технологија говедарске производње - Универзитет у Новом Саду

оскудне и оштре услове гајења које друге врсте (говеда и коњи) не могу издржати. ... вимену се могу појавити тзв. пасисе, присисе и међусисе па је њихово ... поступке као што је контрола производње, планско парење, оцена ...

технологија говедарске производње - Универзитет у Новом Саду - Srodni dokumenti

технологија говедарске производње - Универзитет у Новом Саду

оскудне и оштре услове гајења које друге врсте (говеда и коњи) не могу издржати. ... вимену се могу појавити тзв. пасисе, присисе и међусисе па је њихово ... поступке као што је контрола производње, планско парење, оцена ...

универзитет у новом саду - Универзитет у Бањој Луци

Име, име једног родитеља, презиме: Марко (Раде) Попадић ... Наслов завршног рада: Повезаност школског успјеха и перцепције лијепог код ученика у.

Untitled - Универзитет у Новом Саду

6.4 Klipni mehanizam. 51. 6.5 Analiti~ka metoda. 55. 6.5.1. Brzine i ubrzawa klipnog mehanizma. 55. 6.5.2. Brzine i ubrzawa ~etvoropolu`nog mehanizma. 59.

Mаркетинг - Универзитет у Новом Саду

Готова јела и паштете - Carnex, Врбас. Пиво – Апатинска пивара, Апатин. Воћни сокови – Nectar, Бачка Паланка. Кекси и бисквити – Бамби, Пожаревац.

квадрат - Универзитет у Новом Саду

Заиста, дуж BF је једнаке дужине дужи AE и паралелна са њом, тј. 3. = BF. , а из једнакости површина квадрата ABCD и правоугаоника HFBK имамо: 1. =.

Мастер рад - Универзитет у Новом Саду

Хипотезе, структура рада и методологија истраживања ................................... 8. 2. ОДРЖИВИ ... Одрживи развој од појма ка концепту одрживости . ... савета, организовање и одржавање предавања, семинара, радионица и издавање ...

КАЛКУЛАЦИЈА - Универзитет у Новом Саду

ВЕПАР У РИЗЛИНГУ СА КЛЕКОМ И КИМОМ НА ПИРЕУ ОД ЦЕЛЕРА ... http://www.lorist.co.rs/index.php/Lova%C4%8Dкi-recepti/lovaкi-recepti.html.

Download - ef.uns.ac.rs - Универзитет у Новом Саду

26 феб 2020 ... GTIN каталог производа крајње потрошње. 379. 6. ... убрајају кутије за накит, сатове, електротехничке уређаје, IT опрему, играчке, итд.

универзитет у новом саду - Meteologos

Поплаве Дунава и Тисе до 1965. године и 1965. године ...................... 28 ... прекидима, које стално одржавају висок водостај, него после сушног периода,.

Download - Универзитет у Новом Саду

26 феб 2020 ... GTIN каталог производа крајње потрошње. 379. 6. ... убрајају кутије за накит, сатове, електротехничке уређаје, IT опрему, играчке, итд.

Skripta II - Универзитет у Новом Саду

Компликована грађа настала тектонским покретима (Алпска орогенеза) у терцијару. Бројне су навлаке, боре и шарјажи. • Садашњи облик у време ...

информатор - Универзитет у Новом Саду

за научно-истаживачки рад из области географије и туризма. Активности се остварују на ... за уместо студенткиње-мајке може користити студент-отац;.

Smiljka Todorov - Универзитет у Новом Саду

30 сеп 2015 ... На мембрански потенцијал доминантно утичу три врсте јона: јони калијума К , натријума Na и калцијума Ca 2. Плус или минус изнад ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ...

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ. Naratori i naracija u romanima Grejama Svifta kandidatkinje Borjanke Đerić.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Асоцијација ... - CRIS UNS

11 мај 2016 ... полудневни или целодневни (једнодневни) излет. ... део времена, при чему су могући краћи излети у непосредну околину (Штетић, ...

Socijalna medicina - Универзитет у Новом Саду

30 нов. 2012 ... КАТЕДРА. Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику и информатику. НАЗИВ ПРЕДМЕТА. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА.

Мр Млађен Јовановић - Универзитет у Новом Саду

23 мар 2011 ... (хипоцентру) – РИХТЕРОВА СКАЛА (M, 1935: 0-10). 2. ИНТЕНЗИТЕТ ЗЕМЉОТРЕСА последица ослобођење енергије функција дубине.

Др Владан Гавриловић - Универзитет у Новом Саду

Kључне речи: Хабзбуршка монархија, Велики бечки рат, Срби, Босна,. Хрватска, Славонија, католици, миграције. У историји миграционих кретања на ...

мастер студије - Универзитет у Новом Саду

Проја је нешто, што се припрема на брзину! Проја је идеална, за послужење ненајављених гостију! Затим за: повојнице, за славе, рођендане и сл.

република србија - Универзитет у Новом Саду

27 феб 2019 ... GLICERINSKA BELA BAZA. ETANOL 96%. ETHYL ACETATE G.R. MIN 99.7%. ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETER. FENOLFTALEIN.

iv pokloni - CRIS UNS - Универзитет у Новом Саду

марихуана), и да се у 100% таквих случајева донесе наредба за ... родитеља муслиманске вере извршио уклањање препуцијума (обрезивање) код њиховог ... када престаје узгој, а почиње производња), битно због тога што је за ...

GMF IX Padinski i Erozija tla - Универзитет у Новом Саду

ПАДИНСКИ. ПРОЦЕСИ в. 26/30. 12. 2013. Универзитет у Новом Саду. Природно-математички факултет. Департман за географију, туризам и ...

00 NASLOVNA_master - CRIS UNS - Универзитет у Новом Саду

20 апр 2012 ... да слика и обликује своје тело – тачније – било је то тело жене. ... малих људи, Мухамед је, попут Исуса наилазио на отпор код ... парење (или бар приказ полног органа) снажан подстицај за сексуални импулс код.

Konkursna dokumentacija - Универзитет у Новом Саду

3 јан 2019 ... 8. Пита хељда-сир 140 гр. Ком. 9. Кифлице са пекмезом 24 гр. Ком. 10. Спелта-штапићи 28 гр. Ком. 11. Интегралне тофу кифлице 25 гр.

Тржиште и маркетинг - Универзитет у Новом Саду

циљно тржиште, утврдити ресурсе с којим ће се реализовати одређена стратегија и обликовати Mаркетинг-Mix складно са датом стратегијом [25].

pisanje biografije – cv - Универзитет у Новом Саду

o Препоруке – наведите имена неколико својих бивших професора или ... (академско писмо препоруке) или послодавац (професионално писмо ...

Sistematika biljaka - Универзитет у Новом Саду

СИСТЕМАТИКА БИЉАКА (ФI-СБИЉ). СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Интегрисане студије фармације. КАТЕДРА. Катедра за фармацију. НАЗИВ ПРЕДМЕТА.

FTN novine - broj 59 - Универзитет у Новом Саду

5 дец 2019 ... НОВИНЕ. Време је да ... професор Ђурић, за ФТН новине, наводи да је циљ овог решења да се ... Катарина Глорија Грујић (Департман.

Конусни зупчаници - Универзитет у Новом Саду

зупчаници. М. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука. Департман за механизацију и конструкционо машинство. Катедра за маш.

Patologija i patofiziologija - Универзитет у Новом Саду

3. Стефановић С.: Клиничка физиологија, Медицинска књига Београд Загреб 1984. 4. Gamulin S.: Patofiziologija, Medicinska naklada Zagreb 2002. 5.

Diplomski Master rad - Универзитет у Новом Саду

режима рада сензора на бази Холовог ефекта. ... детаљно је описан принцип рада Холовог сензора, архитектура ... Senzori na bazi Holovog efekta . ... merenje direktnih parametara kao što su, pozicija ili detekcija pokreta, ali se takođe.

тектоника плоча - Универзитет у Новом Саду

ПЛОЧА. 19. 3. 2012. Тектоника плоча – општеприхваћена геолошка теорија која објашњава процесе настанка и еволуције континената и океанских ...

свет бројева - Универзитет у Новом Саду

Бројеви су фасцинирали људе од најранијих почетака цивилизације. Питагора је ... Пријатељски бројеви познати су од давнина, а први (најмањи).

Др Млађен Јовановић - Универзитет у Новом Саду

ПАДИНСКИ. ПРОЦЕСИ в. 26/30. 12. 2013. Универзитет у Новом Саду. Природно-математички факултет. Департман за географију, туризам и ...

Mr Snežana Vukadinović - Универзитет у Новом Саду

Римских старина,14 Дионисије изјављује да је неке од информација добио усмено од најученијег ... И римски краљеви и касније вође су у тако блиском.

Медоносне биљке - Универзитет у Новом Саду

Студијски програм: Дипломирани биолог. Назив предмета: Медоносне биљке. Наставник: Ружица Игић. Статус предмета: Изборни. Број ЕСПБ: 6. Услов ...

Vol. 53 - Ekonomski fakultet - Универзитет у Новом Саду

мерење ефеката маркетиншких акција и продајних активности;. – оптимизација ... observations, the company Lidl developed a matrix (Table 3) which can be used to ... Четвртком и петком, промет је 18% већи (Извор: Bit.ly blog).

Универзитет у Новом Саду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ...

Назив Факултета на енглеском језику је: University of Novi Sad, Faculty of ... Прогноза појаве штеточина, болести и корова (зоолошки део за мастер ...

пољопривредни трактори - Универзитет у Новом Саду

Једноосовински трактор „голдони“ (Goldoni). Због тежње да се повећа вучна снага, посебно у тешким условима, конструисани су трактори са погоном ...

Обрачун амортизације - TFZR - Универзитет у Новом Саду

се примењује одређена амортизациона стопа. На основу тога се рачуна годишња амортизација. ❑ Метода функционалне амортизације. Заснива се на ...

упутства за уношење текста - Универзитет у Новом Саду

(СЕМИНАРСКИ ИЛИ ДИПЛОМСКИ РАД). Насловна страна: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ. ДЕПАРТМАН ЗА ...

Untitled - Digitalna biblioteka - Универзитет у Новом Саду

U drugu ruku želimo još, da ovo glasilo bude poučan list za našu ... јуначке и косовске песме, шаљиве народне приче о Ери, Насрадин-хоџи и Ћоси. У ...

месо и јела од дивљачи - Универзитет у Новом Саду

VIII. Месо и јела од дивљачи. Пачији гулаш у котлићу са чешким кнедлама (1 особа) . . . . . . . . . . 107. ДИВЉА ГУСКА И ЈЕЛА ОД МЕСА ДИВЉЕ ГУСКЕ ...

универзитет у новом саду образац 6. технолошки факултет

Давор Лончар, дипл. инж. технологије ... Давор (Миленко) Лончар. 2. ... Milica Ž. Karadžić, Davor Lončar, Goran Benedeković, Ivana Kovačević, Velimir ...

Проф др Дејан Микавица - Универзитет у Новом Саду

омладина српска, Угарски сабор, Српски црквено-народни сабор, Срби, ... који су пратили рад Угарског сабора 1861.9 Шмерлингову политику су, често.

универзитет у новом саду образац 6. филозофски факултет

Слика Жак-Луја Давида ,,Заклетва Хорација” као пример интермедијалног реферирања из романаМоби Дик.4. Слика Ралфа Блејклока,. ,,Месечина” ...

Маја Мијатов - CRIS UNS - Универзитет у Новом Саду

аспект пословне етике представља и етичка клима, која често пружа одговор ... квалитета услуга, задовољства корисника и њихове лојалности, односно ... Choi et al., 2013; Marcoulides, Heck, 1993; Sims, Keon, 1997; Sinclair, 1993; ...

Odluka o dodeli ugovora - Универзитет у Новом Саду

10 апр 2018 ... Dušan Simović PR Pletisanak,ul. Nikole Lunjevice ... дефинише појам прихватљиве понуде, одбија понуду понуђача Dusan Simović PR.

Seminarski rad, FEST, Ana Stojovic - Универзитет у Новом Саду

Семинарски рад из предмета: Управљање културним догађајима. МЕЂУНАРОДНИ ФИЛМСКИ ... SWOT АНАЛИЗА. SWOT је акроним од енглеских речи ...

Формуле и функције - TFZR - Универзитет у Новом Саду

Тема: Формуле и функције у MS Excel-у. Теоријски увод. Именовано подручје омогућује употребу имена уместо адреса за скуп ћелија. Употреба имена.

универзитет у новом саду филозофски факултет ... - CRIS UNS

21 јан 2016 ... главну драж њихове природне маште, оно тихо сањалаштво, онај ... Али ми малени, нејаки, стешњени са свију страна, ако само ... Појте, појте, ... књижевности: Све славуји са Дрине и Саве, / Са Неретве воде и ...

Slavković Sanela, docent - Универзитет у Новом Саду

Санела З. Славковић ... Đurđević J, Slavković S, Krejić S, Todorvić A. Veština korišćenja invalidskih kolica kod osoba sa cerebralnom paralizom. PONS. Med J ...

Снимање и дизајн звука - Универзитет у Новом Саду

7 јун 2012 ... и часови. П. В. ДОН. ПРВА ГОДИНА. 1. DZV101 Увод у снимање звука. 1. 2. 2. ТУ. О. 0. 0. 0. 2. DZV102 Увод у снимање звука практикум. 1.

Зборник 3 - Правни факултет у Новом Саду - Универзитет у ...

the pater familias and the dominus: „comiter agat cum colonis facilemque se ... браћај, за 7 пута (са 1,2% на 7,1%) па трговина, за 3,5 пута (са 2,9% на.

Page 1 МИЛОШ МИЛАДИНОВ Универзитет у Новом Саду ...

Отуда, проблемом песништва код Платона бавићемо се с об- зиром на списе Ијон, који се превасходно бави песничком продукцијом, и Држава, као ...

Univerzitet u Novom Sadu - Универзитет у Новом Саду

Одговор: Право на отварање корисничког налога имају сви запослени и студенти Универзитета у Новом Саду. Питање: Шта добијам отварањем ...

извори на планини тари - Универзитет у Новом Саду

Због своје лепоте, очуване природе и природних реткости, Тара је 1981. године проглашена за национални парк, на повр- шини од 19.200 ha (Nedović, ...

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД - Универзитет у Новом Саду

2017. године, Наставно научно веће је на 36. седници, одржаној ... Под другом високошколском установом се подразумева: 1. друга ... основу претходно завршених студија и поновни упис након престанка статуса студента ... едукације и рехабилитације остварује се по правилу након прве године студија и.

Trziste i marketing Udzbenik.pdf - Универзитет у Новом Саду

[7] http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/bs/moduli/1178makrouvodzimbrek.pdf. [8] Лопандић, Д. ... [11] http://mondo.rs. ... Уџбеници и монографије су сле-.

регионалне српске гастрономије - Универзитет у Новом Саду

Слика редни бр.2(Пуњене паприке) ... Паприка пржена на кајмаку. • Потребно је: • 8 паприка. • 100 г кајмака. • 3 кашике ... 2 киселе паприке из туршије.