Prikazi žena u vojsci u suvremenoj američkoj ... - FFOS-repozitorij

Bantam Books, 2011. Martin, George R. R., et al. Svijet leda i vatre: Neispripovijedana povijest Zapadnih Zemalja i. Igre prijestolja. Translated by Vladimir ...

Prikazi žena u vojsci u suvremenoj američkoj ... - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Prikazi žena u vojsci u suvremenoj američkoj ... - FFOS-repozitorij

Bantam Books, 2011. Martin, George R. R., et al. Svijet leda i vatre: Neispripovijedana povijest Zapadnih Zemalja i. Igre prijestolja. Translated by Vladimir ...

lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća - FFOS-repozitorij

Drugi svjetski rat bio je višestruko razorniji od Prvog, a Amerika se ... Prvi svjetski rat: John Dos Passos, Tri vojnika (Three Soldiers), Ernest ... Saudijsku Arabiju redom gledala američke filmove o Vijetnamskom ratu (Apokalipsa danas,.

Odjeci Vijetnamskog rata u američkoj javnosti - FFOS-repozitorij

nacionalistički pokret u malenoj zemlji, stoga su svoju modernu tehnologiju usmjerili ... Hippie (hippy) pokret je koji je djelovao tijekom 1960-ih i 1970-ih godina.

Dvostruka uloga žena u suvremenoj obitelji - Repozitorij UNIZD

muškarci bore kako bi financijski osigurali obitelj (Fuchs Epstein, 1999). Tako ova feministička autorica naglašava kako kultura igra veliku ulogu u odabiru ...

Stranci u osmanskoj vojsci u ranom novom vijeku - FFOS-repozitorij

9 ruj 2016 ... Janjičari su uz spahije činile glavnu granu osmanske vojske. Ime im dolazi od turskih riječi yeni çeri, što prevedeno znači ,,nova vojska“.

Kultura bestselera u suvremenoj Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

1 ruj 2017 ... svijetu knjiga, a u odnosu na knjižare nudi goleme prednosti: praktičnost i jednostavnost ... izlaže listu od 10 naslova u kategoriji Najčitanije.

Metafora u Krležinoj ratnoj prozi i suvremenoj ... - FFOS-repozitorij

domobrana, Baraka Pet Be, Domobran Jambrek, Smrt Franje Kadavera te Hrvatska rapsodija te ... Uza svu sloţenost i raznovrsnost, njegovo je djelo ... cijelo besmisleno društvo i njegove dijelove – od sitnih domobrana, koji su najniţi njegov.

Prikazi ropstva u autobiografijama Fredericka ... - FFOS-repozitorij

Filozofski fakultet Osijek. Dvopredmetni sveučilišni ... J.J. Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and ... lofty walls of Broadway. (Douglass 127).

Fatalna žena u Šenoinim, Tomićevim i ... - FFOS-repozitorij

Klara, Melita i Laura kao femme fatale u hrvatskom romanu 19. stoljeća............13 ... smrti, njezin lik ne uvjetuje zaplete u tolikoj mjeri kao što to čine Grga Čokolin.

Položaj žena i učiteljica u Americi na prijelazu iz ... - FFOS-repozitorij

trţištu rada kroz povijest. Ovaj rad istraţuje slučaj jedne skupine ţena – učiteljica, s obzirom da je posao učiteljice bio jedan od prvih dostupnih javnih poslova za ...

Fatalna žena realizma na primjeru Flaubertove ... - FFOS-repozitorij

Stoga, crno-bijela karakterizacija nije najbolje rješenje ... su Stendhal (Henri Beyle) i njegova djela Crveno i crno te Parmski kartuzijanski samostan i. Honoré de ...

Likovi fatalnih žena u povijesnim romanima ... - FFOS-repozitorij

Analizom likova Klare Grubar u romanu Zlatarovo zlato, Marijete Quirini u romanu Čuvaj ... romanima Augusta Šenoe bit će provedena analiza oblikovanja likova ... suvremenog života, među kojima se izdvajaju Prosjak Luka, Prijan Lovro i ...

Figure žena i moć u romanima Melita Josipa ... - FFOS-repozitorij

dolaze ispreplitanje prošlosti i sadašnjosti te jezična nehomogenost. Prvi takav roman bio je Psi u trgovištu iz 1979. godine, u kojemu se već može primijetiti ...

Maja Stanušić Obilježja fatalnih žena u ... - FFOS-repozitorij

Zadnja dva poglavlja donose zaključak kao sintezu cjelokupnog rada i popis literature. Ključne riječi fatalni ženski lik, Josip Kozarac, 19.stoljeće, Tena, ...

Uloga i položaj žena tijekom i nakon Francuske ... - FFOS-repozitorij

32 Zrinka Erent-Sunko, „Obiteljskopravni položaj žena u Francuskoj od 1789. do 1816. s analizom Code civila iz. 1804. godine – pitanje temelja izgradnje ...

Položaj i uloga žena u Prvom svjetskom ratu - FFOS-repozitorij

23 srp 2018 ... zamah ovome pokretu zasigurno je Prvi svjetski rat, koji će zahvaljujući velikom broju regrutiranih muškaraca, velikom nedostatku radne snage ...

Žena u antičkom društvu i njezina uloga u kultu - FFOS-repozitorij

usporediti položaj žena u obim društvima. Rad se sastoji od devet poglavlja, a nakon početnog uvoda nastoje se pojasniti ključni stavovi koji su obilježili položaj ...

Dvostruka uloga žena u suvremenoj obitelji: stavovi studenata ...

No, iako se u društvu status žene promijenio, njezina uloga u obitelji, teret ... poslovnog i obiteljskog života te poboljšati položaj žena u hrvatskom društvu.

PRIKAZI ŽENA NA ETRUŠČANSKIM URNAMA I SARKOFAZIMA

Etruščani zauzimaju posebno mjesto u povijesti Apeninskog poluotoka.8 ... Kr. Rimljani osvajaju Veje (Veii) pa Etruščani počinju živjeti u sjeni sve većeg jačanja ...

prikazi žena na etruščanskim urnama i sarkofazima - darhiv

''Gotovo svi se slažu da su Pelazgi stari narod rasprostranjen na području čitave Grčke, ali pogotovo u zemlji Eoljana, blizu Tesalije. Eforus (Ἔφορος) piše kako ...

analiza diskursa različitosti u američkoj ... - Repozitorij UNIZD

12 lip 2018 ... 14 Neki od primjera takvih stripova su Zagor (smješten unutar ... stripovi su uspjeli prijeći iz domene medija za neobavezno čitanje i ušli u ...

lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti - FOOZOS Repozitorij

Tema diplomskog rada je Lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti. Učitelj ima važnu ulogu u ... Nekonvencionalne obiteljske odnose i problematiku obitelji pronalazimo i u romanu Mrvice iz dnevnog boravka (1995.) čime se pokazuje da ...

pristup lektiri u alternativoj i suvremenoj školi - Repozitorij ...

Ključne riječi: alternativna škola, suvremena škola, Waldorfska škola, lektira, obrada lektire ... prvi razred navedeno sljedeće: zidne čitanke, početnice – bukvar, ...

prikazi presjeka tijela pomo´cu aksonometrije - Repozitorij PMF-a

samom pocetku su ti crtezi sluzili kao podloga za razvoj likovne umjenosti, no uskoro, ... koordinatni sustav, koji ce u ovisnosti o situaciji biti koso ili ortogonalno projiciran ... Neka je π ravnina, a p pravac koji nije paralelan s ravninom π.

Prikazi ženskog akta u drugoj polovici 19 ... - Repozitorij UNIZD

25 kol 2016 ... Edouard Manet i prekid s tradicijom . ... Prije no što je izložio sada famoznu Olimpiju i Doručak na travi, pariška publika i kritičari umjetnosti ...

prikazi prodora oblih ploha uz pomo´c ... - Repozitorij PMF-a - unizg

(a) tlocrt. (b) nacrt. (c) bokocrt. Slika 3.6: Ortogonalne projekcije valjaka i ... Primjeri prodora oblih ploha mogu se pronaci i u najjednostavnijim stvarima koje ...

PRIKAZI 18-08 COLORprelom:PRIKAZI 14/04 prelom - IPCC

integrirani pogled na promjenu klime koji je zadnji dio »etvrtog izvjeπ a o ... Scenarios - SRES, 2000) predvi a se pove anje globalnih emisija GHG-a za ... od kopnenih bujica i Àeπ a obalna plavljenja te pove anu eroziju (izazvanu olu-.

PRIKAZI 18-08 COLORprelom:PRIKAZI 14/04 prelom - DHMZ-a

nih temperatura zraka i oceana, πiroko rasprostranjenog topljenja snijega i leda i porasta srednje globalne ... Sugiyama, Rob Swart, Dennis Tirpak, Coleen Vogel, Gary Yohe. Uvod ... podruËjima nićih visina (kao πto su planinski sportovi). 2.

Alkoholizam u žena - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

velika još uvijek manja od cijene koju država troši na saniranje posljedica ... jedna čaša vina ili jedna čašica koncentriranog alkoholnog pića). ... egzacerbaciji postojeće psihijatrijske bolesti, kao „menstrualna psihoza“ tj. prolazni psihotični.

Androgenetska alopecija u žena - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

psihičkom stresu, promjeni preparata za njegu kose kao i ustaljenom mišljenu da ... Kratkim frizurama, kovrčanjem i bojanjem kose prividno se može povećati.

Metode određivanja volumena dojki u žena - Dr Med | Repozitorij ...

Mjerenja su provedena na 50 ispitanica s ''estetski savršenim'' dojkama, ... Studijom koju su proveli Longo i sur., željeli su istražiti povezanost anatomskih mjera dojki i ... dojke izračunava se rekonstrukcijom 3-dimenzionalne (3D) slike pomoću ...

Financiranje žena poduzetnica u poljoprivredi - Repozitorij Fakulteta ...

zanimanje za poslovne žene, te da polako nastaje sve više programa, ... U većini zemalja EU i u svijetu postoje razni poticaji i programi za pomoć u financiranju ... 2016.). Tablica 1. Razlozi pokretanja poduzetničke aktivnosti žena na selu.

Nevena Ročić PRIKAZ ŽENA NA ... - FPZG repozitorij

svakom sportskom terenu, stoga rezultate morate pratiti upravo putem medija. ... novca kako bismo uživo mogli prisustvovati sportskim spektaklima, pa zato ni ne čudi ... neobično jer su sportska natjecanja „autentičan izraz nečije nadmoći budući da počiva(ju) na ... 12. borilački sportovi (UFC, boks, karate, taekwondo...).

Trening s otporom u prevenciji osteoporoze kod žena - Repozitorij ...

Slika 11. Potisak sa klupe bučicama (eng. dumbbell bench press). 4.6. Vježbe vertikalnog potiska. U ove vježbe uglavnom spadaju potisci iznad glave, u kojima ...

uloga žena u gornjem paleolitiku - Repozitorij FFZG-a

Venera iz Lespuguea, stara oko 25 000 godina te Venera iz Laussela također (Soriano Campos,. 2016, 38). U mediteranskoj grupi nalazi se sve skupa 19 ...

utjecaj geometrije kuka žena - Repozitorij MEFOS - Medicinski ...

dijafiza) i CN osovine označen je kao CNS kut. NS kut (Neck-Shaft eng.- vrat-dijafiza) je kut između dijafizne i NN´osovine. Kutovi su mjereni kutomjerom na ...

položaj žena na tržištu rada - Repozitorij Međimurskog veleučilišta u ...

18 srp 2015 ... Položaj žena kao radne snage kroz povijest usko je vezan s pravima žena i percepcijom muškaraca što žena treba biti i što bi trebala raditi.

uloga žena u kulturnom životu zadra u 19. iu ... - Repozitorij UNIZD

25 Kako je često boravio u društvu poznatih umjetnica i pjesnikinja kojima se ... bili i visoki austrijski dužnosnici kao barun Welden, znanstvenici Enrico Pratter ... Vranska-Alačević, Malvina Borelli-Korolija, Angelina Borelli-Maschek, Zoe Borelli ...

Prikaz žena u serijalu filmova o Jamesu Bondu - Repozitorij UNIZD

Uzorak filmova snimljenih između 2000. i 2009. uključuje: Avatar, Vitez tame, Shrek 2, ... Daje znak rukom, nakon čega svi ženski likovi sinkronizirano padaju na.

ŽENA, MAJKA, RADNICA: ZAPOSLENOST ŽENA U SREDIŠNJOJ ...

bile rezervirane za muškarce (liječnice, profesorice u gimnaziji ili na fakultetu, pravnice) ... izbor karijere i traže vrednovanje kućanskog rada; zauzimaju se za ... prosječni udio zaposlenih žena, naročito Zagreb i Varaždin, nego Jugoslavija (26 %). ... svjedoči kazivač P. P. iz Kašine za djevojke iz okolice Marije Bistrice na ...

PROMJENA PERCEPCIJE JOSIPA BROZA TITA U AMERIĈKOJ ...

prouĉit ćemo na koji je naĉin Josip Broz Tito prikazivan u novinama The ... Tijekom 1949. bilo je već jasno da sukob Tita i Staljina nije nikakav trik i Zapad je ... Struĉnjaci za SSSR kaţu da Staljin Tita ne voli već dvije godine jer, za razliku od ...

nove tendencije u američkoj ekonomskoj sociologiji - doiSerbia

Silvano Bolčić: Nove tendencije u američkoj ekonomskoj sociologiji. 127 kao što su socijalni akter, socijalna struktura, društveni položaj, društvena uloga,.

MEDICINA U RIMSKOJ VOJSCI

Živio je za vrijeme cara Tiberija, a poznat je kao prvi rimski enciklopedist. Pisao je o ... Tako je car Tiberije, primjerice, za vrijeme germanskog i panonskog rata ...

medicina u rimskoj vojsci - darhiv

provincija, tj. na rubove Rimskog Carstva, a govorimo o britanskom, rajnskom, recijskom, dunavskom ... papirusima. Iduće poglavlje nosi naziv „Medicina rimske vojske na tlu Hrvatske“. Uz kratak ... koji leže na tlu današnje Republike Hrvatske.

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...