ugovor o kupoprodaji nekretnine - Fortenova Grupa - Nekretnine

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE. (dalje u tekstu: Ugovor). Uvodne odredbe. Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik ...

ugovor o kupoprodaji nekretnine - Fortenova Grupa - Nekretnine - Srodni dokumenti

ugovor o kupoprodaji nekretnine - Fortenova Grupa - Nekretnine

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE. (dalje u tekstu: Ugovor). Uvodne odredbe. Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik ...

1 ugovor o posredovanju pri kupnji nekretnine - ITC nekretnine

utvrđenu naknadu (proviziju) ukoliko kupoprodajni ugovor bude sklopljen. Članak 2. Posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog ...

Odluka o kupoprodaji suvlasničkog dijela nekretnine u ... - Grad Poreč

24 lip 2013 ... Članak 3. Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo će sa Ivančić Nadom, zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u skladu sa ovom Odlukom.

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine - Zane nekretnine

Uvjerenje o adresi ili Katastarski plan s identifikacijom čestica (ako u ZK nije upisana adresa ili je ... (zemljišnoknjižni ili gruntovni izvadak) moguće je pribaviti:.

Postupak prodaje nekretnine - Sold nekretnine Subotica

druge agencije proda nekretninu u obavezi je isplatiti iznos posredničke proviziji po ... ili rešenje o upisu u katastar) kao i način sticanja (kupoprodajni ugovor, ...

Spisak vozila Uprave za nekretnine - Uprava za nekretnine

3 нов. 2011 ... Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za nekretnine. U skladu sa Zaključcima Vlade ... PG MN 467 Lada Niva. 1.7 4x4 terensko. 2004. 3.

ugovor o posredovanju - SOLIS, nekretnine

interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor o kupoprodaji ... svaki put kada POSREDNIK predmetnu nekretninu prezentuje kupcu i tako svojim potpisom ...

ugovor o posredovanju - Radošević nekretnine

1) Privredno društvo “RADOŠEVIĆ NEKRETNINE“ d.o.o. Beograd, ul. ... nepokretnosti, radi zaključenja Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, pri.

Zakupac ugovor 50% - Galerija nekretnine

zakupcu (telefonom, SMS-om ili e-mailom) prosledio precizne informacije koje sadrže jedan ili više podataka kao što su adresa nekretnine, ime zakupodavca, ...

Hotel DELFIN, Omišalj - ŠTED GRUPA | Nekretnine

Turizam. Mjesto: Omišalj, Krk, Hrvatska. Adresa: Stran 22 ... Zemljišnoknjižni broj: 907/g i 896/g uložak 4964, ... ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL KRK. Stanje na dan: ...

Preuzmi međuvlasnički ugovor - rehnšiber nekretnine

Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima sadržan je u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog ugovora. II. UPRAVLJANJE U ZGRADI. Članak 3.

ugovor o posredovanju (za kupce) - Kvadrat nekretnine

Posredovanje i konsalting u oblasti nekretnina ... Kao nesporno se utvrđuje da isto dejstvo ima i ako je POSREDNIK kupcu (telefonom, SMS-om ili e-mailom).

posrednički ugovor - kupac - TradeHome agencija za nekretnine

POSREDNIK – Agencija za nekretnine TRADEHOME NEKRETNINE D.O.O ... sredstvima uključujući i SMS, pisanu e-mail korespondenciju, video snimke sa ...

Primjer 4 Ugovor o darovanju nekretnine - Općina Klinča sela

8 lip 2016 ... AKTI OPĆINSKOGVIJEĆA. 1. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o izvršenju. Proračuna. Općine. Klinča. Sela za. 2015. godinu…

9M 2019 DR Holders update for publication.pdf - Fortenova grupa

29 Nov 2019 ... Multiplus card d.o.o. ... *Core Segments include Retail and Wholesale (Konzum, Konzum Sarajevo, Tisak, Velpro), Food manufacturing ...

ITQ - Uprava za nekretnine

11 нов. 2015 ... Namještaj koji se iznosi i odvozi dat je u specifikaciji ... treba da prilagodi svoje aktivnosti po Ugovoru tako da uzme mjere na licu mjesta, uradi.

sK Ssto - OTP nekretnine

Javni biljeŽnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula l, na zahtjev ... BILJE, kod općinskog suda u osijeku, ZemljišnoknjiŽni odjel Beli Manastir, ...

uputstvo - Nekretnine.ba

Kao registrovani korisnik portala možete vršiti ubacivanje oglasa na portal NEKRETNINE.BA. Svi upiti za navedenu nekretninu će dolaziti direktno na Vaš e-mail ...

Nekretnine, postrojenja i oprema

Primjeri troškova koji se ne uključuju u poreznu osnovicu. Ako je naknada za ... i obračun amortizacije, tako knjigovodstvena vrijednost kamiona poslije remonta ...

Ulaganje u nekretnine - EFOS

„Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili građevinski ... „Trgovačko društvo MN poslovnoj zgradi koju koristi u obavljanju vlastite djelatnosti mijenja.

Untitled - Uprava za nekretnine

4 мар 2018 ... UPRAVA - 24-NEKRETNINE. Mjesto i datum ... Prevoznik, pravno ili fizičko lice /YINIST in Ars UPRAVA ZA CILRETNINE. Mjesto i datum ...

Tržišna vrijednost nekretnine

Forum nekretnina, Vodice 2018. god. Tržišni modeli. ▫ Svaka procjena je samo procjena ili. ▫ Procjena vrijednosti nekretnina je proces uspostavljanja ravnoteže.

IAS 16 - Nekretnine postrojenja i oprema II.pdf

24 апр 2019 ... veka trajanja sredstva. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost osnovnog sredstva umanjena za njihovu rezidualnu vrednost.

Q1 2017 - Renova nekretnine doo

renovation of Mercator in Split was finished and the centre now operates under the name of Salona Mall. The majority of investors will remain focused on the ...

Scanned Document - OTP nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA. JAVNI BILJEŽNIK. Marijan Mendes. Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2. OU-144/2018-3. Vinkovci, 11.04.2019. god. Na temelju čl.

Ulaganja u nekretnine - srr-fbih.org

Ovaj Standard se primjenjuje na priznavanje, mjerenje i objavljivanje ulaganja u nekretnine. 3. Između ostalog, ovaj Standard se primjenjuje na mjerenje udjela ...

DON -IP2-21/2018-U - Državne nekretnine

4. gat otoka Vanga. 5. gat Vile Brijunka. 6. trajektni pristan – otok Vanga. Navedene građevine se nalaze u sklopu NP Brijuni, kao dio lokacije zaštićene u sklopu ...

Procjena vrijednosti nekretnine

29 kol 2017 ... Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nehetnina (NN 105/15) ... odredbama Zakonz o procjeni vrijednosti nekretnina NN 78/2015 i ...

parcelacija nekretnine - agenti.hr

Tužba radi opravdanja zajedničke hipoteke. 6. Brisovna tužba. 6.1. Pojam. 6.2. Aktivna i pasivna legitimacija. 6.3. Tužbeni zahtjev. 7. Učinak nekih zabilježbi i ...

Financijska agencija - OTP nekretnine

4 velj 2019 ... GEORAD D.O.O. U STEČAJU, 21300 MAKARSKA, ZRINSKO FRANKOPANSKA S-7, OIB: 78126748207 , zastupanom po stečajnom ...

Ime Prezime - Zane nekretnine

9 sij 2018 ... upisano u broj zk uloška: 0000, prema kopiji izvatka iz zemljišne knjige u prilogu elaborata. Sažetak. ETAŽNI DIO. Ozn. Elaborata: S-0000/2018.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. NEKRETNINE Zagreb, Mihanovićeva ...

NEKRETNINE. Zagreb, Mihanovićeva 12. Raspisuje javni natječaj ( N-15 ) za prikupljanjem pisanih ponuda za zakup. POSLOVNE ZGRADE – DOM ZDRAVLJA ...

Nekretnine jeftine, prodaju se u bescenje - Oko Nas

19 јан 2019 ... prostora za rad ima još mno- go“, rekla je nakon Okruglog stola Marjana Maraš, pred- sednica Komisije za ostvari- vanje rodne ravnopravnosti.

POREZNI OBVEZNIK (STJECATELJ NEKRETNINE)

(broj katastarske čestice) b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ... rješenje o nasljeĎivanju, darovni ugovor ili odluka tijela uprave ili suda)

Stambeni kredit - Opereta nekretnine

U izračun EKS-a uključeni su troškovi police osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu i police osiguranja korisnika kredita od posljedice nesretnog ...

Preuzmi Rješenje sa Suda - OTP nekretnine

23 kol 2018 ... zastupana po punomoćniku Sanji Vukina, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Vukina i partneri. d.o.o, Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 30, protiv ...

opći uvjeti poslovanja - Mar-Ing nekretnine

prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK-u. U Agenciji MAR-ING nekretnine su zaposleni agenti posredovanja ...

Na temelju članka 375 - rehnšiber nekretnine

REHNŠIBER nekretnine i komunalne djelatnosti, Đakovo, S. Radića 5, OIB: 09618293980, vlasnik VLADO RECHNER, tel. 031/815-001 i. SUVLASNICI ...

Prijedlog ugovora - Državne nekretnine

4. gat otoka Vanga. 5. gat Vile Brijunka. 6. trajektni pristan – otok Vanga. Navedene građevine se nalaze u sklopu NP Brijuni, kao dio lokacije zaštićene u sklopu ...

porez na nekretnine - Porezna uprava

22 stu 2012 ... iznos. %. Ukupno. 20.252.233.199. 100,00 porez i prirez na dohodak10.025.395.012. 49,50 porezi na imovinu. 809.468.268. 4,00 porezi na ...

City Report - Renova nekretnine doo

Centar Cvjetni. Zagreb ... shifts among retail chains, including Spar's acquisition of Billa, the announced closure of Konzum stores and Müller's acquisition of ...

POREZ NA NEKRETNINE U EU-U I IMPLIKACIJE ZA HRVATSKU

EU-a i kreiranje prijedloga za uvođenje istog u hrvatski porezni sustav. Ključne riječi: porez na nekretnine, Europska unija, parametri poreza na nekretnine. 1.

hrvatska gospodarska komora - ITC nekretnine

zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina ... Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine ... 4561-624, fax: 4828-499, e-mail: trgovina @hgk.hr.

Upravljanje zgradama - Trokutan nekretnine

Izrada preglednih tablica o udjelima svakog suvlasnika u vlasništvu zgrade ... Etažiranje stambene zgrade i upis u zemljišne knjige ,ako je to predviđeno godišnjim ... osiguranja opreme stana i uređaja, kod osiguravajućih kuća koje nas prate ... od štete svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti mjere i bez pristanka ostalih.

po atraktivnim cijenama - Msan nekretnine

novog IKEA centra ... autocestu A3 kod čvora Rugvica - ... površinama između 200 i 8.000 m ! Skladišni su dostupni u površinama od 1.000-12.000 m2. Rugvica ...

Zakon o državnoj upravi - Uprava za nekretnine

Prečišćeni tekst Zakona o državnoj upravi obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o državnoj upravi ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 038/03 od ...

PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U ... - Općina Martijanec

Uz ponudu se prilaže: - preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno dokaz o upisu u sudski registar za pravne osobe,. - dokaz o uplaćenoj jamčevini ...

Opšti uslovi poslovanja - Raičević nekretnine

prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms ...

Uvjeti poslovanja - AdriaRi Nekretnine Rijeka

1 lis 2019 ... Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u ... Posrednička naknada koju plaća KUPAC kao Nalogodavac za ...

zakon o porezu na nekretnine - Porezna uprava

vlasništvo nekretnina: komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. ... Žalba izjavljena na rješenje o utvrđivanju poreza na nekretnine ne odgađa izvršenje.

opšti uslovi poslovanja - Rajić nekretnine

BOJANA RAJIĆ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE “RAJIĆ NEKRETNINE” ... dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms.

Građevinarstvo i nekretnine - Ekonomski institut, Zagreb

građevinskog sektora najviše pridonio oporavak tržišta nekretnina (slika ... Napomene: Obuhvat vodećih trgovačkih društava: Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb, GP Krk, Bina-Istra ... Dostupno na: https://www.burza-nekretnina.com/.

PRAVNI POLOŽAJ KUPCA/VLASNIKA NEKRETNINE U ...

treći (u konkretnom bio bi to kupac/vlasnik nekretnine) preuzima dug (hipo- ... bilježnikom.43 Naime, ovrha na nekretnini određena rješenjem o ovrsi na temelju.

b) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u suvlasništvo ...

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko - tehničkoj školi Vinkovci. Članak 1. ... Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci – u omjeru 50/100. • Srednja ...

Agencija za nekretnine: Abakus vještačenja d - CENTURY 21 ...

promjeni svojih interesa (prodajna cijena, datum useljivosti nekretnine, itd.) i svaku promjenu stvarnog ili pravnog stanja imovine, najkasnije u roku od 8 (osam) ...

Novogradnja kontrolirane kvalitete - Visti Nekretnine

Lisinskog 1 A, Temeljni kapital: 20.000kn, IBAN: HR8423600001102660714 otvoren u Zagrebačka banka, Zagreb, Osnivač: Stipo Vidović. <. Izgradnja i prodaja ...

Opšti uslovi poslovanja - Nekretnine Obradovic

Општим условима пословања Agencije NEKRETNINE OBRADOVIC d.o.o уређује се пословни однос ... електронском документацијом, смс порукама, итд.

nekretnine i komunalne dielatnosti NARUDZBENICA/RADNI ...

2) Prodaja nekretnine uz potpis Ugovora o posredovanju (2,5Yo PDV). (Podaci o nekretnini mogu se dobiti isldjuiivo u prostorijama RehnSiber nelwetnine.

notarijat u crnoj gori - Uprava za nekretnine

Prodaja i kupovina nepokretnosti sa isključivim pravom svojine . . . . . 73 ... Pravo plodouživanja . ... Obezbjeđenje prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju. ... „Pogodba, kojom se kakva stvar daje komu bez plate, zove se darovanje“171.

O D L U K U o iskazivanju namjere darovanja nekretnine, u naravi ...

Hrvatske s Općinom Plaški sklopi ugovor o darovanju nekretnine te se ovlašćuje potpredsjednik. Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane za potpisivanje ...