Riješeni zadaci: Realni brojevi i realne funkcije jedne realne varijable

Sada mozemo nacrtati funkciju (uocite da je koeficijent uz x2 pozitivan). Graf funkcije f(x) b) Prvo racunamo nultocke i tjeme parabole: x1,2 =4 ±. √42 − 4 · 2 · 8.

Riješeni zadaci: Realni brojevi i realne funkcije jedne realne varijable - Srodni dokumenti

Riješeni zadaci: Realni brojevi i realne funkcije jedne realne varijable

Sada mozemo nacrtati funkciju (uocite da je koeficijent uz x2 pozitivan). Graf funkcije f(x) b) Prvo racunamo nultocke i tjeme parabole: x1,2 =4 ±. √42 − 4 · 2 · 8.

Zadaci za samostalno rješavanje: Realni brojevi i realne funkcije ...

Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije. Zadatak 1. Da li je preslikavanje f : D→K funkcija? Obrazlozite odgovor! D. K. A. B.

2 Realne funkcije jedne realne nezavisne promenljive

Funkcija je parna ako je ∀x ∈ D f(−x) = f(x). Primer 5 Funkcije y = |x|, y = x2, y = −x4 su parne. Grafik parne funkcije je osno simetrican u odnosu na y osu.

Realne funkcije realne varijable 3 - pmfst

Asimptota funkcije je pravac sa svojstvom da udal- jenost toˇcke na grafu ... onda pravac y ' k1x!l1 nazivamo lijeva kosa asimptota funkcije /. # Neka je. -,. x% '.

Realne funkcije realne varijable 1

Funkcije. Definicija 1.1 Funkcija ili preslikavanje je svaka ure ˉdena trojka. $A, /, B%, pri ˇcemu su A i B skupovi, a / bilo koje pravilo po kojem se svakom ...

Realne funkcije realne varijable 3

Pravac x ' x0 nazivamo desna vertikalna asimptota ... onda je pravac x ' " desna vertikalna asimptota. ... Pravac y ' y0 nazivamo lijeva horizontalna asimptota.

konveksne funkcije realne varijable - Repozitorij PMF-a

Kazemo da je funkcija f : I → R konkavna na intervalu I ako za sve x,y ∈ I i ... Konveksna funkcija definirana na otvorenom intervalu je neprekidna. Koristeci ...

Matematika 1 1. Osnove matematike 2. Realne funkcije realne ...

Matematika 1 – vježbe, FESB, Split, 2002. # Javor, P.: Matematiˇcka analiza 1, Element, Zagreb,. 1999. # Elezovi´c, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb,. 2001 ...

Osnovne osobine realnih funkcija jedne realne promenljive

Oblast definisanosti realne funkcije realne promenljive moze da bude bilo ... Definicija. Funkcija f(x) je ogranicena na skupu D (D ⊆ Df ) ako je ogranicen.

Realne funkcije

Matematika 1. 6. Realne funkcije. Pojam injektivne i surjektivne funkcije. Funkcija :f X → Y je injekcija (injektivna funkcija, injektivno ili “1-1” preslikavanje) ako.

Matematika 1 1. Osnove matematike 2. Realne funkcije ... - FESB

Neka su k, n . Ν37'8 i k & n, definiramo binomni koeficijent: (nk de/. 2 n! k!$n k%!. (n povrh k%. Napomena: binomni koeficijent je uvijek prirodan broj, tj. (nk . Ν.

Matematika 1 1. Osnove matematike 2. Realne funkcije ... - PMF Split

Matematika 1 – vježbe, FESB, Split, 2002. # Javor, P.: Matematiˇcka analiza 1, Element, Zagreb,. 1999. # Elezovi´c, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb,. 2001 ...

Primjene integrala funkcije jedne varijable Završni rad - Odjel za ...

Odjel za matematiku. Marija Tomljenovic. Primjene ... tematika 1 za kemicare: Kako prevoditi s jezika kemije na jezik matematike(i obrnuto)? ili su napravljeni po ...

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

da vrijede sljedeca pravila za racunanje s limesima funkcija u tocki: 1) lim x→x0. (f (x) ± g (x)) = ... x→x0 g (x) = 0. Nadalje, vrijede sljedeci vazni limesi: lim x→∞.

Zgrada ženske realne gimnazije

zija, Kušlanova 52 (danas III. gimnazija), te Zoje Dumengjić: 1938.-1941. Škola sestara pomoćnica i internat, Mlinarska. 34 (danas Škola za medicinske sestre i ...

prirodopisna zbirka kraljevske realne gimnazije u osijeku

α) Darovano: Od gosp. nam. učitelja Gregurića: 47 raznih vrstih sjemenja, zrna, ploda i t. d. tuzemnih biljka. – Od trgovca u dol. ... Gnijezdo emberiza citronella.

inflacija, brezposelnost, realne plače in produktivnost dela

vrednostmi odvisne spremenljivke (Jagrič 2005, 39). Soritec 5: Antilogaritmiranje dvojno logaritemskega determinacijskega koeficienta. 9> recover y0 yfit.

Zadatak 121 (Sara, gimnazija) Za koje su realne vrijednosti broja x ...

Niz je geometrijski ako je omjer svakog člana i člana ispred njega stalan: . 1 an q a n. = −. Opći član geometrijskog niza s prvim članom a1 i količnikom q ima ...

Realni brojevi

reciprocna vrijednost najmanjeg pozitivnog normaliziranog broja. ... Smatra se da su vrijednosti ta dva broja jednake (kad se usporeduju). NumAnal 2009, 3.

realni brojevi - Fsb

U takvom pristupu, realni brojevi su naprosto opci decimalni brojevi, pod kojima ... Primjer 1: Izmjerimo dužinu a = 47j dužinom b = 20j, primijenjujuci postupak ...

Realni brojevi - Element

U ovom dijelu je zgodno rješavati zadatke u kojima se primjenjuje Gaussova dosjetka. Ovdje valja istaknuti jednu cinjenicu koje nastavnik ponekad mozda i nije.

1. Realni brojevi - Element

U skupu iracionalnih brojeva nalaze se oni brojevi koje ne mozemo prikazati kao kolicnike dvaju cijelih brojeva. R = Q ∪ I. Skup realnih brojeva je unija ...

1.1 Realni brojevi - Element

i opet nove brojeve, to su razlomci ili racionalni brojevi. ... Pretvaranje decimalnog prikaza u standardni zapis ... decimalnog broja zapisati u obliku razlomka?

1 Realni brojevi - Element

... i c unutarnjim clanovima dvojnog razlomka. Ovo pamtimo kao pravilo: razlomci se dijele tako da se umnozak vanjskih clanova podijeli umnoškom unutarnjih.

Realni i kompleksni brojevi

ima racionalnih brojeva koji nisu cijeli. Na primjer, 1. 2 je racionalan, ali nije cio broj. Skup realnih brojeva R - skup kojeg £ine racionalni i iracionalni brojevi.

Realni brojevi - Matematiranje

Ako skupu prirodnih brojeva dodamo i nulu onda imamo skup 0 ... skupa racionalnih brojeva Q i skupa iracionalnih brojeva I nam daje skup realnih brojeva R.

Realni brojevi i aritmetika - Poincare

Slika 3: Formati zapisa relanih brojeva u pokretnom zarezu kroz istoriju (nastavak). Prethodni formati su ... Realni brojevi u intervalu [βemin,βemax ×(β−β1−p) se nazivaju normalni. • Brojevi koji su po ... Zadaci za vežbu. 1. Zapisati sledece ...

Realni brojevi - Antonija Horvatek

Realni brojevi, 8. razred - ponavljanje (grupni rad) i ispit znanja. 1/6. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Realni ...

1 REALNI BROJEVI – OBNAVLJANJE O BROJEVIMA Da se ...

2. 0,24356835…nije racionalan broj jer nema brojeva koji se periodično ponavljaju... Pa kakvi su onda to brojevi? Iracionalni brojevi su neperiodični beskonačni ...

računanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora realne ...

SVOJSTVENE VRIJEDNOSTI I SVOJSTVENI VEKTORI REALNE. MATRICE. U ovom poglavlju reći ćemo nešto o matricama, svojstvenim vrijednostima i ...

Zadatak 1. Neka su a, b, c proizvoljni realni brojevi. Dokazi da je ...

7 tra 2008 ... Svi trazeni brojevi su oni ciji su troznamenkasti završetci višekratnici broja 37. Takvi su brojevi: 37 000,37 037,37 074,37 111,...,37 999.

REALNI BROJEVI Skup prirodnih brojeva je N - Matematiranje

Skup prirodnih brojeva je N={1,2,3,4,5,6,7,…} Ako skupu prirodnih brojeva dodamo i nulu onda imamo skup 0. N ={0,1,2,3,…} Skup celih brojeva je Z = { …,-3,-2 ...

2. realni brojevi skup realnih brojeva kao ... - Geodetski fakultet

SKUP REALNIH BROJEVA KAO POTPUNO UREĐENO POLJE. Struktura. Struktura je skup na kojem je definirana bar jedna računska operacija. Primjeri ...

Riješeni zadaci: Uvod

(ii) induktivna pretpostavka (n = k): Pretpostavimo se da tvrdnja vrijedi za prirodan broj k,. (iii) korak indukcije (n = k 1): Koristeci induktivnu pretpostavku treba ...

Mehanika fluida RIJEŠENI ZADACI IZ STA

RIJEŠENI ZADACI IZ STATIKE FLUIDA. Predmetni saradnik. Predmetni nastavnik. Mr Radoslav Vučurević. Doc. dr Željko Ratković. Trebinje, novembar 2014.

elektromagnetizam – riješeni zadaci - mev čakovec

Elektromagnetska indukcija. 35. 5. Literatura. 41 ... Ako je u nekoj točki sredstva permeabilnosti µ magnetska indukcija jednaka ⃗ , tada jakost magnetskog ...

Riješeni zadaci: Diferencijalni racun

Riješeni zadaci: Diferencijalni racun. Derivacije. Kazemo da je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna u tocki x0 ∈ 〈a, b〉, ako postoji limes lim. ∆x→0 f(x0 ∆x) − f(x0).

Riješeni zadaci: Linearna algebra

kvadratna matrica n−tog reda. - Za njene dijagonalne elemente a11,a22,...,ann kazemo da leze na glavnoj dijagonali, a njihov zbroj oznacavamo s trA i zovemo ...

potpuno riješeni zadaci - MIM-Sraga

Zadaci su uzeti iz matematičko fizičkog lista . ... Zbroj rješenja jednadžbe 5. 4 ... elipsa. B. hiperbola. C. par pravaca. D. parabola. E. točka x. 4. 2. 16. 17 0. 2. 4.

riješeni zadaci FIZIKA - MIM-Sraga

stranica – riješeni zadaci po Matematici 1- Dakić-Elezović. Besplatne ... Za 1. razred srednje škole … ogledni primjeri zadataka od 3-16.stranice. Matematika –1 ...

derivacije - riješeni zadaci - mev čakovec

Deriviranje složene funkcije. 12. 3. Tangenta i normala. 20. 4. Rast i pad funkcije. Ekstremi. 22. 5. Konveksnost i konkavnost funkcije. 25. 6. Asimptote funkcije.

Riješeni zadaci iz trigonometrije - WordPress.com

TRIGONOMETRIJSKI IDENTITETI. • Sinus zbroja i razlike kutova. • Pitagorin trigonometrijski identitet. • Kosinus zbroja i razlike kutova. • Formule dvostrukog kuta.

Riješeni zadaci- logaritmi - MIM-Sraga

LOGARITMI kompletna rješenja www.mim-sraga.com. Ovo nisu svi zadaci iz ove zbirke ,. Ovo je samo manji dio zadataka iz kompletne zbirke … I ovdje su ...

riješeni zadaci - Prirodno-matematički fakultet

RIJEŠENI ZADACI, PRIMJERI I DODACI. D E J A N M I L O ... (b) Riješiti problem vlastitih vrijednosti za linearni lanac koristeći normalne koordinate, tj. izvesti ... integriranja), već komplikovani nekomutirajući operatori u Hilbertovom prostoru.

Riješeni zadaci: Linearna algebra - DocDroid

Teorem (Laplaceov razvoj determinante). ◦ po i−tom stupcu: detA = n. ∑ ... Zadatak 12. Izracunajte sljedece determinante matrica prvog i drugog reda: a) A =.

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Limes niza. Znacajni limesi lim n→∞. 1 n. = 0 lim n→∞ n. √ n = 1 lim n→∞ n. √ a = 1, a> 0 lim n→∞. (. 1 α n. )βn. = eαβ, α, β ∈ R lim n→∞. (. 1 α f(n). ) ...

PDF - potpuno riješeni zadaci iz ŽUTE ZBIRKE

3. Ovo je vrlo mali dio potpuno riješenih zadataka po školskoj zbirci za 1. razred gimnazije …. Autori zbirke : Dakić Elezović. Autor kompletnih rješenja : Mladen ...

PDF- detaljno riješeni zadaci po školskoj zbirci Dakić - MIM-Sraga

Detaljno riješeni zadaci po školskoj zbirci - Matematika 2 ... M-2- po Dakić-Elezović. 9. 5). 5.3. 6). 7). 8). 1. 1. 3. 3. 1. 3. 1. 1. 1. 3. 3. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 7. 8. 9) log. 1.

Tekstualni zadaci 1.) Iz jedne je košnice izletjelo 5 pčela, a iz druge ...

Antonija Horvatek. Zbrajanje i oduzimanje do 10. 1/2. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Tekstualni zadaci. Zbrajanje i oduzimanje do ...

1 Kompleksni brojevi i funkcije

gdje je r modul tog kompleksnog broja. Kut φ zovemo argument kompleksnog broja z. Ovaj prikaz zove se trigonometrijski prikaz kompleksnog broja z. Vrijedi.

zbirka potpuno riješenih zadataka potpuno riješeni zadaci po žutoj ...

na mail: [email protected] iz naše ponude izdvajamo: Univerzalna zbirka potpuno riješenih zadataka Matematika 1 – algebarski izrazi i razlomci.

Kompleksni brojevi - Primjeri i zadaci za vjezbu

Kompleksni brojevi - Primjeri i zadaci za vjezbu ... Zbrajanje i oduzimanje kompleksnih brojeva ... z1 - z2 = 5 - 6i - (2 3i)=5 - 6i - 2 - 3i = 5 - 2 - i(6 3) = 3 - 9i.

Zadaci za domaću zadaću (Ponavljanje - racionalni brojevi)

Zadaci za domaću zadaću (Ponavljanje - racionalni brojevi). Racionalni brojevi - iz jednog oblika u drugi... 1.) Koje brojeve nazivamo: a) prirodnim brojevima,.

Funkcije dviju varijabli (zadaci). - TTF

15 tra 2013 ... Tangencijalna ravnina. Neka je T(x0,y0,z0) neka to£ka koja pripada plohi zadanoj eksplicitno jed- nadºbom z = f(x, y). Jednadºba tangencijalne ...

FUNKCIJE DVIJU VARIJABLI (ZADACI)

15 tra 2013 ... Domena funkcija dviju varijabli. Jedno od osnovnih pitanja koje se moºe postaviti za realnu funkciju dvije re- alne varijable jest pitanje domene, ...

3. zadaci za vježbu iz Matematike1 Funkcije - Fsb

Rekonstruirati cijeli graf funkcije ako je poznat samo njegov desni dio i ako se zna koju ... Rješenja. 1. a) f(x) = 3x − 1, b) y = 1 x za x ∈ 〈1, ∞〉, c) f(x) = x2 x − 2.

12 Asimptote funkcije Zadaci za samostalnu ve bu

Dokazati da skupovi Da,Db,Dc,Dd sadr e okoline taqke -с i с, a zatim odrediti, ukoliko postoje, kose asimptote ovih funkcija. U sluqaju da asimptote postoje, ...

Mali jezični savjeti Manifesne varijable ili manifestne varijable ...

31 kristian Lewis. Mali jezični savjeti. Kad su u dvojbi, lektori, prevoditelji i svi koje zanima hrvatski jezik često se obrate jezičnim savjetnicima Instituta za hrvatski ...

5. zadaci za vježbu iz Matematike1 Tok funkcije i ekstremi - Fsb

5. zadaci za vježbu iz Matematike1. Tok funkcije i ekstremi. 1. Ispitajte intervale rasta i pada, te ekstreme sljedecih funkcija: a) y = x3 − 3x2 3x 2 b) y = −x4  ...

11. zadaci za vježbu iz Matematike2 Funkcije više varijabli ... - Fsb

Funkcije više varijabli. Parcijalne derivacije i diferencijali višeg reda. Lokalni i globalni ekstremi. 1. Odredi sve druge parcijalne derivacije funkcija: a)z = 2x y2.