Funkcije

6 srp 2016 ... funkcije f, skup K(f) = B nazivamo područje vrijednosti ili kodomena funkcije f. a b ... Odatle je vidljivo da je tjeme te parabole u točki. T = (− b. 2a.

Funkcije - Srodni dokumenti

novo ruho konkavnosti funkcije izdataka i funkcije troškova

konkavna u cijeni prvog dobra, p1, i da je tako formulirana funkcija troškova konkavna u cijeni prvog faktora proizvodnje, w1, možemo zakljućiti ako grafove tih ...

Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama

funkcije i, op¢enito, potencije i polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalne i ... vremena, potrebne su trigonometrijske funkcije (njihove inverzne funkcije zovu.

Agregacione funkcije kao funkcije uticaja - Departman za ...

U [14] je pokazano da je monotono neopadajuće i da važi. (T)= , . Skup svih funkcija sledbenika je označen sa . Definicija skupa funkcija sledbenika postaje: (1).

1 PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE PERIODIČNOST FUNKCIJE ...

PERIODIČNOST FUNKCIJE. PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE. Ako je ( ). ( ). f x. f x. − = funkcija je parna i tada je grafik simetričan u odnosu na y osu.

Nule funkcije i znak funkcije - Matematiranje

Odredjivanje znaka funkcije je ustvari odredjivanje intervala u kojem je funkcija ... ( Naravno, uvek moramo prvo odrediti Domen, pa tek onda Nule i Znak....) 1.

1 ASIMPTOTE FUNKCIJE (PONAŠANJE FUNKCIJE NA ...

Najpre moramo ispitati oblast definisanosti funkcije ( domen) pa onda tek krećemo na asimptote. Šta konkretno radimo? Tražimo tri vrste asimptota: vertikalnu ...

3. LIMES FUNKCIJE I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

Neprekidnost, monotonost i inverzna funkcija. Neprekidnost i monotonost, neprekidnost inverzne funkcije. Teorem (3.13). Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija ...

funkcije - Fer

F U N K C I J E ∗. U ovom poglavlju: ➢ Elementarne funkcije. ➢ Inverzne funkcije elementarnih funkcija. ➢ Domena složenih funkcija. ➢ Inverz složenih funkcija.

C, Funkcije

funkcija - n-arni operator najvišeg ... funkcije je pokazivač na objekat navedenog ... za n-D moraju se navesti dužine za sve dimenzije osim za prvu. (int b[][5]) ...

P2-10 - funkcije

Binarno pretraživanje se koristi za uređene nizove. – takođe, nije dozvoljeno ponavljanje elemenata u nizu. • Osnovna ideja je da se upoređuje središnji.

1 FUNKCIJE

Zadatak 1.26 Dokazite da je strogo monotona funkcija injekcija. Pokazati cemo tvrdnju za strogo rastucu funkciju f : D → K. Neka je x1 ̸= x2 tada je x1 < x2.

Funkcije - OMR FNM

Naj bo f : A → B funkcija in A0 ⊆ A, B0 ⊆ B. Pokazite, da velja f−1(f(A0)) ... (e) Dokazite: ce je g levi inverz in h desni inverz funkcije f, tedaj je funkcija f bijektivna.

Funkcije

6 srp 2016 ... funkcije f, skup K(f) = B nazivamo područje vrijednosti ili kodomena funkcije f. a b ... Odatle je vidljivo da je tjeme te parabole u točki. T = (− b. 2a.

Elementarne funkcije

2 srp 2015 ... ex e−x. 2. , ∀x ∈ R. (kosinus hiperbolni). (12) tanh(x) = sinh x cosh x. = e2x − 1 e2x 1. , ∀x ∈ R. (tangens hiperbolni). (13) coth(x) = cosh x.

logicke funkcije

12 окт 2009 ... De Morganova pravila: x0 x1 = x0x1; x0x1 = x0 x1. • 1 x = 1; 0 · x = 0. ... barskih pravila, cešce se koriste Karnoove mape. 2.2 Karnoove ...

1. REKURZIVNE FUNKCIJE

Funkcija f1(x, y) = x y dobija se primitivnom rekurzijom na osnovu sledeceg niza: U1 ... Odatle sleduje zakljucak da je f1 rekurzivna funkcija. Rekurzivnost ...

1. Funkcije menadzmenta

l.kao menadzeri, Ijudi izvrsavaju menadzerske funkcije planiranja, organi- zovanja ... proucavanja menadzmenta na pet menadzerskih funkcija: •. Planiranje,.

Trigonometrijske funkcije

Ovo kaže da su funkcije sinus i kosinus periodicne sa periodom 2π. 4 ... Osnovne hiperbolicne funkcije su sinh i cosh, tj. hiperbolni sinus i kosinus. Na isti nacin ...

elementarne funkcije - OMR FNM

(c) (A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A) (kontrapozicija implikacije). (£) ¬(A ⇒ B) ⇔ (A ∧ ¬B) (negacija implikacije). (d) (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B). (e) ¬(A ∨ B) ⇔ (¬A ∧ ¬B) ...

4. DERIVACIJA FUNKCIJE

Derivacija funkcije. Motivacija: aproksimacija funkcije, problemi brzine i tangente. Dakle, koeficijent smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tangente: kt = lim.

Odvod funkcije xyf(x) = 1 x0 f(x0) ab T - KMF

Pokazi, da tangenta na graf funkcije f v poljubni tocki oklepa s koordinatnima osema ... Smerni koeficient tangente na f(x) v tocki x0 je k = f (x0) = − 1 x2. 0 . Tocka.

Sistemske funkcije - CET

h 2: trenutno je u toku inkrementalno popunjavanje. h 3: promene se trenutno analiziraju i dodaju u katalog potpunog teksta. h 4: trenutno je u toku neki vid ...

1-funkcije skripta.pdf

Microsoft Excel ima četiri tipa računskih operatora: aritmetičke, operatore poređenja, tekstualne ... množenje i deljenja), Excel izvršava operacije sleva nadesno.

Periodične funkcije

jest osnovni ili temeljni period funkcije f. Primijetimo da vrijedi ... Funkcija f je periodična i njezin temeljni period ... Period funkcije sinus je svaki broj oblika k · 2π,.

Prijenosne funkcije - Fer

Prijenosna funkcija paralelnog spoja izgleda ovako. ( ). 1. 2. 1. ( ). ( ) . 1 s. H s. H s. H s s. . = . = . ▫ Raspored polova i nula. ▫ Frekvencijske karakteristike.

Realne funkcije

Matematika 1. 6. Realne funkcije. Pojam injektivne i surjektivne funkcije. Funkcija :f X → Y je injekcija (injektivna funkcija, injektivno ili “1-1” preslikavanje) ako.

funkcije kuhanja

mješavine za kolače, mufini, jela od tjestenine i krušni proizvodi). Funkcija brzo i kagano kuha sva jela, a može se upotrebljavati i za podgrijavanje već gotovih ...

Vjezbe 3 Funkcije

Hornerov algoritam (shema) f(x) = anxn ··· a1x a0, ai ∈ R, an = 0 f(x) = anxn ··· a1x a0 = (x - a)(bn−1xn−1 bn−2xn−2 b1x b0) r an an−1 ... a1.

RACIONALNE FUNKCIJE

Če je ničla polinoma p LIHE STOPNJE, graf v njej. SEKA ABSCISNO OS, funkcija f pa v taki ničli spremeni predznak. 2. Če je ničla polinoma p SODE STOPNJE, ...

Python, funkcije

zadatog kao parametar """ print(str) return. ○ Poziv funkcije ispis ("Dobar dan!") ispis ("Python je popularan jezik"). 7/46. ETF Beograd::Programiranje 1 ...

FOTOMETRIJA — FUNKCIJE

područje definicije funkcije, ulazni skup ili domena. Skup Y je područje vrijednosti funkcije, izlazni skup ili kodomena. Svakom x iz skupa X pridružen je, dakle, ...

2. Elementarne funkcije

polinomi, racionalne, eksponencijalne, logaritamske, opća potencija, trigonometrijske i ciklometrijske. 2. Elementarne funkcije. Petar Stipanović ...

Funkcije - Programiranje 1

Uloga i znacaj funkcija. Deklaracija i definicija funkcije. Parametri funkcije. Prenos argumenata. Konverzije tipova. Povratna vrednost funkcije. Rekurzija.

Algebarske funkcije.

Koja je prirodna domena afine funkcije? Kako izgleda graf afine funkcije? Moze li afina funkcija biti parna? Neparna? Je li proporcionalna ovisnost primjer afine ...

Transcendentne funkcije.

Potenciranje, korjenovanje i logaritmiranje. Svaki racun s potencijama ukljucuje tri, ne nuzno razlicita, broja: ab = c. Broj c je iznos potencije, broj a je b-ti korijen ...

Funkcije - Element

funkcije kojima su domena i kodomena podskupovi skupa realnih brojeva. Za takve funkcije ... Opcenito je graf funkcije skup Γf koji cine tocke x f x kad x “prolazi”.

(Inverz funkcije) (a)

12 feb 2005 ... (a) Za kakšne funkcije f obstaja inverz f−1? (b) Kako je inverz funkcije definiran, se pravi kaj je njegovo defini- cijsko obmocje, zaloga vrednosti ...

Funkcije novca

7 мар 2018 ... funkcija: 1. Funkcije koje obuhvataju sadržinu novca pa time određuju pojam ... Funkciju novca kao sredstva razmjene obavlja gotov novac i.

Rekurzivne Funkcije

рекурзије би се могла дати као енциклопедијско тумачене: Rekurzija је - види под рекурзија. Иако рекурзивна форма организације алгоритма обично ...

Periodine funkcije

Funkcija f je periodina i njezin temeljni period valja potražiti u skupu brojeva k · π. Lako se ustvrdi da je P 0 = 2π. Period funkcije sinus je svaki broj oblika k · 2π,.

0.1 Vjezbe - Funkcije u C -u

0.1 Vjezbe - Funkcije u C -u. 0.1.1 Funkcije. Zadatak 1. Napišite funkciju poz() koja ispisuje ”Poziv!” pri svakom pozivu. Rješenje: void poz(). { cout<<"Poziv!

Funkcije proteina - PMF

Vlaknati i globularni proteini. • Prema topljivosti, proteine možemo grubo podijeliti u netopljive vlaknate proteine, i globularne topljive proteine. • Za razliku od ...

FUNKCIJE SADRŽAJ

U stroj se ubaci nezavisna varijabla iz domene funkcije i kao proizvod dobije zavisna varijabla ... Inverz postoji ukoliko je funkcija ( ) bijekcija. Def 5. Neka je ...

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

Kompozicija funkcija. Neka su dati skupovi A, B i C, i preslikavanja f : A → B i g : B → C. Kako je skup B istovremeno domen preslikavanja g i kodomen presli-.

EXCEL - FORMULE I FUNKCIJE

Sada pod «Number1» ili upišite «A1:A5» (to je oznaka da želimo izračunati aritmetičku sredinu podataka upisanih u polja od A1 do A5) ili mišem, držeći ...

1 Pojam funkcije - Poincare

1 Pojam funkcije f : X → Y gde su X i Y nepr—zni skupovi @X E domenD Y E kodomenA je funkcija —ko. (∀x ∈ X)(∃!y ∈ Y )f(x) = yD @z— sv—ki element iz ...

Funkcije u nastavi matematike

14 lip 2012 ... Linearna i afina funkcija. Često se u literaturi, pogotovo školskoj, afina funkcija. = . ( ). f x ax b,. ∈ x R pojavljuje pod nazivom linearna funkcija.

Funkcije novca.pdf Preuzmi

18 окт 2019 ... funkcija: 1. Funkcije koje obuhvataju sadržinu novca pa time određuju pojam ... Funkciju novca kao sredstva razmjene obavlja gotov novac i.

funkcije više varijabli - Fsb

Geometrijski prikaz funkcija više varijabli. Podsjetimo se grafa funkcije jedne varijable. Graf funkcije y = f(x) u zadanu koordinatnom sustavu x,y cine sve tocke.

Vid i vizuelne funkcije - fasper

3 апр 2019 ... Vizuelnih funkcija - karakteristike funkcionisanja oka: oštrina vida, kontrastna osetljivost, kolorni vid, refrakcija, akomodacija, motilitet, ...

Vjezbe 7 Asimptote funkcije

Asimptote funkcije. Definicija: Pravac y = kx l zovemo desna kosa asimptota funkcije f : R → R ako vrijedi lim x→ ∞. (f(x) − (kx l)) = 0. Koefcijenti k i l desne ...

GRAF RACIONALNE FUNKCIJE

GRAF RACIONALNE FUNKCIJE. Zaradi težav z risanjem grafa asimptote običajno rišemo v šoli le grafe racionalnih funkcij, ki imajo stopnjo števca kvečjemu za ...

Oblast definisanosti funkcije

Oblast definisanosti funkcije. Odrediti oblast definisanost finkcije: 1. y x 3 ... 2. ) [ 2, ). 52. x 2, 1 ( 1, 5]. 2 domen funkcije - zadaci za vežbu.nb.

Funkcije više varijabla II.

3.8 Deriviranje složenih funkcija. Kod derivacije složene funkcije jedne varijable imamo: Ako je у 0 /#x$ i x 0 g#t$, gdje su / i g difer- encijabilne funkcije imamo:.

Programski jezik C - funkcije

printf("Kvadrat broja %i je %i ", 5, kvadrat(5)); printf("Kvadrat ... n je formalni parametar funkcije int kvadrat(int n);. ▫. 5 i 9 su ... značenje i ulogu u programu.

DOMENA FUNKCIJE ASIMPTOTE

pravac y = kx l je desna kosa asimptota funkcije y = f(x) gdje je: k = lim x→ ∞ f(x) x. , l = lim x→ ∞. (f(x) − kx) pravac y = kx l je lijeva kosa asimptota funkcije ...

Skalarne funkcije - FESB

http://www.pmfst.hr/zavodi/matematika/scripta/ visa_matematika.pdf;. # B.ˇCervar, B. Jadrijevi´c, Matematika 2, interna skripta, Fesb, Split 2006 ;. # I. Slapniˇcar ...

Derivacija funkcije i primjene

tarnih funkcija, prikazati pravila deriviranja te pokazati kako se racunaju derivacije slozene i inverzne funkcije. Napravit cemo interpretaciju derivacije u fizici, ...

Rekonstrukcija anatomije i funkcije

vesti gingivektomija bez promjene visine alveol- ... Gingivektomija se moÊe izvoditi posebnim no- ... gingive gingivektomija je kontraindicirana kao po-.

Osnovne poslovne funkcije

Osnovne poslovne funkcije. ▫ Sektor soba. ▫ Sektor hrane i pića. Podržavajuće poslovne funkcije: ▫ Nabavna funkcija. ▫ Prodajna funkcija. ▫ Marketinška funkcija.