Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu - Studentski centar ...

31 pro 2017 ... Mjesto: Slavonski Brod ... osnovu ispostavljanja izvještaja bruto prometa od U.O.Grozd- Trade , Sl.Brod. ( promjenjen ... 234 Metalka centar.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu - Studentski centar ... - Srodni dokumenti

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu - Studentski centar ...

31 pro 2017 ... Mjesto: Slavonski Brod ... osnovu ispostavljanja izvještaja bruto prometa od U.O.Grozd- Trade , Sl.Brod. ( promjenjen ... 234 Metalka centar.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu - Centar za ...

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU. Obrazac PR-RAS. AOP 064 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije ...

bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu - Regos

Izvještaj o obvezama (Obveze) i. - Bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji REGOS-a za 2017. godinu sastavljeni su na službenim obrascima.

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu

RBP ARHITEKTI. d.o.o.. Projektno tehnička dokumentacija za sveučilišni centar u ... NFO d.o.o.. Projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade studentskog ...

bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Dom Lovret

BILJEŠKE. UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU. OSNOVNI PODACI O DOMU I DJELATNOST DOMA. Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, ...

Bilješke uz financijske izvještaje - Dom zdravlja Zagreb – Centar

patronaže, Dermatovenerologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija i Služba ... uređaja za primjenu u radiologiji ( 3 komada - Runjaninova 4, Laginjina 16, Av.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Općina Podstrana

14 velj 2019 ... Tužitelj: Ascommerce d.o.o.. Općina. Podstrana. P-953/10 radi utvrđenja. Z.U. 2178,Z.U,. 2923,Z.U. 1217. K.O. Donja. Podstrana. - aktivan. VTS.

bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Glazbena Škola ...

Razdjel: 000. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU. Zakonski okvir. • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu - unios

RBP ARHITEKTI. d.o.o.. Projektno tehnička dokumentacija za sveučilišni centar u ... NFO d.o.o.. Projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade studentskog ...

Bilješke uz financijske izvještaje - HANFA

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku ...

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.01.-31.12 ...

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.01.-31.12.2018. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo javna je ustanova, osnovana Zakonom ...

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2018. do ...

26 sij 2019 ... Bilješke uz financijske izvještaje Instituta za migracije i narodnosti za 2018. godinu stranica 1 od 4. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE u ...

Bilješke uz financijske izvještaje - Grad Ogulin

17 velj 2020 ... glavnice svakog kredita temeljem ugovora o kreditu koje je banka zaključila s poduzetnicima na realizaciji programa ... Zagreb, Horvaćanska cesta 17A ... GTM-Gavan d.o.o.. Ogulin, Dlakovac 1/A. (Garancija od Erste banke).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 1.1.2018 ...

10 srp 2018 ... OIB:12399538329, RKP:7729, IBAN:HR372390001100019169 podnosi. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 1.1.2018.

Biljeske uz financijske izvjestaje-2019 - AZOP

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. 2019. GODINE. BILJEŠKE UZ BILANCU – Obrazac BIL. Ukupna vrijednost dugotrajne ...

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.siječanj ...

15 velj 2019 ... Općina Vrsar – Orsera: Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2018. – razina 22. 1. JLPR(R)S: OPĆINA VRSAR - ORSERA.

BiljeSke uz financijske izvjeStaje - Grad Zagreb

15 velj 2018 ... lzdvojeni depoziti - ZABA. 85.762. Dugorodni depozit - Privredna banka ... 11..057.457. 20. DV REMETINEC. 2009. 1"2 eod. 12.922.002. 2L.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za ... - Općina Vrsar

15 velj 2019 ... Općina Vrsar – Orsera: Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2018. – razina 22. 1. JLPR(R)S: OPĆINA VRSAR - ORSERA.

Bilješke uz financijske izvještaje - Ministarstvo pravosuđa

31 sij 2018 ... na stanje 01.01.2017. god. odnosno 401.229 kn, a što je rezultat povećanja ... u iznosu od 2.000 kn i akontacija za blagajnički minimum u.

bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje ... - Dom zdravlja SDŽ

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE. ZA RAZDOBLJE 01.01.2014-31.12.2014. OBRAZAC PR-RAS. Iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i ...

Gradska knjižnica Umag BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ...

Gradska knjižnica Umag. Sjedište: 52470 Umag. Broj RKP-a: 42387. Adresa sjedišta: Trgovačka 6. Matični broj: 02113309. Šifra grada: 468. OIB. 69807399024.

Biljeske uz financijske izvjestaje OB Slavonski Brod za 2019-1

10 velj 2020 ... Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod je javna ustanova nastala statusnom promjenom Medicinskog centra Slavonski Brod temeljem akta Županijskog poglavarstva od. 12. siječnja ... medicinska tehnika d.o.o..

Bilješke uz financijske izvještaje 2014. - Pazin sport doo

AGRARIA BANOVAC D.O.O.. PAZIN, MIROSLAVA BULEŠIĆA 5;. 33251894731. 126,00. POLJODJELSKI OBRT ANĐELINI. PAZIN, JAKOVA VOLČIĆA 14;.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01 ... - Grad Umag

6 ožu 2019 ... Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Umaga za 2018. godinu ( „Službene novine Grada Umaga „ ... bankovni račun koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih ... nefinancijskoj imovini i obaveza za kredit. ... PROJEKTA SANACIJA I ZATVARANJE ... OVRHA NA NEKRETNINI-zbog duga.

Bilješke uz financijske izvještaje Primorsko-goranske županije ... - PGŽ

14 velj 2018 ... suglasnost PGZ i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika. ... Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 13. prosinca ... porezima Porezna uprava je u ime Primorsko-goranske županije utvrđivala, razrezivala ...

Bilješka uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do ... - HNK Zajc

Zbog obveza u projektu Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020 razriješen je na ... HNK ima dugoročnu obvezu za OTP Leasing, do 01.12.2020. g. U tablici ...

UVID U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE ...

11 svi 2018 ... financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). ... za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Račun iz rač. plana ... Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran ...

Bilješka uz financijske izvještaje za razdoblje od ... - HNK Ivan pl. Zajc

prilagođen potrebama HNK (npr. blagajna prihoda, putni nalozi, osnovna sredstva, fakturiranje i dr.). Program prodaje karata nije izravno povezan s glavnim ...

Novi studentski dom u Varaždinu - studentski centar varaždin

15 ožu 2016 ... Nenad Milijaš, ravnatelj Studentskog centra Varaždin. PER. 1 . 1. Poštovane ... koji je najmodernija studentska menza u Hrvatskoj. Novi.

godišnje izvješće o radu za 2017. godinu - Centar za odgoj ...

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ... Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ... Uspješno je vođena blagajna putem uplatnica i isplatnica i njihovo knjiženje. Sastavljanje ...

bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu - Muzejski ...

112/2018. mijenjaju se obvezne Bilješke uz financijske izvještaje i u tom smislu MUZEJSKI. DOKUMENTACIJSKI CENTAR, dana 31.12.2018. donosi slijedeće ...

GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU

31 pro 2015 ... nosti vezane uz uspostavu sustava za provedbu ovrhe na nekretninama i ... (JUM) – fizičke ili virtualne jedinstvene točke kontak- ta građana s tijelima ... prave (pilot projekt HRT) pri čemu bi se ovrhovoditelji- ma omogućilo ...

godišnji izvještaj o poslovanju financijske agencije za 2011. godinu

Do 30.12.2011. godine u bankama je temeljem naloga Fine otvoreno 127.357 posebnih računa ovršenika za uplatu sredstava izuzetih od ovrhe. Od poslova ...

Studentski centar - vrifbih

4 lis 2018 ... JU “Studentski centar“ Sarajevo za 2017. godinu ... ugovor na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova višeg stručnog saradnika za ... porez na dohodak, poseban porez za zaštitu od prirodnih nesreća, poseban porez za ...

t s------f - studentski centar varaždin

21 pro 2016 ... SPORAZUM. 6 2 2017. 5 2.2017 .$.2 2019 o2-5U',t6t2017136. 1) METRO. Cash&Cany d.o.o.,. Jankomir 3l. 10 090. Zagreb. OIB: 38016445738.

Kolektivni ugovor - Studentski centar

5) Noćni rad, rad u smjenama i programsko radno vrijeme. Clanak 19. stranica 13. 6) Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima. Clanak 20.

Studentski centar Rijeka - UNIRI

6. Teološki fakultet - Omladinska 14. 7. Ekonomski fakultet - Ivana Filipovića 4. 8. Pomorski fakultet - Bistro ... iz centra prema zapadu linija 6 - stanica STUDENTSKI DOM (s donje strane naselja) ... https://www.autotrolej.hr. Za one koji traže ...

upitnik - Studentski centar Rijeka

1. Sveučilište u Rijeci. STUDENTSKI CENTAR RIJEKA. STUDENT-SERVIS. U P I T N I K. OPĆI PODACI. Ime i prezime studenta ...

privola - Studentski centar u Osijeku

www.stucos.hr. ŽIRORAČUN: IBAN: HR06 23400091100179650. OIB: 90017453174. TELEFON: 031/220-600. FAX: 031/ 207-126. PRIVOLA za prikupljanje i ...

Untitled - Studentski Centar Karlovac

studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija ... Zagreb, 25. svibnja 2017.

CENOVNIK - Ustanova Studentski centar

SMEŠTAJA U OBJEKTIMA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR „BEOGRAD“. -U zavisnosti od kategorije doma i kapaciteta sobe: 1. STUDENTSKI GRAD DOM I.

pravilnik - Ustanova Studentski centar

odnosno studentski kredit i stipendiju, kriterijumi za utvrđivanje redosleda, način ... 4) zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem - 1,00 ...

Potražnja studenata za rad - Studentski centar

Sve točke u ovom obrascu moraju biti ispunjene, u protivnom nećemo moći objaviti oglas. Molimo Vas da nas obavijestite kada nađete dovoljan broj studenata ...

SVEU^ILI[TE U ZAGREBU - Studentski centar

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): . ... Student servis zadržava pravo oglas za posao ustupiti, bez naknade, oglašivačima s kojima ima ...

IzvjeÅ - studentski centar varaždin

BIOVITALIS d.o.o.. 42204 TURČIN. BIPA d.o.o.. 10000 ZAGREB. BIRC j.d.o.o.. 42000 VARAŽDIN. BIRGON d.o.o.. 10370 DUGO SELO. BIRO GALERIJA d.o.o..

ponudbeni troškovnik - Studentski centar

IZNOS PDV-a UKUPNA CIJENA ZA STAVKU UKUPNA CIJENA ZA STAVKU SA PDV-om. PROIZVOĐAČ ... guljenja 1-2 min. _abrazivna rotirajuća ploča ( cilindar ) sa mogućnostidemontaže i zamijene. ... Plinska parnokonvekcijska pećnica kapa. – 10 1xGN 2/1 ili ... Dimnjak nape za plinski konvektomat 10x GN 2/1. 1. 25.

Untitled - Studentski centar Rijeka

objektima smještaja Studentskog centara Rijeka (u nastavku teksta: Pravilnik) se ... 4. upotreba čajnih kuhinja i drugih zajedničkih prostorija protivno odredbama ...

STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU.pdf

Doneseni su Statut, Poslovnik o radu upravnog vijeća, Pravilnik o radu, Pravilnik o ustrojstvu ... 9. Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata ...

Untitled - Studentski centar Varaždin

12 ruj 2019 ... negazirana voda. 2019/S OF3-0004548 Otvoreni postupak BIONATURA. BIDON VODE. 34227393978. 28.01.2019 28.01.2019.-. 27.01.2020.

studenata - Studentski Centar Karlovac

godina. • Kopi Luwak, najskuplja kava na svijetu dobiva se tako da zrna posebno probrane kave prođu kroz probavni trakt azijskog cibeta, životinje slične mački.

Bilješke za 2017 - MDOMSP - Ministarstvo za demografiju

31 pro 2017 ... Izvanbilančni zapisi AOP 244 i 245 u iznosu od 139,374.367 kn , sastoje se od tuđe imovine na korištenju u iznosu od 1,481.859.63 kn; ...

SVEUCILISTE U RIJECI STUDENTSKI CENTAR RIJEKA.pdf

(odmarališta i slični objekti za kraći odmor, ostali smještaj - studentski domovi, ... natječaja za studentski smještaj u iznosu 115.655,00 kn, naplatu otpisanih ...

Scanned Image - Studentski Centar Karlovac

financijski izvještaji neprofitne organizacije/ustanove STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC iz ... Naziv obveznika: SC KARLOVAC STUDENT SERVIS. Poštanski ...

Zaštita na radu - studentski centar varaždin

Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. ▻ Mehaničke opasnosti - ozljede koje nastaju zbog mehaničkih ...

rang lista - Studentski centar Rijeka

2 kol 2019 ... ANTE. 69-Tehnički fakultet. 2223,664 Studentski dom. 183. MARADIN. DARIA. 81-Ekonomski fakultet. 2223,182 Studentski dom. 184. ZOVKO.

VELEUCILISTE U POZEGI STUDENTSKI CENTAR POZEGA.pdf

temelju odluka Ministarstva o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano ... naknada za troškove obrade natječaja za smještaj kod privatnih stanodavaca ... i Osijeku kao središnja tijela, na temelju danih ovlaštenja Studentskog centra u ...

Obrazac za prijavu poslodavaca - Studentski centar

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU. Zagreb, Savska 25. OIB: 22597784145. Student servis - Odjel za zapošljavanje studenata e-adresa [email protected].

sveučilište u zagrebu - studentski centar varaždin

Centar je ustanova, koja upisom u sudski registar stječe pravnu osobnost. (2). Centar ... Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin, Podružnica Bjelovar.

rang lista - Studentski centar Split

22 kol 2019 ... 1. KOVAČIĆ. JULIAN. 63-Medicinski fakultet. Izravan upis DOM KAMPUS 2-KREVET ... KNEŽEVIĆ. BERNARDA. 171-Pomorski fakultet u Splitu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - Studentski centar - unizg

3 srp 2019 ... web prijava putem linka: https://natjecaj.sczg.hr/student (točka 2. ... a) Studenti koji stječu pravo na izravan smještaj u studentski dom, tj.