Drvenaste invazivne biljne vrste Hrvatske - Repozitorij Fakulteta ...

OBIČNI PAJASEN – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 6. 3.1.Podrijetlo. 6. 3.2.Morfologija. 7. 3.3.Rasprostranjenost u Hrvatskoj. 8. 3.4.Ekologija vrste i utjecaj ...

Drvenaste invazivne biljne vrste Hrvatske - Repozitorij Fakulteta ... - Srodni dokumenti

Drvenaste invazivne biljne vrste Hrvatske - Repozitorij Fakulteta ...

OBIČNI PAJASEN – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 6. 3.1.Podrijetlo. 6. 3.2.Morfologija. 7. 3.3.Rasprostranjenost u Hrvatskoj. 8. 3.4.Ekologija vrste i utjecaj ...

Invazivne biljne vrste

biljke zbog njezine dekorativnosti ili velike medonosnosti, a nenamjerno širenje je primjerice širenje sjemena invazivne vrste sa sjemenom drugih vrsta kao što ...

KORIŠTENJE BIOMASE INVAZIVNE BILJNE VRSTE JAPANSKI ...

31 kol 2017 ... VRSTE JAPANSKI DVORNIK (Reynoutria japonica). U PROIZVODNJI ENERGIJE. DIPLOMSKI RAD. PETRA FILIPČIĆ. ZAGREB, veljača, 2018 ...

invazivne biljne vrste u poplavnim šumskim ekosustavima

27 lip 2018 ... Asclepias syriaca L. - cigansko perje. . - ukrasna biljka otrovna u vedim količinama medonosna dlake iz plodova su tople i 6 puta lakše od.

invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal njihove biološke ...

sve druge biljne vrste. Od ukupnog broja zabilježenih invazivnih vrsta biljaka, najveći broj pripada porodici Aste- raceae (8 vrsta), zatim porodicama Rosaceae i ...

invazivne biljne vrste i ekološki čimbenici koji utječu na njihovo ...

invazivne vrste biljaka su unešene i prisutne na području Zabrana. Od ukupnog broja zabilježenih invazivnih vrsta biljaka, najveći broj pripada porodici ...

invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal ... - Semantic Scholar

Trčci i mravi su se pokazali kao dobre grupe za redukciju brojnosti nekih korovskih biljaka, jer je utvrđeno da se neke njihove vrste hrane sjemenkama ovih ...

Drvenaste ljekovite biljke - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

CRNA BAZGA – Sambucus nigraL .. ... Bazga se ubraja među najstarije i najomiljenije ljekovite biljke čije je sjeme pronađeno na lokalitetima koji svjedoče o ...

Biljke Hrvatske Strane invazivne vrste - HAOP

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Velika zlatnica. Solidago gigantea Aiton. Čivitnjača, amorfa. Amorpha fruticosa L. Cigansko perje. Asclepias syriaca L.

invazivne vrste mekušaca u jadranskom moru ... - Repozitorij PMF-a

Puževi su, s obzirom na broj vrsta, najveća skupina mekušaca. Na tijelu se ... Neke vrste rakova hrane se ovom vrstom, međutim, to nije poticaj za ... zamjena ili kao alternativa za uzgoj autohtonih vrsta, posebno europske kamenice (Ostrea.

Alohtone kopnene biljne vrste u Republici ... - Repozitorij UNIZD

11. 3.3.3. Robinia pseudoacacia L. (bagrem, obični bagrem) . ... Mitić B., (2008): Preliminary check-list of invasive alien plant species (IAS) in Croatia. 2. Horvat ...

Invazivne vrste algi iz roda Caulerpa u Jadranu - Repozitorij UNIZD

11 svi 2017 ... Caulerpa racemosa, te Caulerpa prolifera koja je autohtona vrsta (www.akvarij.net). Ime roda dolazi od grčke riječi “caulos“- stabiljka, i “erpo“- ...

Utilitarne biljne vrste kućnih vrtova kopnenog ... - Repozitorij UNIZD

Analiza autohtonih i alohtonih utilitarnih vrsta kućnih vrtova kopnenog dijela mediteranske ... trajnice, jednogodišnje i dvogodišnje vrste, sukulenti te penjačice.

ekogeografija invazivne flore hrvatske - Repozitorij PMF-a

Hvala Vam, Margarita Miletić, Maša Pavićević, Marlena Filipas i Ana. Hrgovčić, što ste fizički i mentalno sudjelovale u cijeloj priči. Niti jedna zahvala ne može ...

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

invazivne biljke hrvatske invasive alien plants of ... - Repozitorij PMF-a

Opuntia ficus-indica (L.) Miller - indijska smokva. Opuncija, indijska smokva ili svekrvin jezik samo su neki od naziva za ovaj kaktus (por. Cactaceae) podrijetlom ...

INVAZIVNE VRSTE

26 lis 2011 ... (Azija→ J. Amerika, Japan, Europa, neki pacifički otoci). - Unesen radi kontrole populacije zmija otrovnica, prešao na glodavce i ptice ...

Morfološka obilježja i značaj vrste vinova loza - Repozitorij Fakulteta ...

24 lip 2019 ... Morfološka obilježja i značaj vrte vinova loza (Vitis vinifera L.) ... List vinove loze ima važnu ulogu u procesu fotosinteze, disanja i transpiracije ...

Invazivne tuje vrste

tuje vrste. Invazivne vrste so velika in hitro razraščajoča se grožnja za avtohtono biotsko raznovrstnost v Evropi. Rastline in živali, ki zaidejo v nove, neznane ...

alohtone vrste slatkovodnih riba hrvatske ... - Repozitorij PMF-a

3.2 VRSTE UNESENE SAMO U JADRANSKI SLIJEV. Jadranski slijev zauzima površinu od 21 405 km. 2. i u njemu obitava ukupno 88 vrsta riba. Rijeke koje mu ...

INVAZIVNE ALOHTONE VRSTE U ŠUMARSTVU

24 stu 2010 ... naseljavanje ili širenje ugrožava biološku raznolikost. Svojstvo nezavičajnosti. intenzivno širenje. Azijska božja ovčica –Harmoniaaxyridis.

Invazivne vrste - CaSA NaRA

Azijska višebojna bubamara, buba veštica, harlekin, Asian lady beetle; Halloween beetle; ... na analnom segmentu sa trbušne strane se nalazi analni češalj.

Strasbourg, 22 May 2002 - Invazivne vrste

Slatkovodne ribe (uglavnom tropske) : 1000 vrsta. •. Tropske morske ribe: 1000 vrsta. ... trguje su koi šaran (obojeni sojevi vrste Cyprinus carpio) i zlatna ribica ...

biljne i životinjske vrste - Vojvodinašume

ljih ptica, Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - stro- go zaštićene vrste (Službeni glasnik ...

ZAŠTIĆENE BILJNE VRSTE U HRVATSKOJ

Ugroženost biljnih vrsta. ○ Crvene liste i crvene knjige pripadaju najšire primjenjivanim alatima u zaštiti biološke raznolikosti – nužni katalozi ugroženih svojta u ...

rijetke i ugrožene biljne vrste i

Ugroženost biljnih vrsta. ○ Crvene liste i crvene knjige pripadaju najšire primjenjivanim alatima ... Crvena knjiga Hrvatske On-Line je projekt Botaničkog zavoda.

RIJETKE I UGROŽENE BILJNE VRSTE II

mlade prokuhane biljke mogu se jesti. Limonium oleifolium ... primorskog područja, raste u šumama i šikarama; sve ciklame su u Hrvatskoj zaštićene Zakonom; ...

RASPROSTRANJENOST INVAZIVNE STRANE VRSTE PAJASENA ...

Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) brzorastuće je listopadno stablo podrijetlom iz sušnih i toplih dijelova Kine. Proširen je na svim kontinentima,.

Invazivne vrste u Međimurju - Medjimurska priroda

Velika zlatnica, zlatošipka. (Solidago gigantea). Stvara velike monokulture i stvara spoje- ve koji smanjuju klijavost domaćih vrsta i tako smanjuje bioraznolikost.

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE NA LJUBLJNASKEM BARJU

Črnoplodni mrkač(Bidens frondosa). Pot nas je vodila dalje do Vnanjih Goric, kjer smo izstopili iz avtobusa in naše spoznavanje tujerodnih vrst na Ljubljanskem ...

Ugrožene biljne vrste u kanjonu Vrbasa

Arten/Moehringia-bavarica.htm). • nježna trajnica busenasta izgleda ... croaticus (Borbás) Tutin – hrvatski klinčić ili karanfil. (https://www.nin.hr/hr/prirodna-.

3 MEDONOSNE BILJNE VRSTE PLEŠIVIČKOG PRIGORJA (SZ ...

Dubravka Dujmović Purgar, Nada Hulina. SAŽETAK. U tijeku florističkih istraživanja Plešivičkog prigorja uočen je veći broj medonosnih biljnih vrsta.

Invazivne vrste školjkaša u slatkovodnim ekosustavima ... - HUSEk

istočnoazijska bezupka o Por. Unionidae o Nativna vrsta: jugoistočna Azija o Područje introdukcije: o Europa o Srednja Amerika o Sjeverna Amerika. ~30 cm ...

Invazivne vrste u Hrvatskoj–što su, odakle su stigle i zašto su ...

Razmnožavanje: dvospolac. ○ Način života: više jedinki živi zajedno (“piramida”), na dnu je najstarija i najveća jedinka (ženka), iznad nje su mlae i manje ...

Introduction STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACA U ...

(alohtone) vrste kukaca često se unose u šumske ekosu- stave, a one se definiraju ... Cy nipidae), kestenova osa šiškarica je novi i značajan šte tnik na pitomom ...

Invazivne vrste kukaca i opasnost za Hrvatsko šumarstvo

Page 6. http://stetnici.sumins.hr. Page 7. INVAZIVNE VRSTE. • japanski dvornik. (Reynoutria japonica). • školjka Dreissena polymorpha http://stetnici.sumins.hr ...

Invazivne vrste na području Koprivničko- križevačke županije

BIZAMSKI ŠTAKOR Ondatra zibethicus. Link (Rodentia: Muridae). ... 8 DOLENEC, Franjo: Ondatra ili bizamski štakor. // Priroda 7. – 8, Zagreb: Hrvatsko ...

Neželjeni gosti naših voda - Invazivne vrste

silne probleme brodovima. vodena kuga intenzivno se vege- tativno razmnožava, pa vrlo brzo može prekriti velike vodene površine te onemogućiti plovidbu i ...

Europski kodeks ponasanja o rekreacijskom ... - Invazivne vrste

milijardi eura na ribolovni pribor, naknade za ribolov te troškove smještaja i ... sjednici održanoj u Zagrebu u Hrvatskoj, u svibnju 2010. godine, potvrdila ...

Priručnik Mini morska školica - Invazivne vrste

ALGE. SMEĐE ALGE. Morske alge igraju veliku ulogu u morskom ekosustavu. One spadaju u glavne primarne proizvođače mora što znači da im je potrebna ...

Halofitne biljne vrste – izolovanje i karakterizacija sekundarnih ...

HEMIJSKI FAKULTET. Jovana M. Stanković. Halofitne biljne vrste – izolovanje i karakterizacija sekundarnih metabolita. Doktorska disertacija. Beograd, 2019.

Europski kodeks ponasanja o kucnim ljubimcima i ... - Invazivne vrste

životinja, uključujući sisavce, ptice, gmazove, vodozemce, ribe i beskralješnjake (npr. pauci, paličnjaci i škorpioni). Nekim će svojtama biti relativno teško pobjeći ...

Rijetke, ugroţene i endemske biljne vrste Glamočkog područja

Taxus baccata L. – Tisa . ... Višegodišnja 10 do 30 cm duga biljka. Listovi jednostavni ... Trajna zeljasta biljka do 120 cm visine raste u vapnenačkom gorju na.

Ugrožene, osjetljive i rijetke šumske biljne vrste - Šume TK

Daphne blagayana Freyer. Blagajev likovac. Equisetum himale L. Zimska preslica. Eranthis hyemalis Salisb. Ozimica. Ilex aquifolium l. Božikovina. Iris bosniaca.

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju. Završni rad ... Mjesto Bilje, jedno od najstarijih naselja u Baranji, smješteno je oko 5 km sjeverno od. Osijeka. ... istočnoj Slavoniji (Šegota i Posavec Vukelić, 2008). Slika 2.

Ivazivne biljne vrste na nekim sportsko-rekreativnim površinama ...

Pod invazivnim biljnim vrstama podrazumevaju se one vrste biljaka koje potiču iz ... Srbije” (I-X), „Livadske biljke”, Kojić (1990), „Ekskurziona flora šuma Srbije”, ...

ugrožene i rijetke biljne i životinjske vrste močvare ... - Sava River

U izdani se arteški pritisak sa podinom javlja na dubini od 150-200 m. UGROŽENE I RIJETKE BILJNE I. ŽIVOTINJSKE VRSTE MOČVARE GROMIŽELJ ...

Otrovne biljne vrste u dvorištima škola i dječjih vrtića grada Zadra

sinensis), a jedna je svojta s otrovnim listovima (Nerium oleander). Najučestalije otrovne vrste su Viburnum tinus, zastupljen na sedam lokaliteta (pet škola i dva ...

antički grci na tlu hrvatske - Repozitorij Fakulteta hrvatskih studija

16 stu 2019 ... Grčka kolonizacija ostavila je velikog traga u povijesti čovječanstva/Europe. Svojim su širenjem u druge krajeve Grci trajno promijenili tadašnju ...

Uvod v TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE Uvod v ... - ZGS

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE. P - 1. Vsebina: Marijan Denša, Oblikovanje: Gregor Štancar. KAKŠNI so njihovi VPLIVI? ZDRAVJE LJUDI. Viri: Projekt Thuja ...

invazivne biljke hrvatske invasive alien plants of croatia seminarski rad

(glavočike cjevnjače). Terofit je što znači da nepovoljni period preživljava u obliku sjemenke. Naraste od 30 do 100 cm visine. Stabljika je većinom uspravna i ...

matematički fakultet biološki odsjek biljne droge ... - Repozitorij PMF-a

cijenjena u pučkoj medicini (http://www.val-znanje.com/modem/zdravlje-ljekovite-biljke). Maje, indijanski narod Srednje Amerike, zahvaljuju kukuruzu svoj ...

RAZDOBLJA I KNJIZEVNE VRSTE HRVATSKE ...

Hrvatska srednjovjekovna kr,jizevnost obuhvaca razdoblje od poeetaka pismenosti ... hrvatsku knjizevnost srednjega vijeka sagledava sarno kao dio hrvatske.

prijavnica seminar biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

CORTEVA, CROCPA, DANON, GENERA, ORCHEM, POLJOCENTAR, SUMI AGRO,. SYNGENTA AGRO. SPONZORI: AGROCHEM MAKS, AGRO VIL, ...

endemske vrste riba republike hrvatske - HGK

U Hrvatskoj: • 2 razreda - 13 redova – 26 porodica. • oko 140 vrsta i podvrsta (velik broj svojti) - ovisno o tome kako definirati slatkovodne ribe? • RAZNOLIKOST ...

Rod Lilium – endemi i ugrožene vrste u flori Hrvatske

Rod Lilium – endemi i ugrožene vrste u flori Hrvatske. Završni rad. Povjerenstvo za ocjenu završnog rada: 1. doc. dr. sc. Sanda Rašić, mentor. 2. prof. dr. sc.

seminar biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

programu tvrtke „Chromos Agro“. ▫ 9.30 - 9.40. Vasja Hafner: VINTEC – biološki pripravak protiv bolesti čokota vinove loze. ▫ 9.40 - 9.55. Marina Palfi, Nada ...

glasilo biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

2008.) i na otoku Braču ‒ lokalitet Supetar (Zavod za zaštitu bilja (Bjeliš), 2013.). U ta dva slučaja ... učinkoviti na jaja ili pokretne forme grinje. Trenutačno je u ... Destileriju Rossi. Uz pršut i sir kušali smo njihovu medovaču, teranino i bisku te.

vrste mnogokuta - Repozitorij PMF-a

Takoder cemo spomenuti manje poznati tetivni i tangencijalni cetverokut. Do- kazat cemo brojna njihova svojstva od kojih je najzanimljiviji Japanski teorem o ...

VRSTE IZ PORODICE OŠTROLISTA - Repozitorij PMF-a

12 srp 2019 ... Symphytum officinale L. (ljubičasti gavez) trajna je zeljasta biljka koje naraste do 80 cm visine. Latinsko ime roda Symphytum složenica je ...