggle. Hrvatska. U Republici Hrvatskoj broj isporučitelja i ukupno otkupljene ...

Neki aspekti inflacije u Srbiji

Treći inflacioni period – hiperinflacija – od 1989-1993. U 1989.godini Jugoslavija ulazi u zonu hiperinflacije, veća stopa mesečnog rasta cena od 50% koja se ...

NEKI ASPEKTI NEOLIBERALIZMA U SVJETSKOM ...

3 ruj 2008 ... Kapitalizam pod dominantnim utjecajem neoliberalne ekonomske teorije kreće u ... No najznačajnije, neoliberalni kapitalizam današnjice ...

FERMIJEV PARADOKS: FILOZOFSKI ASPEKTI

Tzv. Fermijev paradoks ... of the Fermi paradox and concludes that the life in the Universe is an event whose ... Prema tome, značenje pojma život u kontekstu ...

ENDOKRINI ASPEKTI KRONOVE BOLESTI

(BMI 18 kg/m2, TT 48.5 kg, TV 164 cm, OK 87 cm, OS 77 cm), afebrilan, eupnoičan, ... RTG SRCA I PLUĆA: Ne vide se sigurni znaci konsolidacije u plućnom.

Sociološki aspekti društva spektakla

Suvremeno je društvo postalo produţetak konzumerističkog kapitalizma, kome je jedna od glavnih odrednica spektakl. U tom smislu moţemo govoriti o pojmu ...

Vrijednosni aspekti u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ...

7 lip 2016 ... Filozofski fakultet. Rijeka. Sveučilišta u Rijeci, Rijeka [email protected] ... ureda (Ured za vjerski odgoj i vjeronauk u školi). Članica je ...

KRANIOSTENOZE – RENDGENOLOŠKO- OFTALMOLOŠKI ASPEKTI

kraniostenoze se svrstavaju Kruzonov i Apertov sindrom. Uz kraniostenoze mogu se javiti deformiteti i na drugim kostima skeleta. Rendgenološka i oftalmološka ...

jezični i sadržajni aspekti - Srce

svog pjesničkog govora: »Ja sam Dedo ašik derviš l kiti izranjen padam prid ... značenje je diskreditivno za čarobnu vilu, kojoj se autor obraća u liku derviša, ...

Biocidi u ljekarni - mikrobiološki aspekti

20 svi 2017 ... različitih koncentracija i stabilnosti, cijene i dr. • Važnost ... Oblici biocida – u ljekarnama. • Tekući oblici ... vodene i alkoholne otopine joda.

ENERGETSKI ASPEKTI NAVODNJAVANJA KIŠENJEM

sistema za kretanje se koriste elektro motori, a sem toga ovaj sistem radi sa znatno ... brazdama, prelivanjem), nakon toga sistemi za navodnjavanje veštačkom ...

građanskopravni i kaznenopravni aspekti nadripisarstva

2. GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKTI NADRIPISARSTVA. 2.1. Postulacijska sposobnost i nadripisarstvo. Postulacijska sposobnost (njem. Postulationsfähigkeit) je ...

Edukativni aspekti koncepta računarstvo u oblaku

31 мај 2014 ... Ključne reči: Računarstvo u oblaku, korisnici, infrastruktura, modeli oblaka. EDUCATIONAL ASPECTS OF CLOUD COMPUTING CONCEPT.

49 EKONOMSKO-POLITIČKI ASPEKTI NOVOG SVETSKOG ...

predvidivosti. Novi svetski poredak nalazi se pred promenom. Poredak zasnovan na dominaciji SAD ima podršku razvijenih zemalja. Drugačiji pristup viđenju ...

PARADIGMATSKI ASPEKTI PROBLEMATIKE OKOLIŠA I ODGOJ ZA ...

Novalić u svojim futurološkim predviđanjima (2003) defi- ... Literatura anđić, Dunja (2006), Analiza stanja i vizija razvoja obrazovanja učitelja za okoliš,.

Politološki aspekti decentralizacije proizvodnje električne ... - FDV

sistema, kratkotrajni Holborn Viaduct v Londonu leta 1881, ki so ga zaprli leta 1884, in Pearl ... Obenem je bil poslovni model, kjer centralna ... Dnevnik. 2015. Zelena energija iz Elektro Celje Energije odslej tudi za mala podjetja (22. april).

BIOETIČKI ASPEKTI RAZUMIJEVANJA ULOGA ŽIVOTINJA U ...

životinjama, koja je njihova uloga bila kroz povijest te kako su ljudi utjecali na životinjski svijet ... o Divlje i domaće životinje u zoološkim vrtovima, cirkusima i borilačkim ... ubijali mladunčad tuljana, ali moraju i dalje loviti tuljane jer se moraju ...

Andreja Samčović: INFRASTRUKTURA I EKONOMSKI ASPEKTI ...

17 дец 2008 ... IPTV uspešno objedinjava nove servise, kao što su video na zahtev, ... interaktivne komunikacije preko TV, jednostavnost u korišćenju i ... dostupan i propuštene emisije, serije, utakmice, ili muzički koncerti uvek mogu da se.

NEKI ASPEKTI ZAŠTITE BILJAKA U SVIJETU I KOD NAS

i ugrožene vrste stavljene pod zaštitu sljedeće biljke: 1. Paprica, vodena paprat, gospin vlasak —. (Adiantum capillus Veneris L.) 2. Rosika, rosulja — (Drosera ...

TRADICIJSKI ASPEKTI PJESNIŠTVA PETRA GUDELJA

Tek će Petar Gudelj za zbirku Isus je sam proći malo bolje: „Gudelj se napreže da ... Također će i Petar Opačić autorovu poetiku promatrati u optici Mediterana.

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI GRANIČNOG POREMEĆAJA LIČNOSTI

Granični poremećaj ličnosti najčešće se javlja u kasnoj ... sticira granični poremećaj ličnosti i koja je inkorporirana u psihijatrijske klasifikacije ... testing, which can all lead to significant difficulties in personal, familial, parental, social and work.

Etički aspekti Camusova Pobunjenog čovjeka

Usp. A. Camus, Mit o Sizifu, str. 28, 30. 9. Usp. ibid., str. 9. Vrijedno je ukazati i na još jedno implicitno autorovo upozorenje da pro- blematiku Mita o Sizifu ne ...

NAČELA RATOVANJA: ASPEKTI PREOBLIKA I ZASTARIJEVANJA

10 tra 2000 ... rata i ratovanja vlada postojan odnos načela i te promjenjive zbilje. ... canja i dalje ostaje umijeće prilagodbe sredstava tako da se u polju ...

ORALNA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA: KLINIČKI ASPEKTI

ORALNA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA: KLINIČKI ASPEKTI. Драгомир МАРИСАВQЕВИĆ. Клиничкоболнички центар „Бежанијска коса”, Београд.

Aspekti praxisa - Odsjek za filozofiju - unizg

kao samoispunjavajuće proročanstvo o dovršenju praksisovske “nepoštedne kritike” svega u eksternim kritikama sâme praxis. Barem u intenciji, argument kritike ...

SOCIJALNO-GEOGRAFSKI ASPEKTI TRANSFORMACIJE NAŠIH ...

vojem, deagrarizacija je regionalno uvjetovana i drugim razlozima, zbog kojih proces rezultira posebnim popratnim pojavama. Smatramo da kod toga postoje 2 ...

etiološki aspekti vestovog sindroma - ResearchGate

Kqučne reči: Vestov sindrom; infantilni spazmi; etiologija. UVOD. Вестов (West) синдром је особен тип епилепсиј ских напада који су у вези са специфичним ...

Računovodstveni i porezni aspekti sportskih organizacija - HNS-a

31 pro 2017 ... 2017 KPMG Croatia d.o.o. je hrvatsko društvo s ograničenom odgovornošću i član je mreže nezavisnih društava povezanih s KPMG ...

PSIHODINAMSKI ASPEKTI BIBLIOTERAPIJE I PREVENCIJA SUICIDA

Dotiče se klasični problem i tema iz te domene susreta umjetničkog djela i suicida: Goetheov roman „Jadi mladoga Werthera“, te europski svjetonazor i Zeitgeist Weltschmertz-a, koji je odveo toliko mnogo ... i druge patnje, smetnje, poremećaje što su ga zahvaćali. Poslije duge ... Goethe JW: Jadi mladog Werthera. Zagreb: ...

NEKI ASPEKTI PRAVA ODVJETNIKA KAO PUNOMOćNIKA U ...

1 lis 2011 ... Sustav odvjetničkih tarifa mora biti takav da se odvjetničke naknade ... od 250,00 kn (25 bodova), a u slučaju da je označena vrijednost ...

EKOLOŠKI ASPEKTI OPTIMIZACIJE PROMETA NA RASKRIŽJIMA ...

Da bi se čovjekov okoliš zaštitio od štetnog utjecaja prometa, potrebno je ... Moguće je uvođenjem i primjenom sljedećih mjera smanjiti štetan utjecaj cestovnog.

ETIČKI ASPEKTI KADAVERIČNE TRANSPLANTACIJE – OSVRT ...

transplantacija organa od umrlih lica predstavlja merilo stepena razvijenosti jednog ... Ključne reči: transplantacija, kadaverična, donori, etika, medicinske sestre.

137 PEDAGOŠKI ASPEKTI PREVENCIJE OVISNOSTI U ODGOJNO ...

ovoga rada usmjerit ćemo se na horizontalnu hijerahiju jer svijet vršnjaka predstavlja važno socijalno okruženje u kojemu dijete živi i razvija se i važan je za.

DERURALIZACIJA JUŽNOG VELEBITA – ASPEKTI ŽIVOTA ...

Ključne riječi: deruralizacija, deagrarizacija, modernizacija, Južni Velebit, Podgorci. Uvod. Udio poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu opada već duže od ...

BIOMEDICINSKI I MORALNO-ETIČKI ASPEKTI DISTANAZIJE. U ...

Suzana VULETIĆ,. Brankica JURANIĆ,. Štefica MIKŠIĆ,. Željko RAKOŠEC*. UDK: 614.253. 179:61. Izvorni znanstveni rad. Primljeno: 26. siječnja 2014.

Stereohemijski aspekti dejstva i farmakokinetike lekova

predstavljaju hiralna okruženja, enantiomeri jednog jedinjenja mogu ispoljavati različite biološke efekte. Tako je samo 30 godina nakon Pasterovog razdvajanja ...

Ekstralingvistički aspekti komunikaciono-pragmatskih sposobnosti ...

Upotrebom ovih znakova učesnici u komunikaciji mogu ispoljavati emocio- nalna stanja, stavove, kao i neke lične osobine. Cilj ovog rada je, da se pregledom ...

EPIDEMIOLOŠKI I PATOGENETSKI ASPEKTI TROVANJA NIKLOM

držati dijetu da se ne unosi nikl, zbog velikog prisustva u najrazličitijoj hrani. Respiratorni trakt, bubrezi i jetra, najizloženiji su promenama pri ekspoziciji sa ...

REGULATORNI ASPEKTI I KLINIČKA ISTRAŽIVANJA U PEDIJATRIJI

Cilj ove uredbe je ubrzati razvoj lijekova za djecu provođenjem kliničkih ispitivanja vi- soke kvalitete i na taj način ... proizvode. Baza lijekova. http://www.halmed.

Arhitektonski i građevinski aspekti stambenog ... - Građevinar

10 svi 2015 ... Pregledni rad. Borka Bobovec, Aleksandar Homadovski, Anka Javora. Arhitektonski i građevinski aspekti stambenog zbrinjavanja stradalnika iz.

nereligioznost u hrvatskoj: sociološki aspekti organiziranja ...

(Kraj čarolije; Religija kao prirodna pojava), Richard Dawkins 2006. The God Delusion. (Iluzija o Bogu), Christopher Hitchens 2007. God Is Not Great: How ...

Klinički i mikrobiološki aspekti hemokulture - doiSerbia

Hemokultura je jedini test koji omogućava otkrivanje mikroorganizama u krvi i on, ta- kođe, podrazumeva njihovu identifikaciju i utvrđivanje oset- ljivosti na ...

Savjetodavni rad pedagoga i neki aspekti psihološkog ...

Gullota (Eds.). From Childhood to Adolescence. London: Sage Publications. 19. Previšić, V. (2007), Pedagogija i metodologija kurikuluma. U: Previšić, V. (ur):.

RASIZAM U SPORTU: SOCIOLOŠKI ASPEKTI RASIZMA U ...

ljevičarskoj ideologiji. Slika br.4 Navijači tijelima formirali kukasti križ na utakmici u Livornu ... Na nogometnom terenu osvanuo je fašistički simbol kukastog križa ...

ZDRAVSTVENO-MEDICINSKI ASPEKTI RADA U PODMORSKOM ...

djelovanja povišenog okolinskog tlaka pri ronjenju mogu se podijeliti na period kompresije i dekompresije. 5. Dekompresijska bolest. Decompression illness.

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI NENASILNOG RJEŠAVANJA SUKOBA

za nenasilno i konstruktivno rješavanje sukoba u različitim sredinama, od učionica do velikih gospodarstvenih organizacija. Sve je veće zanimanje stručnjaka iz ...

PRAVNO MEDICINSKI ASPEKTI PROBLEMATIKE ZAVEŠTANJA

izjava, punovažna će biti jedino posled- nja. Svaki sledeći testament ništi pret- hodni. Sud mora odlučiti, odnosno usta- noviti šta je poslednja volja ostavioca, a.

Etički aspekti komunikacije u zdravstvu - Srce

10 pro 2012 ... U zdravstvu je kvalitetna komunikacija s bolesnikom temelj uspješnog liječenja. Jedino u izravnom kontaktu liječnika i bolesnika moguće je.

KULTURNI I RITUALNI ASPEKTI VUČEDOLSKE KULTURE

26 sij 2017 ... di, nakon čega slijedi vučedolska metalurgija koja je imala iznimno velik ... Najpoznatiji vučedolski nalaz je zasigurno tzv. vučedolska golubica, ...

Diplomski rad Sociološki aspekti turizma - darhiv

Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za sociologiju. Diplomski rad. Sociološki aspekti turizma – osnovne smjernice razvoja u. Republici Hrvatskoj.