ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Knjigovodstvena agencija ...

ČLAN 4. Prodavac garantuje kupcu da danom overe ovog ugovora kod Suda, na predmetnoj nepokretnosti nema nikakvih tereta, da nepokretnost nije predmet ...

ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Knjigovodstvena agencija ... - Srodni dokumenti

ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Knjigovodstvena agencija ...

ČLAN 4. Prodavac garantuje kupcu da danom overe ovog ugovora kod Suda, na predmetnoj nepokretnosti nema nikakvih tereta, da nepokretnost nije predmet ...

UGOVOR 0 KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

22 мар 2007 ... Prodavac je nosilac prava sukori§denja sa udelom od 1/3 idealnog dela nepokretnosti koje se upisane: - u list nepokretnosti broj 2282 KO ...

ugovor o radu - Knjigovodstvena agencija

Na osnovu čl. 30., 3. i 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05 i 61/05) zaključuje se: UGOVOR O RADU . Član 1. 1. Ovim ugovorom ...

Ugovor o zajmu - Knjigovodstvena agencija Icarus doo, Niš

UGOVOR O ZAJMU. Član 1. Momentom potpisa Ugovora, zajmoprimac je uzeo a zajmodavac dao zajam u iznosu od ______ dinara (slovima: ) ...

Ugovor o pozajmici - Knjigovodstvena agencija Icarus doo, Niš

Vlasnik radnje/preduzeća____________________________________________ vrši uplatu pozajmice za tekuću likvidnost radnje/preduzeća u iznosu od ...

Ugovor o cesiji - Knjigovodstvena agencija Icarus doo, Niš

Član 2. Danom potpisivanja ovog ugovora Cedent je naplatio svoje potraživanje od Cesusa i istovremeno izmirio svoje obaveze prema Cesionaru. Član 3.

ugovor o trgovinskom zastupanju - Knjigovodstvena agencija

(dalje: Zastupnik). Predmet ugovora. Član 1. Ovim ugovorom Principal poverava Zastupniku generalno zastupanje za teritoriju ...

Ugovor o asignaciji - Knjigovodstvena agencija Icarus doo, Niš

Knjigovodstvena agencija NIMI www.nimi.rs. Na osnovu ĉl. 1020. Zakona o obligacionim odnosima zakljuĉuje se: UGOVOR O ASIGNACIJI. Između: 1.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Knjigovodstvena agencija ...

... u daljem tekstu: zakupac na sledeći način. Član 1. Predmet ugovora je davanje u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže zakupac, a koji se nalazi u ...

ugovor o cesiji - Knjigovodstvena agencija Libris Novi Sad

(CESIONAR – novi poverilac). (broj računa). Zaključuju: UGOVOR O CESIJI. Član 1. Cedent ustupa Cesionaru svoje potraživanje koje ima od Cesusa u iznosu ...

ugovor o zajmu deviznih sredstava - knjigovodstvena agencija libris

Član 3. Na dan vraćanja zajma, koji je predmet ovog ugovora, Zajmodavac će predati Zajmoprimcu brisovnu dozvolu, kako bi Zajmoprimac mogao tražiti ...

kupoprodaji nepokretnosti

UGOVOR. O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI. Zakljuden u Podgorici dana ... Porez na promet, trokove ovjere ugovora i upisa prava u katastar nepo,kretnosti.

Aneks 2 Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti AD

24 мај 2012 ... Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ... Ugovorne stranke konstatuju da Prodavac nije, u skladu sa čl.13 Ugovora o kupoprodaji ... ugovornih stranaka, te podnese Upravi za nekretnine PJ Podgorica i drugim nadležnim.

ugovor o zastupanju stranog pravnog lica - Knjigovodstvena ...

Član 1. Nalogodavac ovlašćuje Preduzeće - zastupnika za svog generalnog i isključivog zastupnika za prodaju proizvoda iz svog celokupnog proizvodnog ...

UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEPOKRETNOSTI ...

Agencija za nekretnine „SAGA STAN“ Beograd, Uzun Mirkova 5/6, PIB: 108856927, ... Na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ...

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI KUPOVINI NEPOKRETNOSTI

(telefonom,SMS-om ili e-mailom)prezentuje NALOGODAVCU precizne ... posrednika “A PLUS NEKRETNINE “ DOO, i Zakon o posredovanju o prometu i zakupu.

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI NEPOKRETNOSTI

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI NEPOKRETNOSTI u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. (“Sl.glasniku RS” ... u dinarskoj protivvrednosti( za nekretnine vrednosti do 37500 €);. • da poštuje ...

ugovor o posredovanju u kupovini nepokretnosti - Libero

„LIBERO NEKRETNINE“ d.o.o., Beograd, ul. Jurija Gagarina ... SMS-om ili e-mailom) preciznih informacija vezanih za nepokretnost- tačne adrese, ime vlasnika-.

ugovor o posredovanju pri kupovini nepokretnosti - TradeHome ...

te u tom smislu zaključi Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti odnosno ako da depozit ili kaparu,. Posrednik stiče pravo na Posredničku naknadu u ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI

kupoprodajnog ugovora i učinke koje taj ugovor proizvodi, nego uređuje pitanja prava i obveza prodavatelja i ... Kod nekretnina je drugačije, nije dovoljno da se.

Ugovor o kupoprodaji - Odvodnja Samobor

12 lip 2018 ... UGOVOR O KUPOPRODAJI SLUŽBENOG DOSTAVNOG VOZILA ... svjetlima, preklopni retrovizori, MF kolo upravljača s ručicama za izmjenu ...

godišnji ugovor o kupoprodaji trupaca za

Na temelju Okvirnog ugovora o kupoprodaji trupaca Ur.broj: ______ od ______ ... Ovim Ugovorom, Prodavatelj se obvezuje osigurati i prodati, a Kupac kupiti za ...

ugovor o kupoprodaji - Sveučilište u Splitu

kupoprodajnog ugovora i učinke koje taj ugovor proizvodi, nego uređuje pitanja prava i obveza prodavatelja i ... Kod nekretnina je drugačije, nije dovoljno da se.

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

Prodavac prodaje kupcu motorno vozilo sledećih svojstava i obeležja: Vrsta. Marka. Tip: Broj šasije. Broj motora. Godina proizvodnje ______ Snaga motora Kw ...

Ugovor o kupoprodaji vozila - Marina Company

UGOVOR O PRODAJI I KUPOVINI VOZILA ... Kupac kupuje od prodavca motorno vozilo koje je predavut ovog ugovora i dužan je da isplati. Prodavcu ...

UGOVOR o kupoprodaji predmeta aukcije - Vlada TK

(oznaka i broj aukcije),. * nekretnina koja se nalazi u nekretninama upisanim u KO Tuzla , u ZK ulošku broj 3803,. Br. katastarske čestice. Oznaka nekretnine.

ugovor o kupoprodaji predmeta tendera - Vlada TK

Gotovinski popust. Ukupno. 3 0 6 4 9 5 4 , ... “Farmacija” Tuzla danom uvođenja u posjed u radni odnos na neodređeno vrijeme. Član 6. Prodavac je dužan ...

Ugovor o kupoprodaji robe - Opština Andrijevica

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE TIPAMECHO: 2575 tot. Орт. ред. ... Predmet ovog ugovora je prodaja robe Kupcu iz prodajnog asortimana Prodavca, sa.

Ugovor o kupoprodaji rabljenog motornog vozila.pdf

godina proizvodnje ______ datum prve registracije ______ prometna dozvola broj ______ registrirano do ______. Ugovorena cijena vozila je ...

Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog ...

Clan 6. (Primopredaja). Primopredaja opreme vrši se potpisom otpremnice, a ista se potpisuje nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema opreme, koju će ...

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Ministarstvo unutrašnjih ...

7 kol 2019 ... Predmet ovog ugovora je prodaja 52 (pedeset dva) motorna vozlla u vlasni5tvu Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo (tri upisana ...

ugovor o kupoprodaji predmeta neposredne pogodbe - Vlada TK

Hadžiaganović Razija. Gračanica. 10.594,74. 0,315 ... Ahmetašević Samed,. Gračanica. 5.410,08. 0,161 ... Hadžiaganović Hasiba. Gračanica. 5.410,08. 0,161.

OKVIRNI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA - Hrvatske šume

(2018.-2027.), u pravilu najkasnije do 31.prosinca za sljedeću godinu, sklopiti ... Kupac ne može zaključiti godišnji ugovor za sljedeću godinu ako ima dospjeli ... internih i eksternih prodajnih cijena usluga, radnika, strojeva i vozila Društva.

ugovor o kupoprodaji predmeta neposrednom pogodbom - Vlada TK

UGOVOR. O KUPOPRODAJI PREDMETA NEPOSREDNOM POGODBOM ... Broj ugovora: 4699 /2000. 03. 8. 1160389 ... Nekretnine u vlasništvu preduzeća su:.

ugovor o izmjenama i dopunama ugovora o kupoprodaji ... - Vlada TK

Hadžiaganović, Razija. Gračanica. 5.170. 0,47 ... Ahmetašević, Samed,. Gračanica. 2.640. 0,24. 5.410,08 ... Hadžiaganović , Hasiba. Gračanica. 2.640. 0,24.

Ugovor o kupoprodaji rabljenog motornog vozila.pdf - odzak.ba

u daljem tekstu kupac. Član 1. Prodavalac prodaje, a kupac kupuje rabljeno motorno vozilo sljedećih karakteristika: registarski boj vozila ______ vrsta vozila ...

Ugovor o kupoprodaji rabljenog motornog vozila - odzak.ba

u daljem tekstu kupac. Član 1. Prodavalac prodaje, a kupac kupuje rabljeno motorno vozilo sljedećih karakteristika: registarski boj vozila ______ vrsta vozila ...

Ugovor o kupoprodaji robe br. 02-12065 od 05.10.2017 - Zavod za ...

5 окт 2017 ... UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE. (Medicinska oprema). PREDMET UGOVORA. Član 1. Predmet ovog ugovora je medicinska oprema za ...

Ugovor o kupoprodaji robe br. 02-12152 od 06.10.2017 - Zavod za ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE. (fotokopir aparati) između: PREDMET UGOVORA. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka fotokopir aparata prema ...

godišnji ugovor o kupoprodaji trupaca za - Hrvatske šume

Na temelju Okvirnog ugovora o kupoprodaji trupaca Ur.broj: ______ od ______ ... Ovim Ugovorom, Prodavatelj se obvezuje osigurati i prodati, a Kupac kupiti za ...

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Javne nabavke Kantona ...

zaključili su. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne.

ugovor o kupoprodaji robe 2015 - Medico Pharm Servis

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja robe (lekova, sanitetskog materijala, herbalnih proizvoda, medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda i roba iz ...

ugovor o kupoprodaji računalne opreme - Srednja škola Blato

(u daljnjem tekstu: Prodavatelj), zaključili su dana 30.ožujka., slijedeći: UGOVOR. O KUPOPRODAJI RAČUNALNE OPREME. Predmet ugovora. Članak 1.

ugovor o kupoprodaji motornog vozila - Actarius knjigovodstveni servis

Prodavatelj jamči da je vozilo njegovo vlasništvo, a kupac nakon što je pregledao vozilo nema prigovora u svezi kvalitete i prodajne cijene. 4. Porez i ostale ...

ugovor o kupoprodaji roba - Ured koordinatora za reformu javne ...

s druge strane. UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBA. Clan 1. ... svih aktivnosti koje su detaljno opisane u Specifikacili za nabavku opreme i usluge razvoja novih ...

Ugovor o kupoprodaji nekretnina - Grad Ivanić-Grad

U G O V O R. O KUPOPRODAJI NEKRETNINA. Članak 1. Po provedenom postupku javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,.

ugovor o kupoprodaji nekretnine - Fortenova Grupa - Nekretnine

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE. (dalje u tekstu: Ugovor). Uvodne odredbe. Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik ...

posrednički ugovor - kupac - TradeHome agencija za nekretnine

POSREDNIK – Agencija za nekretnine TRADEHOME NEKRETNINE D.O.O ... sredstvima uključujući i SMS, pisanu e-mail korespondenciju, video snimke sa ...

Ugovor - Agencija za elektroničke medije Republike Hrvatske

Audio i audiovizualnim uslugama na zahtjev HRT će omogućiti korisnicima dostupnost odabranih dnevnih informativnih emisija barem 24 sata nakon emitiranja, ...

vodič kroz upis u katastar nepokretnosti. | pdf ... - Upis nepokretnosti

šena. Rešenje o upisu u katastar će se smatrati dostavljeno protekom roka od osam dana od dana isticanja na internet stranici RGZ-a i ogla- snoj tabli nadležne ...

Knjigovodstvena vrijednost

Stečajna likvidacija. Korištene metode procjene: Pristup procjene sredstava –. Dobrovoljna likvidacija i prinudna likvidacija. Standard vrijednosti: Likvidaciona ...

2018-Ugovor o distribuciji plina – tipski ugovor - Brod plin doo

komercijalni dio –. Marko Majstorović,dipl.oec. Tel.: 035/405-710. Tel.: Mail: [email protected]. Mail: U Slavonskom Brodu, ______.god. U. , ______.god.

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

Ugovor o prodaji robe na rate Ugovor broj - Top Shop

U slučaju raskida ugovora usled opravdane reklamacije koja je evidentirana u evidenciji primljenih reklamacija, prodavac je dužan da vrati Kupcu primljene ...

UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE ...

Ključne riječi: ugovor o radu, ugovor o djelu, pojam radnoga odnosa, radnik, ... vremena (primjer su osobe koje su uobičajeno samozaposlene, npr. električari, ... redovite aktivnosti poslodavca;148 je li rad obavljen kao redoviti dopunski rad uz.

Prikaz lista nepokretnosti - occrp

Nema podataka. Svojina. VRBICA MILO ZORAN. S OBALA 006 Budva. FIZIČKO ... PARISKE KOMUNE 33. FIZIČKO. LICE. 1/2. Susvojina. JOVANOVIĆ MILAN.

Prilog-PAP - Podaci o karakteristikama nepokretnosti

Промет извршен учешћем агенције за промет непокретности. ДА. НЕ. 1 Попуњава се посебан образац за сваку парцелу земљишта, односно за сваки ...

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Agencija za ... - alims

Dexomen®. Dexomen® 25. Diprivan® citarabin daunorubicin deksketoprofen ... granule za oralni rastvor;. 25mg; kesica, 20x2.5g film tableta; 25mg; blister,.

list nepokretnosti 2554 izvod - KRIK

22 јул 2016 ... KO: BUDVA. LIST NEPOKRETNOSTI 2554 IZVOD ... Uprava za nekre1l1ine - Podrucna jedinica Budva, rjesavajuci po zahijevu VUJOVIC.

Odluka o porezu na nepokretnosti - Opština Kotor

10. 3.2. Spoljašnja vrata blind. 20. 3.3. Roletne. Drvene. 10. Plastične. 10. Aluminijske. 15. Škure drvene. 10. -----------------------------------------------------------. 4.