a > 0

Lako možemo zaključiti da je tjeme parabole u točki. 0. ( ,0). T x . Za vježbu nacrtati grafove funkcija pomoću translacije osnovne funkcije za 0 x po osi x sljedeće ...

a > 0 - Srodni dokumenti