Ailanthus altissima - HAOP

Opis svojte. Pajasen je razgranato, brzorastuće, listopadno stablo, visoko do 30 m. Kora debla je siva s uzdužnim bijelim prugama. Ima neparno peraste ...

Ailanthus altissima - HAOP - Srodni dokumenti

Ailanthus altissima - HAOP

Opis svojte. Pajasen je razgranato, brzorastuće, listopadno stablo, visoko do 30 m. Kora debla je siva s uzdužnim bijelim prugama. Ima neparno peraste ...

Ailanthus altissima - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

raznolikost. Jedna od njih je i biljna vrsta pajasen [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle], koja je jedna od najopasnijih invazivnih drvenastih biljaka kako u svijetu, ...

Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na ...

Pajasen uglavnom nastanjuje napuštena područja kao što su rubni dijelovi grada ... Ključne riječi: invazivne biljne vrste, pajasen, Ailanthus altissima (Mill.) ...

PAJASEN [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] - STRANA INVAZIVNA ...

Pajasen (Ailanthus altissima) brzorastuće je listopadno stablo podrijetlom iz. Kine, visine do 35 m. Maksimalna prilagodljivost uvjetima okoliša u kojem raste čini ...

Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u. Republici Hrvatskoj. Maja NOVAK, Nenad NOVAK. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu ...

Tree of heaven Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - Semantic Scholar

– Glas. Šum. Fak. 1: 75-116. Jovanović, B. (1971): Dendrologija sa osnovama fitocenologije. – Beograd.

HR - HAOP

RTA Counterpart). Tel: 385 (0)1 5581 663. E-mail: [email protected] Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU ...

2017 - HAOP

Otpadne gume ..................................................................................................................... ... 20. 2.2.1. Količina otpadnih guma . ... CIAK d.o.o.. Donji Stupnik, Stupničke ...

u hrvatskoj - HAOP

susrećemo u našim šumama i na livada- ma, ali i one ... nekoliko nalazišta u Hrvatskoj), a odsječci njezinih ... nja, usko rasprostranjeni endemi te vrste za koje to ...

2012 - HAOP

143. 4.17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA . ... 2 574 Splitsko - dalmatinska. Sisačko - moslavačka ... Rudine Promet Jota Plast d.o.o.. KALI. 20 03 01.

2008. - HAOP

UNIMER D.D. ČAKOVEC. DEKANOVEC. 832. 20 01 23*. 0,08. DUMA ELEKTRONIKA,. Nenad Kovačić. FLORA-VTC d.o.o.,. Vukovarska 5, 33000. Virovitica.

2013 - HAOP

oporabu i/ili zbrinjavanje otpada nakon što su ishodile koncesiju od Ministarstva zaštite ... i neopasnog otpada tvrtke CIAK d.o.o. u Zaboku, Gubaševo bb.

2008 - HAOP

11 pro 2009 ... METIS d.d. - Podružnica Rijeka, Kukuljanovo 414. ISTARSKA ŽUPANIJA ... BITECHNIQUE d.o.o. RIJEKA. 116844,00. 3352,00. 0,00. 1556,00.

2010 - HAOP

24 stu 2011 ... Bratkovića 1, Čakovec. BEDENICA. 1506 ... Čakovec. Donji Kukuruzari. 2047 15 01 07. 0,94 Eko-Flor Plus. d.o.o. ... 217 PONIKVE d.o.o. Metis.

azbest - HAOP

C.I.A.K. d.o.o.. Josipa Lončara ... Ul.Jablanova bb. 31 000 Osijek ... Najznačajnije količine sakupile su tvrtke KEMIS TERMOCLEAN d.o.o., CIAK d.o.o., EKONEX.

2009 - HAOP

... MAKSIMIR d.o.o.. 41. AUTO MARITEA D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRV ... AUTO-HRVOJE d.o.o.. 77. AUTO-KNEZ ... HORVAT - DUBRAVA d.o.o.. 152. HORVAT ...

2012. - HAOP

12 srp 2012 ... AUTO FITNESS, OBRT SERVIS. MOTORNIH ... AUTO KUĆA PORKOLABIĆ. AUTO KUĆA ... AUTO KREŠO TRGOVINA d.o.o.. Servis Osijek.

svojte - HAOP

nju ili pričekati da biljka procvjeta. Slika 1. Gorska ... izrezana na 7 ∑ 9 isperaka prvog reda, a pojedini isperci, ponovno 2 ∑ 3 puta perasto izrezani, na više ...

2018. - HAOP

Čistoća d.o.o.. Dubrovnik. Put od Republike 14,. DUBROVNIK komunalni postupci sanacije u tijeku. NE. 25.355,20. 16.480,88. 0,00. 8.975,94. 118. Kokojevica.

priručnik - HAOP

staništa .pogodnih .za .život .pojedinih .vrsta, .što .je .posljedica, .ponajprije, . različitih .ljudskih ... To .u .Hrvatskoj .posebno .vrijedi .za .smeđu .krastaču .(Bufo bufo) . .Migracija . krastača .je ... prstića .vodozemaca .i .guštera…), .vanjskim ...

dzzp.hr - HAOP

dzzp.hr. Nakladnik: Državni zavod za zaštitu prirode Za nakladnika: dr. sc. Matija Franković Uredili: Petra Rodić, Boria Vitas, Ana Maričević. Fotografije: Borut ...

2016. - HAOP

15 pro 2017 ... ... iz baze RPOT/OPVN za 2016. godinu. HAOP, prosinac 2017. - 3 - ... 2.10 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA . ... razreda Zagrebačke županije prijavljenih u bazu RPOT/OPVN. Naziv operatera ... Near – miss). Izvješće o ...

VIZOR doo - HAOP

VIZOR d.o.o., ekologija zaštita, konzalting, Koprivnička 1, Varaždin. 2 ... sakuplja, prevozi i zbrinjava tvrtka Čistoća d.o.o. Varaždin čije je sjedište u Varaždinu, ...

Dodatak 2 - HAOP

hrvatskih pasmina pastirskih pasa na regionalnoj razini osnivanjem barem 2 ogranka na području. Dalmacije i Like. MPRRR. MPRRR,. DZZP,. HZPSS, HSC DR.

2011. - HAOP

AUTOMEHANIĈARSKA RADIONICA. JOSIP TOKIĆ ... Put Vrela 81. Zadar. 23000. 18. AUTOMEHANIĈARSKI OBRT PERE Matije Vlaĉića 91. Zadar. 23000. 19.

Kockavica - HAOP

Fritillaria meleagris L. Obična kockavica, prava kockavica, močvarni tulipan, kukovača. Red: Liliales. Porodica: Liliaceae. Opis svojte. Kockavica je 2 ( 5 ) 30.

PGO 2018.-2023. - HAOP

10. • izbjegavanje i sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš,. • samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom,. • uspostava sustava ...

korice_SPILJSKA FAUNA.cdr - HAOP

Karta Dinarida s granicama Hrvatske i susjednih dinarskih zemalja i granicama ... kojih su Cerovačke špilje turistički uređeni objekti u kojima je zbog opsežnih ...

Smeđi medvjed - HAOP

Trag stražnje šape lako je prepoznatljiv jer ostavlja otisak sličan otisku bose noge čovjeka, ali s pandžama. Dužina otiska stražnje šape može doseći do 25 cm, ...

Pregled podataka_RegDOZ_2019 - HAOP

19 stu 2019 ... tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO: http://eonto.azo.hr. Do lipnja 2019. godine, potvrdu o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta ...

komunalnog otpada - HAOP

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA ........................... ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

Poštovani gospodine, - HAOP

PREGLED PO ŽUPANIJAMA. 13. 4.1. Zagqebačka. 14. 4.2. Krapinsko-zagorska. 20. 4.3. Siračko-morlauačka. 25. 4.4. Kaqlouačka. 28. 4.5. Vaqaždinrka. 31. 4.6.

finalni nacrt - HAOP

odabranim prema kvaliteti, dostupnosti i potpunosti podataka. 1 http://roo.azo.hr/. 2 „Narodne novine“, broj 35/08, 87/15. 3 http://roo-preglednik.azo.hr/Default.

Poštovani gospodine - HAOP

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom je novčani iznos koji plaćaju proizvođači ili ... Ostale namjene: 750 kn/t ... fizičke osobe (obrtnici) dužne su uplatiti i povratnu naknadu, u iznosu od 0,50 kn po ... Povratna naknada uplaćuje se na.

e-ONTO Upute za administratore - HAOP

16 sij 2019 ... Vođenje e-ONTO sustava: HAOP Web adresa: http://eonto.azo.hr. Ovi materijali zamišljeni su kao uputstva za krajnje korisnike aplikacija ...

2013 (do travnja - HAOP

PEVEC maloprodaja neprehrambene robe d.d.. PC Bjelovar ... POSUDE d.d.. ĐURO ĐAKOVIĆ ZAVARENE ... INOX-METALI d.o.o.. INOX-METALI d.o.o..

2014. i 2015. (PGO-PO) - HAOP

9 pro 2016 ... PJ Sveti Ivan Zelina. Vladimira Nazora. 87. Sveti Ivan. Zelina. Ne. 61 ... 194 Mali pogonski strojevi d.o.o. ... Poljoprivredni centar d.o.o..

Pregled_Povjerenici za otpad_2018 - HAOP

1 svi 2018 ... Petra Preradovića 29, 42000 Varaždin. Varaždinska ... Elektro-Kontakt d.d.. Radnička cesta 115 ... Frigo & Co d.o.o.. Cehovska 4, 42000 ...

Pregled_Povjerenici za otpad_2019 - HAOP

1 svi 2019 ... obveze. Povjereniku se mora osigurati dostatno vrijeme tijekom radnog vremena radi obavljanja obveza ... Petra Preradovića 29, 42000 Varaždin. Varaždinska ... Zagrebačka. 444 Elektro-Kontakt d.d. ... 499 Frigo & Co d.o.o..

Komunalni otpad - HAOP

25 kol 2009 ... Postupanje s komunalnim otpadom, prijava podataka za 2007.g. u Registar ... 124,86 Varkom d.d. ... ljepila – na bazi vode, otpad od tutkala –.

katalog otpada - HAOP

Izvod iz Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15 ). 1. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU. Radnička cesta 80. 10000 Zagreb. KATALOG OTPADA.

Vretenca Svojte - HAOP

VRETENCA • INVENTARIZACIJA I PRAĆENJE STANJA • ZELENI KRALJ • Aeshna viridis. Ae. Aeshna viridis (Eversmann, 1836). Opis svojte. Ovo vretence ...

Zmije u Hrvatskoj - HAOP

22 pro 2008 ... U Hrvatskoj je samo pjegava crnokrpica ... Pjegava crnokrpica (Telescopus fallax). Planinski ... sljeparica i crvenkrpica kao vrste s nedovoljno.

Preuzimanje publikacije - HAOP

Pjegava crvenkrpica. (Zamenis situla1). Žuta poljarica. (Dolichophis caspius2). Šara poljarica. (Hierophis gemonensis3). Crna poljarica. (Hierophis viridiflavus4).

Letak Umweltbundesamt HR.pdf - HAOP

RTA Counterpart). Tel: 385 (0)1 4886 856. E-mail: [email protected] Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU ...

00_opce strane.qxd - HAOP

CONTI et al. 1997), Sloveniji (SV) (prema WRABER et ... Zapadnopanonska makroregija. Lokaliteti. ur|eva~ki pijesci, okolica Molvi, Podravske Sesvete,.

Nacionalna klasifikacija staništa - HAOP

Cretovi. Cretovi – Zajednice vlažnih staništa čije biljke svojim ugibanjem stvaraju treset. Treset predstavlja ostatak mahovina i viših biljaka koji postepeno ...

Okoliš na dlanu I-2018 - HAOP

kovati onečišćenje okoliša i kontraproduktivno djelovati na biljnu proizvodnju. Trend i ... kojeg je proveo HAOP te podataka iz HAOP baze Registra onečišća-.

eONTO - KORISNIČKE UPUTE - e-ONTO - HAOP

16 sij 2019 ... Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika (obrazac ONTO, obrazac. ONTO-P) i pratećih listova (obrazac PL-O) za ...

Upute za popunjavanje KT1, KT3, KT4 i KT5 obrazaca u ... - HAOP

➄ Pojedina količina tvari (redak u tablici) se može obrisati klikom na "Briši" u zadnjem stupcu tablice. ➅ Nakon što upišete sve KT obrasce kliknite "Spremi" na ...

Okoliš na dlanu I – 2017 - HAOP

usluge javne vodoopskrbe, vodeni ekosustavi podržavaju poljoprivredu, promet, industriju, energetiku i turizam, a nezamjenjivi su u regulaciji životnog ciklusa ...

sismis BROSURA 4.indd - HAOP

Mali potkovnjak (. Rhinolophus ... Puno prije nego što su preci ljudi imalo sličili majmuni- ma, vrste ... Mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros) ima vrlo široka ...

Izvješće - Kakvoća zraka - HAOP

29 -. 2.2.2. PODRUČJE HR OS – GRAD OSIJEK . ... PODRUČJE HR ZG – GRAD ZAGREB . ... mjernoj postaji Slavonski Brod-1 usrednjeni na 24 sata i 1 sat.

plan gospodarenja otpadom - HAOP

Drvenarija(namještaj, palete...) Metal (posuđe, namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...) Građevinski otpad (šuta ... na www.fzoeu.hr) prima se povratna naknada.

The Environment in Your Pocket I-2019 - HAOP

in Your Pocket, widely known as comprehensive and simple overview ... 50% in comparison to 1990 levels, the limit exceedances in 2017 in Zagreb were ...

CK Leptira 6-2015.indd - HAOP

Razvojni ciklus leptira karakteriziran je potpunom preobrazbom (holo- metabolijom) ... njena prehrana odraslih smanjuje životni vijek, a dio jajašaca se i reap-.

crveni popis gljiva hr1 - HAOP

1 lis 2008 ... tamnovlaknata pečurka. Albatrellus pes-caprae. (Pers. : Fr.) Pouzar. VU maglen. Aleuria boudieri. (Höhn.) J. Moravec. EN jarkocrvena tanjurica.

Pregled PGO-PO 2013 naslovnica - HAOP

Tovarnik. Da. 71. INA-Industrija nafte, d.d.. BP Vukovar-Mitnica. Bana Josipa Jelačića ... ČRNOMEREC 35. Zagreb. Ne. 42. AUTO SERVIS BINGULA. SERVIS.

Agencija za zaštitu okoliša - HAOP

17 velj 2014 ... broja otpadnih vozila koja nastaju uzrokovan je prije svega ekonomskom depresijom ... broju izvezenih rabljenih vozila. ... PSC OSIJEK d.o.o..

Slatkovodne ribe Svojte - HAOP

Lipljen Thymallus thymallus odrasli i mladi (crtež: M. Dolenc). Th ... Lipljen nastanjuje donje tokove turbulentnih vodotoka i gornje tokove sporih vodotoka s ...