prilog - Federalna Uprava Za Inspekcijske Poslove

10 pro 2012 ... neizvodljivo prisustvo 5 pravnika u sedam gradova u jednom danu, ... kontrola prometa ljekova u ljekarnama i privatne lječničke prakse, te ... d.o.o. Ljubuški, HTP d.o.o. Neum, Perić d.o.o. Ljubuški, Kerametal d.o.o Ljubuši, BM.

prilog - Federalna Uprava Za Inspekcijske Poslove - Srodni dokumenti

prilog - Federalna Uprava Za Inspekcijske Poslove

10 pro 2012 ... neizvodljivo prisustvo 5 pravnika u sedam gradova u jednom danu, ... kontrola prometa ljekova u ljekarnama i privatne lječničke prakse, te ... d.o.o. Ljubuški, HTP d.o.o. Neum, Perić d.o.o. Ljubuški, Kerametal d.o.o Ljubuši, BM.

Dragan Soldo - Federalna Uprava Za Inspekcijske Poslove

Funkcija: Glavni federalni saobraćajni inspektor. Ime i prezime: Mr. sc. DRAGAN SOLDO. Osobni podaci: 28.04.1955. godine. Kontakt: [email protected]

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE HBŽ

Prije 1 dana ... 13 PETAR RADOŠ. 1961 TOMISLAVGRAD ... 52 ANTE GAČIĆ. 1961 TOMISLAVGRAD ... 183 ANTE RADOŠ. 1971. TOMISLAVGRAD.

Untitled - Uprava za inspekcijske poslove

24 мај 2018 ... CAS, CAN, MIJESEC I GOOINA. VRUEME ZADAŽAVANJA. CAS, DAN. ... CAS, DAN, MJESEC I GODINA. AE POVRATKA: CAS, DAN, MJESEC ...

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZAKON O GRAĐEVINSKOJ ...

1 sij 2014 ... ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI. I. OPĆE ODREDBE. Predmet i svrha Zakona. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo ...

uprava za inspekcijske poslove hbž - Bljesak.info

Prije 2 dana ... 182 IVAN VIŠIĆ. 1961. TOMISLAVGRAD. HRVATSKA. 18.3.2020. 034-369-005. DA. 14 DANA GP. 183 ANTE RADOŠ. 1971. TOMISLAVGRAD.

za bezbjednu dječju igru - Uprava za inspekcijske poslove

Poštujte uputstva za upotrebu koja se prilažu uz igračke, starosnu dob za ... Pri kupovini igračaka obratite pažnju na sljedeće: ... met jedne ovakve akcije, ig-.

flajer o bezbjednim igračkama - Uprava za inspekcijske poslove

igračka ispunjava standarde i bitne zahtjeve bezbjednosti, međutim, ovaj znak NE dokazuje ... Od stupanja na snagu novih propisa, od jula 2015. do marta 2017. sa tržišta je povučeno 2399 ... met jedne ovakve akcije, ig- račku treba vratiti ...

Vlada Crne Gore Uprava za inspekcijske poslove Kontakt tačka ...

Plastična stolica. 5. 1.824. 899. 925. 899/5. -. -. Električna kvarcna grijalica. 5 ... električne kvarcne grijalice, električne svjetiljke opšte namjene, obuća, kristalno ...

strategija komunikacije - Federalna uprava za geodetske i ...

KOMUNIKACIJSKI KANALI I KOMUNIKACIJSKI ALATI. U principu ... Komunikacijski kanali su sredstvo pomoću kojeg se poruke prenose do ciljnih skupina.

PRAVILNIK - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne ...

Poštivajući tehničke specifikacije proizvođača mjerne opreme za GNSS metode ... Mjerenja i određivanje pravouglih koordinata i visina no- vih točaka vrši se u ...

Kartografsko- topografski ključ - Federalna uprava za geodetske i ...

1 sij 2020 ... Kartografsko-topografski ključ predstavlja zbirku znakova za vizualizaciju podataka temeljne topografske baze podataka i to za službena ...

zakon o izvlaštenju - Federalna uprava za geodetske i imovinsko ...

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak izvlaštenja nekretnina za izgradnju ... nekretninu za potpuno izvlaštenje shodno se primjenjuju i za nepotpuno ...

Komentari zakona.pdf - Federalna uprava za geodetske i imovinsko ...

zemljišnoknjižnog uloška. U vlasnički list su upisivani nosioci prava na zemljištu,. a u teretni list upisivani su tereti i ograničenja. Zemljišno-knjižni uložak, kao dio.

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS ...

Zemljišne knjige: registar zemljišnoknjižnih prava utemeljen na identifikaciji ... Uloga katastra i geodeta (i/ili zemljišnih knjiga) u postupku legalizacije može.

Uprava za pravne i stambene poslove - Ministarstvo hrvatskih ...

1 ožu 2018 ... JOVIĆ PAVLIĆ MARIJA JADRANKA. FRKANEC DRAGICA ... LIOVIĆ PETAR. LOZANČIĆ DRAGAN ... MERKAŠ DRAŽEN. PEHAR VEDRAN.

SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE POSLOVE ... - AWS

SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE POSLOVE. PROČELNICA. KONTAKT TELEFON. E-POŠTA. Jasna Abramović. 033/638-110 [email protected]

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

Prilog 1 - Obrazac PUR - Carinska uprava

PRILOG 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

Prilog 2-TROŠKOVNIK.pdf - Porezna uprava

prozorske klupčice. Otvori se nalaze na ... 1.2 Cijena skele po kvadratu pokrivenog pročelja m2. 270,00 ... vanjske klupčice potrebno je sačuvati. Prozore vaditi.

Zakon o poljoprivredi („Sl. novine FBiH“, br. 88/07) - Federalna ...

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I. OP]E ODREDBE. ^lan 1. Ovim Zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) ure|uju se: ciljevi i ...

Pravilnik o OSNOVNIM GEODETSKIM RADOVIMA.pdf - Federalna ...

Geodetski referentni sistem Federacije Bosne i Hercegovine čine: 1) prostorni referentni sistem;. 2) referentni sistem u ravni projekcije;. 3) visinski referentni ...

Prednacrt zakona o izmjeri i registru nekretnina.pdf - Federalna ...

"nekretnine" su čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim što je sa ... "katastarsko klasiranje zemljišta" je utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta ... (3) Osobe koje nisu bile u mogućnosti saznati za oglas o uspostavi iz članka ...

1 Lejla Balić Sadržaj 1. Uvod 2. Federalizam i federalna država 3 ...

Državni savez (konfederacija) i federalna država. 12 ... Hrvatska. Njime je okončan rat vođen na teritoriji RBiH. Sam Ustav BiH je ugovoren kao dodatak ...

STVOREN ZA NAJTEŽE POSLOVE!

karbidno sečivo za drvo, plastiku i gips ... LEMILICA AKU 12V 2AH. M12 SI-201C. • brzo zagrevanje, lemilica spremna za rad u roku od 20 - 30 sekundi.

Suglasnost za poslove civilne zaštite

o izdavanju suglasnosti trgovadkom dru5tvu METIS d.o.o., Kukuljanovo 414, 51227. Kukuljanovo, OIB: 19158233033 za obavljanje I. i II. grupe strudnih poslova ...

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU ...

2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje ... poseban dio stručnog ispita prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera

... računala za obavljanje različitog spektra poslova koje obavlja računali operater. ... printer, 1 mrežni skener, operativni sustav, računalni program za obradu ...

stručni suradnik za stručno-administrativne poslove

24 lis 2016 ... Sandra Tomić iz Tenja. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku • Kralja Petra Svačića ld, 31000 Osijek ...

6.3.11. Specijalist za poslove javne nabave 6.3.12. Voditelj ...

Specijalist za poslove javne nabave. Naziv radnog mjesta: - na hrvatskom: specijalist za poslove javne nabave. - skraćeni naziv specijalist. - na engleskom:.

TARIFA NAKNADA ZA POSLOVE S GRAĐANIMA - OTP Banka

Paket BALANS, BALANS SB, BALANS SB ... Paket STUDENT (STUDENT B) ... gotovine Visa Electron ili Maestro karticom na bankomatu Banke i OTP banke.

PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE ... - EcoMission

5) ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu. ... na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te.

09.04.2018. Naknade za poslove s građanima ... - Karlovačka banka

toplane Karlovac i RBA stambena štedionica. 0,00 kn. 9.6. Trajni nalozi s a vista deviznih štednih uloga i deviznih računa u korist tekućih i žiro računa građana ...

Izvještaj Sektora za fitosanitarne poslove za 2017. godinu

Od juna 2017. godine kao sastavni dio Fitosanitarnog sektora je i Odsjek za ... 5) Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja („Sl. list CG“ br. ... Orahovac, preko ... oboljenja došlo je i do pojave simptoma pjegavosti naličja lista oraha (slika 13).

Područni odjel za poslove obrane Zagreb PLAN ... - MORH

Prije 1 dana ... Područni ured Dubrava, Av. Dubrava 49. 14.04.- 17.04.2020. grupno. Matični ured Štrigova. Štrigova 22. 16.03.2020. od 09:00 do 10:00.

HRVATSKI SABOR Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove ...

27 velj 2020 ... Orsat Miljenić izabran je za predsjednika Odbora. Odlukom o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga ...

PRINOVE u Knjižnici Odjela za INDOK poslove kulturne baštine ...

August Frajtić : dobri duh hrvatske fotografije / Mladen Grčević ; predgovor ... Zagreb : Naklada Breza, 2005. 279 ... Slavonski brod : Muzej Brodskog Posavlja,.

Obavještavamo poslove partnere Pravnog fakulteta u ... - pravri.uniri.hr

14 lip 2019 ... zaprimati isključivo u elektronskom obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu. Elektronički račun ili e-račun je ...

pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove ...

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o ... odnose na građenje građevina i druge propise u vezi s poslovima vođenja ...

1. Opis poslova radnog mjesta - obavlja složenije poslove iz ...

... pisanog testiranja, intervjua i putem provjere praktičnog rada na računalu. ... Pisano testiranje: Pisano testiranje obuhvaća provjeru znanja o poznavanju pravnih propisa: ... kvaliteta relevantnih za posao i provjeru motivacije. Samo kandidati ...

popis područnih odjela i odsjeka za poslove obrane ... - MORH

POPIS PODRUČNIH ODJELA I ODSJEKA ZA POSLOVE OBRANE ... Grad Dubrovnik i općine: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston, Trpanj i Župa ...

Popis policijskih postaja koje obavljaju upravne poslove.pdf - Vlada ...

PP Ploče. Trg Kralja Tomislava 14. 020/444-112. POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA. PU istarska. Trg Republike 1 ... PP Dugo Selo. Antuna Mihanovida 2.

razlike za osobe koje imaju položen stručni ispit za poslove ...

1 lip 2017 ... Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Narodne novine, br. ... Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Grad Zagreb, Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu ...

15 stu 2018 ... prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba /Službeni glasnik Grada ... za stanove i stambeno zbrinjavanje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Područni odjel za poslove obrane Rijeka Područni odsjek ... - MORH

Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj,. Carduccijeva 16. 20. i 21. ožujka 2017. ... Matični ured Mursko Središće. 16. ožujka 2017. pojedinačno. Matični ured ...

Područni odjel za poslove obrane Rijeka Područni odsjek za ...

6 ožu 2017 ... Područni odjel za poslove obrane Zagreb. Područni odsjek za ... Matični ured Mursko Središće. 16. ožujka 2017. ... Novi Zagreb. 20.-24. ožujka ...

Stručnjaci zaštite na radu u ovlaštenim osobama za poslove zaštite ...

Posao stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenoj osobi: ○ Prednosti: tijekom radnog vremena niste zatvoreni unutar tvorničkog kruga, cca 50% vremena provodi se ...

područnim odjelima za poslove obrane i područnim ... - MORH

SLATKOVIĆ RENATA stručni referent za posl. obr. 01. 3464-662 [email protected] RUMIHA ZDENKO ... 314-806 [email protected] Čakovec,.

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

PRILOG 1

... poljska djetelina (Trifolium campestre), brdska djetelina. (Trifolium montanum), crvena djetelina (Trifolium pratense), alpska djetelina (Trifolium alpestre), žuti.

Prilog 3

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE TURISTIMA, TURISTIČKE APARTMANE, TURISTIČKE APARTMANSKE BLOKOVE I ... kuhinja i odvojene spavaće sobe (1 ili više.

PDF Prilog 3

REFERENT – ZRENJANIN. NEODREĐENO VREME. 434 17202173 DRLJAČA ZORICA ... 695 17205149 ĆELAP BORA. FUNKCIJA UPRAVLJANJE. MREŽOM.

Prilog 4.

19 stu 2015 ... Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 100002799. OIB 35920050985 ... Javni bilježnik Zdenko Frid pod posl. br. OV-7305/13 upisano je pravo ...

prilog

3 ruj 2018 ... Posjedovnica. PRVI ODJELJAK. Površina. Rbr. Oznaka zemljišta. Primjedba. Broj zemljišta. (kat. čestice). 54 ZGR jutro čhv 1 m2. ZIDINA.

PRILOG I.pdf

Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir pri izračunu broja osoblja i financijskih iznosa. 1. „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije razvrstano pod ...

Prilog 2

ŽRNOVO. 2430. 2002/2. ORANICA. 6. ŽRNOVO. 1619. 2579. PAŠNJAK. 349. ŽRNOVO. 1373. 3167/1. ORANICA. 856. ŽRNOVO. 1616. 3847. PAŠNJAK. 349.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска основица (Бр. Ђ.9. за све ...

Prilog-sve konačno

Ljekarna Prima Pharme. Dr. Franje Tuđmana. 021/721-015 ... OMIŠ. Četvrt Vrilo 6. 21310 OMIŠ. Direktor. MATKO KOVAČEVID. 021/755-111. 021/755-119.

prilog i - Ellabo

Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve odnose Ellabo d.o.o. Zagreb, Kamenarka 24 (u daljnjem tekstu Ellabo) kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i ...