Monoblok točkovi q 920 mm za teretne - Željeznice – Federacije ...

METALKA TRADE d.o.o. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, zaprimljena dana 23.11.2016. ... Pregledom ponude ponuđača "RPV“ d.o.o. Slavonski Brod, dr.

Monoblok točkovi q 920 mm za teretne - Željeznice – Federacije ... - Srodni dokumenti

Monoblok točkovi q 920 mm za teretne - Željeznice – Federacije ...

METALKA TRADE d.o.o. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, zaprimljena dana 23.11.2016. ... Pregledom ponude ponuđača "RPV“ d.o.o. Slavonski Brod, dr.

Scanned Document - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

LOT 2-impregnisana hrastova skretnička građa. Ugovor za javnu nabavku roba - impregnisana hrastova skretnička građa (LOT-2) dodjeljuje se ponuđaču ,, ...

žfbh-info 31.indd - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

Osposobljena pruga Maglaj-Zenica ... Lukama Zadar i Šibenik Unska pruga je jako bitna jer ... Ličkoj pruzi, Unska pruga koristi kao alternativni pravac za.

Stotinu i pedeset godina željeznice u Hrvatskoj Povijest željeznice u ...

Karlovac, na koji bi se Karlovcu nastavljala Lujzijana, cesta izmeu Karlovca i. Rijeke sagraena 1808. godine. Adamićev projekt nije bio odobren službeno, ali je ...

04 DV zglobni prenosnici diferencijal tockovi [Compatibility Mode]

Blokada diferencijala. Levo i desno pogonsko vratilo su kruto povezani: onemogućena razlika brojeva obrtaja levog i desnog točka. Pogonska vratila se ...

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

HRVATSKE ŽELJEZNICE

9 pro 2018 ... VOZNI RED VLAKOVA. BUZET - PULA ... IV. do 29.IX.2019. 4 - Na relaciji Rijeka – Lupoglav, autobus HŽ-a ne vozi nedjeljom i blagdanom.

hrvatske željeznice - Pula

HRVATSKE ŽELJEZNICE. VOZNI RED VLAKOVA. BUZET - PULA. Vrijedi od 09. 12. 2018. god. do 14. 12. 2019. god. KOLODVOR / stajalište. B r o j v l a k a.

zeljeznice 21 3/10.indd - HDŽI

b) za tonske kilometre od 1990. godine linearni model Y = - 703,91 12,7 X ... kretanje vlaka (dolazak, odlazak),. - rad s vlakovima u kolodvoru (promje-.

Prihvatljivost podzemne željeznice u Zagrebu

Opportunité d'un métro à Zagreb. L'on part de la thèse que les premières idées d'un métro sont vieilles de 25 ans et que leurs arguments sont toujours valables.

SAP ERP projekt za Hrvatske željeznice - King ICT

Hrvatske željeznice su u svoje poslovanje uvele sustav SAP ERP s ciljem boljeg planiranja i upravljanja resursima poduzeća. Svi procesi se odvijaju na istom ...

SADR Ž AJ - Željeznice Republike Srpske

15 дец 2019 ... Rezervacija obavezna iz polazne stanice. ○. - (Ispred imena sl. ... 3) 20% od RVC za povratna putovanja u unutrašnjem i međuentitetskom ...

Zeljo lipanj sort - zeljeznice.net

temelji se na administrativnim granicama grada Zagreba. Zbog mjesnih prilika ... Cijena. radniÀke godiπnje prikljuÀne karte za prvu zonu iznosi 1.300 kuna, a za drugu zonu ... Split koja se nalazi nadomak željezničkoga kolodvora. Suvremeni ... Uskoro nagibni vlakovi serije HŽ 7123 na Hrvatskim željeznicama. Dopunska ...

zeljeznice 21 12mj-09.indd - hdži

15 tra 2009 ... Adresa Hrvatskog druπtva ćeljezniËkih inćenjera: ... Lokomotiva DHL - 300 A je osnovni tip na kojemu ... Ëlanovi HDĆI-ova povjerenstva Split.

proslava 150 godina željeznice u hrvatskoj - Građevinar

kih pruga širom Europe ili na željez- nici pronašli posao. Ministrica ... prva izgrađena hrvatska pruga ima ... je 1948. u promet puštena unska pruga. Knin – Bihać ...

perspektiva luke rijeka i željeznice rh - SPVH

ZAPOŠLJAVANJE U HŽI. PRIPRAVNICI I NA NEODREĐENO. Poštovani članovi Uprave HŽ. Infrastrukture d.o.o., dostavljamo Vam objedinjene primjedbe naših.

LIST HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDINGA ... - HŽ Infrastruktura

7 stu 2014 ... Kada ti radovi budu dovršeni, dionica riječke pruge od Rijeke ... album folklorne glazbe »Ak' sem ti srčeko ranil«, a za »Porin« koji je ansambl ...

TOR ZRS Organization and Accounting - Željeznice Republike Srpske

20 нов. 2018 ... tekovinom EU za željeznice, restrukturisale ŽRS radi unapređenja njene ... imovinom u državnim preduzećima, uključujući i (male) željeznice, ...

LIST HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDINGA d.o.o. broj 786 ...

sam svoje duboko sakrivene snove živjeti. Tko je osmislio i radio na stvaranju male željeznice? Moram odmah reći, postoje softwari s već cijelim gotovim idejnim.

Željeznice 4-2014 pazi čuvaj ok ok ok.indd - hdži

na produžetku željezničke mreže izvan zone zračne luke u zanemarivoj mjeri ... »Samoborček« navedimo riječi autora koji je istaknuo da ova knjiga treba ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2 - Željeznice ...

Ponuđač "SMAL KOMERC" d.o.o. Sarajevo i "LAGER" d.o.o. Posušje su dostavili ponude sa svom traženom dokumentacijom po otvorenom postupku, te su iste ...

U IME FEDERACIJE BiH! - CIN

kraae, pa je ta vozila u svom objektu auto otpad "Steta" u Ruzi6ima, opCina Grude, rastaljao u dijelove, vadio motore na kojim motorima je brusio brojeve ...

U IME FEDERACIJE BiH! - CIN.ba

kraae, pa je ta vozila u svom objektu auto otpad "Steta" u Ruzi6ima, opCina Grude, rastaljao u dijelove, vadio motore na kojim motorima je brusio brojeve ...

Ustav Federacije BiH

USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Na osnovu clana IX, (1) i (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavotvorna skupstina Federacije ...

Sl. novine Federacije BiH br. 22/96 - FBA

UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI a) do f). 3. NEKAMATNI RASHODI a). Poslovni i direktni rashodi - Ovom pozicijom se obuhvataju troškovi izvještajne banke i to:.

Ograde - JP Ceste Federacije BiH

6 sij 2018 ... vanjske ograde za pješake ili u ravnini unutrašnje zaštitne ograde. Moguća su i rješenja kod kojih se stubovi postavljaju i sidraju na raširenom ...

(„Službene novine Federacije BiH“, br

Proglašava se Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ... uobiĉajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15

Tombola se priređuje na osnovu odobrenja Središnjeg ureda Porezne uprave. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Središnji ured Porezne uprave) ...

BS - Porezna uprava Federacije BiH

Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji isplaćuju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i.

pravilnik - JP Ceste Federacije BiH

4) znakovi obavijesti za voenje saobraćaja,. 5) dopunske table i. 6) promjenjivi saobraćajni znakovi. b) Horizontalna saobraćajna signalizacija na kolovozu i ...

I II III - Porezna uprava Federacije BiH

CIJENA. 75% OD POČETNE. CIJENE. Prva. 36 prstenova i 1 par naušnica, sve od žutog 14 ... 2 prstena od bijelog 14 karatnog zlata; 5 pari naušnica; 4 ogrlice.

uredbu - JP Ceste Federacije BiH

Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu dužan je voditi izvođač radova na ... Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti ...

tenderskadokumentacij a - JP Ceste Federacije BiH

15 stu 2019 ... ... za mokri postupak 2 kom; Snježni plug 6 kom; Snježna freza 1 kom; ... akcija odstranjivanja snijega, posipanja puteva i drugih poslova, ...

(„Službene novine Federacije BiH, br

RUBELLA CONGENTALIS. 14. A 26. CRVENI VJETAR. ERYSIPELAS. 15. A 36. DIFTERIJA. DIPHTHERIA. 16. A 03. DIZENTERIJA. DYSENTERIA. BACILLARIS.

akcioniplan - JP Ceste Federacije BiH

patrola na sigurnim i prikladnim dionicama puta;. Dva puta ... saobraćajnih patrola. ... na cesti. Obavezno postavljanje adekvatne prometne signalizacije na cesti.

Službene novine Federacije BiH, broj 16/18

3 svi 2018 ... Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj ...

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

1 PROGRAM („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)

(1) Ovim programom propisuje se sadržaj obuke u oblasti zaštite od požara, ... pitanja koja priremaju izvođači obuke, u skladu sa ovim programom. ... (31) Zaposlenik je položio test i ocjenjuje se ocjenom "zadovoljava", ako tačno odgovori na.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac

cesta i uvjeti odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, ... građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o ...

SLUŽNENE NOVINE FEDERACIJE BIH br 24/05 O ... - Nados.ba

SLUŽNENE NOVINE FEDERACIJE BIH br 24/05. ZAKON. O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA I OSTALE ODREDBE O.

Ruske Federacije - Vanjskotrgovinska komora BiH

U skladu sa ovim Sporazumom vrši se međunarodni prijevoz putnika i tereta između ... Prikolice i poluprikolice mogu imati registracijske tablice i karakteristične ... po osnovu vlasništva, ugovora zakupa ili lizinga, ako drugo nije zabranjeno.

propozicije - Nogometni savez Federacije BiH

25 lip 2019 ... Na stadionu moraju postojati svlačionice za obje ekipe i posebna ... Ekipe na jednoj utakmici ne mogu igrati u istim ili sličnim bojama dresova.

Službene novine Federacije BiH, broj 26/16

1 tra 2016 ... 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ...

Instalacije na mostovima - JP Ceste Federacije BiH

kanaliziranje i odvođenje vode sa mosta. - rasvjeta. - instalacije za poziv u slučaju opasnosti. - saobraćajne i signalno – sigurnosne instalacije. - uzemljenje ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

Službene novine Federacije BiH, broj 45/99

kojim postoji stanarsko pravo), upis u katastar zemljišta i uknjižba nekretnina i ... Rješenje o isplanjenju objekta (Obrazac - R1); Rješenje o pravu korišćenja ...

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Nadzor na cestama - JP Ceste Federacije BiH

5 velj 2017 ... Dokumentuju stanje na terenu, kvalitet izvođenja radova od strane izvođača kao i upravljanje projektom od ... Nadzorni organ sa rukovodiocem baze pregleda stanje na cestama i ovjerava izvedene radove ... DARS mart 1999 ...

Obrazac POR-503 - Porezna uprava Federacije BiH

3. Podaci o jedinstvenom identifikacijskom broju. 3.2. Izvedeni PJIB : 4. 4. Podaci o vlasništvu. 4.1. Prezime (ime roditelja) ime vlasnika: 4.2. JMBG vlasnika : 4.7.

Zimska služba - JP Ceste Federacije BiH

3 ožu 2010 ... amortizacije za plugove, posipače i freze mogu iznositi 3, 7, 10 ili 14 godina ovisno od dogovora ... Poslovi zimske službe se u periodu kada nema intenzivnih akcija odstranjivanja snijega, ... snježene padavine jake snježne.

„Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8 - Vlada TK

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U. FEDERACIJI ... Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: a.

Untitled - Porezna uprava Federacije BiH

7 ruj 2018 ... zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju ličnog dokumenta ... Ako Porezna uprava Federacije BiH nije nadležna za primljeni zahtjev, bez.

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 09/10)

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač Federacija i koja ...

Projektiranje tunela - JP Ceste Federacije BiH

1.4.6.3.4.3 METOD KONAČNE RAZLIKE ZA MODEL KONTINUUMA. ... KROV. Konfiguracija gornjeg dijela poprečnog presjeka tunela iznad linije ... pokrov će da se poveća prilično brzo u nekoliko početnih metara tunela kako bi se ... Iskopi i jame, napravljeni tokom terenskog kartiranja, najčešće su najjeftiniji i najbrži način.

Službene novine Federacije BiH, broj 66/13

(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na području, koje je radi zaštite interesa i ... (2) Nadležno tijelo će povjeriti na čuvanje pouzdanom čuvaru stvari koje ne može samo čuvati. ... prestane tražbina, zahtijevati vraćanje zaloga, kada u zamjenu da neki drugi zalog koji po vrijednosti ... Brisanje starih hipoteka.