alec newald

alec cvinar oblaci i njihova primjena u jedrenju završni rad

nastaje klin hladnog zraka iznad vrlo toplog i vlažnog zraka pri tlu, naglo se spušta na topliji zrak i pri tom ga izdiže – posljedica toga je stvaranje niza oblaka ...