N1(- 12, 0)

čije je tjeme (točka u kojoj funkcija poprima najmanju ili najveću vrijednost) točka. ( )0 . ,0. T x. Graf kvadratne funkcije. ( ). 2. ,. f x a x. b x c. = ⋅. ⋅ je parabola.

N1(- 12, 0) - Srodni dokumenti