agroturizam definicija

agroturizam pineta - VGUK

4 lis 2017 ... Izvor fotografije: http://www.kastel-pineta.com/apartmani-restoran ... je selo, da otvarate neku konobu ili restoran, daleko ste“. ... OPG Fakin. Sir.

Agroturizam Hercegovina - Turistička zajednica HNK

ko more. Od izvora do ušća duga je 225 km. ... Drežanka, Buna, Radobolja, Trebižat, Bregava, Krupa i Norin. Prirodne ... Tekija i izvor rijeke Bune su udaljeni 10.

agroturizam bjelovarsko- bilogorske županije i mogućnosti ...

postali ugroženi zaštićeni su i protuzakonito ih je rušiti. https://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cardak. (18.5.2017.) ... Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice.

vegetarijanski agroturizam u hrvatskoj - Repozitorij Agronomskog ...

vegetarijanska/veganska prehrana, zatim slijedi strogo pridrţavanje zaštite okoliša. Za više ... ambijentu, da iskušava regionalna jela, da traţeći svoj unutrašnji duhovni sklad i izgubljeni ... Jednostavna i normalna osoba ţeljna mira i prirode. 8.

Agroturizam na području grada Samobora - Repozitorij ...

20. 5.3.4. Samoborska salama i češnofka . ... On je kombinirao razne recepte i sastojke te time dobio jedinstveni recept koji je postao zaštitni znak grada.

Rad je fokusiran na agroturizam kao segmentirani oblik turizma te ...

Ključne riječi: agroturizam, seoski turizam, zakonodavni okvir, modeli ruralnog turizma, Italija ... Brojnost definicija i šarolikost nazivlja kojim je pojam agroturizma.

sustainable development of special interest ... - Agroturizam Konavle

U Konobi „Marina“ ... Razgled podmornice „Heroj“ i marine Porto Montenegro ... kluba Herceg Novi (vrijeme: 02:05h) osvojili su zlato u muškoj, Marina Maslek i ...

why agrotourism – owner's opinion zašto agroturizam – mišljenje ...

Ključne riječi: agroturizam, ruralni prostor, Istra ... se sljedeća definicija: „Turističko seosko obiteljsko ... U Hrvatskoj se ruralni turizam, pa tako i agroturizam,.

Brošura Mirisi Božića u Konavlima 2019 [pdf] - Agroturizam Konavle

21 pro 2019 ... turizmi, vinarije, živopisne priče i konavoska bašti- na ... Vinarija Carevi Podrumi . ... Vinarija Crvik smještena je u zelenom “konavoskom.

Uzgoj koza i agroturizam u službi ruralnog razvoja - Srednja škola ...

Uzgoj koza i agroturizam u službi ruralnog razvoja. Projekt proveden od rujna 2015. to kolovoza 2017. u suradnji učenika srednjih škola François Marty u ...

Manifestacija Žilavka i Blatina Agroturizam Povijest Kultura Agro teme

16 ruj 2012 ... Po običaju na Dane berbe grožđa su stigli mnogobrojni uglednici iz političkog, kulturnog, ... TINA CRNJA. C Z. ADRO ... ma obišli put od Zagreba, preko Rijeka, Trs- ... proizvodi kroz koje se nude jednodnevni, dvodnevni i trodnevni vinski izleti i vikendi u Hercegovini. ... Mostar, “Fortuna Tours” Mostar, “Bayer”.

Definicija(e) pH

od njem. Potenz – moć, snaga, jakost): ... activity. Ic. – koncentracijska ionska jakost. – ionic strength based on concentration. Im. – molalitetna ionska jakost.

KULTURA (definicija): 1

KULTURA (definicija):. - je način življenja pripadnikov neke družbe, t.j. celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenja, znanja, materialnih ...

Geometrijska definicija parabole

18 ožu 2018 ... točku parabole zvati tjeme parabole i označavat ćemo ju s T. Slika 2. Ako imamo točku P2 na pravcu s, ali izvan dužine FD, koja je bliža točki F ...

1. POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE. 1.1 Osnove definisanja organizacije. -neodredjenost prilikom upotrebe termina organizacija. -organizacije je višeznačni ...

Multimedija Definicija multimedije

multimedija se koristi i da označi multimedijalni sadržaj, koji predstavlja ... Već smo pomenuli da su osnovni elementi multimedije tekst, zvuk, slika, video i ...

ANEMIJE DEFINICIJA I PODELA

DEFINICIJA. • Anemija ili malokrvnost je oboljenje krvi koje ... SIMPTOMI. • Anemija se ponekad teško otkriva jer su ... anemija. 3) Normohromna, normocitna.

Definicija krivulje - FGAG

Parametrizirana krivulja. Definicija. Parametrizirana krivulja u Rn je glatka funkcija r : I → Rn. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija krivulje. 2 / 43 ...

definicija franšize - EFOS

18 kol 2017 ... DEFINICIJA FRANŠIZE. Predavanje 2. 01.10.2017. Diplomski studij Poduzetništvo - Franšiza v4-17j. 1. Franšiza je … • jednostavno način ...

Uvod i definicija pojmova

tehničke discipline: način funkcioniranja, razvoj, značenje i posljedice novih medij- ... Redundancija unutar nekog jezika, koda i znakovnog sustava počiva na.

Definicija plohe - FGAG

Parametrizirana ploha. Definicija. Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG).

SEDIMENTNE STENE DEFINICIJA

Sedimentne ili taložne stene su geološke tvorevine površinskog dela zemljine kore, postale od produkata fizičko-mehaničke i hemijske prerade već postojećih ...

Inteligencija: definicija, struktura, razvoj

Sa pouzdanošću se inteligencija može izmjeriti testovima tek poslije pete godine. ▻ Razvoj ... predmeta na pod, variranje visine sa koje se to radi, vrste.

Definicija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Magicni kvadrat je kvadrat stranice n, po- dijeljen na n2 jedinicnih kvadrata, pri cemu su u kvadratima upisani prirodni brojevi od 1 do n2 ta- ko da je zbroj ...

I. STRUKTURA EVOLUCIONE BIOLOGIJE DEFINICIJA ...

Biološka evolucija nije uvek postepena, a istorijske promene biološke raznovrsnosti, kao i promene u odigravanju različitih procesa u savremenom biološkom ...

PLATON: DRŽAVA ( DEFINICIJA PRAVICE )

Država je geografsko področje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili ...

Definicija in klasifikacija - Univerza v Ljubljani

Res pa je, da je akcija posameznega podjetja, ki se izkaže za uspešno, prej ... kot na primer Scheider, Stanhoff, Brinkman, Ewe, Ada, Rauch, Natuzzi,. Calligaris ...

Plemstvo – definicija, vrste, uloga

6 lis 2006 ... U europskoj povijesti općenito, a i u hrvatskoj povijesti posebice, plemstvo je od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća imalo jednu od ...

IV.7. PARALELOPIPED Definicija 1. Prizma, ~ii{to osnovi se ...

Prav paralelopiped, na koj osnovite mu se pravoagolnici, se vika u{te i pravoagolen paralelopiped ili kvadar (crt. 30b). Kvadarot vi e dobro poznat na site.

Definicija i podjela atipičnih rana

sredstvu ozljeđivanja: od ekskorijacija, erozija, hiperpig- mentiranih ili purpuričnih makula, duboke nekroze i ulceracija, ožiljaka do nastanka panikulitisa ili ...

5. Definicija funkcije - UP FAMNIT e-učilnica

5. Definicija funkcije. Uporabnişka funkcija je eden kljućnih programskih konstruktov. Preden se je lotimo, moramo razumeti razliko med interaktivnim delom v ...

Definicija turizma - Univerza v Ljubljani

3.9 Strategija razvoja turizma v Obalnem zaledju in na podeželju Slovenske. Istre . ... St. Gallenska definicija turizma: ”Turizem je celota odnosov in pojavov, ...

Glosofaringealna neuralgija Definicija ... - Amazon S3

Ima mnogo istih karakteristika kao trigeminalna neuralgija (TN). Epidemiologija. GFN je vrlo retka bolest i ima malo studija o prevalenciji. Njena incidencija u ...

1. Nizovi - definicija i osnovni pojmovi

Svaki konvergentan niz je ogranicen. Dokaz. Neka je niz (xn) konvergentan, tj. neka je lim xn = a ∈ R. Neka je ε > 0 proizvoljno, na primjer neka je ε = 1.

1 LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE Logaritam ... - Matematiranje

LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE. Logaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo pozitivan broj b. )0. ,0. (. ≠. > ...

DEFINICIJA KoLEKTIvNoG vIšKA RADNIKA U EUROPSKOM I ...

15 lis 2016 ... dostupna na http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/ ... Značenje pojma „pogon“ (eng. „establishment“) ... Vidi prijevod na http://www.eudict.com/?lang=engcro&word=establishment (pregledano 11. IX. 2016.). 53.

10. Definicija i uloga impedancije pri širenju valova

Tako je impedancija Z definirana kao konstanta proporcionalnosti između pogonske sile koja se pronosi medijem i brzine koju kao rezultat te sile ima trenutno ...

Alternativna definicija limesa funkcije - math.e

Alternativna definicija limesa funkcije. Ozren Perše, Ana Zeman. Sadržaj. 1 Uvod. 1. 2 Limes monotonih i ograničenih funkcija. 2. 3 Konvergentne funkcije i limes.

Definicija i podjela karata - Planinarski portal

Temeljna podjela geografskih karata je na topografske i tematske. Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja,.

Iegūtie neiroloģiskie komunikācijas traucējumi: definīcija un ...

Visbiežāk sastopamie, prevalējošie neiroloģiskas izcelsmes iegūtie komunikācijas traucējumi ir šādi: afāzija, dizartrija, runas apraksija, kognitīvie komunikācijas ...

Definicija i neki primjeri matrica - Element

DEFINICIJA I NEKI PRIMJERI MATRICA. Sl. 1.1. Krace matricu zapisujemo: A = (aij). Ako je broj redaka matrice jednak broju stupaca, tj. m = n, onda je zovemo ...

1 Brojni redovi - definicija - PMF Personal Pages

i sada možemo dati definiciju reda: Definicija 1.4. Ako lim n→∞ sn = s postoji u R onda je to suma reda s = ∞. ∑ n=1 an. Tada kažemo da je red konvergentan.

1. Šta je standardizacija (naučna definicija)? Objasni ... - Puskice

Šta je standardizacija (naučna definicija)? Objasni razliku između naučnih definicija standardizacije i definicija formalnih organizacija za standardizaciju.

1. Pojam i definicija organizacione strukture - Puskice

Definicija koja u potpunosti podržava funkcionalnu struktuiranost: 4. Organizaciona struktura = suma načina na koje organizacija deli posao i zadatke i postiže.

2. Bilješka o proizvodnosti - definicija, mjerenje i povezanost s ...

proizvodnost rada i to najčešće u općenitom smislu gospodarske uspješnosti. Vrlo se često i sam bruto domaći proizvod spominje u kontekstu proizvodnosti ...

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Definicija i namjena klasifikacije ...

Zanimanje je statističko-analitička kategorija u koju se razvrstavaju poslovi ... u glavnoj grupi 2, jer smo naglasili da zanimanje nije zvanje. Termin inženjer.

1 Definicija krvarenja je: 1 isticanje krvi iz krvnih sudova 2 ...

3 Mrtvačke pjege, mačije oko, hlađenje i kočenje. 42. Jako krvarenje iz rane-amputacija zaustavlja se: 1 Primjenom poveske. 2 Postavljanjem kompresivnog ...

M. Šolić: Ekologija mora BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Definicija

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST. Definicija: Biološka raznolikost je strukturalna i funkcionalna varijabilnost životnih oblika koja se manifestira na genetičkoj i.

Definicija kategorij in tipov vozil - Uradni list

šasija / samonosna karoserija, eno- ali večnivojska, toga / zgibna konstrukcija (očitne in bistvene razlike),. – število osi,. – motor (z notranjim zgorevanjem ...

PRVO POGLAVLJE 1. POREKLO REČI, DEFINICIJA, PODELA I ...

19 нов. 2016 ... 2 Samuelson,P.A. (1969) Ekonomija uvodna analiza (Beograd, Savremena administracija) str.8. 3Samuelson,P.A.(1969) Ekonomija uvodna ...

1.0 DEFINICIJA 2.0 SEZONSKI GRIP 2.1 Simptomi sezonskog gripa

od gripa. Mladi ljudi se, uglavnom, posle bolesti dobro oporavljaju, ali za ... do sedam dana, ali u najvećem broju slučajeva inkubacija svinjskog gripa je od.

“Priloga 1 DEFINICIJA KATEGORIJ IN TIPOV VOZIL A) Kategorije ...

Poleg navedenih osnovnih kategorij lahko vozila nekaterih kategorij razvrstimo še v dve vrsti, in sicer: 1. Terenska vozila (simbol G). 1.1 Vozila kategorije N1 z ...

Osvježite Vaše znanje RAZUMIJEVANJE KLJUČNIH DEFINICIJA

Osvježite Vaše znanje. RAZUMIJEVANJE ... od toga da li se i kako obrazuju žene. Više saznajte na: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/ ...

Prof.dr.sc. Josip Kos OZLJEDE I RANE; DEFINICIJA, ETIOLOGIJA I ...

Danas liječenje rana provodimo kao primarnu kiruršku obradu rane, kada je to moguće, te ... Gnojna fistula sastoji se od otvora fistule, kanala fistule i dna fistule.

PRILOGA I DEFINICIJA KATEGORIJ VOZIL I. ŠTIRI IN ... - PisRS

Kategorija M: Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov. Kategorija M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža ...

p-ADSKA ANALIZA I PRIMJENE 1. Uvod Definicija 1.1. Neka je K ...

{x ako je x ≥ 0. −x ako je x < 0 naziva se standardna apsolutna vrijednost. Koristili ste ju za definiciju nekih osnovnih pojmova iz realne analize kao što su limes, ...

definicija i klasifikacija mentalne retardacije - Naklada Slap

Laka mentalna retardacija - približni kvocijent inteligencije proteže se iz- među 50 i 69 /odgovara mentalnoj dobi 9-12 godina/. Ovakva subnormalnost odgovara ...

SUSTAVI BILJNE PROIZVODNJE Definicija: načini iskorištavanja tla ...

Definicija: načini iskorištavanja tla. Budući da ima više kategorija zemljišta (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, travnjaci) postoje i sustavi biljne proizvodnje na.

Definicija invalidnosti i njezin razvoj u hrvatskom mirovinskom ...

Ključne riječi: invalidnost, radna sposobnost, opća nesposobnost za rad i profe- sionalna nesposobnost za rad. UVOD. Zakon o mirovinskom osiguranju počeo ...

Što je tlo? Definicija glasi da je tlo Smjesa čvrsih čestica ... - IPEN

iz zraka, voda i hraniva iz tla te na taj način daju prinos. ... Zbog čega je potrebno pozvati vlastitu kiselost tla, odnosno zbog čega je optimalni pH tla koristan za ...