Harmonija

Harmonizacija melodijskog i prirodnog mola (tipične progresije), pojam opreka. - Dominantni septakod i obrati. - Smanjeni septakord. - Dominantni nonakord i ...

Harmonija - Srodni dokumenti

Harmonija

Harmonizacija melodijskog i prirodnog mola (tipične progresije), pojam opreka. - Dominantni septakod i obrati. - Smanjeni septakord. - Dominantni nonakord i ...

Harmonija II

srodnost (kromatska) i spajanje akorada; sekvenca; neakordički tonovi; enharmonijska promjena (zamjena) akorda. - razumjeti i opisati višestruku uvjetovanost ...

Harmonija - KBF Zagreb

Harmonizacija melodijskog i prirodnog mola (tipične progresije), pojam opreka. - Dominantni septakod i obrati. - Smanjeni septakord. - Dominantni nonakord i ...

Harmonija - Alples

Harmonija. SPALNICA • SPAVAĆA SOBA • BEDROOM. ALPLES D.D., 4228 ŽELEZNIKI, SLOVENIJA,. TEL.: 386 (0)4 51 18 100, FAX.: 386 (0)4 51 18 145.

Harmonija in kontrapunkt

Konsonance in disonance. Konsoiianca (soglasje) je interval, posluhu zadostujoč, ki ima postop v druge intervale prost; disonanca (razglasje) pa je interval, ...

harmonija u realnom vremenu - Repozitorij PMF-a

U širem smislu, izraz harmonija u glazbi predstavlja spajanje više tonova zajedno, ... školu (Gimnazija Cakovec, Prirodoslovno–matematicki smjer) te osnovnu ...

FACIJALNI PROFIL – HARMONIJA I ESTETIKA

Profil lica od davnina predstavlja specifično obeležje svake ljudske jedinke. ... krajnji rezultat mnogih drugih faktora koji nisu vezani samo za profil, kao što su frizura, oja i ... Prema drugim autorima, ugao facijalnog konveksiteta se nalazi izmeĎu ... oblik takoĎe predstavlja i dečiju verziju o lika - vredi napomenuti kako je to ...

MJESTO FISHARMONIKE U POVIJESTI HARMONIJA

mr. sc. Geza Dudaš, Poliklinika SUVAG, Osijek. Učiteljski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 31000 Osijek, L. Jägera 9. ANALI. Zavoda za ...

isusova molitva uma u srcu i harmonija asketsko ... - Srce

još od prebivanja Presvete Bogorodice i Vazda Djeve Marije u hramu Salomonovu. Budući da se sav duhovni život čovjeka odvija u velikoj harmoniji, učenje i ...

harmonija disonance tragom tradicijskih pjevanja - Lisinski

4 stu 2017 ... DISONANCE. TRAGOM. TRADICIJSKIH. PJEVANJA. Ansambl Harmonija disonance. Jazz orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.