3d oblikovanje i proračun kućišta vijčane pumpe 3d design and ...

programskom modulu Solidworks Simulation provedene su analize naprezanja kućišta trovretene vijčane pumpe Finite. Element Analysis – FEA za materijale: SL ...

3d oblikovanje i proračun kućišta vijčane pumpe 3d design and ... - Srodni dokumenti

3d oblikovanje i proračun kućišta vijčane pumpe 3d design and ...

programskom modulu Solidworks Simulation provedene su analize naprezanja kućišta trovretene vijčane pumpe Finite. Element Analysis – FEA za materijale: SL ...

VIJČANE PUMPE

Kvalitet. Svesni smo da kvalitet našeg rada nije nikada bolji od najslabije karike, te smo iz tog razloga fokusirani i na najmanji detalj. Delimo potrebu za ...

Proračun i oblikovanje stožastog reduktora s ručnim kolom u ...

Sažetak: Prikazan je kontrolni proračun geometrije, opterećenja i kontaktnog naprezanja bokova i korijena ... [2] Oberšmit, E.: Ozubljenja i zupčanici, Sveučilišna.

statički proračun nove crkve u neumu structural design ... - e-ZBORNIK

Urađena je i statička i dinamička analiza prostorne konstrukcije sukladno važećim zakonskim ... Jure Radić i suradnici, Betonske konstrukcije riješeni primjeri. 2.

propelerne pumpe tipa avz, avzr - CROATIA PUMPE

Područja dobave propelernih pumpi kreću se od. 0,09 m3/s pa do 10m3/s, a visina dobave od 0,5 pa do 18 metara. Prema posebnom zahtjevu nudimo pumpe i ...

pumpe tipa nn - CROATIA PUMPE

Design. NN pumpa izvedena je kao jednoulazna, s jednim stupnjem, horizontalna s aksijalnim ulazom tekućine i radijalnim izlazom usmjerenim prema gore.

proračun lokalnih jedinica s posebnim osvrtom na proračun grada ...

Ključne riječi: proračun, Ustav, Zakon, Statut, lokalna jedinica, prihodi ... Poseban položaj, djelokrug i ustrojstvo Grada Zagreba uređeni su posebnim Zakonom o ...

analiza vijčane dizalice otvorenog tipa - Repozitorij Veleučilišta u ...

Popis tablica. Tabela 1. ... primaju uzdužne sile nego trapezni ili oštri navoji. ... Iz tablice se da zaključiti da se najveće savojno naprezanje javlja na početku.

Proračun je konsolidirani proračun i sadrži sve ... - Grad Zagreb

1 sij 2020 ... Ovom se odlukom uređuju struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna. Grada Zagreba za 2020. (u daljnjem tekstu: Proračun) ...

kućišta za navrtke - Lagerton

Vreteno. (€/m). Maksimalna dužina vretena. R12x05 novo. 75.84. 67.09 1500 mm ... Na primer ako Vam je potrebno navojno vreteno R16x10 u komadima.

procjena radnog vijeka kućišta ventila - FSB

Zahvalio bih se i djelatnicima Katedre za elemente strojeva i konstrukcija FSBa u. Zagrebu kao i djelatnicima Laboratorija za eksperimentalnu mehaniku FSBa u Zagrebu. ... asistent na Zavodu za konstruiranje, Katedra za elemente strojeva i.

PROIZVODNJA KUĆIŠTA RASVJETNOG TIJELA TIPA HYPER

Eltor danas proizvodi rasvjetu za interijere i eksterijere, osmišljenu tako da omogući sigurnu instalaciju te pritom jamči energetsku uštedu i visoku efikasnost.

spektralna djelotvornost kućišta s otvorima - Fakultet elektrotehnike ...

Faradayev kavez je prostor zaštićen elektromagnetskim oklopom (slika 2.3). Oblik oklopa ovisi o potrebnom prostoru frekvencija i vrsti polja od kojega se štiti, a ...

Osnovni tipovi ruralnih kućišta i kuća u Podravini

PODRAVINA Volumen 9, broj 18, Str. 127 - 149 Koprivnica 2010. ... pripada sjeverozapadnoj Hrvatskoj a Hrvatsko zagorje, Prigorje, Medimurje i Podravina. Na.

Tehnologija izrade kućišta trolling prema crtežu 006

1) Uvodni dio – Opće značajke obrade s odvajanjem čestica. 2) Objasniti ... Operacijom pod rednim brojem 30/13 u tablici 4.7. je završena strojna obrada odnosno trolling kućište je sada ... Snaga motora. 4,4 kW ... visoka cijena. -jedan radnik ...

POMORSKI NAZIVI U MJESNOM GOVORU KUćišTA NA ... - Srce

Kavija irna općenito značenje: svaki škaram koji se nađe na barki a ne služi za veslanje ... kajića ima glavu, a timun od barke da je nima. Timun se okriće ili ...

Tehnološki postupak zavarivanja plašta kućišta za rasklopna ...

16 lis 2015 ... U praktičnom djelu opisani je EPP postupak zavarivanje plašta kućišta ... Ključne riječi: EPP zavarivanje, tehnološki postupak, plašt, parametri, ...

Preuzmite PDF katalog - Betonska kućišta ... - Beton Lučko

Puškarićeva 1b, 10250 Lučko-Zagreb. Tel.:(01) 6599 700, Fax:(01) 6599 748. SADRŽAJ. 2. Betonska kućišta tipskih transformatorskih stanica-tip: KTS 24-1000.

Tehnologija lijevanja kućišta motora - Repozitorij Fakulteta ...

Završni rad je pohranjen: u Knjižnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i u ... Lijevanje kućišta filtera za plin od aluminijeve legure. Diplomski rad, FSB ...

ultrazvučno ispitivanje oplate ispušnih kućišta plinskih turbina gt 24 ...

Petar Smiljanić, ALSTOM HRVATSKA, Karlovac, Hrvatska. Ivan Smiljanić, Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja, Zagreb, Hrvatska. SAŽETAK. Ispušno ...

102759 Software Design Problems on user interface design: process

25 Nov 2015 ... You can read the article Product Review: Mo- bile Prototyping and Testing with Justinmind http://www.uxmatters.com/mt/archives/2012/.

Learning how to design architecture form the Villa Savoye design ...

Le Corbusier's drawings and the story of the conception of the Villa Savoye, can thereby help to make the design process itself comprehensible. This paper gives ...

Design of low power Precharge-Free CAM design using ... - IJARCCE

Abstract: Content-Addressable Memory (CAM) is the hardware for parallel lookup/search. CAMs are hardware search engines that are much faster than modified ...

Design Support System application to structural design of ... - FSB

Navis Consult d.o.o., Part of Rolls-Royce Marine, Rijeka, Croatia. ABSTRACT: Application of the modern ship structural design procedure is presented on the ...

Elena Sigmund Design 1. - EF ART Stained glass & Design

In the beginning, fine art was just a hobby for her, but later her artistic knowledge and skills were perfected in courses led by. Professor Vladimir Korobov. This is ...

Art and Design Art and Design 2200/3200 A Curriculum Guide ...

Their valuable contribution and suggestions are reflected in the curriculum guide: Sonya Beck, Herdman Collegiate. Kathy Bonvie, Stephenville High School.

Pumpe - PBF

Glavni dijelovi klipne pumpe: • Cilindar. • Klip, koji se giba translatorno i naizmjenično usisava kapljevinu u cilindar i iz cilindra istiskuje u cjevovod. • Ventili, koji ...

Pumpe

Cirkulacione pumpe energetski efikasne. Grundfos ALPHA2, energetski efikasna cirkulaciona pumpa, za cirkulaciju tople vode u sistemima grejanja porodičnih ...

A study of the design process - Design Council

Alessi, one of the world's leading manufacturers of designer kitchen and tableware ... design processes by downloading a PDF version (464KB) of our detailed Desk ... deciding their objectives at least one year in advance and drawing up ... Knowledge management and transfer is another driver for documenting design.

Architectural Design Guidelines - Design and Construction ...

Mrak remarked, “In designing the campus, you have to consider space, beauty, color, the nature of buildings.” The purpose of these Architectural. Design ...

inzulinske pumpe

maju dvije i viπe doza inzulina na dan i Êele doznati novosti u naÀinu ... Redovito provoditi i pravilno uskladiti dijabetiÀku prehranu, tjelesno vježbanje i ...

ELKO PUMPE

Proizvodni program ELKO ELEKTROKOVINA. - trofazni i jednofazni asinhronski elektromotori koji imaju snagu od 0,06 kW do 11 kW. - elektromotori sa vanjskim ...

Ormari, kućišta, komunikacijski ormari - Schrack Technik GmbH

Isporuka sadrži: ormar s vratima i dva montažna profila za vrata (od veličine WSM6040150 na dalje). Prirubnice s brtvama i vijcima, plastični ključ DIN 5mm i ...

terapija inzulinske pumpe

Inzulinska pumpa. Ova broπura namijenjena je oboljelima od dijabetesa koji pri- maju dvije i viπe doza inzulina na dan i Êele doznati novosti u naÀinu primjene ...

centrifugalne pumpe - vpps.edu.rs

Horizontalna pumpa sa razdeljenim kućištem. Višestepena ... izazivaju habanje zaptivača, neki delovi pumpe su ... KOMPRESORI PROSTOG DEJSTVA. 2.

Pumpe, ventilatori i kompresori

OPĆE INFORMACIJE. 1.1. Naziv kolegija. Pumpe ventilatori i kompresori. 1.6. Semestar. 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Stanislav Sviderek, dipl. ing. stroj., pred.

Viessmann - TOPLOTNE PUMPE

Bojler za toplu vodu, akumulacioni bojleri grejne vode ... digitalni BUS sistemi firme Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, Wolf, Brötje i OpenTherm.

Katalog (.pdf) - CROATIA PUMPE

Brodske pumpe tereta Tipa CV i. CH. Marine Cargo Pumps Type CV and CH. Pumpe tipa CV i CH su s jednim stupnjem, dvoulazne centrifugalne pumpe tereta.

Zupčaste pumpe - tapflo.rs

ske pumpe na vazdušni pogon koje proizvodimo, kao i pumpe proizvedene od strane osta- ... Vijčane pumpe mogu da pumpaju različite vrste tečnosti: ...

CT centrifugalne pumpe - tapflo.rs

CT pumpe su otvorene ili poluotvorene jednostepene centrifugalne pumpe. One su proizvedene od mehanički čvrstog materijala, nerđajućeg čelika AISI 316L.

Vatrogasne pumpe - Vatrogasci

Vatrogasne pumpe. U vatrogastvo se koriste klipne i centrifugalne pumpe. Prema hrvatskoj normi centrifugalne pumpe su mehanički upravljani strojevi ...

Toplotne pumpe i čileri

t Ekonomičan način rada u skladu sa potrebama t Potpuno ... nalazi cirkulaciona pumpa sa promenljivim brojem obrtaja, ekspanziona posuda, ventil sigurnosti.

muljne pumpe - Tehnosam

pumpe za otpadnu i muljnu vodu dp pumps ... A. DP-Pumps. V: pumpa za otpadnu vodu. R: muljna puma ... pumpa za odvod vode sa većim čvrstim materijama.

Krilne pumpe - tapflo.rs

proizvoda i pouzdanost u radu, snažne membranske pumpe na vazdušni pogon koje ... Vijčane pumpe. Vijčane pumpe mogu da pumpaju različite vrste tečnosti: ...

3 Pumpe, kompresori, ventilatori

ПУМПЕ, ВЕНТИЛАТОРИ, КОМПРЕСОРИ. Скраћени назив. Статус. Семестар. ЕСПБ. Фонд часова (П А Л). ПВК изборни. VII. 5. 2. 2. 0. Шифра предмета.

ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA PUMPE VSm 46 ...

10 srp 2019 ... Ispitivanje navedene pumpe je izvršeno na ispitnoj stanici u tvornici pumpi. Croatia Pumpe Nova d.o.o. u Karlovcu 12. srpnja 2019. godine te ...

Cjenovnik proizvoda Toplotne pumpe

Cijena kompleta sa PDV. WH-UD03HE5-1 kom. Vanjska jedinica. 1.051 € ... Aquarea toplotna pumpa za grijanje, hlađenje i pripremu sanitarne tople vode,.

PROTUPOŽARNI UREĐAJI NA AVIONIMA — PUMPE ©

Tako su se potkraj starog vijeka, osim elevatora vode (tj. kola s kablicama i kabličnog vijenca), već upotrebljavale vijčane i stapne pumpe, da bi zatim kroz čitav ...

OBODNE PUMPE AQUAMAT I AUTOMA...

OBODNE PUMPE AQUAMAT I. AUTOMATSKE PUMPE HIDROPAK ... kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Pumpa je namenjena za ...

Pumpe i dozirni sistemi - Hennlich RS

Pumpe za pretakanje. 20. Centrifugalne pumpe i sistemi za vodu. 22-24. Muljne potapajuće pumpe. 26. Klipne pumpe visokog pritiska. 28. Procesne higijenske ...

Krilne pumpe 2005.cdr - PPT Petoletka

A. A-1. PPT Petoletka d.o.o.. Trstenik, Serbia ... 4673 043. 4673 040. 4672 253. 4673 046. 4673 047. 4673 049. 4673 051. 4673 044. 4673 045. 1. * n i c a m e e.

ux design ux design for startups - Tirop

UXPin tools are used by designers in companies like Google, Apple,. Microsoft, IBM, Salesforce. UXPin was recently voted the best start-up in Central and Eastern ...

TEHPAS Centrifugalne pumpe - TCP_web - Tehnika KB

TEHPAS® centrifugalne pumpe (TCP) su jednostepene pumpe sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Vratilo pumpe i elektromotora je zajedničko.

Pumpe i ekspanzione posude - Fontana Term

Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada. · Funkcija deblokade, meki ... priključka 1/2” i 3/4”. Ekspanziona posuda za solarne sisteme “Elbi”.

uputstvo za upotrebu uranjajuće pumpe - Megra

Gigant pumpa se može koristiti za pumpanje vode sa dubine od najviše 9 metara. ... vodu. ❑ Ne postavljajte pumpe na međusobnom razmaku većem od 1 metra ...

katalog rezervnih delova za pumpe - Termotehnika

Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74. KGH d.o.o. www.termotehnika.rs. Orljaneb.b.

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze

oscilacije glikemije. KLJUČNE RIJEČI infuzija inzulina; liječenje šećerne bolesti; samokontrola šećera u krvi; šećerna bolest, tip 1. SLIKA 1. Inzulinska pumpa ...

2019p-Cenovnik 2 - Pumpe i posude za vodu 03.04 ... - PVF Traders

5 апр 2019 ... Automatizacija uključivanja / isključivanja i zaštita od rada na suvo ... regulatora – održavanje željenog pritiska u mreži na vrlo efikasan način sa velikom uštedom električne energije. ... Hidrofor serije Hydrofresh 24 CL.

visokoučinkovita tehnologija toplinske pumpe - Panasonic - Heating ...

Aquarea. Nova trgovina tvrtke IKEA „Klikni i preuzmi” u centru grada. ... u raznim dijelovima kućanstva (kuhinja, kupaonica, zimski vrt i slično). Prednosti sustava ...

družinec jd: analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu ... - FSB

analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu. Pri tome su korišteni sljedeći programski paketi: Solidworks 2004, MSC. visualNastran Desktop 2004 , Catia ...