čovječuljak od đumbira

UPOTREBA ĐUMBIRA U MEDICINSKOM TRETMANU

Izgled đumbira. Fig. 1. Look of ginger. Upotrebljava se rizom. Skuplja se najranije godinu dana nakon sadnje. Upotrebljava se svjež ili sušen. Sušeni đumbir ...