E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 - FFOS-repozitorij

25 kol 2016 ... Filozofski fakultet Osijek ... godine predstavio novu uslugu e-knjižare, kao i uslugu audio knjige.6 Samo mjesec dana kasnije, isto nudi ...

E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 - FFOS-repozitorij

25 kol 2016 ... Filozofski fakultet Osijek ... godine predstavio novu uslugu e-knjižare, kao i uslugu audio knjige.6 Samo mjesec dana kasnije, isto nudi ...

E-knjiga u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

25 kol 2016 ... E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 ... Osijek, 2016. ... URL: http://mozaik-knjiga.hr/knjige/a-pogledaj-me-sad/ (2016-08-17).

integracija roma u hrvatskoj – primjer ... - Repozitorij PMF-a

Integration of Roma in Croatia – the case of Međimurje County ... possibility of a more frequent physical contact with Roma to express stereotypes, social.

Knjiga o Jobu - FFOS-repozitorij

Knjiga o Jobu unutar biblijskog kanona zauzima odrednicu mudrosne književnosti, a cijelu skupinu obilježava usredotočenost na Boga kao izvor mudrosti.

E-knjiga: razlike u katalogizaciji tiskane i ... - FFOS-repozitorij

2 Usp. Tadić, Katica. Stručna obradba knjižnične građe. // Rad u knjižnici : priručnik za knjižničare. URL: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/pog4.htm (2018-20-06).

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

Piratiziranje knjiga Utjecaj standardnih piratskih ... - FFOS-repozitorij

Poznati engleski pisac Neil Gaiman došao je do zanimljivog zaključka kad su ga pitali što misli o piratstvu, jer na njega kao pisca, to bi trebalo imati konkretan ...

Knjiga o Tobiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Knjiga o Tobiji smatra se jednom od najprepoznatljivijih pobožnih romansa biblijske ... knjiga o Makabejcima, Knjiga Sirahova i Knjiga Mudrosti, i dijelovi Knjige ...

Tiskana knjiga u digitalnom medijskom okruženju - FFOS-repozitorij

Tiskana knjiga je prvi oblik i proizvod masovnog medija kao što je tisak. Promatrajući ... U vizualnom pogledu tisak je ... Digitalni McLuhan: vodič za novo doba.

Knjiga o Jobu kao paradigma ljudskoga života ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: Knjiga o Jobu, patnja, paradigma, život, zasluga. Page 4. 4. 1. UVOD. Knjiga o Jobu jedno je od značajnijih djela svjetske književnosti. Ono, što ...

Samostalno izdavanje tiskanih i elektroničkih knjiga - FFOS-repozitorij

27 ruj 2015 ... Jane Austen odlučila je 1811. godine pod pseudonimom samostalno izdati roman „Razum i osjećaji“ (eng. Sense and Sensibility). Unatoč ...

Kultura bestselera u suvremenoj Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

1 ruj 2017 ... svijetu knjiga, a u odnosu na knjižare nudi goleme prednosti: praktičnost i jednostavnost ... izlaže listu od 10 naslova u kategoriji Najčitanije.

Književne nagrade u Republici Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

ALOJZ MAJETIĆ. M 1996. DANIEL NAČINOVIĆ. M 1997. MELITA RUNDEK. Ž. 1999. SANJA PILIĆ. Ž. 1999. IVONA ŠAJATOVIĆ. Ž. 2000. BRANKA KALAUZ. Ž.

Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i ... - FFOS-repozitorij

NOK, u američkom kurikulumu, koji se stvara u školskim okruzima, možemo pronaći ... zove Nacionalni obrazovni kurikulum, te su istaknute sastavnice, ciljevi i ...

Motiv bijega u hrvatskoj moderni - FFOS-repozitorij

Kritičari se slažu u tome da je Bijeg izrazit primjer romana lika. U središtu ... Kod strica Tome u Kraljevici Đuro se zaljubio u Zoru, koja je ondje ljetovala. Nakon.

Ljubavno pjesništvo u hrvatskoj moderni - FFOS-repozitorij

U radu će se analizirati ljubavne pjesme nastale u razdoblju moderne u hrvatskoj ... Ključne riječi: ljubavno pjesništvo, moderna, stil, Vladimir Vidrić, Antun ...

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

Pojava i razvoj muzeja u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Italija u 16. stoljeću već koristi latinsku riječ Musaeum, ali i talijanizirani oblik museo, za. 1 Vujić, Žarka: Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Art magazin Kontura, ...

(Ne)uslišana ljubav u hrvatskoj pastorali - FFOS-repozitorij

RENESANSA I PASTORALA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI . ... Cilj je završnog rada opisati tijek ljubavnih intriga u hrvatskoj pastorali kroz djelo Marina.

Teritorijalne promjene u Hrvatskoj od 1941. do ... - FFOS-repozitorij

Trst i Tršćanska kriza. S obzirom da je jugoslavenska vojska ušla u Trst prije savezniĉke, Tito i Jugoslavija htijeli su promjene granica prema onome što je u ratu ...

Petzoldovi modeli fantazmatskoga u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

17. 7.1.3. Vjekoslav Kaleb, Gost (1940.) . ... Ignorirajući povijesnu stvarnost Drugog svjetskog rata Vjekoslav Kaleb stvara novele na pragu socrealizma s ...

Gundulićeva Dubravka u hrvatskoj znanosti o ... - FFOS-repozitorij

Ivan Gundulić umro je 1638. godine u Dubrovniku (Vodnik, 1913: 255). Gundulić je bio glavni pjesnik dubrovačkog kazališnog repertoara. U Dubrovniku su se, ...

Najstarija matiĉna knjiga umrlih katoliĉke ţupe ... - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... ... RIJEĈI: povijesna demografija, matične knjige, stanovništvo, umrli, ... matičnih knjiga Historijskog arhiva u Dubrovniku“, Arhivski vjesnik, sv.

Benediktinci u Hrvatskoj u razdoblju srednjeg vijeka - FFOS-repozitorij

osnivača Benedikta i geslom moli i radi benediktinci su obilježili vjerski, kulturni i društveni život, ističući se na ... Kralj Zvonimir držao je samostan Sv. Grgura u Vrani i obnovio Krešimirovu slobodu Sv. Mariji u ... Slika 9: Medaljon sv. Benedikta.

Pravopisni priručnici u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Cipra - Klaićev Hrvatskim korijenski pravopis2. Usporedit će se ... a to je zapravo pravopisni rječnik za sve one riječi koje bi slučajno bile nerazumljive. Važno.

Logorski sustav u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

kompleks logora predstavlja najveći koncentracijski logor na području NDH. ... Tako Goldstein navodi da je logor „Danica“ bio „prvi veći i sabirni i radni logor“,.

Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Držićevim pastoralama – Tirena, Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga. Adona u komediju stavljena i Grižula – analiziraju se likovi vila s ...

glagoljica u hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prihvatili Ćirilovo pismo, glagoljicu, specifično je modificirali (u uglatu, granatu ... Glagoljica je kroz prvih pet stoljeća najprisutnija; iako je i latinica i te kako ...

Razvoj ženskog lika u hrvatskoj proznoj ... - FFOS-repozitorij

Lucija iz romana Posljednji Stipančići. Lucijina sudbina i bunt protiv društvene nepravde posljednji je korak prema samosvjesnoj ženi. ... (Novak, 2008: 44), a kao žena vezana je uz privatnu sferu. Zbog te izoliranosti i ... Novak, Vjenceslav.

Povijesni aspekti i tehnike knjigoveštva u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Svaka knjiga na svoj način doprinosi bogatstvu kulturne baštine i svaka od njih ... novinskim kioscima, na željezničkim postajama te drugim mjestima gdje je bila velika cirkulacija ... S dolaskom 20. stoljeća dolaze i nove promjene u svijetu knjige. ... Prije izuma tiska, dok su se knjige još ručno pisale i prepisivale, uvezivanje.

Odjek Carverovih kratkih priča u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

hrvatskih carverovaca, kojoj pripadaju: Miljenko Jergović, Ante Tomić, Robert Perišić i ... potom 2004. knjigu feljtona Klasa optimist, a 2005. roman Ljubav, struja.

Elementi fantastike u hrvatskoj kratkoj prozi 19 ... - FFOS-repozitorij

prvim pripovijetkama Rikarda Fliedera Jorgovanića takvi motivi u hrvatskoj književnosti pojavljuju. Motivi će biti analizirani na temelju nekoliko pripovijetki ranije ...

Glagolska vremena u Veberovoj Slovnici Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

U suvremenom se jeziku glagoli po predmetu radnje dijele u tri skupine, a to su: prijelazni, neprijelazni i povratni glagole. „Glagoli koji mogu imati uza se ...

Jezični purizam u Banovini Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... jezične čistoće. Naposljetku će se utvrditi i njihova aktualnost danas. Ključne riječi: Banovina Hrvatska, jezični purizam, hrvatski jezik, srpski jezik, razlike ...

Lirski stil melankolije u hrvatskoj Moderni - FFOS-repozitorij

neke temeljne odrednice unutar strukture moderne lirike u čemu će nam pomoći ... najtrajnijih obilježja nekog lirskog teksta s obzirom na to da je ona referent ...

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995. - FFOS-repozitorij

Donošenje Statuta SAO Krajine . ... Djelovanje srpskog stanovništva u SAO Krajini . ... Republika Srpska Krajina i Republika Srpska .

O hrvatskoj pokladnoj lirici - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prostorima prvu hrvatsku maskeratu, Gizdave mladosti i vi svi ostali, napisao je Džore Držić. ... jednoj vrsti pokladne pjesme koja je monološki strukturirana.

odnos religije i medija: primjer scijentologije u hrvatskoj - darhiv

scijentologija nedovoljno diskutirana i istražena tema na području Hrvatske. Jedan od ciljeva rada jest istražiti prezentiraju li mediji u Hrvatskoj scijentologiju ...

prednosti i nedostaci srednjih gradova u hrvatskoj: primjer ... - unizg

U drugom je poglavlju rada konstatirano da su srednji gradovi u Hrvatskoj po ... Varaždina i stanovnici prigradskih naselja) prednosti vide u veličini grada, ...

prednosti i nedostaci srednjih gradova u hrvatskoj: primjer grada ...

PROSTORNO PLANIRANJE GRADA VARAŽDINA. 42. 12.1. Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Varaždina. 42. 12.2. Prostorni plan uređenja (PPU) Grada ...

KNJIGA MUDROSTI U NOVOJ HRVATSKOJ BIBLIJI

Bibliji lijep prijevod knjige Mudrosti, za to nam jamči također autoritet. T. Ladana ... rozavjetne misli ne tako da napišem teologiju knjige Mudrosti, nego tako.

Platforme za prodaju i posudbu e-knjiga u Hrvatskoj i svijetu

svijetu je TookBook, koji želi promicati kulturu čitanja e-knjiga i popularizirati ... koja je naslovljena „Most read“, odnosno „najčitanije“ te nudi knjige koje ...

primjer grada zagreba - Repozitorij PMF-a

... prednosti su radiometrijska razlučivost, spektralno područje crvenog ruba te naposljetku povoljna cijena podataka. ... ostalog, granule opeka (tenisit). Tijekom ...

Platforme za prodaju i posudbu e-knjiga u Hrvatskoj i svijetu - darhiv

King, George R.R. Martin, Stephanie Meyer, John Grisham, Nicholas Sparks, E.L. James, Stieg. Larsson i Jo Nesbo. TookBook platforma u svojoj ponudi nema ...

Manifestacije u urbanom turizmu – primjer ... - Repozitorij PMF-a

1 lis 2019 ... turizma u Zagrebu rad je usmjeren na Advent u Zagrebu i njegovu ulogu u razvoju urbanog turizma. Analizirana su ... Što je manifestacija Advent u Zagrebu razvijenija, to je veća turistička posjećenost ... Osijeku, Osijek. 31.

fitoplankton eksremnih staništa, primjer ... - Repozitorij PMF-a

virusi (virioplankton) različiti ličinački i adultni stadiji životinja (zooplankton). Kao npr. ličinke rakova, bodljikaša, žarnjaka... i adultni oblici kao rebraši, kolnjaci, ali ...

ekonomska stratifikacija i sport: primjer nba lige - Repozitorij ...

2 ruj 2016 ... Ključne riječi: društvo, stratifikacija, košarka, sport, prihodi ... organizacije, a korporativni interes je toliko velik da određuju važnost i značenje ...

primjer aplikacije Tinder - Repozitorij Fakulteta hrvatskih studija

dodala na Instagramu i počela mi slati gole slike automatski, i onda mi je bilo ... Mk2: naravno, ima fejk profila kolko hoćeš, slika od Marije Meglaj je svaka 15., ...

Primjena metode scenarija: primjer Grada Ivanca - Repozitorij PMF-a

7 velj 2017 ... kojima su proučeni mogući smjerovi razvoja Grada Ivanca do 2030. ... 2018. Thesis deposited in Central Geographic Library, Faculty of Science, ... Ivanec – Vrh Ivanšĉice, a po masovnosti su najvaţniji Dani grada Ivanca koji.

AleksAndrA Poter - Delfi knjižare

Moj gospodin Savršeni. 11 savršeno OK da me pozove u svoj stan da gledamo porniće na prvom sastanku. Aron je nosio bele kaubojke. Što je već samo po ...

Knjižare ŠKOLSKE KNJIGE dd Poslovnice KTC dd Bjelovar ... - Pro-Mil

Osijek. OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. OSIJEK. SVJETLA GRADA d.o.o. Knjižara "NOVA". ŠKOLSKA KNJIGA d.d.. TIMAREX d.o.o. Osijek Knjižara A.G. ...

Cudima nikad kraja.indd - Delfi knjižare

Nisam više za preduge frizure. Nisam ni za kratke. Nisam ... pedesete su za tebe na neki način deca.) ... Ženu koja je čitala Pekića boli glava – reče mama. – I.

MAFIJA KAO PRIMJER PARALELNE VLASTI: PRIMJER ITALIJE

10 sij 2011 ... svi mafijaši biti oslobođeni optužbi, no dogodilo se upravo suprotno. Također broj- ni pentiti, među kojima Leonardo Messina, Gaspare Mutolo i ...

SM NAZIV KNJIŽARE ADRESA GRAD 2103 CITY CENTER P-3 ...

Bogovićeva 7. 10000 ZAGREB. 2106 BRANIMIR CENTAR P-6. Branimirova 29. 10000 ZAGREB. 2107 WEST GATE PROFIL P-7. Zaprešićka 2; Jablanovec.

Odmahni rukom i kreni dalje.indd - Delfi knjižare

Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta odgovornog ... oblačim kao princeza i pijem besplatno vino u dobro osvetljenim balskim ...

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...