retrospektiva turizma istre - Založba Univerze na Primorskem

17 sep 2015 ... Tablica 5: Turisti u Istri prema danima zadržavanja za 1909., 1910., 1911. i 1912. godinu . ... Spome- nuti vodiči navode i praktične informacije o ljekarnama, bankama ... HTP Simonov zaliv, d. d. V letu 2009 so bila ta podjetja.

retrospektiva turizma istre - Založba Univerze na Primorskem - Srodni dokumenti

retrospektiva turizma istre - Založba Univerze na Primorskem

17 sep 2015 ... Tablica 5: Turisti u Istri prema danima zadržavanja za 1909., 1910., 1911. i 1912. godinu . ... Spome- nuti vodiči navode i praktične informacije o ljekarnama, bankama ... HTP Simonov zaliv, d. d. V letu 2009 so bila ta podjetja.

turistica - Založba Univerze na Primorskem

1058. Badovinac Peter. 1059. Zemljič Larisa. 1060. Veren. Tanja. 1061. Marič. Špela. 1062. Mirtič ... Pečarič Robert. 1295. Grojzdek ... Bedenk Alis. 1820. Jarc.

Stone narratives - Založba Univerze na Primorskem

Kuhinjska oprema, kuhinje, kuharice in prehrana v XVII. sto- letju na ... sica Reid. Retrieved 12 September 2014, from http://spectrum.library.concordia.

Dark Tourism - Založba Univerze na Primorskem

goslavia to attempt to build a defence line based on the model of the Maginot ... Avtor najprej opisuje pot do današnjega stanja, ko je Rupnikova linija postala ...

Academica Turistica 12(2) - Založba Univerze na Primorskem

festival is 'bećarac' – a vocal or vocal-instrumental ... (2018b). Bećarac – vokalno instrumen- ... drugs/alcohol abuse and prostitution) and societal an- tagonism ...

Digitalna pismenost srednješolcev - Založba Univerze na Primorskem

5.6 Porazdelitev skupnih rezultatov merjenja digitalne pismenosti · 79. 5.7 Digitalna pismenost glede na demografske značilnosti · 80. 5.8 Digitalna pismenost ...

skupni del razpisa za vpis univerze na primorskem v ... - UP FAMNIT

spletnem portalu eVŠ. Prijavo za vpis (v 1. letnik, v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)) kandidat odda preko.

Studia Universitatis Hereditati, vol. 4(2) (2016) - Založba Univerze ...

Jana Habjanič in dr. Jonatan Vinkler (oba: Fakulteta za humanistične študije, ... Nives Zudič Antonič, Anita Dessardo. 21 Girolamo Muzio, letterato Capodistriano.

(2018), številka 27, ISSN 2590-9754 - Založba Univerze na ...

27. Jonatan Vinkler. ALI JE MOGOČE O LUTHRU PISATI ENAKO. KOT V PRETEKLOSTI? Imaginarij Luthra skozi čas – razmerje do historiografskih paradigem.

Rok Svetlič, Izbrana poglavja iz politične morale - Založba Univerze ...

est , takole označuje omenjeno ambivalentnost: »Dworkina se ne da uvrstiti v nobeno ortodoksno kategorijo. Njegova teorija pra- va je na eni strani radikalna, ...

University of Primorska - Study Offer 2018/2019 - Založba Univerze ...

portale eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Modalità ... Questo avviene in forma di vari programmi di formazione professionale, parti di corsi di studio ...

Prenesi datoteko Prenesi PDF - Univerzitetna založba Univerze v ...

razumljeni in uporabljeni pojmi kratica, akronim, okrajšava in krajšava. Za lažji oris ... Češkoslovaško (ČSR), dekagram (dkg), dinar (din), junior (jun.), monsignor ...

RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA KOMUNIKACIJSKIH TE ...

Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb, Hrvatska, Fakultet društvenih znanosti, Sveučilište ... U radu se kronološki prikazuje razvoj spektra komunikacijskih tehnologija koje su znatno utjecale na ljudsku ... kom 20. stoljeća časopisi su bili najbolji medij ... Slika 11: Shematski prikazprincipa rada internetske televizije (IPTV) ...

Otto Reisinger RETROSPEKTIVA - Hrvatsko društvo karikaturista

2 ruj 2008 ... Sedamdesete su za Reisingera značile i snažniji prodor u europski ... Dobio sam status zajebanta, dvorske lude koja je mogla svašta reći i.

retrospektiva prostornog planiranja u primorsko- -goranskoj županiji

storni planovi Crikvenica, Glavotok (Krk), Mali Lošinj, te Strategijski razvojni plan otoka Krka (1971.). Nosi- telj izrade navedenih planova bio je Urbanistički Insti-.

filozofske periodike u bibliotekama Srbije Retrospektiva - doiSerbia

10 мар 2013 ... Ristićev pokušaj da izda prvi filozofski časopis kod nas, iako ... RAZLOG: GODIŠNJAK ZA EVROPSKU FILOZOFIJU I TEORIJU DRUŠTVA, ...

Značaj nautičkog turizma za razvoj turizma Crne Gore - Singipedia

2 феб 2019 ... Primjer poslovanja brodskih agencija u Crnoj Gori – Boka Adriatic d.o.o.28. 2.4.2.1. Ponuda ... građeno vjekovima od strane pomoraca koji su na taj način ispunili zakletvu. Vožnja od ... Obuhvata šetnju do parkinga, upoznavanje sa rutom i ukrcaj ... Ukupan broj putnika koji se ukrcao na kruzere u. Jadranu ...

utjecaj kulturnog turizma na razvoj ostalih selektivnih oblika turizma ...

5 stu 2015 ... Iz toga su proizašli brojni selektivni oblici turizma uključujući diljem svijeta iznimno razvijen kulturni turizam. Suvremeni način života rezultirao ...

ekonomika turizma i seoskog turizma - Poljoprivredni fakultet - Novi ...

PRODAJA AGROTURISTIČKIH USLUGA I PROIZVODA ............................. 193 ... zajedničkim materijalnim izvorom. Pomenute ... Posmatrano po pojedinim zemljama, ruralno, odnosno, seosko područje se definiše na ... imanja, itd.). Kako bi ...

Akcijski plan razvoja kulturnog turizma - Ministarstvo turizma

Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN55/2013). ... znamenitosti i događanja osmi su motiv dolaska turista u Hrvatsku, s time da je ...

ZLATE PLAKETE UNIVERZE V LJUBLJANI red. prof. dr. Polonci ...

1 Biografija . ... 1 Biografija. Prof. dr. Polonca Kovač je po ... Toni (diskutant), KLAUŠKI, Tomislav (diskutant), SCHLOSSBERG, Miroslav (diskutant). Što smo ...

Koncertni program Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

mentor: izr. prof. Dušan Bavdek. Valerija Vranješ (3.l.) mentor: red. prof. Berislav Šipuš. Ivan Violić (3.l.) mentor: red. prof. Frano Parać. Andrej Makor (1.l.M).

Metod Vojvoda (Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani ...

V okviru raziskovalnega dela Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani je znanstveni sodelavec Metod Vojvoda prevzel nalogo, da prouči vse tiste spremembe, ...

Temeljem Strategije razvoja turizma RH do ... - Ministarstvo turizma

22 velj 2017 ... bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.

Mi o sebi 41 - Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka

30 sep 2018 ... Melodijo svojega življenja igra vsak po belih in črnih tipkah. Le tako dosežemo lep ... tvoje bombone Ricola, pogrešali bomo srečanja in klepet na loških ulicah. ... »Nagradna uganka: Danes objavljamo fotografijo kolesarja.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1945 - Univerza v ...

23 jul 2019 ... Krvavica, Peter, Biograd. Kuškan, Boris ... Bagar, Mirko, Gornji Petrovci. Banko, Viktor ... Biograd (Biograd na Moru), Hrvaška 58. Blanca. 66.

e-Novice Nove univerze, november – december 2018 - Fakulteta za ...

17 dec 2018 ... Tabela 1: Največkrat izposojene knjige v letu 2018, v Univerzitetni knjižnici. Nove univerze. 1. Sodno pravo Evropske unije. Avbelj,. Matej.

Ministarstva turizma - Ministarstvo turizma

10 svi 2018 ... ruralni turizam. Klasa: 334-05/18-15/22. (25%). Hrvatski kuharski savez. 125.000,00. 9. Hrvatska kulinarska akademija. Klasa: 334-05/18-15/17.

Borstnik_Anja_23082016_koncno (3) - Univerza na Primorskem

Emil Nolde: Ples okrog zlatega teleta ... Henri Matisse: Rdeči atelje, 1911 ... avtorjev. Največkrat so navedeni Claude Monet, Henri Matisse, Jackson Pollock,.

DOMOBRANSTVO NA PRIMORSKEM Za razvoj ...

DOMOBRANSTVO NA PRIMORSKEM. BORIS MLAKAR. Za razvoj narodnoosvobodilnega gibanja na Primorskem je bilo posebej značilno dej stvo, da tukaj v ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UP FAMNIT

Ključne besede: čuječnost, integrativna psihoterapija, uglašenost, zavedanje, sprejemanje, integracija, terapevt, klient, odnos. Izvleček: Čuječnost je koncept, ...

geografija 1 - FHŠ - Univerza na Primorskem

V magistrski študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpišejo kandidati, ki so: a) diploma s področja geografije na študijskem programu 1. stopnje; ali.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ...

ẹ 'ime'). < ń skupaj z n pred samoglasnikom (n j) (ˈpuːnja 'pest'). < ĺ skupaj z l pred samoglasnikom (l j) (sˈˈ. 'stelja'). < epentetski j pred č (ˈnuojč 'noč', ...

Pedagoška psihologija - UP PEF - Univerza na Primorskem

Pedagoška psihologija *Elektronski vir : interno gradivo za ... VIRI IN LITERATURA. 78 ... Interno gradivo Pedagoška psihologija avtorice Sonje Čotar Konrad ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA ... - UP FAMNIT

vulje s pitagorejskim hodografom (PH krivulje). V uvodu so predstavljene osnovne de- finicije, kot so parametricna krivulja, regularna parametrizacija in razlicne ...

Olea europaea - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

Študijski program: Sredozemsko kmetijstvo ... Posledično se je proizvodnja oljk pred kratkim začela v ... ter Oceanija z 0,2 % pridelave oljk (FAOSTAT, 2017).

uporabna psihologija - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

Primeri iz psihološke literature, ki uporabljajo napredne statistične metode. Ime predmeta: ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA. Število ECTS kreditnih točk: 3.

univerza na primorskem fakulteta za management magistrska ...

26 avg 2019 ... MARIJA LENARČIČ. KOPER ... Marija Lenarčič. Koper ... Oseba L1 na to temo doda: »In v bistvu največja megla je bila prevrednotenje zalog.«.

univerza na primorskem fakulteta za management zaključna ...

23 okt 2017 ... KOPER, 2017. MA. Š ... idej, določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim komuniciranjem in ... katalog poletne kolekcije (Calzedonia, 2017). ... prav tako so imeli franšizo Goldenpoint, ki ni uspel, tudi Palmers in Yamamay sta se.

univerza na primorskem - Slovensko ogrodje kvalifikacij

Polonca Miklavc Valenčič. Slava Pevec Grm. Sofinancerji projekta: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Ministrstvo za visoko šolstvo, ...

The Eurovision Song Cont - Univerza na Primorskem

BY NON-ENGLISH SPEAKING COUNTRIES IN ESC LYRICS FROM 2014 ... jazz ballad Amar pelos dois, performed by Salvador Sobral, who (in his winner's.

univerza na primorskem fakulteta za management rok kocjančič ...

6 feb 2019 ... Verižni indeks za 2018. - 98,17 98,20 93,04 81,03 104,01 84,13 107,78. Indeks 2018 glede na 2017. 102,43 112,25 117,04 135,14 101,32 88 ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije università ...

con La spada di Shannara di Terry Brooks che pubblica il primo vero e proprio best seller del genere. ... Ime vetra: Prvi dan Kraljemorčeve kronike. [traduzione ...

Solid-state disk - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

19 apr 2012 ... vsebuje gibljive dele, ter polprevodniški disk (ang. solid state disk ... Velika napetostna razlika med ponorom (ang. drain - Vd) in virom (ang. source - Vs), Vd ... HDD-and-SSD-Combo-Into-a-Hybrid-Storage-Drive-181725.shtml ...

univerza na primorskem fakulteta za management matevž podobnik ...

6 dec 2019 ... 2.6.2 Primer uporabe v izbranem podjetju Ikea . ... Za razliko od aplikacije lahko s pomočjo ogledala izdelke, ki nam ustrezajo, naročimo.

Doktorska disertacija Tanja Pavlič - Univerza na Primorskem

učiteljice, pojmovanja učiteljic, pristopi učenja in poučevanja, šolska klima ... 2015, http://sl.wikipedia.org/wiki/ Dru%C5%BEina- pojem družine. Popp, U. (2004).

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije doktorska ...

(AD, NR 28. 8. 1966)23. Obenem pa je odmevalo tudi med družbeno-političnimi prominentnimi kadri in uradi.24. Največja zasluga pisma, ki je sprožila debate in ...

univerza na primorskem fakulteta za management sara špegel ...

10 sep 2014 ... Ključne besede: plemenite kovine, zlato, srebro, odločanje, dejavniki, nakup, ... pridobili okoli 25.000 ton zlata (Zlatarna Celje 2014b).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo aja ...

poznavanje osnovnih, drugotnih barv, komplementarni kontrast in toplo-hladni kontrast. Namen magistrskega dela je na podlagi prebiranja strokovne literature ...

vaje iz morske botanike - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

skupina polnovaljastih alg: steljka je sestavljena iz osrednjega dela in iz skorjastega dela,. - skupina nitastih alg: v to skupino je vključil vse alge z nežno nitasto ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo ana ...

ZAHVALA. »Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju ...

krajši opisi predmetov - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

evolucijska psihologija ter specifična poglavja evolucijske psihologije, kot so npr. ... evolucijski psihologiji, evolucijska psihologija in razlike med spoloma, ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta doktorska disertacija ...

okrużena bojama. jedino tama może ućiniti da u svijetu nestanu boje; boje postaju ... na osnovu ćega autori predlażu crtanje ili slikanje Plesa sjena; Improvizacije u paru, ... Libro illeggibile NA-1 - knjiga otisnuta u boji na prozirnom papiru uz naslovnicu s. 31 ... i u paru (prikazano na slici 41), fluorescentnim akrilnim bojama.

univerza na primorskem fakulteta za management diplomska naloga ...

11 mar 2014 ... Za zmanjšanje deleža uporabe piratskih izdelkov si prizadevajo mnoge organizacije oz. ... 28 Dostopno na http://www.partis.si/prijava (27. 7.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Simetrija skozi različna področja ... Preglednica 2: Znanje o simetriji po izvedenih dejavnostih (zrcalna simetrija) .

univerza na primorskem fakulteta za management tadeja pačnik ...

18 avg 2016 ... 2.3.4 Razlike med kvantitativno in kvalitativno raziskavo . ... raziskav v povezavi s kvalitativno in kvantitativno paradigmo. Orišemo tudi ...

fatmir ahmeti 2011 diplomska naloga univerza na primorskem ...

7 jul 2011 ... Ključne besede: kava, surova kava, trg surove kave, značilnosti kave, ... Segafredo Zanetti, Segafredo Espresso, MJB, Chase & Sanborn in še ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga nina ...

Elementarne igre so velika skupina iger, ki jih vzgojiteljice uporabljajo pri ... Vsako obliko štafetne igre v isti vadbeni enoti večkrat ponovimo, saj metodika.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo sanja ...

Viktor Emil Frankl, ki je zaćetnik teorije o smislu življenja kot utemeljenosti in ... izvod knjige, v kateri je zapisal temelje svoje teorije in terapije. Izjemno težka leta ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga blaž ...

Hvala Marku Trobevšku za lektoriranje besedila, Vesni Elikan za prevod izvlečka v ... V teoretičnem delu sem obdelal teme animacije, animiranega filma in te ... pozornosti in načrtovanja, saj zgolj ena izpuščena faza pomeni napako v gibanju.