antea džapo

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Antea Grubišić ...

Histološki podtipovi adenokarcinoma pluća i CT nalaz (14,30). Histološki podtip. CT nalaz. Predinvazivne lezije. • Atipična adenomatozna hiperplazija (AAH).

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Antea Trogrlić ...

Kirurško liječenje endometrioze može biti konzervativno, definitivno (radikalno) i ... Danas se prirodni ciklus odabire za IUI i IVF kao početno liječenje.

Antea Gudelj ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S MALIGNIM ...

Prema suvremenoj podjeli karcinoma u intraepidermalne karcinome se ubrajaju. Bowenova bolest, Erytroplasia Queyerat i Pagetova bolest (ekstramamarni i ...