Restoran Flora - Flora Vtc

Smuđ na orly s tartarom (2 osobe). 120,00 kn. Perch on orly with tartar sauce - Zander a la Orly mit Sauce Tartar. Lignje - pržene, pohane. 35,00 kn. Squid - fried ...

Restoran Flora - Flora Vtc - Srodni dokumenti

Restoran Flora - Flora Vtc

Smuđ na orly s tartarom (2 osobe). 120,00 kn. Perch on orly with tartar sauce - Zander a la Orly mit Sauce Tartar. Lignje - pržene, pohane. 35,00 kn. Squid - fried ...

flora makrofita hrvatske macrophyte flora of ... - Repozitorij PMF-a

MAKROFITSKE VRSTE U HRVATSKOJ . ... submerzno pripadaju ove vrste: Azolla filiculoides (paroţinasta paprat), A. caroliniana. (Azollaceae), Hydrocharis ...

flora i vegetacija drežničkog polja flora and vegetation of the ...

Equisetum palustre L. - močvarna preslica. Pojavljuje se na mjestima dužeg zadržavanja vode. Zbog sadržaja antivitaminskog faktora, koji razgrađuje vitamine ...

flora parka prirode papuk flora of nature park papuk ... - CORE

Zaštićene vrste su: planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti), mali vodenjak (Triturus vulgaris L.), potočna pastrva (Salmo trutta L.). Park prirode Papuk ...

Flora i fauna Flora and Fauna - Nacionalni park Una

području su prisutne i slijedeće vrste: Lacerta horvathi (velebitska gušterica) i Vipera macrops (gorski žutokrug). Gmazovi Nacionalnog parka uglavnom su ...

TOP 10 - Casa de La Flora

morja, gdje vas očekuje najveći koraljni greben na svijetu. Gdje odsjesti? Lizard Island nalazi se na samom Velikom koraljnom grebenu. To je ujedno i područje ...

Alohtona flora

ovih biljaka (biljke u kulturi), neutralni (bez uočljivog utjecaja) i štetni (uglavnom invazivne vrste). Posebna se pažnja posvećuje alohtonim biljkama invazivnog.

Fosilna flora

29 ožu 2013 ... Današnje crvotočine su homosporne (proizvode dvospolne ... Isoetes, posljednji preživjeli rod Isoetalesa, je niska biljka koja raste u različitim ...

CJENIK ACQUAPURA SPA FLORA DIADORA

RADNO VRIJEME. Naše radno vrijeme možete naći u hotelskoj brošuri u Vašoj sobi ili na spa recepciji. VAŽNE INFORMACIJE. U Acquapura SPA Flora pušenje ...

flora tvrđave klis - Zrinjevac

TILLANDSIE - ZRAČNE BILJKE. Nenad Bižić. PRIMJENA I NJEGA SOBNOG BILJA. Natalija Vidučić. TREND UREĐENJA PROSTORA. UMJETNIM CVIJEĆEM I ...

Phillyrea latifolia L. - Lebanon FLORA

Phillyrea latifolia L. Native to the whole Mediterranean. Basin. It is found both on limestone and siliceous substrata. It occurs fre- quently in sclerophyllous woods.

FLORA I VEGETACIJA SOVSKOG JEZERA

15 velj 2011 ... najzastupljeniji hemikriptofiti s 94 vrste (54%), a zatim hidrofiti s 28 vrsta (16%). (tablica 2.). U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke ...

Zigolo dolce - Info Flora

Zigolo dolce. Cyperus esculentus L. (Famiglia: Cyperceae, Ciperacee). Sinonimi: Mandorle di terra, Dolcichini. L'origine dello Zigolo dolce, oggi ubiquista, ...

Flora and Fauna - State Development QLD

Barn Swallow (Hirundo rustica). - Eastern Osprey (Pandion cristatus). - Glossy Ibis (Plegadis falcinellus). The project area may occasionally, and temporarily, ...

maximiliano fero me - Flora de Guinea

2009-present: Complutense University of Madrid. PhD: “Magnoliidae, Nymphaeidae,. Ranunculidae of Equatorial Guinea and taxonomic revision of the genus.

flora đurđevačkih pijesaka - Repozitorij PMF-a

biljke pješčarke stvorile su niz prilagodbi koje im omogućavaju opstanak na takvom staništu. ... mezofilne živice i šikare kopnenih, izuzetno primorskih krajeva. 3 ... travnjaka (Corynephoretalia, Festucetalia valesiaceae, Festucion vaginatae).

Beiträge zur Kenntnis der Flora Bosniens und der ... - Zobodat

Italica (Borckh.). Auch die Kirschpflaume (kroat. : „Zerdelije", „Zandarike", ,,Turguljea) = * var. myrobälana. (L.) [P. cerasifera Ehrh.] wird im Lande kultiviert (vergi.

bryophyte flora of the area of the settlement of selina

30 lip 2019 ... Flora mahovina istraživana je na području naselja Selina i okolici ... Ključne riječi: prave mahovine, jetrenjače, biogeografski elementi, staništa, ...

UPUTSTVO MK. Flora 55 - Izdanje 01.2011 - Entrada

LABINPROGRES - TPS d.o.o. Dubrova bb, 52220 Labin, Hrvatska. Tel. 385 52 851 824 ... Dijelovi koji se nalaze u blizini mogu dostići temperaturu od 80°C.

flora i vegetacija papuka - Repozitorij PMF-a - unizg

3 velj 2010 ... drveća dominira hrast kitnjak (Quercus petraea), a mjestimično se mogu pronaći obični grab ... Šumarski list, 134 (1-2), 25-43. Škvorc, Ž.

Aplikacija kandidata kod primanja na posao - Flora Vtc

Osobni podaci. 1. Ime, prezime, ime oca (za udane i djevojačko prezime):. 2. Puna adresa stanovanja. 3. Kućni telefon – mobitel: 4. Datum i mjesto rođenja: 5.

04 oleaceae 6v_18 hyssopus.qxd - Flora Iberica

[Phillýrea, -ae f. ... suponen sería un labiérnago (Phillyrea sp. pl.) ... [latifólia]. Ph. media L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 847 (1759). Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” ...

VASCULAR FLORA OF JARUN (ZAGREB, CROATIA)

31 pro 2013 ... ... 11,76%), zatim slijede glavočike cjevnjače (Asteraceae, 9,94%), mahunarke (Fabaceae, 6,81%) i usnače (Lamiaceae, 6,81%). Spektar život-.

Preuzmite najnoviji katalog - Flora Home

Etažer za kolače kameni 20/25x24cm. Kat.br.10713. 999din. Daska za sečenje bambus 30x20x0,9cm. Kat.br.10748. 429din. Kutija za escajg 34x25x4,5cm.

Vaskularna flora otoka Silbe - ResearchGate

od oko 8 km, Silba pripada skupini malenih otoka. Najviši je ... da otok Silba ima srednju godišnju temperaturu od 15 ... Vegetacijska karta otoka Paga s općim.

THE URBAN FLORA OF THE CITY OF MOSTAR (BOSNIA AND ...

30 lip 2014 ... Ključne riječi: urbana flora, vaskularne biljke, Mostar, Bosna i Hercegovina, Balkanski poluotok. INTRODUCTION. The city of Mostar is situated ...

FHS Award Book List - Flora school

_____. _____. 2. All the Crooked Saints. Maggie Stiefvater. _____. _____. 3. American ... _____. 7. Blood for Blood (#2) ... The Darkest Minds (#1). Alexandra ...

The flora and vegetation of the NE Mediterranean islet with centuries ...

The karstic islet of Vrnik on the eastern Adriatic coast. (WGS84: 42°56′9″N 17°10′9″E; or according to Croatian. Terrestrial Reference System 1996 (HTRS96): ...

RUDERALNA FLORA NOVOG SADA KAO POTENCIJALNI ...

kao drugi faktor navodi uticaj invazivnih vrsta, skreće se pažnja na ozbiljnost problematike invazivnosti pomenutih vrsta i ... 2012), a u Koreji i Japanu kao narodni lek za lečenje ateroskleroze, astme, hipertenzije i raka ... (morska repa, čičoka).

KOROVNA FLORA VOĆNJAKA I MOGUĆNOST NJENA ...

Neki, kao što su rusomača (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) i crvena mrtva kopriva (Lamium ... Slika 7. Prava rusomača. Slika 8. Perzijska čestoslavica.

flora uz antropogene vodene površine ... - Repozitorij PMF-a

puzajuća ivica. H eu-as r/l/š l. Glechoma hederacea L. puzava dobričica. H eu-as ... Verbena officinalis L. ljekoviti sporiš. Th eu-as r/l/š arch. E, As, Af. Violaceae.

Korovna flora i način održavanja tla u maslinicima

Trajnice: pirika, troskot, divlji sirak, kopriva, slak, osjak i štavelj više su prisutni na kamenitim tlima koja se teško obrađuju oruđem. Mjere borbe protiv korova ...

Flora Košute (Karavanke) - Prirodoslovni muzej Slovenije

Cena posamezne številke / Price of each issue: 8,50 €. Revija je v ... The flora of Mt Košuta (Karavanke mountain chain) above the timberline. Vsebina / ...

spontaneous and ornamental flora of the park of ... - Semantic Scholar

30 Jun 2015 ... park of Lužnica manor near Zaprešić (northwestern Croatia) Nat. ... Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., ...

ugrožene i rijetke svojte vascular flora of istria

15 lip 2009 ... sredozemna vodopija. R. -. Convolvulaceae. Calystegia soldanella (L.) R. Br. pješčarski ladolež. R. CR. Convolvulus lineatus L. uskolisni slak.

61 flora nakovanske visoravni i okolice (poluotok pelješac)

Ključne riječi: biljna raznolikost, Nakovanska visoravan, poluotok Pelješac. ABSTRACT ... Horvatić, S., 1963: Vegetacijska karta otoka Paga s općim pregledom.

Растительный мир Сахалина Flora of Sakhalin - Сахалин Энерджи

Типично лесные травы, такие как ландыш. Кейске, дерен канадский ... the same, but in comparison with the aesthetic calla, skunk cabbage looks like a ...

Flora Nacionalnog parka - Nacionalni park Krka

BUK – Glasnik Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, ISSN 1847-6511. Šibenik, listopad 2011. ... pojačani marketing, promocija, prezentacija i edukacija ...

Flora dviju međimurskih retencija- Križopotja i Jegerseka

stotinu manjih jezera (mrtvica) i vodenih tokova te dva velika umjetna jezera HE Čakovec i Dubrava. Međimurje je smješteno na sjeverozapadu Hrvatske (Sl. 1.) ...

Flora i fauna u Habdelićevu rječniku - FFOS-repozitorij

„Dictionar ili reči slovenske“ prvi je hrvatski kajkavski rječnik. Tiskan je u „Nemskom. Gradzu“ (Graz) 1670. godine. To je školski hrvatsko-latinski rječnik ...

The flora of Mount Timfristos (N.W. Sterea Ellas, Greece)

Abies & Pinus forests, Platanus stands, abandoned fields. 1000-. 1300 m. 5. ... C. rapunculus L.: (Gan. 1940: 33). * C. sparsa Friv.: 5 (Dim. 4747), 20 (Dim. 4748).

microbial Flora on restaurant Beverage lemon slices

Swabbed samples of the flesh and rind of lemon slices on the rims of beverage glasses were analyzed for microbial contents. Seventy-six lemons from 21 ...

flora otočića stipanska i rudula - Repozitorij Prirodoslovno ...

Keywords: flora, Stipanska, Rudula, endems. Supervisor: Ph. D. Mirko Ruščić, Asst. Prof. Reviewers: Ph. D. Mirko Ruščić, Asst. Prof. Ph. D. Nada Bezić, Prof.

Nenad Tasić FLORA MEDITERANA SA OSVRTOM NA MASLINU

4 нов. 2015 ... (datum konekcije 04.11.2015 u 17 : 15). Primorski Vrijesak (Satureja montana) je višegodišnja, mirišljava, ljekovita biljka iz familije Lamiaceae.

Endemična flora Rijeke i „riječkog prstena“, Hrvatska

Trideset i osam svojti endemičnog bilja zastupljeno je uglavnom u trav- njačkim ... nce the botanical monograph Endemi u hrvatskoj flori (Endemic Plants.

%0.2 Klorheksidin Diglukonat Gargara Kullanımının Oral Flora ...

Sonuç: Sonuç olarak düzenli klorheksidin gargara kullanımının patojen bakteriler de dahil olmak üzere oral bakteri oranında azalma sağladığı bu durumun da oral ...

Contribution to the Bryophyte Flora of the Island of Rava - BioOne

(Adriatic Sea, Mediterranean) and Zygodon conoideus. New to Croatia. Authors: Sabovljević, Marko S., Kuzmanović, Nevena, Vreš, Branko,. Ruščić, Mirko, and ...

Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe - Biološki inštitut ...

Izdajatelj Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Za izdajatelja Matjaž Kuntner. Založnik Založba ZRC, ZRC SAZU. Za založnika Oto Luthar. Glavni urednik ...

Sredstvo BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE deluje kot ...

UPORABA: Sredstvo BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE deluje kot dotikalni in želodčni insekticid s širokim spektrom delovanja. Uporablja se za ...

PRICE LIST / CJENIK ACQUAPURA SPA FLORA DIADORA

Spa Manikura s biljnim pilingom i maskom. 60 min Kn 430. 90 min Kn ... SPA Manikura. SPA Pedikura ... hANAKASUMI (japanska tehnika masaže). This Oriental ...

flora geomorfološkog spomenika prirode crveno jezero

godine u putopisu „Dalmatia and Montenegro“ opisuje Crveno i Modro jezero, a spominje i ostala jezera i cijelo područje Imotskog. Početkom 20. stoljeća ...

443 korovna flora livada plešivičkog prigorja - Srce

SAŽETAK. Livade Plešivičkog prigorja floristički su istraživane na devet lokacija (slika. 1.) tijekom dvije ... ometaju razvoj kvalitetnih livadnih biljaka odnosno gospodarski vrijednih vrsta. (a same nisu ... kvalitetu mlijeka). Najznačajnije korovne livadne vrste, ovisno o količini, na ... Imena svojti usklađena su prema Tutin et al.

flora of the islets near pakoštane (dalmatia, croatia) - Ebsco

1Primary School Murterski škoji, Put škole 8, HR-22243 Murter, Croatia. (E-mail: [email protected]). 2Medical and Chemical School, Ante Šupuk Street, ...

vaskularna flora brdsko-planinskog područja ... - Index of

forma hemikriptofita; biljka preživljava nepovoljan period godine sa pupoljcima koji se ... Sedum acre L. subsp. acre (H succ / EVRAZ evr-(W)az). 351. Sedum ...

Novelties in the hornwort flora of Croatia and Southeast Europe

11 Dec 2019 ... Department of Botany, Faculty of Science, University of Zagreb, ... identified three new species for the hornwort flora, including two new genera ...

contribution to the urban flora of zagreb (croatia) - ResearchGate

31 Dec 2012 ... Hudina, T., Salki}, B., Rimac, A., Bogdanovi}, S. & Nikoli}, T.: Contribution to the urban flora of Zagreb (Croatia). Vol. 21, No. 2., 357–372, 2012, ...

Ammi visnaga (L.) Lam. (Apiaceae), a new taxon in Croatian flora

2 University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Botany and Botanical. Garden ... Key words: Ammi visnaga, flora, neophyte, island Bra~, Croatia.

Medonosna flora i karakterizacija peluda u medu požeškog kraja

dva monoflorna repičina meda te po jedan kestenov i bagremov med. ... Medonosnim biljem nazivamo one biljne vrste koje bojom i mirisom svojih cvjetova, sokova i smola ... nektarni med dobiven je od nektara biljaka te može biti uniflorni ili poliflorni. ... maslačka (Taraxacum officinale) te biljaka iz porodice Asteraceae.

flora-sprudova-rijeke-save-u-okolici-zagreba-istraživački-rad

Domcu (1994) i navedeni su latinski i hrvatski nazivi svojti. Odjeljak: ... maior L., veliki trputac. Plantago lanceolata L., suliĉasti trputac ... Naziv spruda. Broj vrsta.

Flora of the island of @irje and the small islands ... - Semantic Scholar

The small islands around @irje are not inhabited except the small island of Blitvenica where until a few years ago the lighthouse keeper lived with his family.