VIJČANE PUMPE

Kvalitet. Svesni smo da kvalitet našeg rada nije nikada bolji od najslabije karike, te smo iz tog razloga fokusirani i na najmanji detalj. Delimo potrebu za ...

VIJČANE PUMPE - Srodni dokumenti

VIJČANE PUMPE

Kvalitet. Svesni smo da kvalitet našeg rada nije nikada bolji od najslabije karike, te smo iz tog razloga fokusirani i na najmanji detalj. Delimo potrebu za ...

3d oblikovanje i proračun kućišta vijčane pumpe 3d design and ...

programskom modulu Solidworks Simulation provedene su analize naprezanja kućišta trovretene vijčane pumpe Finite. Element Analysis – FEA za materijale: SL ...

propelerne pumpe tipa avz, avzr - CROATIA PUMPE

Područja dobave propelernih pumpi kreću se od. 0,09 m3/s pa do 10m3/s, a visina dobave od 0,5 pa do 18 metara. Prema posebnom zahtjevu nudimo pumpe i ...

pumpe tipa nn - CROATIA PUMPE

Design. NN pumpa izvedena je kao jednoulazna, s jednim stupnjem, horizontalna s aksijalnim ulazom tekućine i radijalnim izlazom usmjerenim prema gore.

analiza vijčane dizalice otvorenog tipa - Repozitorij Veleučilišta u ...

Popis tablica. Tabela 1. ... primaju uzdužne sile nego trapezni ili oštri navoji. ... Iz tablice se da zaključiti da se najveće savojno naprezanje javlja na početku.

Pumpe - PBF

Glavni dijelovi klipne pumpe: • Cilindar. • Klip, koji se giba translatorno i naizmjenično usisava kapljevinu u cilindar i iz cilindra istiskuje u cjevovod. • Ventili, koji ...

Pumpe

Cirkulacione pumpe energetski efikasne. Grundfos ALPHA2, energetski efikasna cirkulaciona pumpa, za cirkulaciju tople vode u sistemima grejanja porodičnih ...

ELKO PUMPE

Proizvodni program ELKO ELEKTROKOVINA. - trofazni i jednofazni asinhronski elektromotori koji imaju snagu od 0,06 kW do 11 kW. - elektromotori sa vanjskim ...

inzulinske pumpe

maju dvije i viπe doza inzulina na dan i Êele doznati novosti u naÀinu ... Redovito provoditi i pravilno uskladiti dijabetiÀku prehranu, tjelesno vježbanje i ...

centrifugalne pumpe - vpps.edu.rs

Horizontalna pumpa sa razdeljenim kućištem. Višestepena ... izazivaju habanje zaptivača, neki delovi pumpe su ... KOMPRESORI PROSTOG DEJSTVA. 2.

Viessmann - TOPLOTNE PUMPE

Bojler za toplu vodu, akumulacioni bojleri grejne vode ... digitalni BUS sistemi firme Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, Wolf, Brötje i OpenTherm.

Zupčaste pumpe - tapflo.rs

ske pumpe na vazdušni pogon koje proizvodimo, kao i pumpe proizvedene od strane osta- ... Vijčane pumpe mogu da pumpaju različite vrste tečnosti: ...

Katalog (.pdf) - CROATIA PUMPE

Brodske pumpe tereta Tipa CV i. CH. Marine Cargo Pumps Type CV and CH. Pumpe tipa CV i CH su s jednim stupnjem, dvoulazne centrifugalne pumpe tereta.

Krilne pumpe - tapflo.rs

proizvoda i pouzdanost u radu, snažne membranske pumpe na vazdušni pogon koje ... Vijčane pumpe. Vijčane pumpe mogu da pumpaju različite vrste tečnosti: ...

muljne pumpe - Tehnosam

pumpe za otpadnu i muljnu vodu dp pumps ... A. DP-Pumps. V: pumpa za otpadnu vodu. R: muljna puma ... pumpa za odvod vode sa većim čvrstim materijama.

CT centrifugalne pumpe - tapflo.rs

CT pumpe su otvorene ili poluotvorene jednostepene centrifugalne pumpe. One su proizvedene od mehanički čvrstog materijala, nerđajućeg čelika AISI 316L.

Vatrogasne pumpe - Vatrogasci

Vatrogasne pumpe. U vatrogastvo se koriste klipne i centrifugalne pumpe. Prema hrvatskoj normi centrifugalne pumpe su mehanički upravljani strojevi ...

Toplotne pumpe i čileri

t Ekonomičan način rada u skladu sa potrebama t Potpuno ... nalazi cirkulaciona pumpa sa promenljivim brojem obrtaja, ekspanziona posuda, ventil sigurnosti.

Pumpe, ventilatori i kompresori

OPĆE INFORMACIJE. 1.1. Naziv kolegija. Pumpe ventilatori i kompresori. 1.6. Semestar. 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Stanislav Sviderek, dipl. ing. stroj., pred.

3 Pumpe, kompresori, ventilatori

ПУМПЕ, ВЕНТИЛАТОРИ, КОМПРЕСОРИ. Скраћени назив. Статус. Семестар. ЕСПБ. Фонд часова (П А Л). ПВК изборни. VII. 5. 2. 2. 0. Шифра предмета.

terapija inzulinske pumpe

Inzulinska pumpa. Ova broπura namijenjena je oboljelima od dijabetesa koji pri- maju dvije i viπe doza inzulina na dan i Êele doznati novosti u naÀinu primjene ...

ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA PUMPE VSm 46 ...

10 srp 2019 ... Ispitivanje navedene pumpe je izvršeno na ispitnoj stanici u tvornici pumpi. Croatia Pumpe Nova d.o.o. u Karlovcu 12. srpnja 2019. godine te ...

Cjenovnik proizvoda Toplotne pumpe

Cijena kompleta sa PDV. WH-UD03HE5-1 kom. Vanjska jedinica. 1.051 € ... Aquarea toplotna pumpa za grijanje, hlađenje i pripremu sanitarne tople vode,.

Krilne pumpe 2005.cdr - PPT Petoletka

A. A-1. PPT Petoletka d.o.o.. Trstenik, Serbia ... 4673 043. 4673 040. 4672 253. 4673 046. 4673 047. 4673 049. 4673 051. 4673 044. 4673 045. 1. * n i c a m e e.

OBODNE PUMPE AQUAMAT I AUTOMA...

OBODNE PUMPE AQUAMAT I. AUTOMATSKE PUMPE HIDROPAK ... kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Pumpa je namenjena za ...

Pumpe i dozirni sistemi - Hennlich RS

Pumpe za pretakanje. 20. Centrifugalne pumpe i sistemi za vodu. 22-24. Muljne potapajuće pumpe. 26. Klipne pumpe visokog pritiska. 28. Procesne higijenske ...

PROTUPOŽARNI UREĐAJI NA AVIONIMA — PUMPE ©

Tako su se potkraj starog vijeka, osim elevatora vode (tj. kola s kablicama i kabličnog vijenca), već upotrebljavale vijčane i stapne pumpe, da bi zatim kroz čitav ...

uputstvo za upotrebu uranjajuće pumpe - Megra

Gigant pumpa se može koristiti za pumpanje vode sa dubine od najviše 9 metara. ... vodu. ❑ Ne postavljajte pumpe na međusobnom razmaku većem od 1 metra ...

TEHPAS Centrifugalne pumpe - TCP_web - Tehnika KB

TEHPAS® centrifugalne pumpe (TCP) su jednostepene pumpe sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Vratilo pumpe i elektromotora je zajedničko.

Pumpe i ekspanzione posude - Fontana Term

Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada. · Funkcija deblokade, meki ... priključka 1/2” i 3/4”. Ekspanziona posuda za solarne sisteme “Elbi”.

katalog rezervnih delova za pumpe - Termotehnika

Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74. KGH d.o.o. www.termotehnika.rs. Orljaneb.b.

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze

oscilacije glikemije. KLJUČNE RIJEČI infuzija inzulina; liječenje šećerne bolesti; samokontrola šećera u krvi; šećerna bolest, tip 1. SLIKA 1. Inzulinska pumpa ...

Primjena inzulinske pumpe u liječenju šećerne bolesti tip 1

Inzulinska pumpa je maleni uređaj (veličine mobitela) u kome se nalazi baterije te spremnika za inzulin. Pumpa je povezana sa sustavom za infuziju koji se ...

2019p-Cenovnik 2 - Pumpe i posude za vodu 03.04 ... - PVF Traders

5 апр 2019 ... Automatizacija uključivanja / isključivanja i zaštita od rada na suvo ... regulatora – održavanje željenog pritiska u mreži na vrlo efikasan način sa velikom uštedom električne energije. ... Hidrofor serije Hydrofresh 24 CL.

22 23 1.1 DELOVI MOTORA 1.2 PUMPE VODE, ULJA I UPRAVLJAČA

Klipnjača. ACTROS MP III EU V. 541 030 08 20. MOTO2376. 160. Klipnjača. OM400, 420, 440 d1=46, d2=95, L=256. 403 030 17 20. 422 030 03 20. 422 030 04 ...

družinec jd: analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu ... - FSB

analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu. Pri tome su korišteni sljedeći programski paketi: Solidworks 2004, MSC. visualNastran Desktop 2004 , Catia ...

visokoučinkovita tehnologija toplinske pumpe - Panasonic - Heating ...

Aquarea. Nova trgovina tvrtke IKEA „Klikni i preuzmi” u centru grada. ... u raznim dijelovima kućanstva (kuhinja, kupaonica, zimski vrt i slično). Prednosti sustava ...

Opšti opis za cirkulacione pumpe serija 200 UPS, UPSD br.2 srb

Tipovi UPS i UPSD cirkulacionih pumpi. 50 Hz ... Pumpa nudi tri brzine za podešavanje performansi pumpe ... Ne svetli Električno napajanje je uključeno. Svetli.

2019p-Cenovnik 6 - Pumpe i ekspanzione posude ... - PVF Traders

24 апр 2019 ... Cirkulacione pumpe "Grundfos". Cirkulacione pumpe ... Star RS. Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom i navojnim priključkom. Primena u ...

uputstvo za upotrebu penis pumpe - Sexy Shop

korena penisa do početka glavića na penis koji je već u blagoj erekciji do 80%. Kasnije možeš povećati minutažu do 10-tak minuta kako budeš osećao da ti ...

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze u liječenju osoba ...

7 tra 2016 ... Kako inzulinska pumpa radi – način isporuke inzulina. Inzulinska pumpa sastoji se od spremnika za inzulin, pogonskog dijela koji kontinuirano.

Moto-pumpe uparene s pumpama ROVATTI i CAPRARI - ORION ...

Standardna oprema. Dizel-motor FPT IVECO - JOHN DEERE - DEUTZ, hlađen vodom - Spojen ... ORION PRODUKT d.o.o. Zagreb - kontakt 385 95 3310 764 - www.orion-produkt.hr ... Moto-pumpe uparene s pumpama ROVATTI i CAPRARI ...

Argon plazma koagulacija i inhibitori protonske pumpe u bolesnice s ...

Ključne riječi: Barrettov jednjak (BJ), inhibitor protonske pumpe (IPP), argon plazma koagulacija (APK). Summary. A treatment of Barrett′s esophagus by argon ...

PRIMENA VAZDUŠNE PUMPE, IZUMA NIKOLE TESLE, U ZAŠTITI ...

u zaštiti arhivske gra e – Razvojne potrebe Muzeja Nikole Tesle kao podsticaj ... ustanova zaštite kulturnih dobara, jeste da preko raznih oblika prezentacije i.

3A2509L, Montaža pumpe Merkur, Upute i dijelovi ... - Graco Inc.

Upute - Dijelovi. Ugradnja pumpe. Merkur. ®. 3A2509L. HR. Za završnu obradu visokih performansi i primjenu premaza na opasnim ili sigurnim lokacijama.

idejno rješenje arhitekture benzinske pumpe, auto perionice i ...

benzinska stanica sa nadstrešnicom za točeća mjesta, objekat auto perionice ... Konstrukcija nadstrešnica je od metalnih stubova IPBI i horizontalnih profila IPE.

Projekt pasivne građevine sa primjenom toplinske pumpe i solarnih ...

Diplomski rad izradio sam na temu „Projekt pasivne građevine sa primjenom toplinske pumpe i solarnih sustava“ u kojem je dan uvid o načinu izgradnje, ...

prospekt Toplotne pumpe flexo 201604 SRB.indd - Vaillant

3 Zemlja kao izvor toplote (dubinske sonde):. Ukoliko okućnica nema dovoljnu površinu, moguće je primeniti dubinske sonde. Osnovna prednost ovoga.

Sigurnost dugotrajne primjene inhibitora protonske pumpe - Srce

Simptomi. GERB-a mogu biti podrijetlom iz jednjaka ili iz ... GERB-a je žgaravica koja je često udružena s re- ... točno utvrđena, ali se smatra da je to liječenje.

katalog proizvoda - Rasco Tamp industrijske armature, ventili i pumpe

230oC. DN. ZASUNI | PLJOSNATI | Sivi liv. Zasuni se koriste kao zaporni organi u cevovodima za prekidanje strujanja protočnog fluida. U osnovnoj izvedbi.

Zrakom hlađeni spiralni hladnjaci i toplinske pumpe - Daikin Applied ...

EWAQ-G 07560 XS - R410a - Zrakom hlađene toplinske pumpe sa ... Kompresori su također su zaštićeni od pregrijavanja putem termistora uronjenih u ...

Potopne кrpalke za umazano vodo Potopne pumpe za prljavu vodu ...

ELKO ELEKTROKOVINA. Proizvodnja ... Potopne pumpe VCG, VCGE se koriste za crpljenje prljave vode koja sadrФi blato i кvrste кestice do veliкine. 8 mm.

1 CRPKE (SISALJKE) (engl. pump; njem. pumpe) Definicija Crpke ...

Kao najstarije rješenje crpke često se spominje Arhimedov vijak iz III. st. pr.Kr. Osnovni element crpke primjenjuje se i danas u različitim konstrukcijama tzv.

KOJU PUMPU ODABRATI? - Vodič za Einhell pumpe - Einhell.ba

Hidropak. Hidropak. Hidropak. Motorna pumpa za vodu. Slika. Šifra artikla. 4170445 ... bunara do 8 m dubine pod pritiskom ... Spajanje sistema za kućnu.

Vodič za Einhell pumpe PDF - Einhell.rs

pumpa. Hidropak. Hidropak. Hidropak. Hidropak. Slika. Šifra artikla. 4170445. 4170471 ... bunara do 8 m dubine pod pritiskom ... Spajanje sistema za kućno.